Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Augusti 2015

Meditera över Jehovas oändliga kärlek

Meditera över Jehovas oändliga kärlek

”Jag mediterar över allt ditt verk.” (PS. 77:12)

SÅNGER: 18, 61

1, 2. a) Vad övertygar dig om att Jehova älskar sitt folk? b) Vilket behov har vi alla?

VARFÖR är du övertygad om att Jehova älskar sitt folk? Innan du svarar på det kan du tänka på följande exempel: En syster som heter Taylene fick under många år uppmuntran av bröder och systrar som försökte hjälpa henne att inte ha för höga krav på sig själv. Hon säger: ”Jehova skulle aldrig ha fortsatt att ge mig råd om och om igen, om han inte älskade mig.” Och Brigitte, som ensam fick uppfostra två barn när hennes man hade dött, säger: ”Att uppfostra barn i Satans värld är bland det svåraste som finns, särskilt när man är ensamförälder. Men jag är övertygad om att Jehova älskar mig eftersom han har hjälpt mig att klara av alla tunga och jobbiga perioder, och han har aldrig låtit mig gå igenom mer än jag kunnat klara av.” (1 Kor. 10:13) Sedan har vi Sandra, som kämpar med en kronisk sjukdom. På en sammankomst var det en syster som tog sig tid och visade att hon brydde sig om henne. Sandras man säger: ”Vi kände henne inte personligen, men hennes uppriktiga omtanke gjorde oss verkligen varma om hjärtat. Även sådana här små uttryck för kärlek  från våra vänners sida hjälper mig att förstå hur mycket Jehova älskar oss.”

2 Jehova skapade oss människor med behovet att älska och känna oss älskade. Men ibland kan besvikelser, hälsoproblem, ekonomiska bakslag eller att vi inte verkar ha någon framgång i tjänsten göra oss ledsna och nedstämda. Om vi då skulle börja känna det som att Jehova inte älskar oss längre, behöver vi påminna oss om att vi är dyrbara för honom och att han finns där för oss. Han ”griper tag i ... [vår] högra hand” och hjälper oss. Han kommer aldrig att glömma oss om vi är trogna mot honom. (Jes. 41:13; 49:15)

3. Vad kan göra oss ännu mer övertygade om att Jehova älskar oss?

3 De vittnen som citerades tidigare var helt säkra på att Jehova var med dem när de hade det svårt. Vi kan vara lika säkra på att han finns vid vår sida. (Ps. 118:6, 7) I den här artikeln ska vi gå igenom fyra gåvor som vi har fått av Jehova och som visar att han älskar oss: 1) skaparverket, 2) hans ord, Bibeln, 3) bönen och 4) Jesus lösenoffer. När vi mediterar över allt det goda som Jehova har gjort kommer vi säkert att uppskatta hans oändliga kärlek ännu mer. (Läs Psalm 77:11, 12.)

MEDITERA ÖVER SKAPARVERKET

4. Vad kan vi lära oss av Jehovas skaparverk?

4 Kan vi se Jehovas kärlek till oss i det han har skapat? Ja, det kan vi. Hela skaparverket vittnar om hans stora kärlek. (Rom. 1:20) Han skapade jorden till en trygg plats för oss att bo på. Men han vill också att vi ska kunna njuta av livet. Vi behöver till exempel äta för att leva, och Jehova har sett till att det finns en till synes oändlig variation av både nyttig och god mat. Vi är dessutom skapade på ett sådant sätt att matupplevelsen kan bli en riktig njutning! (Pred. 9:7) En syster i Kanada som heter Catherine tycker om att se skiftningarna i naturen, särskilt när våren kommer. Hon säger: ”Det är så fascinerande att se hur allt väcks till liv igen – blommor som är programmerade att skjuta upp ur jorden och flyttfåglar som återvänder, som den pyttelilla kolibrin som dyker upp vid fågelbordet utanför köksfönstret. Jehova måste verkligen älska oss med tanke på allt underbart han ger oss.” Ja, vår himmelske Far älskar sitt skaparverk, och han vill att vi också ska få njuta av det. (Apg. 14:16, 17)

5. Hur kan vi se Jehovas kärlek i hur han har skapat oss?

5 Jehova har skapat oss med förmågan att vara kreativa och utföra meningsfullt arbete, och det berikar våra liv. (Pred. 2:24) Han gav människorna uppdraget att befolka jorden och lägga den under sig och att ta hand om fiskarna, fåglarna och allt annat som lever på den. (1 Mos. 1:26–28) Och tänk så kärleksfullt av Jehova att skapa oss med egenskaper som gör att vi kan efterlikna honom. (Ef. 5:1)

SÄTT VÄRDE PÅ GUDS ORD

6. Varför sätter vi värde på Guds ord?

6 Jehova har gett oss sitt ord, Bibeln, därför att han älskar oss. I Bibeln får vi reda på allt vi behöver veta om Jehova och hur han känner för oss människor. Vi kan till exempel läsa om hur han handlade med israeliterna, som gång på gång bröt mot hans lagar. I Psalm 78:38 står det: ”Han var barmhärtig, han övertäckte missgärningen och vållade inte fördärv. Många gånger lät han sin vrede vända tillbaka, och han uppväckte inte allt sitt raseri.” När du mediterar över  det här bibelstället kan du få hjälp att förstå hur mycket Jehova älskar dig personligen och bryr sig om dig. Du kan vara säker på att du betyder mycket för honom. (Läs 1 Petrus 5:6, 7.)

7. Varför är Bibeln dyrbar för oss?

7 Vi uppskattar också Bibeln eftersom det i huvudsak är genom den som Jehova kommunicerar med oss. Vi kan ta ett exempel. När föräldrar och barn har en bra och öppen kommunikation hjälper det dem att bygga upp tilliten och kärleken till varandra. Hur är det då med vår relation till Jehova? Vi har aldrig sett honom eller hört hans röst, men han ”talar” ändå till oss genom sitt inspirerade ord. Och vi gör väl i att lyssna till honom. (Jes. 30:20, 21) Jehova vill vägleda oss och skydda oss från att råka illa ut. Han vill också att vi ska lära känna honom och lita på honom. (Läs Psalm 19:7–11; Ordspråksboken 1:33.)

Även om Jehu behövde tillrättavisa Jehosafat, hade Jehova funnit ”något gott” hos honom. (Se paragraf 8, 9.)

8, 9. Vad vill Jehova att vi ska veta? Ge ett bibliskt exempel.

8 Jehova vill att vi ska se honom som någon som älskar oss och som ser förbi våra fel och brister. Han letar efter det goda hos oss. (2 Krön. 16:9) Det gjorde han till exempel i fallet med kung Jehosafat i det forntida Juda. Vid ett tillfälle gick Jehosafat oförståndigt nog med på att dra ut i krig med Israels kung, Ahab, för att återta Ramot-Gilead från araméerna. Även om 400 falska profeter försäkrade den onde kung Ahab om att han skulle lyckas, så förutsade Jehovas  profet Mikaja att Ahab skulle bli besegrad. Och det var precis vad som hände. Ahab dog i striden, och Jehosafat lyckades med nöd och näppe komma undan med livet i behåll. När han återvände till Jerusalem blev han tillrättavisad av Jehu, son till Hanani, synskådaren, för att han hade allierat sig med Ahab. Men Jehu sa också: ”Likväl har något gott blivit funnet hos dig.” (2 Krön. 18:4, 5, 18–22, 33, 34; 19:1–3)

9 Tidigt under sin regeringstid hade Jehosafat uppmanat furstarna, leviterna och prästerna att resa runt till alla städer i Juda och undervisa folket i Jehovas lag. Den här undervisningskampanjen fick till och med människor i nationerna runt omkring att börja frukta Jehova. (2 Krön. 17:3–10) Så även om Jehosafat fattade ett dåligt beslut, blev inte Jehova blind för det goda han hade gjort tidigare. Den här skildringen är oerhört tröstande för oss, eftersom vi också gör misstag. Men när vi gör vårt bästa i tjänsten för Jehova fortsätter han att älska oss, och han glömmer inte allt det goda vi har gjort.

UPPSKATTA GÅVAN ATT FÅ BE TILL JEHOVA

10, 11. a) Varför är bönen en speciell gåva från Jehova? b) Hur kan Jehova svara på våra böner? (Se den inledande bilden.)

10 En kärleksfull pappa tar sig tid att lyssna på sina barn när de vill prata med honom. Han bryr sig om hur de mår innerst inne, och därför vill han veta vad som oroar och bekymrar dem. Det är på samma sätt med vår himmelske Far, Jehova. Han lyssnar på oss när vi vänder oss till honom i bön, något som vi verkligen uppskattar och ser som en gåva.

11 Jehova är vår vän, och vi kan be till honom när som helst. Han har inte satt upp några begränsningar, utan är alltid redo att lyssna på oss. Taylene, som citerades tidigare, säger: ”Man kan prata med honom om allt.” När vi berättar för Jehova hur vi tänker och känner, kanske han svarar oss genom ett bibelställe, en artikel i en tidskrift eller ett uppmuntrande ord från någon av våra vänner i församlingen. Han hör våra uppriktiga böner, och han förstår oss även om ingen annan gör det. Hans svar på våra böner är verkligen ett starkt bevis på hans oändliga kärlek till oss.

12. Varför är det bra att vi studerar bönerna i Bibeln? Ge ett exempel.

12 Vi kan lära oss mycket av de böner som finns i Bibeln. Varför inte ta dig tid att se närmare på någon av dem under den andliga familjekvällen? När vi tänker på hur Jehovas forntida tjänare berättade om sina innersta känslor för Jehova får vi hjälp att förbättra våra egna böner. Tänk till exempel på Jonas innerliga bön när han var i magen på en stor fisk. (Jon. 1:17–2:10) Eller påminn dig Salomos uppriktiga bön i samband med tempelinvigningen. (1 Kung. 8:22–53) Du kan också begrunda Jesus mönsterbön. (Matt. 6:9–13) Framför allt vill vi regelbundet låta våra ”önskningar göras kända för Gud”. Då ska ”Guds frid, som övergår allt förstånd” skydda våra hjärtan och sinnen. Och vi kommer att få en ännu djupare uppskattning av Jehovas stora kärlek. (Fil. 4:6, 7)

VISA TACKSAMHET FÖR JESUS LÖSENOFFER

13. Vilken möjlighet har vi tack vare Jesus lösenoffer?

13 Jehova gav sin son som ett lösenoffer ”för att vi skulle få liv”. (1 Joh. 4:9) Aposteln Paulus skrev om det här fantastiska  beviset på Jehovas kärlek: ”Kristus [dog] för ogudaktiga vid den fastställda tiden. Annars vill väl knappast någon dö för en rättfärdig; jo, för den gode kanske någon rentav vågar dö. Men Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom. 5:6–8) Kristus lösenoffer är Jehovas största kärlekshandling och ger oss möjligheten att få ett nära förhållande till honom.

14, 15. Vad betyder lösenoffret för a) de smorda? b) dem som ska få leva på jorden?

14 Det finns en liten grupp som känner Jehovas osvikliga kärlek på ett särskilt sätt. (Joh. 1:12, 13; 3:5–7) De har blivit smorda med helig ande, och därför är de ”Guds barn”. (Rom. 8:15, 16) Även om några av dem fortfarande är kvar här på jorden kan det sägas att de har uppväckts och satt sig ”i de himmelska regionerna i gemenskap med Kristus Jesus”. (Ef. 2:6) De har den här andliga ställningen eftersom de har blivit ”märkta med den utlovade heliga anden som med ett sigill, den som är ett förskott på ... [deras] arv”, dvs. ”det hopp som är förvarat åt ... [dem] i himlarna”. (Ef. 1:13, 14; Kol. 1:5)

15 Även de som inte är smorda kan bli Jehovas vänner. Om de har tro på Jesus lösenoffer kan de i framtiden bli adopterade som Guds barn och få leva för evigt i paradiset på jorden. Så genom lösenanordningen visar Jehova att han älskar alla människor. (Joh. 3:16) Om vi har hoppet att få leva för evigt på jorden och fortsätter att vara trogna mot Jehova, kan vi vara säkra på att han kommer att ge oss det bästa liv man kan tänka sig i den nya världen. Vi vill därför fortsätta att visa uppskattning för Jesus lösenoffer, som är det främsta beviset på Jehovas oändliga kärlek till oss.

VISA ATT DU ÄLSKAR JEHOVA

16. Hur påverkas vi när vi tänker på hur Jehova visar oss sin kärlek?

16 Vi skulle aldrig kunna räkna upp allt som visar att Jehova älskar oss. Psalmisten David sjöng: ”Dyrbara är dina tankar för mig, Gud! Väldig är hela summan av dem. Skulle jag räkna dem, är de fler än sandkornen.” (Ps. 139:17, 18) När vi mediterar över allt som Jehova gör för oss känner vi att vi vill besvara hans kärlek och ge honom vårt allra bästa.

17, 18. Hur kan vi visa Jehova att vi älskar honom?

17 Vi kan visa Jehova att vi älskar honom på många olika sätt. Bland annat kan vi engagera oss så mycket som möjligt i predikoarbetet. Då visar vi också att vi älskar våra medmänniskor. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Vi kan dessutom visa vår djupa kärlek till Jehova genom att vara lojala och trogna när vi utsätts för prövningar. (Läs Psalm 84:11; Jakob 1:2–5.) Även om vi får utstå svåra prövningar kan vi vara helt övertygade om att Jehova ser vårt lidande och kommer att hjälpa oss, eftersom vi är mycket dyrbara för honom. (Ps. 56:8)

18 Vår kärlek till Jehova får oss att vilja meditera över hans fantastiska skaparverk. Vi visar också att vi älskar honom genom att sätta värde på Bibeln och noggrant studera den. Och eftersom vi älskar Jehova och vill få ett ännu närmare förhållande till honom vänder vi oss ofta till honom i bön. Kärleken till Jehova fördjupas också när vi tar oss tid att tänka på lösenoffret, som är en underbar gåva från honom. (1 Joh. 2:1, 2) Det här är bara några av alla de saker vi kan göra för att visa att vi älskar Jehova och uppskattar hans oändliga kärlek till oss.