Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Er befrielse närmar sig”

”Er befrielse närmar sig”

”Räta ... upp er och lyft upp era huvuden, därför att er befrielse närmar sig.” (LUK. 21:28)

SÅNGER: 133, 43

1. Vad hände år 66 v.t.? (Se den inledande bilden.)

TÄNK DIG att du är en av de kristna i Jerusalem år 66 v.t. Det är mycket som har hänt på kort tid. Det började med att den romerske ståthållaren Florus tog 17 talenter från den heliga tempelskatten. Judarna gjorde genast våldsamt uppror, slaktade de romerska styrkorna i Jerusalem och deklarerade självständighet från Rom. Romarnas reaktion dröjde inte. Inom tre månader fanns en armé på 30 000 man i området, ledd av Cestius Gallus, den romerske ståthållaren i Syrien. Soldaterna närmade sig snabbt Jerusalem, och de judiska rebellerna tog sig till templet för att söka skydd. Då började de romerska soldaterna underminera tempelmuren! Nu sprider sig paniken i staden. Hur känner du när du ser allt det här hända?

2. Vad behövde de kristna göra år 66, och hur blev det möjligt?

2 Många år tidigare förvarnade Jesus sina lärjungar om att det här skulle hända. Han sa: ”När ni ... får se Jerusalem vara omringat av lägrade härar, vet då att dess ödeläggelse har närmat sig.” (Luk. 21:20) Men han sa också: ”Då bör de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden bör  dra ut, och de som är ute på landet bör inte gå in i staden.” (Luk. 21:21) Hur ska du kunna följa de anvisningarna? Hur är det möjligt att lämna staden nu när den är omringad av romarna? Men plötsligt händer något. Mitt framför dina ögon börjar trupperna dra sig tillbaka! Precis som det är förutsagt ”förkortas” deras angrepp. (Matt. 24:22) Nu har du chansen! Omedelbart flyr du till bergen på andra sidan Jordan tillsammans med alla andra trogna kristna i trakten. * År 70 tågar en annan romersk armé mot Jerusalem, och den här gången blir staden ödelagd. Men du lever tack vare att du följde Jesus anvisningar.

3. Vad kommer de kristna snart att vara med om, och vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Väldigt snart kommer vi att vara med om något liknande. Det Jesus sa om Jerusalems förstöring gällde inte bara de första kristna, utan visar också vad som kommer att hända när den stora vedermödan plötsligt bryter ut. (Matt. 24:3, 21, 29) Den goda nyheten i sammanhanget är att ”en stor skara” kommer att överleva den här globala katastrofen. (Läs Uppenbarelseboken 7:9, 13, 14.) Det är mycket viktigt att vi förstår vad Bibeln har att säga om de här framtida händelserna. Varför det? Därför att vårt liv hänger på det. Så nu ska vi undersöka hur de här händelserna kommer att påverka oss personligen.

BÖRJAN PÅ DEN STORA VEDERMÖDAN

4. Vad kommer att vara startskottet för den stora vedermödan?

4 Vad kommer att vara startskottet för den stora vedermödan? I Uppenbarelseboken förklaras det att den börjar med att ”det stora Babylon” förintas. (Upp. 17:5–7) Att likna all falsk religion vid en prostituerad är verkligen mitt i prick. Prästerskapet har prostituerat sig med ledarna för den här onda världen. I stället för att lojalt ge sitt stöd åt Jesus och hans rike, har de stött världsliga regeringar och övergett bibliska principer för att få större politiskt inflytande. Vilken kontrast till de rena, jungfrulika smorda! (2 Kor. 11:2; Jak. 1:27; Upp. 14:4) Vem ska förinta ”det stora Babylon”? Jehova kommer att få de tio hornen på det scharlakansröda vilddjuret att ”utföra hans tanke”. Vilddjuret representerar Förenta nationerna, och de tio hornen avser alla politiska makter som ger sitt stöd åt FN. (Läs Uppenbarelseboken 17:3, 16–18.)

5, 6. Varför drar vi slutsatsen att tillintetgörelsen av det stora Babylon inte innebär att alla dess medlemmar dör?

5 Men kan vi dra slutsatsen att alla som tillhör falsk religion kommer att dö när det stora Babylon förintas? Nej. Jehova inspirerade profeten Sakarja att beskriva hur sådana som tidigare tillhört falsk religion kommer att reagera då. De kommer att säga: ”’Jag är ingen profet. Jag är en man som odlar jorden, ty en människa köpte mig när jag var ung.’ Och man skall säga till honom: ’Vad är detta för sår du har på din kropp mellan dina händer?’ Och han skall säga: ’De är efter de slag som jag fick hemma hos dem som innerligt älskar mig.’” (Sak. 13:4–6) Tydligen kommer till och med religiösa ledare att låtsas som om de aldrig har varit religiösa och förneka att de någonsin tillhört falsk religion.

 6 Hur kommer det att gå för Guds folk under den tiden? Jesus sa: ”Om inte den tiden förkortades, skulle inget kött bli räddat; men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.” (Matt. 24:22) Som vi redan har läst så ”förkortades” vedermödan år 66. Då fick de utvalda, de smorda kristna, en möjlighet att fly från Jerusalem. På samma sätt kommer den inledande delen av den stora vedermödan att förkortas ”för de utvaldas skull”. De tio hornen, dvs. de politiska makterna, kommer inte att få tillintetgöra Guds folk. Nej, så snart deras inledande angrepp är över kommer situationen att lugna ner sig under en kort period.

EN TID AV PRÖVNING OCH DOM

7, 8. Vilken möjlighet kommer vi att få efter att all falsk religion har tillintetgjorts, och hur kommer vi att utmärka oss?

7 Vad kommer att hända efter tillintetgörelsen av alla falska religiösa organisationer? Då kommer det att vara tid att visa vad vi egentligen har i hjärtat. Större delen av mänskligheten kommer då att söka skydd hos jordiska organisationer, ”klipporna i bergen”. (Upp. 6:15–17) Men de som tjänar Jehova kommer att vända sig till honom för att bli beskyddade. När vedermödan under det första århundradet fick ett avbrott var det inte tid för en massomvändelse från judendom till kristendom. Däremot var det tid för dem som redan var kristna att göra som Jesus hade sagt och fly. Så vi kan inte förvänta att det ska strömma in människor i sanningen under den här mellanperioden av den stora vedermödan. I stället kommer det att vara tid för oss som redan är kristna att visa att vi älskar Jehova och att vi vill ge vårt stöd till Kristus bröder. (Matt. 25:34–40)

8 Även om vi inte vet exakt vad som kommer att hända under den här prövande tiden, så förstår vi att vi kommer att behöva göra uppoffringar. Under det första århundradet var de kristna tvungna att lämna sina hem och stå ut med många svårigheter för att överleva. (Mark. 13:15–18) Är vi beredda att lämna materiella saker bakom oss för att bevara oss trogna? Kommer vi att göra vad som än krävs för att vara lojala mot Jehova? Tänk bara! Vid den här tiden kommer vi att vara de enda som fortsätter att tillbe vår Gud oavsett vad som händer, precis som profeten Daniel gjorde. (Dan. 6:10, 11)

9, 10. a) Vilket budskap kommer Guds folk att förkunna under den här perioden? b) Hur kommer Guds folks fiender att reagera?

9 Under den här perioden kommer vi inte att predika ”goda nyheter om kungariket”. Den tiden är förbi. Då är vi framme vid ”slutet”! (Matt. 24:14) Guds folk kommer att förkunna ett kraftfullt domsbudskap. Budskapet skulle mycket väl kunna vara att Satans onda värld ska bli helt tillintetgjord. I Bibeln liknas det här budskapet vid hagel. Det sägs: ”Stort hagel, med varje sten omkring en talent tung, kom ner från himlen på människorna, och människorna hädade Gud för hemsökelsen till följd av haglet, eftersom den hemsökelsen var ovanligt stor.” (Upp. 16:21)

10 Det här kommer naturligtvis inte att gå våra fiender obemärkt förbi. Jehova inspirerade profeten Hesekiel att beskriva vad Gog i Magog, en sammanslutning av nationer, kommer att göra:  ”Detta är vad den suveräne Herren Jehova har sagt: ’Och det skall ske på den dagen att tankar skall komma upp i ditt hjärta, och du skall tänka ut en ond plan; och du skall säga: ”Jag skall dra upp mot landet med öppen landsbygd. Jag skall dra in över dem som har ro, som bor i trygghet, som allesammans bor utan mur; och de har varken bom eller dörrar.” Det skall vara för att ta stort byte och för att ta mycket plundringsgods, för att vända din hand mot förhärjade platser som åter är bebodda och mot ett folk som är hopsamlat från nationerna, ett som samlar förmögenhet och egendom, dessa som bor på jordens mittpunkt.’” (Hes. 38:10–12) Andligt sett kommer Guds folk att vara helt unika, lika iögonfallande som om de stod på ”jordens mittpunkt”. Då kommer nationerna inte att kunna hejda sig. De kommer att vara extremt angelägna om att angripa de smorda och alla som stöder dem.

11. a) Vad måste vi komma ihåg när det gäller händelseförloppet under den stora vedermödan? b) Hur kommer folk att reagera när de ser tecknen i himlen?

11 Vad ska hända sedan? Vi måste komma ihåg att Bibeln inte avslöjar exakt i vilken ordning saker och ting kommer att inträffa. Det verkar troligt att vissa händelser kommer att överlappa varandra. I sin profetia om avslutningen på tingens ordning sa Jesus: ”Det skall ... vara tecken i sol och måne och stjärnor och på jorden ängslan bland nationer som inte känner utvägen på grund av havets rytande och dess upprördhet, medan människor blir vanmäktiga av fruktan och väntan på det som skall komma över den bebodda jorden; ty himlarnas krafter skall skakas. Och då skall de se Människosonen komma i ett moln med makt och stor härlighet.” (Luk. 21:25–27; läs Markus 13:24–26.) Betyder det här att man bokstavligen kommer att kunna se skrämmande tecken och fenomen på himlen? Vi får helt enkelt vänta och se. Hur som helst kommer Guds fiender att bli panikslagna när de ser tecknen.

Vi kan ha en positiv syn på framtiden och vara helt övertygade om att vi ska bli räddade! (Se paragraf 12, 13.)

12, 13. a) Vad ska hända när Jesus kommer ”med makt och stor härlighet”? b) Hur kommer vi att känna det då?

12 Vad ska hända när Jesus kommer ”med makt och stor härlighet”? Då ska han belöna dem som varit trogna och straffa dem som inte varit det. (Matt. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28–30) I Matteus evangelium läser vi att Jesus avslutade sin beskrivning av det sammansatta tecknet med liknelsen om fåren och getterna. Han sa: ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglarna med honom, då skall han sätta sig på sin härliga tron. Och alla nationerna skall samlas inför honom, och han skall skilja människor från varandra, alldeles som en herde skiljer fåren från getterna. Och han skall ställa fåren på sin högra sida, men getterna på sin vänstra.” (Matt. 25:31–33) Vad blir domen? Liknelsen avslutas med orden: ”Dessa [getterna] skall gå bort till evigt avskärande, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt. 25:46)

13 Hur kommer getterna att reagera när de inser att de har dömts till evig död? De ska ”slå sig själva under jämmer”. (Matt. 24:30) Men hur kommer Kristus bröder och alla som ger dem sitt stöd att reagera? Med full förtröstan kommer de att göra som Jesus sa: ”När  dessa ting börjar inträffa, räta då upp er och lyft upp era huvuden, därför att er befrielse närmar sig.” (Luk. 21:28) Ja, vi kommer att känna oss trygga eftersom vi vet att vi ska bli räddade.

DE LYSER ”KLART SOM SOLEN” I RIKET

14, 15. Vilket insamlande kommer att inträffa när Gog i Magog har gått till angrepp, och hur kommer det att gå till?

14 Vad kommer att hända när Gog i Magog har gått till angrepp mot Guds folk? I både Matteus och Markus evangelier står det att Människosonen ska ”sända ut änglarna och samla ihop sina utvalda från de fyra vindarna, från jordens ytterkant till himlens ytterkant”. (Mark. 13:27; Matt. 24:31) Det här insamlandet syftar inte på själva utväljandet av de smorda. (Matt. 13:37, 38) Det handlar inte heller om när de smorda får sina slutgiltiga sigill; det sker innan den stora vedermödan bryter ut. (Upp. 7:1–4) Så vad är det för insamlande Jesus nämner? Det är när de kvarvarande av de 144 000 på jorden får sin himmelska belöning. (1 Thess. 4:15–17; Upp. 14:1) Det kommer att hända någon gång efter det att Gog i Magog har inlett sitt angrepp. (Hes. 38:11) Då kommer Jesus ord att uppfyllas: ”På den tiden skall de rättfärdiga lysa lika klart som solen i sin Faders kungarike.” (Matt. 13:43) *

15 Betyder det här att de smorda tas upp till himlen med sina fysiska kroppar? Många i kristenheten tror att det ska bli ett fysiskt upptagande till himlen och att Jesus ska komma tillbaka synligen för att ta makten över jorden. Men i Bibeln står det att ”Människosonens  tecken” ska visa sig i himlen och att Jesus ska komma ”på himlens moln”. (Matt. 24:30) Båda de här uttrycken visar att hans ankomst kommer att vara osynlig. Dessutom kan ”kött och blod inte ... ärva Guds kungarike”. Alltså måste de som tas till himlen först ”förvandlas, i ett nu, i ett ögonblick, under den sista trumpeten”. * (Läs 1 Korinthierna 15:50–53.) Alla de smorda som finns kvar på jorden vid den tiden kommer att samlas in på ett ögonblick.

16, 17. Vad måste hända innan Lammets bröllop kan börja?

16 Så snart de 144 000 är i himlen kan de sista förberedelserna för Lammets bröllop börja. (Upp. 19:9) Men innan det är dags för bröllopet är det något annat som ska hända. Strax innan de kvarvarande av de 144 000 tas till himlen kommer ju Gog att attackera Guds folk. (Hes. 38:16) Vad blir reaktionen när det händer? Guds folk här på jorden kommer att verka helt försvarslösa. De kommer att följa anvisningarna som gavs på kung Jehosafats tid: ”Ni skall inte behöva strida i detta fall. Ställ upp er, stå stilla och se att Jehova räddar er. Juda och Jerusalem, var inte rädda och var inte förfärade.” (2 Krön. 20:17) Men hur blir reaktionen i himlen? I Uppenbarelseboken 17:14 läser vi om tiden när de 144 000 är samlade i himlen. Guds fiender ska då ”drabba samman med Lammet, men eftersom Lammet är herrarnas Herre och kungarnas Kung, skall det besegra dem. Och det skall också de kallade och utvalda och trogna tillsammans med det.” Så tillsammans med sina 144 000 medregenter kommer Jesus att rädda Guds folk på jorden.

17 Den här räddningsaktionen inleder Harmageddonkriget, som i sin tur leder till att Jehovas namn blir upphöjt. (Upp. 16:16) Då kommer alla getlika att ”gå bort till evigt avskärande”. Jorden ska äntligen bli fri från all ondska, och ”den stora skaran” ska få överleva den här avslutande delen av den stora vedermödan. Nu när alla förberedelser är gjorda är det dags för Uppenbarelsebokens höjdpunkt: Lammets bröllop. (Upp. 21:1–4) * Alla som har fått överleva här på jorden är sådana som Jehova har godkänt, och han kommer att överösa dem med kärlek. Vilken bröllopsfest det kommer att bli! Åh, vad vi längtar efter den dagen! (Läs 2 Petrus 3:13)

18. Vad vill vi göra med tanke på det som ligger alldeles framför oss?

18 Vad vill vi göra nu, med tanke på de spännande tider som ligger framför oss? Aposteln Petrus skrev under inspiration: ”Då nu allt detta således skall upplösas, vad slags människor bör då inte ni vara, med gärningar som hör ett heligt uppförande och gudhängivenhet till, medan ni väntar på Jehovas dags närvaro och ständigt har den i tankarna ... Därför, ni älskade, då ni nu väntar på detta, så gör ert yttersta för att slutligen av honom bli funna fläckfria och oklanderliga och i frid.” (2 Petr. 3:11, 12, 14) Vi vill hålla oss andligt rena och ge vårt stöd åt fredens kung, Jesus Kristus.

^ § 2 Se Vakttornet för 15 april 2012, sidan 25, 26.

^ § 15 De smorda som lever på jorden vid den tiden kommer inte att tas upp till himlen med sina fysiska kroppar. (1 Kor. 15:48, 49) Deras kroppar kommer förmodligen att tas bort på samma sätt som Jesus kropp blev borttagen.

^ § 17 Även Psalm 45 innehåller information om i vilken ordning saker ska hända. Först utkämpar kungen kriget, och sedan äger bröllopet rum.