Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Det här är vår plats för tillbedjan

Det här är vår plats för tillbedjan

”Nitälskan för ditt hus skall förtära mig.” (JOH. 2:17)

SÅNGER: 127, 118

1, 2. a) Var tillbad Jehovas tjänare på Bibelns tid? b) Hur kände Jesus för templet i Jerusalem? c) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

HISTORIEN igenom har de som tjänat Jehova haft bestämda platser där de har tillbett honom. Abel använde förmodligen ett altare när han bar fram offer åt Jehova. (1 Mos. 4:3, 4) Noa, Abraham, Isak, Jakob och Mose byggde också altaren. (1 Mos. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; 2 Mos. 17:15) Jehova uppmanade israeliterna att uppföra tältboningen. (2 Mos. 25:8) Och längre fram fick de i uppdrag att bygga ett tempel. (1 Kung. 8:27, 29) När Guds folk hade återvänt från fångenskapen i Babylon samlades de regelbundet i synagogor. (Mark. 6:2; Joh. 18:20; Apg. 15:21) De första kristna hade sina möten i privata hem. (Apg. 12:12; 1 Kor. 16:19) Och i dag har Jehovas folk tiotusentals Rikets salar världen över där de träffas för att tillbe Jehova och lära sig mer om honom.

2 Jesus kände mycket starkt för templet i Jerusalem, och det fick hans lärjungar att tänka på psalmistens profetiska ord: ”Nitälskan för ditt hus har förtärt mig.” (Ps. 69:9; Joh. 2:17) Ingen Rikets sal i dag kan med rätta kallas ”Jehovas hus” på samma sätt som templet i Jerusalem. (2 Krön. 5:13; 33:4)  Men Bibeln visar ändå tydligt vilken inställning vi bör ha till våra möteslokaler. I den här artikeln ska vi gå igenom några bibliska principer som är vägledande för hur vi ser på våra Rikets salar, hur vi tar hand om dem och hur de finansieras. *

VI HAR RESPEKT FÖR VÅRA MÖTEN

3–5. Vad är syftet med våra Rikets salar, och hur bör det påverka vår inställning till mötena?

3 En Rikets sal är ett centrum för sann tillbedjan. Mötena är en gåva från Jehova, och de hjälper oss att stärka vårt förhållande till honom. På våra möten får vi uppmuntran och livsviktig andlig vägledning genom hans organisation. Det är verkligen en förmån att få bli inbjuden till mötena av Jehova och hans son och att regelbundet få äta vid ”Jehovas bord”, och vi vill absolut inte ta det för givet. (1 Kor. 10:21)

4 Jehova anser att de här tillfällena när vi samlas för att tillbe honom och uppmuntra varandra är oerhört viktiga. Det var därför han lät aposteln Paulus skriva att vi inte ska försumma att komma tillsammans. (Läs Hebréerna 10:24, 25.) Skulle vi visa respekt för Jehova om vi missade möten utan att ha goda skäl till det? Vi kan visa att vi verkligen älskar Jehova och uppskattar allt vi får av honom genom att förbereda oss för mötena och sedan helhjärtat engagera oss i dem. (Ps. 22:22)

5 Vår inställning till Rikets sal – både till byggnaden och till den undervisning vi får där – säger en hel del om hur mycket vi respekterar Jehova. Vi vill att vårt uppförande ska bli till ära för hans namn, som ju i regel finns med på riketssalsskylten. (Jämför 1 Kungaboken 8:17.)

6. Vad har några sagt om våra Rikets salar och om dem som är med på mötena? (Se den inledande bilden.)

6 När vi visar att vi uppskattar vår Rikets sal lägger andra ofta märke till det. En man i Turkiet sa: ”Jag blev imponerad över att det var så rent och prydligt på Rikets sal. De som var där var välklädda, och de såg glada ut och fick mig verkligen att känna mig välkommen. Det gjorde stort intryck på mig.” Mannen började gå på mötena regelbundet, och det dröjde inte länge förrän han blev döpt. I en stad i Indonesien bjöd en församling in lokala myndighetspersoner och grannar till öppet hus innan deras nya Rikets sal skulle överlämnas. Även borgmästaren kom. Han fick ett väldigt gott intryck av den gedigna byggnaden och den vackra trädgården, och han sa: ”Er rena och fina Rikets sal vittnar verkligen om er starka tro.”

Visar vårt uppförande att vi har respekt för Gud? (Se paragraf 7, 8.)

7, 8. Vad bör vi tänka på när vi är med på våra möten i Rikets sal?

7 När vi kommer till våra möten vill vi att det ska synas på vår klädsel, vårt yttre och vårt uppförande att vi respekterar Jehova, som är den som bjuder in oss. Därför undviker vi att gå till ytterligheter. Ibland kan några ha en överdrivet strikt syn på hur man ska uppföra sig på församlingsmötena, medan andra kanske har en lite för avslappnad stil. Jehova vill att alla som kommer till Rikets sal ska trivas och tycka om att vara där. Men samtidigt vill vi visa att vi har en respektfull inställning genom att inte  vara för ledigt klädda, sitta och prata, äta och dricka, skicka sms och så vidare under mötena. Och ni föräldrar, hjälp era barn att förstå att Rikets sal inte är det rätta stället att springa omkring och leka på. (Pred. 3:1)

8 När Jesus såg att människor gjorde Guds tempel till ”ett marknadshus” blev han arg och drev ut dem därifrån. (Joh. 2:13–17) Vi kommer till våra Rikets salar för att tillbe Jehova och få andlig undervisning, och därför sköter vi privata affärsangelägenheter på annat håll. (Jämför Nehemja 13:7, 8.)

HUR VÅRA RIKETS SALAR BYGGS OCH FINANSIERAS

9, 10. a) Hur byggs och finansieras våra Rikets salar, och vad har det fått för resultat? b) Vilken hjälp får församlingar som inte själva har råd att bygga en Rikets sal?

9 Jehovas organisation lägger ner stora resurser på att bygga Rikets salar. Och arbetet med att projektera, bygga och renovera dem utförs av oavlönade volontärer. Vad har det fått för resultat? Sedan den 1 november 1999, när programmet för byggandet av Rikets salar i länder med begränsade resurser började, har det byggts över 28 000 Rikets salar världen över. Det innebär att det i genomsnitt har byggts fem Rikets salar om dagen under de senaste 15 åren.

10 Anordningen med att bygga Rikets salar överallt där det behövs är i linje med den bibliska principen att någras överflöd kan avhjälpa andras brist, ”så att det kan ske en utjämning”. (Läs 2 Korinthierna 8:13–15.) Många församlingar som aldrig skulle ha haft råd att bygga en egen Rikets sal, har på så sätt ändå kunnat få en fin möteslokal.

11. Vad har några vänner sagt om sin nya Rikets sal, och vilka känslor väcker det hos dig?

11 En församling i Costa Rica skrev: ”När vi står framför vår Rikets sal nu känns det som en dröm! Vi kan knappt fatta att det är sant. Hela den här vackra byggnaden blev färdig, in i minsta detalj, på bara åtta dagar! Den kom till tack vare Jehovas välsignelse, hans organisation och våra kära bröder och systrar. Den här platsen för tillbedjan är verkligen en dyrbar gåva, en skatt som vi har fått av Jehova. Vi är helt överlyckliga!” Det är härligt att höra våra vänner uttrycka sin tacksamhet för allt Jehova har gjort för dem, och vi vet att bröder och systrar på tusentals platser världen över känner likadant. Det är tydligt att det är Jehova som ligger bakom och välsignar arbetet med att bygga alla Rikets salar, för så snart de är klara fylls de ofta med uppriktiga människor som vill lära sig mer om honom. (Ps. 127:1)

12. Hur kan vi alla bidra till byggandet av nya Rikets salar?

 12 Många bröder och systrar har verkligen tyckt om att få hjälpa till på riketssalsbyggen. Och oavsett om vi kan hjälpa till på själva byggplatsen eller inte, så kan vi alla understödja sådana projekt ekonomiskt. På Bibelns tid ville Guds folk mer än gärna ge av det de hade för att understödja den sanna tillbedjan, och det är likadant i vår tid. Vi får också uppleva glädjen av att ge, och vi vet att det blir till Jehovas ära. (2 Mos. 25:2; 2 Kor. 9:7)

VI HÅLLER VÅR RIKETS SAL REN OCH FIN

13, 14. Vilka bibliska principer tillämpar vi när vi tar hand om vår Rikets sal?

13 Vi tillber en Gud som är helig och ren. Han är också ordningens Gud, och han vill att det ska synas i våra möteslokaler. Därför är det viktigt att vi tar hand om vår Rikets sal och håller den ren och fin. (Läs 1 Korinthierna 14:33, 40.) I Bibeln kopplas dessutom helighet och andlig renhet ihop med fysisk renhet. (Upp. 19:8) Så om vi vill att Jehova ska godta oss som sina tjänare måste vi också vara noga med vår hygien.

14 Eftersom vi ser till att hålla våra möteslokaler rena och fräscha behöver vi aldrig dra oss för att bjuda in intresserade till mötena. Vi vet att det intryck de får när de kommer till Rikets sal kommer att stämma överens med det budskap vi förkunnar. De kan se att vi tillber en Gud som är helig och ren och som snart ska förvandla hela jorden till ett vackert paradis. (Jes. 6:1–3; Upp. 11:18)

15, 16. a) Vad skulle kunna försvåra städningen på Rikets sal, men varför är den så viktig? b) Hur organiseras städningen i våra församlingar, och vilken förmån har vi alla?

 15 Åsikterna kan gå isär när det gäller vilken nivå städningen ska ligga på. Ibland kanske det är uppfostran som styr någons uppfattning om hur mycket städning som behövs. Eller så kan det vara andra faktorer som inverkar, till exempel att vägarna är leriga och dammiga eller att det är svårt att få tag i rent vatten och rengöringsmedel. Var vi än bor och hur den allmänna synen på städning än är, så bör vi vara noga med att hålla vår Rikets sal ren och prydlig. Det är där vi tillber Jehova, och byggnaden förknippas med hans namn. (5 Mos. 23:14)

16 Städningen av Rikets sal behöver därför tas om hand på ett välorganiserat sätt. Varje äldstekrets ordnar med ett städschema och ser till att det finns lämplig utrustning för att hålla lokalen i gott skick. Vissa ytor behöver städas efter varje möte medan andra kan tas lite mer sällan, men med god samordning behöver inget bli förbisett eller bortglömt. Alla i församlingen har förmånen att få hjälpa till med att städa Rikets sal.

VI HÅLLER VÅRA MÖTESLOKALER I GOTT SKICK

17, 18. a) Vad kan vi lära oss av hur Jehovas folk på Bibelns tid tog hand om templet? b) Varför måste vi hålla våra Rikets salar i gott skick?

17 Vi håller också våra Rikets salar i gott skick genom att underhålla och reparera dem. På Bibelns tid, när Jehoas var kung i Juda, kom folket med bidrag till templet. Kungen uppmanade då prästerna att använda pengarna för att ”reparera sprickorna i huset, varhelst det ... [fanns] någon spricka”. (2 Kung. 12:4, 5) Mer än 200 år senare använde även kung Josia bidrag till templet för att bekosta nödvändiga reparationer. (Läs 2 Krönikeboken 34:9–11.)

18 En del avdelningskontor har lagt märke till att underhåll av byggnader och utrustning har väldigt låg prioritet överlag i vissa länder. Ibland kan det vara kunskaperna som saknas, och ibland pengarna. Men om vi inte tar hand om våra Rikets salar säger det sig självt att de skulle förfalla och att andra skulle få en negativ bild av vår organisation. När vi däremot gör allt vi kan för att hålla vår Rikets sal i gott skick ärar vi Jehova och ser till att de bidrag som våra vänner har gett används på bästa sätt.

Vi måste städa vår Rikets sal och hålla den i gott skick. (Se paragraf 16, 18.)

19. Vad kan vi göra för att visa uppskattning för de platser där vi tillber Jehova?

19 En Rikets sal är en byggnad som är överlämnad åt Jehova. Därför kan man egentligen inte säga att en enskild individ eller en församling äger en Rikets sal, oavsett vem som står som juridisk ägare. Som vi har sett i den här artikeln kan Bibelns principer hjälpa oss att ha rätt inställning till våra Rikets salar. Vi kan alla visa vår uppskattning för våra möteslokaler genom att bidra ekonomiskt så att det kan byggas fler Rikets salar. Vi kan också anstränga oss för att hålla vår egen Rikets sal ren och i gott skick. Vi efterliknar då Jesus och visar ”nitälskan” för den plats där vi tillber Jehova. (Joh. 2:17)

^ § 2 Den här artikeln handlar främst om våra Rikets salar, men principerna gäller också sammankomsthallar och andra lokaler som vi använder i vår tillbedjan.