Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Juli 2015

Fortsätt att vara lojal mot Guds rike

Fortsätt att vara lojal mot Guds rike

”De är inte någon del av världen.” (JOH. 17:16)

SÅNGER: 63, 129

1, 2. a) Vad finns det för koppling mellan vår lojalitet mot Gud och vår neutralitet? (Se den inledande bilden.) b) Vad känner många lojalitet mot, och vad har det lett till?

NEUTRALITETSFRÅGAN är alltid aktuell för oss kristna, inte bara i krigstid. Och detsamma kan sägas om vår lojalitet mot Jehova. Varför det? Eftersom vi älskar Jehova vill vi vara lojala mot honom och lyda honom. (1 Joh. 5:3) Vi vill följa hans höga normer, oavsett var vi bor eller var vi kommer ifrån. Det finns inget viktigare för oss än att vara lojala mot Jehova och hans rike. (Matt. 6:33) En förutsättning för att vi ska kunna vara det är att vi ”inte är någon del av världen”. (Läs Johannes 17:11, 15, 16; Jes. 2:4)

2 Många människor i den här världen känner en särskild lojalitet mot sitt land, sin region, sin kultur eller till och med sitt favoritlag. Tyvärr har det här lett till hat och rivalitet, och i extrema fall har det slutat i våld eller till och med folkmord. Även om vi inte blandar oss i sådana konflikter, kan vi eller vår familj drabbas hårt av efterverkningarna. Med tanke på att Gud skapade människan med en inneboende känsla för  rättvisa kanske vi lätt blir upprörda om vi tycker att politiska ledare fattar orättvisa beslut. (1 Mos. 1:27; 5 Mos. 32:4) Hur reagerar du i sådana situationer? Det skulle vara väldigt lätt att ta ställning och dras med i de frågor som engagerar många i den här världen.

3, 4. a) Varför är vi neutrala i den här världens konflikter? b) Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 De styrande i samhället kan hävda att en god medborgare måste välja sida i olika konflikter. Men sanna kristna kan inte göra det. Vi blandar oss inte i politik, och vi går inte ut i krig. (Matt. 26:52) Vi låter oss inte påverkas när andra försöker få oss att tycka att en del av Satans värld är bättre än en annan. (2 Kor. 2:11) Vi vill inte ha någonting att göra med den här världens konflikter. (Läs Johannes 15:18, 19.)

4 Men eftersom vi är ofullkomliga kanske en del av oss fortfarande får kämpa med attityder som hör ihop med ”den gamla personligheten”. (Ef. 4:22–24; Jer. 17:9) I den här artikeln ska vi därför se närmare på några principer som kan hjälpa oss att få bort känslor som skulle kunna orsaka splittring. Vi ska också undersöka hur vi kan få hjälp att tänka som Jehova och Jesus och därigenom stärka vår lojalitet mot Guds rike.

VARFÖR VI INTE TAR STÄLLNING I DEN HÄR VÄRLDENS KONFLIKTER

5, 6. Hur såg Jesus på olika folkgrupper, och varför det?

5 Om du någon gång är osäker på hur du ska handla i en viss situation kan det vara bra att du frågar dig: Vad skulle Jesus ha gjort? När Jesus var här på jorden var människor från Judeen, Galileen och Samarien i konflikt med varandra. Till exempel så pratade inte judar och samarier med varandra. (Joh. 4:9) Det var dessutom spänningar mellan fariséer och sadducéer (Apg. 23:6–9), mellan tullindrivarna och resten av folket (Matt. 9:11) och mellan dem som hade fått utbildning vid de rabbinska skolorna och dem som inte hade det. (Joh. 7:49) Många tyckte också väldigt illa om romarna, som hade makten i landet. Men Jesus blandade sig inte i de här konflikterna. Även om han alltid försvarade sanningen om Jehova och visste att räddningen utgick från judarna, så lärde han aldrig sina lärjungar att de var bättre än andra. (Joh. 4:22) Tvärtom så lärde han dem att älska alla människor. (Luk. 10:27)

6 Varför betraktade inte Jesus vissa folkgrupper som bättre än andra? Det har att göra med hur han och hans Far ser på människor. När Jehova skapade de första människorna ville han att de skulle få barn och uppfylla hela jorden, och han skapade dem på ett sådant sätt att de kunde få avkomlingar med stora utseendemässiga skillnader. (1 Mos. 1:27, 28) Varken Jehova eller Jesus anser att något visst folkslag, land eller språk är bättre än något annat. (Apg. 10:34, 35; Upp. 7:9, 13, 14) Vi måste följa deras fullkomliga exempel. (Matt. 5:43–48)

7, 8. a) När är det omöjligt för oss att vara neutrala? b) Vad måste vi komma ihåg när det gäller lösningen på mänsklighetens problem?

7 När det gäller frågan om Jehovas rätt att styra är det däremot helt omöjligt för oss att vara neutrala. Den här frågan väcktes i Eden, då Satan menade att Jehovas sätt att styra inte var det bästa. Nu är det vår tur att ta ställning. Är Jehovas sätt att styra överlägset Satans, eller är det tvärtom? Handen på hjärtat, ställer  du dig på Jehovas sida genom att följa hans lagar och normer i stället för att göra saker på ditt eget sätt? Är du övertygad om att det bara är Guds rike som kan lösa mänsklighetens problem? Eller tror du att vi människor kan styra oss själva? (1 Mos. 3:4, 5)

8 Dina svar på de här frågorna kommer att påverka hur du svarar när någon ber om din åsikt i olika politiska frågor. Politiker, aktivister och reformgrupper har länge försökt hitta lösningar på olika omstridda problem, och de kan ha de bästa intentioner. Men vi inser att det bara är Guds rike som kan lösa mänsklighetens problem och ta bort alla orättvisor. Vi måste lämna det i Jehovas händer. Och det gäller även situationer som uppstår i församlingen. Tänk om alla propagerade för sina egna åsikter. Skulle det inte ganska snart leda till splittring i församlingen?

9. Vilket problem hade uppstått i församlingen i Korinth, och vilket råd gav Paulus?

9 Tänk på vad som hände i den kristna församlingen i Korinth. Det hade bildats olika läger, och en del sa: ”’Jag hör till Paulus’, ’Men jag till Apollos’, ’Men jag till Kefas’, ’Men jag till Kristus’.” Oavsett vad som låg bakom den här splittringen, så reagerade Paulus väldigt starkt eftersom det verkade som att ”Kristus ... [var] söndrad”. Friden i församlingen var hotad, och därför sa han: ”Nu förmanar jag er, bröder, genom vår Herre Jesu Kristi namn att ni alla skall tala överensstämmande och att det inte skall vara söndringar bland er, utan att ni skall vara på rätt sätt förenade i samma sinne och i samma tankegång.” Detsamma gäller i dag. Den kristna församlingen får inte vara söndrad. (1 Kor. 1:10–13; läs Romarna 16:17, 18.)

10. Hur belyste Paulus att en kristen måste vara neutral i den här världens konflikter?

10 Paulus påminde de smorda kristna om att de skulle fokusera på sitt medborgarskap i himlen och inte på ”det jordiska”. (Fil. 3:17–20) * De skulle vara ”ambassadörer i Kristi ställe”. (2 Kor. 5:20, noten) När en ambassadör befinner sig i ett främmande land lägger han sig inte i det landets angelägenheter, utan värnar om sitt eget lands intressen. De som har hoppet att få leva för evigt på jorden är också lojala mot Guds rike och tar inte parti i den här världens konflikter.

STÄRK DIN LOJALITET MOT JEHOVA

11, 12. a) Vilken inställning måste vi undvika för att kunna vara lojala mot Guds rike? b) Vilka känslor kämpade en syster med, och hur tog hon itu med dem?

11 I de flesta delar av världen känner människor en särskild samhörighet med dem som har samma historia, kultur och språk som de har, och många är också väldigt stolta över sin hemtrakt. Med tanke på det är det viktigt att vi stärker vårt samvete och vår lojalitet mot Jehova så att vi kan hålla oss neutrala i alla lägen. Så hur gör vi det?

12 Tänk till exempel på Mirjeta, * som kommer från ett område i det forna Jugoslavien. Under hela sin uppväxt fick hon lära sig att hata serber. När hon kom i kontakt med sanningen fick hon veta att Jehova är opartisk och att det är Satan som vill att människor ska hata varandra. Det gjorde att hon verkligen ansträngde sig för att förändra sitt sätt att tänka och känna. Men under en våg av  etniskt våld i området började hennes negativa känslor välla upp igen. Hon tyckte till och med att det var svårt att predika för serber. Men hon insåg också att hon inte bara kunde sitta med armarna i kors och hoppas att de här känslorna skulle gå över av sig själva. Så hon bad Jehova om hjälp att få bukt med sin inställning. Hon bad också om hjälp att kunna göra mer i tjänsten och börja som pionjär. Hon säger: ”Det finns inget som har hjälpt mig så mycket som att fokusera på tjänsten. När jag är ute i tjänsten försöker jag efterlikna Jehovas kärleksfulla personlighet, och jag har märkt att de negativa känslorna har försvunnit.”

13. a) Vad var Zoila med om, och hur reagerade hon? b) Vad kan vi lära oss av Zoilas erfarenhet?

13 Vi kan ta ytterligare ett exempel. Zoila kommer från Mexiko men bor nu i Europa. Hon berättar att en del av vännerna i hennes församling som är från Sydamerika kom med taktlösa och nedsättande kommentarer om hennes hemland och om traditionerna och musiken i det landet. Man kan förstå att Zoila kände sig ledsen. Men hon vände sig till Jehova och bad att han skulle hjälpa henne att bli av med sina negativa känslor. Hur skulle du ha reagerat om det hade hänt dig? Tyvärr är det så att en del av oss fortfarande kämpar för att kunna hantera liknande situationer. Vi skulle aldrig vilja säga eller göra något som får en viss grupp människor att framstå som bättre än en annan. Vi vill inte orsaka splittring mellan våra bröder och systrar – eller mellan människor över huvud taget. (Rom. 14:19; 2 Kor. 6:3)

14. Vad kan hjälpa dig att ha samma syn på människor som Jehova har?

14 Har du vuxit upp i ett område eller i en miljö som har påverkats av nationalism och lokalpatriotism? Skulle det kunna vara så att du fortfarande har en del sådana känslor innerst inne? Som Jehovas tjänare får vi inte låta nationalistiska känslor färga vår syn på andra människor. Men hur är det om du inser att du har en tendens att tänka negativt om människor som talar andra språk eller är från andra länder, kulturer eller folkgrupper? Fundera då på hur Jehova ser på nationalism och fördomar. Du kan också studera mer om det här ämnet under familjekvällen eller ditt personliga studium. Be sedan Jehova om hjälp att kunna känna likadant för människor som han gör. (Läs Romarna 12:2.)

För att vara lojala mot Jehova måste vi stå på hans sida oavsett vad andra vill få oss att göra. (Se paragraf 15, 16.)

15, 16. a) Hur kommer en del att reagera på att vi är annorlunda? b) Hur kan föräldrar hjälpa sina barn att vara lojala mot Jehova?

15 Alla vi som tjänar Jehova hamnar förr eller senare i situationer där vårt kristna samvete får oss att sticka ut och vara annorlunda än våra arbetskamrater, klasskompisar, grannar, släktingar och andra. (1 Petr. 2:19) Det kommer vi inte ifrån. Men vi bör inte bli förvånade om världen hatar oss för att vi är annorlunda; Jesus förvarnade ju oss om det. Kom ihåg att de flesta som motstår oss inte förstår varför det är så viktigt för oss att bevara vår kristna neutralitet och vara lojala mot Guds rike.

16 För att vara lojala mot Jehova måste vi stå på hans sida oavsett vad andra vill få oss att göra. (Dan. 3:16–18) Alla kan drabbas av människofruktan, men det kan vara särskilt svårt att gå mot strömmen när man är ung. Så ni föräldrar, stötta era barn och hjälp dem att vara modiga när de ställs inför situationer i skolan där de förväntas ta del i  nationalistiska ceremonier. Använd den andliga familjekvällen för att hjälpa dem att förstå vad Jehova tycker om sådana saker. Hjälp dem också att tydligt och respektfullt kunna berätta för andra varför de tror som de gör. (Rom. 1:16) Och om ni märker att det finns ett behov av det, kan ni underlätta för era barn genom att ta upp de här frågorna med deras lärare.

UPPSKATTA ALLT SOM JEHOVA HAR SKAPAT!

17. Vilken inställning måste vi undvika, och varför det?

17 Det är inte så konstigt om vi tycker om maten, språket, naturen och kulturen i det land där vi har växt upp. Men anser vi alltid att det vi tycker om är bättre än det andra tycker om? Jehova har skapat en stor variation av saker och ting för att vi ska kunna njuta av det. (Ps. 104:24; Upp. 4:11) Så varför hävda att det ena sättet att göra saker på är bättre än det andra?

18. Vilka välsignelser får vi när vi har samma synsätt på andra som Jehova har?

18 Jehova vill att alla slags människor ska få exakt kunskap om sanningen och få leva för evigt. (Joh. 3:16; 1 Tim. 2:3, 4) När vi har ett öppet sinne och är villiga att lyssna till vad andra i församlingen tycker och tänker är det berikande för oss, och det skyddar vår kristna enhet. Och eftersom vi är lojala mot Jehova håller vi oss utanför den här världens konflikter. Vi är verkligen tacksamma för att Jehova har befriat oss från den stolthet, splittring och hänsynslösa konkurrens som genomsyrar hela Satans värld. Vi känner det som psalmisten, som sa: ”Se, hur gott och ljuvligt det är att bröder bor tillsammans i endräkt!” (Ps. 133:1)

^ § 10 Filippi var en romersk koloni. En del i församlingen där kan ha haft ett romerskt medborgarskap som innebar att de hade större rättigheter än de bröder som inte var romerska medborgare.

^ § 12 En del av namnen har ändrats.