Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Juli 2015

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 31 augusti och 27 september 2015.

De ville göra mer – i Ryssland

Läs om både gifta och ogifta som har flyttat till Ryssland för att tjäna där behovet är stort. De har lärt sig att lita ännu mer på Jehova.

Bidra till skönheten i det andliga paradiset

Är det andliga paradiset och det andliga templet samma sak? Vad är ”paradiset” som Paulus fick se i ”tredje himlen”?

Tjäna Jehova under ”de olyckliga dagarna”

Hur kan man fortsätta ha en stark tro och vara aktiv i Jehovas tjänst? Läs om några av Guds tjänare på Bibelns tid som tjänade honom med glädje på ålderns höst.

”Er befrielse närmar sig”

Vilket budskap kommer att predikas när den stora vedermödan har börjat? Vad ska hända med de smorda under den tiden?

Spelar det någon roll vem som lägger märke till det du gör?

Besalels och Oholiabs exempel hjälper oss att förstå att Jehova lägger märke till det vi gör även om ingen annan tycks göra det.

Fortsätt att vara lojal mot Guds rike

Hur kan kristna stärka sin lojalitet mot Jehova och hans rike?

Det här är vår plats för tillbedjan

Hur kan vi visa att vi uppskattar våra Rikets salar? Hur byggs och finansieras de?

Visste du?

I Bibeln står det att det fanns skog i delar av det utlovade landet. Men kan det verkligen stämma, med tanke på hur skogfattigt det är i dag?