Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Du kan vinna kampen mot Satan!

Du kan vinna kampen mot Satan!

”Stå emot honom, fasta i tron.” (1 PETR. 5:9)

1. a) Varför är det särskilt viktigt nu att vi står emot Satan? b) Hur vet vi att vi kan vinna kriget mot Satan?

SATAN för krig mot den smorda kvarlevan och de ”andra fåren”. (Joh. 10:16) Under den korta tid han har kvar vill han få så många som möjligt av Jehovas tjänare att förlora tron. (Läs Uppenbarelseboken 12:9, 12.) Kan vi vinna det här kriget? Ja! Bibeln säger: ”Stå emot Djävulen, så skall han fly från er.” (Jak. 4:7)

2, 3. a) Varför har Satan inget emot att människor inte tror att han finns? b) Hur vet vi att Satan verkligen existerar?

2 Många tycker att det är befängt att tro att Satan ens existerar. De tänker sig att Satan och demonerna är fantasifoster som bara hör hemma i böcker, skräckfilmer och dataspel och att inga förnuftiga människor tror på onda andar. Tror du att Satan har något emot att han och hans demoner har förpassats till sagornas värld? Knappast. Det blir lättare för honom att förblinda människor om de inte ens tror att han finns. (2 Kor. 4:4) Det här är bara en av de metoder han använder för att vilseleda människor.

3 Som Jehovas tjänare blir vi inte lurade. Vi vet att Djävulen  existerar. Hur då? Bibeln säger att det var han som talade med Eva genom en orm. (1 Mos. 3:1–5) Det var också han som sa till Jehova att Job bara var trogen mot honom av själviska motiv. (Job 1:9–12) Han försökte också fresta Jesus. (Matt. 4:1–10) Och när Guds rike hade upprättats 1914 började Satan föra krig mot de smorda på jorden. (Upp. 12:17) Det kriget pågår fortfarande, och Satan gör allt han kan för att de smorda och de andra fåren ska förlora tron. Om vi ska gå segrande ur striden måste vi stå emot honom och hålla vår tro stark. I den här artikeln ska vi se hur vi kan besegra Satan på tre områden.

STOLTHET

4. Hur har Satan visat sig vara extremt stolt?

4 Satan är allt annat än ödmjuk. Han hade fräckheten att sätta sig upp mot Jehovas ställning som den högste i universum och ville själv bli tillbedd – verkligen höjden av stolthet och högmod. Ett sätt för oss att stå emot Satan är därför att motarbeta känslor av stolthet och anstränga oss för att vara ödmjuka. (Läs 1 Petrus 5:5.) Men vad ligger i ordet stolthet egentligen? Är det alltid fel att vara stolt?

5, 6. a) Är stolthet alltid något negativt? Förklara. b) Vilken sorts stolthet är farlig, och vilka exempel i Bibeln visar det?

5 Enligt en ordbok är stolthet ”en känsla av värdighet och självrespekt”. Det är också ”en känsla av tillfredsställelse som kommer av att man själv eller någon närstående har gjort något bra eller besitter något bra”. Och det är inget fel med det. Paulus sa till thessalonikerna: ”Vi [är] själva stolta över er bland Guds församlingar för er uthållighet och tro under alla era förföljelser och de vedermödor som ni uthärdar.” (2 Thess. 1:4) Så att vi blir stolta och glada när andra eller vi själva lyckas med något kan faktiskt vara bra för oss. Och vi behöver inte skämmas för vår familj, vår kultur eller det område vi kommer ifrån. (Apg. 21:39)

6 Men det finns också en form av stolthet som kan tära på våra relationer till andra och skada vår vänskap med Jehova. Sådan stolthet kan göra att vi blir upprörda när vi får välbehövliga råd och struntar i dem i stället för att ödmjukt ta emot dem. (Ps. 141:5) Den här sortens stolthet har beskrivits som en ”överdriven självkänsla” eller ”en högfärdig inställning som märks hos sådana som tror att de är bättre än andra, många gånger helt obefogat”. Jehova hatar sådan arrogant stolthet. (Hes. 33:28; Am. 6:8) Men Satan älskar att se människor efterlikna hans stolta attityd och skryta om sig själva. Föreställ dig hur han måste ha njutit när han såg hur skrytsamma och självgoda Nimrod, farao och Absalom var. (1 Mos. 10:8, 9; 2 Mos. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4–6) Stolthet var också en bidragande orsak till att Kain förlorade sitt goda förhållande till Jehova. Han fick ett råd direkt av Jehova men vägrade rätta sig efter det. Han fortsatte stolt på sin inslagna kurs, och det fick katastrofala följder. (1 Mos. 4:6–8)

7, 8. a) Vad är rasism, och vilket samband finns det mellan rasism och stolthet? b) Förklara hur stolthet kan störa friden i församlingen.

7 I dag visar människor stolthet på många negativa sätt. Ibland kan stolthet komma till uttryck genom rasism. En ordbok definierar rasism som ”fördomar eller motvilja mot människor av andra folkslag” och som ”antagandet att olika etniska grupper av människor har olika egenskaper och förmågor och att en del  grupper i grunden är överlägsna eller underlägsna andra”. Stolthet över etnisk tillhörighet har lett till upplopp, krig och till och med massmord.

8 Inget av det här får naturligtvis förekomma i den kristna församlingen. Men motsättningar mellan medtroende, som ibland bottnar i stolthet, kan eskalera och leda till stora problem. Så var det för några av de kristna i det första århundradet, och det var därför Jakob rakt på sak frågade dem: ”Varifrån kommer krig och varifrån kommer stridigheter bland er?” (Jak. 4:1) Om vi innerst inne känner motvilja mot andra och ser ner på dem, kanske vi säger eller gör något som efterlämnar djupa sår. (Ords. 12:18) Ja, stolthet kan helt klart störa friden i församlingen.

9. Hur kan Bibeln hjälpa oss att motarbeta rasism och andra former av negativ stolthet? (Se den inledande bilden.)

9 Om vi personligen har en tendens att känna oss överlägsna andra måste vi komma ihåg att ”var och en som har ett stolt hjärta är avskyvärd för Jehova”. (Ords. 16:5) Vi måste också granska vår inställning till personer som har en annan etnisk bakgrund eller tillhör en annan kultur. Om vi känner oss stolta över vårt etniska ursprung blundar vi för det faktum att Gud ”från en enda människa gjort varje nation av människor”. (Apg. 17:26) I själva verket har vi alla samma ursprung eftersom vi alla härstammar från Adam. Tanken att en del folkgrupper skulle vara överlägsna eller underlägsna andra strider därför mot sunt förnuft. Ingen skulle bli mer belåten än Satan om vi lät en sådan inställning bryta ner vår kristna kärlek och enhet. (Joh. 13:35) Om vi ska kunna stå emot Satan och vinna över honom måste vi undvika alla former av negativ stolthet. (Ords. 16:18)

MATERIALISM OCH KÄRLEK TILL VÄRLDEN

10, 11. a) Varför kan det vara lätt att börja älska världen? b) Vad gjorde Demas på grund av sin kärlek till världen, och vad gick han därför miste om?

10 Satan är ”den här världens härskare”, och han har den i sin hand. (Joh. 12:31; 1 Joh. 5:19) Mycket av det som är populärt i världen går därför rakt emot Bibelns normer. Naturligtvis betyder inte det att allt som världen har att erbjuda är av ondo. Men vi kan ändå utgå från att Satan använder det som finns i världen för att spela på våra känslor och försöka få oss att synda. Han vill att vi ska börja älska världen och inte längre ta vår tillbedjan av Jehova på allvar. (Läs 1 Johannes 2:15, 16.)

11 Några under den första kristna tiden började älska världen. Paulus skrev till exempel: ”Demas har ... övergett mig, eftersom han har fattat kärlek till den nuvarande tingens ordning.” (2 Tim. 4:10) Bibeln säger inte uttryckligen vad det var som Demas kände så starkt för att han övergav Paulus. Kanske var det materiella saker som blev viktigare för honom än tjänsten för Jehova. Vad orsaken än var gick han miste om fantastiska privilegier i sanningen. Var det värt det? Fanns det verkligen något som världen kunde erbjuda som överträffade de välsignelser han skulle ha fått om han hade fortsatt sitt samarbete med Paulus? (Ords. 10:22)

12. Hur skulle vi kunna falla offer för ”rikedomens bedrägliga makt”?

12 Något liknande kan hända oss. Som kristna vill vi så klart kunna försörja oss själva och vår familj. (1 Tim. 5:8) Och när vi tänker på vilket vackert hem Jehova gav Adam och Eva förstår vi att han vill att vi ska ha ett gott liv. (1 Mos. 2:9) Men Satan använder ”rikedomens bedrägliga  makt” för att utnyttja våra naturliga önskningar. (Matt. 13:22) Många tror att pengar och materiella saker är nyckeln till framgång och lycka. Men om vi börjar tänka i de banorna lurar vi oss själva, och det kan leda till att vi förlorar det dyrbaraste vi har – vänskapen med Jehova. Jesus sa till sina efterföljare: ”Ingen kan vara slav åt två herrar; för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen.” (Matt. 6:24) Om vi helt går in för det materiella, eller med andra ord blir slavar åt rikedomen, innebär det att vi har slutat tjäna Jehova, och det är precis dit Satan vill få oss! Vi vill därför aldrig låta pengar eller materiella saker bli viktigare för oss än vår vänskap med Jehova. För att kunna stå emot Satan och vinna över honom måste vi ha en balanserad syn på materiella saker. (Läs 1 Timoteus 6:6–10.)

SEXUELL OMORAL

13. Vilken skev syn på äktenskap och sex har många i världen?

13 Satan använder också sexuell omoral i sin krigföring. I dag anser många att trohet inom äktenskapet – och till och med äktenskapet i sig – är förlegat och bara begränsar friheten. En känd skådespelerska sa: ”Monogami är en omöjlighet för både män och kvinnor. Jag känner inte någon som är trogen eller som vill vara det.” Och en skådespelare sa: ”Jag är inte säker på att det ligger i vår natur att vara tillsammans med en och samma person hela livet.” Satan blir säkert mer än nöjd när inflytelserika personer uttrycker sig kritiskt om äktenskapet, som är en gåva från Gud. Det sista Satan vill är att äktenskapet ska respekteras, och han är inte det minsta intresserad av att människor ska vara lyckligt gifta. För att kunna stå emot Satan och vinna över honom måste vi därför ha samma syn på äktenskapet som Jehova har.

14, 15. Hur kan vi stå emot sexuell omoral?

14 Vare sig vi är gifta eller ogifta måste vi ta avstånd från alla former av sexuell omoral. Är det lätt? Nej, tvärtom. Du som är ung får kanske höra dina klasskompisar skryta om att de har sex eller att de håller på med sexting, något som på vissa håll har jämställts med spridning av barnpornografi. I Bibeln sägs det: ”Den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.” (1 Kor. 6:18) Spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar har lett till både lidande och död. Och i en undersökning kom det fram att flertalet unga ogifta personer som hade förlorat sin oskuld ångrade det i efterhand. De verkliga följderna av sexuell omoral stämmer inte alls med den bild som målas upp inom nöjesindustrin. Budskapet är att man kan bryta mot Guds lagar utan att det får några konsekvenser. Men om man börjar tänka på det sättet kan man lätt falla för ”syndens bedrägliga makt”. (Hebr. 3:13)

15 Vad kan du då göra om du känner dig lockad att ge efter för sexuell omoral? Erkänn för dig själv att du har en svaghet. (Rom. 7:22, 23) Be Jehova om kraft. (Fil. 4:6, 7, 13) Undvik situationer som kan leda till att du gör något omoraliskt. (Ords. 22:3) Och när en frestelse dyker upp, avvisa den omedelbart. (1 Mos. 39:12)

16. Vad gjorde Jesus när han blev frestad av Satan, och vad kan vi lära oss av det?

16 Jesus är verkligen ett föredöme för oss när det gäller att motstå frestelser. Han lät sig inte luras av Satans löften, och han behövde inte stanna upp för att väga för- och nackdelar mot varandra. Nej, i stället sa han direkt: ”Det står skrivet.”  (Läs Matteus 4:4–10.) Jesus var väl insatt i Skrifterna, och därför kunde han snabbt citera dem när Satan frestade honom. Om vi ska kunna stå emot och vinna över Satan får vi inte låta oss frestas att begå sexuellt omoraliska handlingar. (1 Kor. 6:9, 10)

DU KAN SEGRA GENOM ATT HÅLLA UT

17, 18. a) Vilka fler vapen har Satan i sin arsenal, och varför är det inget som förvånar oss? b) Hur ser framtiden ut för Satan, och hur motiverar det oss att hålla ut?

17 Stolthet, materialism och sexuell omoral är bara tre av de vapen Satan har i sin arsenal. Han har många fler. En del av våra bröder och systrar får till exempel motstånd i familjen, blir retade av skolkompisar eller bor i länder där myndigheterna försöker begränsa vårt predikoarbete. Det här är inget som förvånar oss, för Jesus sa till sina efterföljare: ”Ni skall vara föremål för hat från alla för mitt namns skull; men den som har hållit ut till slutet, han skall bli räddad.” (Matt. 10:22)

Satan ska bli fullständigt tillintetgjord. (Se paragraf 18.)

18 Hur kan vi stå emot Satan och vinna över honom? Jesus sa: ”Genom er uthållighet skall ni förvärva era själar.” (Luk. 21:19) Inget som människor kan göra mot oss kommer att ge oss någon bestående skada. Ingen kan ta ifrån oss vår vänskap med Jehova om vi inte själva låter det hända. (Rom. 8:38, 39) Inte ens om vi dör har Satan vunnit över oss, för Jehova kommer att ge oss livet tillbaka i uppståndelsen! (Joh. 5:28, 29) Framtiden för Satan är däremot nattsvart. När den här onda världsordningen tagits bort kommer Satan att kastas i avgrunden och hållas kvar där i tusen år. (Upp. 20:1–3) Efter Jesus tusenåriga styre ska Satan ”släppas lös ur sitt fängelse”. Under en kort period kommer han att göra ett sista försök att vilseleda den fullkomliga mänskligheten. Sedan ska han tillintetgöras. (Upp. 20:7–10) Satan går alltså mot sin undergång, men det gör inte du! Var därför besluten att hålla ut i kampen mot honom, och bevara din tro stark. Du kan stå emot Satan och vinna över honom!