Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

De ”såg” löftena bli verklighet

De ”såg” löftena bli verklighet

”De [fick] inte ... uppfyllelsen av löftena, utan de såg dem uppfyllas långt borta.” (HEBR. 11:13)

1. Vad har vi för nytta av att kunna föreställa oss sådant som vi inte har sett? (Se den inledande bilden.)

VI HAR fått en fantastisk gåva av Jehova: förmågan att föreställa oss sådant som vi inte har sett. Det gör det möjligt för oss att planera för framtiden och att se fram emot trevliga saker. Jehova kan förutse framtiden, och i Bibeln har han långt i förväg berättat för oss om sådant som ska inträffa. Det gör att vi kan skapa oss en mental bild av det som kommer att hända. Vår förmåga att visualisera sådant som vi inte har sett hjälper oss faktiskt att ha tro. (2 Kor. 4:18)

2, 3. a) Varför har det betydelse vad våra mentala bilder grundar sig på? b) Vilka frågor ska vi få svar på i den här artikeln?

2 Ibland kan vi naturligtvis skapa mentala bilder av sådant som aldrig kommer att inträffa på riktigt. En liten flicka kanske fantiserar om att hon rider på en fjäril, men det är ju så klart helt omöjligt. Som kontrast kan vi tänka på Samuels mamma, Hanna. När hon funderade över hur det skulle bli att ta med sig sin son till tältboningen för att han skulle tjäna där, var det inte bara en fantasibild hon målade upp. Nej, det hon föreställde sig grundade sig på ett beslut hon hade fattat, och det hjälpte henne att infria sitt löfte åt Jehova. (1 Sam. 1:22)  När vi gör oss en inre bild av vad Jehova har lovat att göra i framtiden, tänker vi på sådant som definitivt kommer att inträffa. (2 Petr. 1:19–21)

3 Många av Jehovas forntida tjänare föreställde sig helt säkert hur det skulle bli när Jehova uppfyllde sina löften. Hur hade de nytta av det? Och varför är det bra för oss att tänka oss in i hur vårt liv kommer att bli när allt Jehova har lovat för framtiden blir verklighet?

DERAS TRO STÄRKTES NÄR DE ”SÅG” DET DE HOPPADES PÅ

4. Varför kunde Abel se ljust på framtiden?

4 Abel var den första människan som hade tro på Jehovas löften. Han visste vad Jehova hade sagt till ormen när Adam och Eva hade syndat: ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa huvudet på dig, och du skall krossa hälen på honom.” (1 Mos. 3:14, 15) Även om Abel inte visste exakt hur det här löftet skulle uppfyllas måste han ha tänkt mycket på det och insett att någon var tvungen att få sin häl krossad för att människor skulle återfå den fullkomlighet som Adam och Eva hade innan de syndade. Oavsett hur Abel föreställde sig framtiden, så var han fullständigt övertygad om att Jehova skulle uppfylla sitt löfte, och därför tog Jehova emot hans offer. (Läs 1 Moseboken 4:3–5; Hebréerna 11:4.)

5. Vilken nytta kan Enok ha haft av att göra sig en mental bild av framtiden?

5 En annan man som hade stark tro var Enok. Han levde mitt ibland människor som skymfade Jehova. Men han var modig och profeterade att Jehova skulle komma ”med sina heliga myriader för att verkställa dom mot alla och för att bevisa att alla de ogudaktiga var skyldiga till alla sina ogudaktiga handlingar, som de hade begått på ett ogudaktigt sätt, och till alla de chockerande ord som ogudaktiga syndare hade uttalat mot honom”. (Jud. 14, 15) Hur kunde Enok stå upp för Jehova på det här sättet? Hans starka tro kan ha hjälpt honom att göra sig en bild av hur världen skulle se ut när alla tjänade Jehova. (Läs Hebréerna 11:5, 6.)

6. Vilka tankar kan ha uppmuntrat Noa efter syndafloden?

6 Noa överlevde den stora översvämningen tack vare sin tro. (Hebr. 11:7) Det var också hans tro som fick honom att frambära djuroffer. (1 Mos. 8:20) Men efter syndafloden blev världen ond igen. Nimrod började härska och försökte få människor att göra uppror mot Jehova. (1 Mos. 10:8–12) Men Noa var precis som Abel övertygad om att mänskligheten till slut skulle befrias från slaveriet under synd och död. Han måste ha blivit varm inombords när han tänkte på en värld utan förtryckande härskare och utan nedärvd synd och död. Vi i vår tid kan också göra oss en bild av den fantastiska framtid som snart är här. (Rom. 6:23)

DE ”SÅG” LÖFTENA UPPFYLLAS

7. Vilken framtid kan Abraham, Isak och Jakob ha ”sett”?

7 Abraham, Isak och Jakob kunde göra sig en bild av en storslagen framtid eftersom Jehova hade lovat att människor från jordens alla nationer skulle bli välsignade genom deras avkomlingar. (1 Mos. 22:18; 26:4; 28:14) De här avkomlingarna skulle växa till en stor nation och skulle få bo i det land som Gud hade lovat dem. (1 Mos. 15:5–7) Abraham, Isak och Jakob visste att Jehova skulle infria  sina löften, och därför kunde de redan ”se” sina ättlingar bo i det landet. Faktum är att ända sedan mänskligheten förlorade sin fullkomlighet har Jehova försäkrat sina lojala tjänare om att det Adam gick miste om inte är förlorat för alltid.

8. Vad hjälpte Abraham att ha en stark tro?

8 Vi kan tänka oss att Abrahams förmåga att skapa en mental bild av Jehovas löften hjälpte honom också när förhållandena var mycket svåra. Även om Abraham och andra lojala tjänare åt Jehova ”inte fick uppfyllelsen av löftena” under sin livstid, så säger Bibeln att ”de såg dem uppfyllas långt borta och välkomnade dem”. (Läs Hebréerna 11:8–13.) Det fanns så mycket som talade för att det Abraham hoppades på skulle bli verklighet att det var som om han såg det som ännu inte hade inträffat!

9. Vilken hjälp fick Abraham av sin tro på Jehovas löften?

9 Abrahams tro på Jehovas löften hjälpte honom att fortsätta göra Jehovas vilja. Hans tro fick honom också att lämna staden Ur och att inte slå sig ner för gott i någon av Kanaans städer. Han visste att de här städerna inte hade någon framtid eftersom styresmännen där inte tjänade Jehova. (Jos. 24:2) Under resten av sitt liv ”väntade [Abraham] på staden som har de verkliga grundvalarna, staden vars uppbyggare och upphovsman är Gud”. (Hebr. 11:10) Abraham kunde se sig själv bo permanent på en plats som Jehova styrde över. Abel, Enok, Noa, Abraham och många andra trodde på uppståndelsen och såg fram emot att få leva på jorden under Guds rike, ”staden som har de verkliga grundvalarna”. När de tänkte på sådana välsignelser fick de ännu starkare tro. (Läs Hebréerna 11:15, 16.)

10. Vilken bild kan Sara ha målat upp med tanke på Jehovas löfte till Abraham?

10 Vi kan också tänka på Abrahams fru, Sara. Hon var 90 år och barnlös, men hon kunde ändå ha en positiv syn på framtiden och visa tro. Hon kunde till och med föreställa sig hur hennes barn blev till en stor nation. (Hebr. 11:11, 12) Varför kunde hon göra det? Jo, Jehova hade sagt till hennes man: ”Jag skall välsigna henne och även ge dig en son genom henne; och jag skall välsigna henne, och hon skall bli till nationer; kungar över folk skall komma från henne.” (1 Mos. 17:16) Sara födde med tiden Isak, och det här underverket övertygade henne om att alla andra löften som Jehova hade gett Abraham också skulle gå i uppfyllelse. Det är verkligen en gåva från Jehova att vi kan skapa positiva mentala bilder av allt det underbara som han har lovat och som snart kommer att bli verklighet.

MOSE BLICKADE FRAMÅT

11, 12. Hur kunde Moses kärlek till Jehova växa sig stark?

11 Mose var ytterligare en person som hade tro på Jehova och stark kärlek till honom. Mose växte upp i faraos hov och skulle därför lätt ha kunnat få smak för makt och rikedom. Men det är tydligt att hans biologiska föräldrar hade undervisat honom om Jehova och om hans avsikt att befria israeliterna från slaveriet och ge dem ett eget land. (1 Mos. 13:14, 15; 2 Mos. 2:5–10) Om Mose ofta tänkte på de välsignelser som låg framför Guds folk, vad tror du då blev viktigast för honom? Hans egen ställning eller hans förhållande till Jehova?

12 I Bibeln sägs det: ”I tro vägrade Mose, när han hade blivit vuxen, att låta  kalla sig son till faraos dotter och valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att ha den tillfälliga njutningen av synd, eftersom han räknade den smälek Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter; han hade nämligen blicken stadigt riktad mot utbetalningen av lönen.” (Hebr. 11:24–26)

13. Vilken nytta hade Mose av att meditera över Jehovas löften?

13 Ju mer Mose mediterade över de löften israeliterna hade fått, desto starkare måste hans tro på Jehova och hans kärlek till honom ha blivit. Precis som andra tjänare åt Jehova visste Mose att det skulle komma en tid när Jehova skulle befria mänskligheten från döden. (Job 14:14, 15; Hebr. 11:17–19) Inte undra på att Mose älskade den Gud som hade så varma känslor för israeliterna och för hela mänskligheten. Ja, Moses kärlek och tro fick honom att fortsätta tjäna Jehova livet ut. (5 Mos. 6:4, 5) Till och med när farao hotade att döda honom var det hans tro, hans kärlek till Jehova och säkert också den ljusa bild han hade av framtiden som hjälpte honom att vara modig. (2 Mos. 10:28, 29)

SE DIG SJÄLV I DEN NYA VÄRLDEN

14. Vilka framtidsdrömmar är inte verklighetsförankrade?

14 Många människor i dag har orealistiska framtidsvisioner. En del som inte har så mycket materiellt sett drömmer kanske om att bli superrika och slippa oroa sig, trots att livet för alla människor kantas av ”vedermöda och bekymmer”. (Ps. 90:10) Andra vill gärna tro att en mänsklig regering ska kunna lösa alla världens problem, samtidigt som Bibeln framhåller att det bara är Guds rike som kan göra det. (Dan. 2:44) Och många tror att Gud aldrig kommer att göra slut på den här onda världsordningen, men den bild som Bibeln målar upp är en helt annan. (Sef. 1:18; 1 Joh. 2:15–17) De som föreställer sig en framtid som inte stämmer överens med Jehovas avsikter kommer att bli djupt besvikna.

Kan du se dig själv i den nya världen? (Se paragraf 15.)

15. a) Hur har vi nytta av att visualisera vårt hopp? b) Nämn något som du ser fram emot i den nya världen.

15 Men som kristna blir vi uppmuntrade av att visualisera vårt framtidshopp, oavsett om det är att leva i himlen eller att leva på jorden. Kan du se dig själv njuta av allt som Jehova har utlovat? Du blir säkert varm om hjärtat när du tänker på allt du kommer att kunna göra i den nya världen. Du kanske ser dig själv leva på jorden för evigt. Du samarbetar med andra och förvandlar vår planet till ett paradis. Alla omkring dig älskar Jehova precis som du gör. Du är frisk och full av energi och ser ljust på livet. Det är ett rent nöje att samarbeta med dem som leder arbetet eftersom de verkligen bryr sig om dig. Och du är glad och nöjd över att få använda dina kunskaper och förmågor till nytta för andra och till ära för Jehova. Du kanske till och med hjälper människor som har fått uppstå att lära känna Jehova. (Joh. 17:3; Apg. 24:15) Det här är allt annat än en fantasivärld. Den här härliga framtidsbilden grundar sig på löftena i Bibeln. (Jes. 11:9; 25:8; 33:24; 35:5–7; 65:22)

PRATA OM DITT FRAMTIDSHOPP

16, 17. Vilken nytta har vi av att prata om vårt hopp?

16 Vårt framtidshopp blir ännu mer levande när vi pratar med våra bröder och systrar om vad vi skulle vilja göra i den nya världen. Även om ingen av oss vet exakt hur vårt liv kommer att bli då,  så uppmuntrar vi varandra och visar att vi verkligen tror på Jehovas löften när vi sätter ord på våra tankar om framtiden. När Paulus besökte sina medtroende i Rom var de säkert glada över att få ett ”utbyte av uppmuntran”, och vi känner likadant nu i de sista dagarna. (Rom. 1:11, 12)

17 Att vi gör oss en bild av framtiden kan också hjälpa oss att hålla negativa tankar i schack. Vid ett tillfälle kände sig aposteln Petrus oroad över sin situation, och därför sa han till Jesus: ”Se! Vi har lämnat allt och följt dig; hur blir det då för oss?” För att hjälpa Petrus och de andra att lyfta blicken och fokusera på framtiden svarade Jesus: ”Jag säger er i sanning: I återskapelsen, när Människosonen sätter sig på sin härliga tron, skall också ni som har följt mig själva sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller jordstycken för mitt namns skull skall få många gånger mer och skall ärva evigt liv.” (Matt. 19:27–29) Petrus och de andra lärjungarna kunde då tänka sig in i hur det skulle bli i framtiden, när de skulle styra tillsammans med Jesus i himlen och få hjälpa trogna människor på jorden att bli fullkomliga.

18. Hur kan vi ha nytta av att tänka på uppfyllelsen av Jehovas löften?

18 Jehovas tjänare har i alla tider kunnat hålla sin tro stark genom att tänka på hur Jehova ska infria sina löften. Abel visste tillräckligt mycket om Jehovas avsikter för att kunna föreställa sig en bättre framtid och ha tro. Abraham kunde visa en enastående tro tack vare att han ”såg” uppfyllelsen av Jehovas löften om den utlovade avkomman. (1 Mos. 3:15) Mose hade ”blicken stadigt riktad mot utbetalningen av lönen”, och det hjälpte honom att fördjupa sin kärlek till Jehova och vara trogen mot honom. (Hebr. 11:26) Vår tro på Jehova och vår kärlek till honom kan också stärkas om vi drar nytta av vår förmåga att visualisera hans löften. I nästa artikel ska vi få hjälp att se hur vi kan använda den här gåvan från Jehova på fler sätt.