”Var på er vakt. Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka.” (1 PETR. 5:8)

1. Förklara hur en andevarelse blev Satan.

EN GÅNG I TIDEN hade han ett gott förhållande till Jehova. Men vid en viss tidpunkt började han längta efter att människor skulle tillbe honom. I stället för att slå bort det här orätta begäret gav han näring åt det och lät det växa tills det fick honom att synda. (Jak. 1:14, 15) Vi känner den här andevarelsen som Satan. Han ”stod inte fast i sanningen”, utan gjorde uppror mot Jehova och blev ”lögnens fader”. (Joh. 8:44)

2, 3. Vad säger uttrycken ”Satan”, ”Djävulen”, ”ormen” och ”draken” om Jehovas främsta fiende?

2 Ända sedan sitt uppror har Satan visat sig vara Jehovas främsta fiende och en fiende till hela mänskligheten. De titlar han fått visar hur djupt han sjunkit i sin ondska. Ordet ”Satan” betyder ”motståndare”, och det visar hur han ser på Guds styre. Han hatar det och kämpar emot det med näbbar och klor. Det finns inget Satan hellre vill än att Jehovas styre ska få ett slut.

3 Uppenbarelseboken 12:9 kallas Satan för ”Djävul”, som betyder ”baktalare”. Det påminner oss om att Satan har smutskastat Gud genom att kalla honom lögnare.  Beskrivningen ”den ursprunglige ormen” för tankarna till den tragiska dagen i Eden när Satan använde en orm för att lura Eva. Uttrycket ”den store draken” passar också in på Satan. Han är ond och grym som ett fruktansvärt odjur och gör allt han kan för att motarbeta Jehovas avsikter och förinta hans folk.

4. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

4 Satan är det största hotet mot vårt förhållande till Jehova. Så det är av goda skäl som Bibeln varnar oss: ”Bevara er besinning, var på er vakt. Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka.” (1 Petr. 5:8) I den här artikeln ska vi därför se närmare på tre drag hos Satan. Det kommer att hjälpa oss att förstå varför vi måste vara på vår vakt mot den här hänsynslösa fienden till Jehova och hans folk.

SATAN ÄR MÄKTIG

5, 6. a) Ge exempel på att andevarelser är ”väldiga i kraft”. b) Hur kan Satan ”förorsaka död”?

5 Änglar är ”väldiga i kraft”. (Ps. 103:20) De är av en högre livsform än människor och är därför mäktigare och intelligentare än vi är. Trogna änglar använder naturligtvis sin kraft för goda syften. Vid ett tillfälle dödade en av Jehovas änglar 185 000 assyriska fiendesoldater, något som hade varit helt omöjligt för en människa och svårt till och med för en hel armé. (2 Kung. 19:35) Vid ett annat tillfälle använde en ängel sin övermänskliga kraft och förmåga för att befria Jesus apostlar ur fängelse. Den här ängeln lyckades låsa upp dörrarna i fängelset, släppa ut apostlarna och sedan stänga dörrarna bakom dem, trots att vakter stod posterade i närheten! (Apg. 5:18–23)

6 Trogna änglar använder alltså sin kraft för goda syften, men Satan däremot använder sin kraft för onda syften. Och han är helt klart mäktig och inflytelserik. Bibeln kallar honom ”den här världens härskare” och ”denna tingens ordnings gud”. (Joh. 12:31; 2 Kor. 4:4) Satan Djävulen kan till och med ”förorsaka död”. (Hebr. 2:14) Det betyder inte att det är han personligen som dödar alla människor. Men den här världen är genomsyrad av hans hatiska och våldsamma anda. Och att synd och död över huvud taget finns i världen beror på att Satan ljög för Eva och att Adam sedan valde att gå emot Jehova. (Rom. 5:12) På så sätt har Djävulen kunnat ”förorsaka död”. Han är en mördare, precis som Jesus sa. (Joh. 8:44) Satan är verkligen en mäktig fiende!

7. Hur har demonerna visat sin makt?

7 När vi står emot Satan får vi inte bara honom som fiende, utan också alla som ställt sig på hans sida i upproret mot Guds styre. Bland dessa finns en stor grupp rebelliska änglar, eller demoner. (Upp. 12:3, 4) De har gång på gång visat att de är mycket starkare än människor, och det har lett till stort lidande för dem de har plågat. (Matt. 8:28–32; Mark. 5:1–5) Underskatta aldrig den makt som demonerna och ”demonernas härskare” har. (Matt. 9:34) Utan Jehovas hjälp skulle vi aldrig kunna vinna vår kamp mot Satan.

SATAN ÄR OND

8. a) Vad är Satans mål? (Se den inledande bilden.) b) Berätta hur du själv tycker att man kan se Satans ondska i den här världen.

8 Aposteln Petrus liknade Satan vid  ”ett rytande lejon”. Det grekiska ord som översatts med ”rytande” betecknar enligt ett uppslagsverk ”vrålet från ett utsvultet vilddjur”. Vilken träffande beskrivning av Satans onda natur! Även om han redan har hela världen i sitt grepp, är han glupskt ute efter fler offer. (1 Joh. 5:19) För honom är den här världen bara en ”aptitretare”. Han har i själva verket siktet inställt på ”huvudrätten” – den smorda kvarlevan, och deras medarbetare, de andra fåren. (Joh. 10:16; Upp. 12:17) Satan är inriktad på att sluka de sanna kristna, och den förföljelse de utsatts för från det första århundradet och fram till i dag visar precis hur ond han är.

9, 10. a) Hur försökte Satan angripa det forntida Israel? Ge exempel. b) Varför riktade Satan in sig på Israels nation? c) Hur tror du Satan känner när en av Jehovas tjänare syndar allvarligt i dag?

9 Satan har visat sin grymhet på ytterligare ett sätt. Ett utsvultet lejon tycker inte synd om sitt byte. Det känner inget medlidande med bytet före sitt angrepp och har inga skuldkänslor efteråt. På liknande sätt har Satan inget medlidande med dem han angriper. Hur tror du till exempel att han kände det varje gång han såg israeliterna ge efter för sexuell omoral och girighet? Kan du för din inre syn se hur det här illvilliga lejonet riktigt njöt när han såg det tragiska resultatet av Simris omoraliska handlingar eller Gehasis girighet? (4 Mos. 25:6–8, 14, 15; 2 Kung. 5:20–27)

Satan ser det som en seger varje gång någon av Jehovas tjänare syndar. (Se paragraf 10.)

10 Satan hade särskild anledning att rikta in sig på det forntida Israel. Det var ju trots allt från den nationen Messias skulle komma, han som skulle krossa Satan och visa att det är Jehova som har rätt att styra. (1 Mos. 3:15) Satan ville inte att israeliterna skulle ha Jehovas godkännande, så han gjorde allt han kunde för att få dem att synda. Tro inte att Satan kände medlidande med David när han begick äktenskapsbrott eller med Mose när han förlorade möjligheten att komma in i det utlovade landet. Tvärtom kan vi vara säkra på att Satan  blir väldigt glad när någon av Guds tjänare syndar allvarligt. Han ser en sådan händelse som en seger och använder den för att håna Jehova. (Ords. 27:11)

11. Varför kan Sara ha varit en tänkbar måltavla för Satan?

11 Satan var särskilt hatisk mot den släktlinje som Messias skulle framträda i. Tänk till exempel på vad som hände kort efter att Abraham hade fått veta att han skulle bli ”en stor nation”. (1 Mos. 12:1–3) Medan Abraham och Sara var i Egypten tog farao Sara hem till sig för att hon skulle bli hans fru. Men Jehova ingrep och skyddade Sara från att bli förnedrad på det sättet. (Läs 1 Moseboken 12:14–20.) Något liknande inträffade i Gerar kort innan Isak skulle födas. (1 Mos. 20:1–7) Hade Satan ett finger med i spelet vid de här tillfällena? Hoppades han att Sara, som hade lämnat den blomstrande staden Ur för att bo i tält, skulle bli lockad av lyxen i faraos eller Abimeleks palats? Trodde Satan att Sara skulle svika sin man – och Jehova – genom att gifta sig med någon av de här härskarna? Det sägs ingenting i Bibeln om det, men vi kan tänka oss att Djävulen skulle ha blivit oerhört nöjd om Sara hade gjort något som diskvalificerade henne som stammoder till Messias. Han skulle inte ha haft några som helst skuldkänslor över att ha förstört en bra kvinnas äktenskap, rykte och goda förhållande till Jehova. Satan är verkligen ond och grym!

12, 13. a) Hur visade Satan sitt rätta jag i samband med Jesus födelse? b) Hur tror du Satan känner för barn och ungdomar som älskar Jehova och vill tjäna honom?

12 Jesus föddes flera hundra år efter Abraham. Tänk inte att Satan tyckte att den nyfödde Jesus var söt eller gullig. Nej, han visste att det här lilla barnet skulle växa upp och bli den utlovade Messias. Jesus var den viktigaste delen av Abrahams avkomma och var den som längre fram skulle ”göra slut på Djävulens gärningar”. (1 Joh. 3:8) Skulle Satan tycka att det var att gå för långt att döda ett spädbarn? Knappast! Han bryr sig inte det minsta om vad som är rätt och fel. Och när det gällde Jesus var han inte sen att handla. Vad gjorde han?

13 När kung Herodes fick höra av astrologerna att ”judarnas kung” hade fötts blev han helt vansinnig och bestämde sig för att döda det lilla barnet. (Matt. 2:1–3, 13) För att vara säker på att röja honom ur vägen gav han order om att avrätta alla pojkar i Betlehem med omnejd som var två år eller yngre. (Läs Matteus 2:13–18.) Jesus överlevde den här fruktansvärda massakern, men vad säger den här händelsen oss om vår fiende Satan? Den visar att ett människoliv inte är värt någonting för honom. Och det spelar ingen roll om barn är inblandade. Han är verkligen ”ett rytande lejon”. Glöm aldrig det!

SATAN ÄR FALSK

14, 15. Hur har Satan ”förblindat de icke troendes sinne”?

14 Det enda sättet för Satan att vända människor emot vår kärleksfulle Gud, Jehova, är att bedra dem. (1 Joh. 4:8) Satan vilseleder människor så att de inte är ”medvetna om sitt andliga behov”. (Matt. 5:3) Han har ”förblindat de icke troendes sinne, för att det upplysande ljuset från de härliga goda nyheterna om Kristus, som är Guds avbild, inte skall stråla igenom”. (2 Kor. 4:4)

15 En mycket effektiv metod som Satan använder för att vilseleda människor  är falsk religion. Han vet ju att Jehova ”kräver odelad hängivenhet”. (2 Mos. 20:5) Så Satan måste verkligen vara nöjd när han ser att många tillber sina förfäder, naturen eller djur – dvs. allt annat än Jehova. Många som tror att de tillber Gud på rätt sätt är i själva verket fångade i falska trosuppfattningar och meningslösa ritualer. De är i en sorglig situation, precis som israeliterna på Jesajas tid var. Jehova sa till dem: ”Varför betalar ni ut pengar för det som inte är bröd, och varför mödar ni er med sådant som inte kan mätta? Lyssna uppmärksamt till mig, och ät det som är gott, och låt er själ njuta av feta rätter.” (Jes. 55:2)

16, 17. a) Varför sa Jesus ”försvinn bakom mig, Satan” till Petrus? b) Hur skulle Satan kunna få oss att bli ofokuserade?

16 Satan kan också lura uppriktiga tjänare åt Jehova. Tänk till exempel på vad som hände när Jesus berättade för sina lärjungar att han snart skulle bli dödad. Petrus hade säkert goda motiv när han tog Jesus åt sidan och sa: ”Var barmhärtig mot dig själv, Herre; du skall inte alls få detta slut.” Men Jesus svarade: ”Försvinn bakom mig, Satan.” (Matt. 16:22, 23) Varför kallade Jesus Petrus för Satan? Därför att Jesus visste vad som låg framför honom. Han skulle snart dö en offerdöd och bevisa att Satan var en lögnare. Vid den avgörande tidpunkten i mänsklighetens historia var det inte tid för Jesus att vara ”snäll” mot sig själv. Om han hade låtit sig distraheras skulle han ha spelat Satan i händerna.

17 Vi lever också i en avgörande tid, eftersom slutet på den här världsordningen närmar sig. Satan vill inget hellre än att vi ska sänka garden och vara ”snälla” mot oss själva genom att försöka etablera oss i den här världen. Han vill att vi ska tappa fokus och glömma bort att vi lever i de sista dagarna. Gå inte i den fällan! Vi måste hålla oss vaksamma. (Matt. 24:42) Bli inte lurad av Satans falska propaganda om att slutet är långt borta – eller att det inte kommer alls.

18, 19. a) Vilken lömsk metod använder Satan mot Jehovas tjänare? b) Hur hjälper Jehova oss att vara på vår vakt?

18 Satan försöker bedra oss på ytterligare ett sätt. Han vill få oss att tro att Jehova inte kan älska oss och aldrig kommer att förlåta våra synder. Men det här är inget annat än lögner. Tänk efter: Vem är det egentligen som Jehova inte älskar? Satan. Och vem är det egentligen som Jehova inte kommer att förlåta? Återigen är svaret Satan. Men om oss står det i Bibeln: ”Gud är inte orättvis, så att han glömmer ert arbete och den kärlek ni har visat mot hans namn.” (Hebr. 6:10) Ja, Jehova sätter stort värde på allt du gör för honom, och din tjänst för honom är aldrig förgäves. (Läs 1 Korinthierna 15:58.) Låt dig därför inte luras av Satans falska propaganda.

19 Som vi har sett är Satan mäktig, ond och falsk. Hur kan vi vinna kampen mot en sådan fiende? Jehova hjälper oss, så vi är inte försvarslösa. I sitt ord Bibeln undervisar han oss om Satans metoder, och därför ”är vi ju inte okunniga om” hans avsikter. (2 Kor. 2:11) När vi känner till Satans strategier är det lättare för oss att vara på vår vakt. Men det räcker inte med att bara känna till Satans metoder. Bibeln säger: ”Stå emot Djävulen, så skall han fly från er.” (Jak. 4:7) Nästa artikel behandlar hur vi kan vinna över Satan på tre specifika områden.