Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Vem är Gog i Magog, som det talas om i Hesekiels bok?

I många år har det sagts i vår litteratur att Gog i Magog är det namn Satan Djävulen fick när han hade blivit utkastad ur himlen. Den förklaringen hade sin grund i att det står i Uppenbarelseboken att det är Satan som ska leda det världsomfattande angreppet på Guds folk. (Upp. 12:1–17) Gog sades därför vara ett annat namn på Satan.

Men den förklaringen gjorde att en del frågor uppstod. Tänk på det här: När Jehova talar om tiden då Gog har besegrats säger han om Gog: ”Jag ger dig till föda åt rovfåglar ... och markens vilda djur.” (Hes. 39:4) Sedan tillägger han: ”Det skall ske på den dagen att jag skall ge åt Gog en plats där, en gravplats i Israel ... Och där skall de begrava Gog.” (Hes. 39:11) Men hur skulle en andevarelse kunna bli uppäten av rovfåglar och vilda djur? Och hur skulle Satan kunna få en gravplats på jorden? Det står klart och tydligt i Bibeln att Satan ska kastas i avgrunden och vara där i tusen år, inte bli uppäten eller begraven. (Upp. 20:1, 2)

Bibeln säger också att Satan ska släppas lös från avgrunden efter tusen år, och då kommer han att ”gå ut för att vilseleda de nationer som är vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, för att samla dem till kriget”. (Upp. 20:8) Men hur skulle Satan kunna vilseleda Gog om det är han själv som är Gog? Gog kan därför inte syfta på Satan, varken i Hesekiels profetia eller i Uppenbarelseboken.

Så vem är Gog i Magog? För att få svar på den frågan måste vi vända oss till Bibeln för att ta reda på vem eller vilka som ska angripa Guds folk. Förutom angreppet från Gog i Magog nämner Bibeln också angreppet från ”Nordens kung” och angreppet från ”jordens kungar”. (Hes. 38:2, 10–13; Dan. 11:40, 44, 45; Upp. 17:14; 19:19) Handlar det här om olika angrepp? Troligen inte. Av allt att döma är det olika namn för en och samma händelse. Varför drar vi den slutsatsen? Därför att Bibeln säger att jordens alla länder kommer att vara inblandade i den här slutliga attacken som utlöser Harmageddonkriget. (Upp. 16:14, 16)

När vi granskar alla de här bibeltexterna om den slutliga attacken på Guds folk, blir det  tydligt att Gog i Magog inte syftar på Satan, utan på en sammanslutning av länder. Kommer den här sammanslutningen att ledas av ”Nordens kung”? Vi kan inte säga det med säkerhet. Men det verkar rimligt med tanke på det Jehova säger om Gog: ”Du skall komma från din plats, från de mest avlägsna områdena i norr, du och de många folken vid din sida, allesammans ridande på hästar, en stor församling, ja en talrik militärstyrka.” (Hes. 38:6, 15)

Profeten Daniel, som var samtida med Hesekiel, sa något liknande om ”Nordens kung”: ”Rapporter från soluppgången och från norr skall göra honom bestört, och han skall dra ut i stort raseri för att förinta och viga många åt tillintetgörelse. Och han skall slå upp sina palatstält mellan det stora havet och Prydnadens heliga berg; men han går oundvikligen mot sitt slut, och det finns ingen som hjälper honom.” (Dan. 11:44, 45) Det här påminner mycket om det som sägs om Gogs framfart i Hesekiels bok. (Hes. 38:8–12, 16)

Vad kommer att hända efter det här slutliga angreppet? Daniel svarar på det: ”Vid den tiden träder Mikael [Jesus Kristus] fram [vid Harmageddon], den store fursten, han som står [sedan 1914] som försvarare för ditt folks söner. Och det kommer en tid av nöd [den stora vedermödan], en sådan som inte har inträffat sedan en nation blev till och ända till den tiden. Men vid den tiden skall ditt folk undkomma, var och en som finns skriven i boken.” (Dan. 12:1) Det här ingripandet av Jesus beskrivs också i Uppenbarelseboken 19:11–21.

Men vilka är då ”Gog och Magog” som nämns i Uppenbarelseboken 20:8? Efter de tusen åren kommer det sista provet för mänskligheten. De som då gör uppror mot Jehova kommer att ha samma mordlystna attityd som Gog i Magog, dvs. de nationer som går samman för att angripa Jehovas folk i slutet av den stora vedermödan. Och båda de här grupperna kommer att få samma slut – evig tillintetgörelse. (Upp. 19:20, 21; 20:9) ”Gog och Magog” är därför en passande benämning på de människor som gör uppror efter tusenårsriket.

Som flitiga bibelläsare tycker vi verkligen att det ska bli spännande att få se vem som snart kommer att spela rollen som ”Nordens kung”. Men oavsett vem som leder nationerna i angreppet på Guds folk, så är vi övertygade om två saker: 1) Gog i Magog och hans styrkor kommer att bli besegrade och förintade. 2) Vår regerande kung, Jesus Kristus, kommer att rädda Guds folk och leda dem in i en ny värld där de kan leva i fred och fullständig trygghet. (Upp. 7:14–17)