Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Maj 2015

Efterlikna den som lovar oss evigt liv

Efterlikna den som lovar oss evigt liv

”Bli ... Guds efterliknare, som älskade barn.” (EF. 5:1)

1. Vilken förmåga kan hjälpa oss att efterlikna Jehova?

JEHOVA har skapat oss med inlevelseförmåga. Det gör att vi kan sätta oss in i hur andra har det, även om vi själva aldrig har varit i deras situation. (Läs Efesierna 5:1, 2.) Hur kan vi använda den här gåvan från Jehova på ett bra sätt? Och varför måste vi samtidigt vara försiktiga med hur vi använder den?

2. Hur reagerar Jehova när vi har det svårt?

2 Vi är verkligen glada och tacksamma över att Jehova har lovat oss en underbar framtid utan lidande. Både de smorda och de ”andra fåren” ser fram emot att få leva för evigt, antingen i himlen eller på jorden. (Joh. 10:16; 17:3; 1 Kor. 15:53) Men vi är inte där än, och Jehova förstår hur vi känner det när vi drabbas av olika problem. Det gjorde han också på israeliternas tid. Jehova led med sitt folk när de var slavar i Egypten. Ja, ”i allt deras kval led han kval”. (Jes. 63:9) Och när judarna hundratals år senare skulle bygga upp templet igen kände de sig rädda för sina fiender. Då sa Jehova: ”Den  som rör vid er, han rör vid min ögonsten.” (Sak. 2:8) Precis som en mamma har oerhört starka känslor för sitt barn, så älskar Jehova sitt folk och vill hjälpa dem. (Jes. 49:15) Vi ser alltså att Jehova kan sätta sig in i andras situation, och den förmågan har han gett oss också. (Ps. 103:13, 14)

JESUS ÅTERSPEGLADE JEHOVAS KÄRLEK

3. Hur kände Jesus för andra?

3 Jesus kunde leva sig in i andras smärta, även om han själv aldrig hade varit i deras situation. Folk i allmänhet hade det inte så lätt. Många var rädda för de religiösa ledarna, som förde dem bakom ljuset och tyngde ner dem med sina egna regler. (Matt. 23:4; Mark. 7:1–5; Joh. 7:13) Jesus blev varken skrämd eller lurad av de religiösa ledarna, men han kunde ändå sätta sig in i hur folket kände det. Så ”när han såg folkskarorna kände han medlidande med dem, därför att de var skinnade och skuffade hit och dit som får utan herde”. (Matt. 9:36) Han var verkligen medkännande och kärleksfull, precis som sin Far. (Ps. 103:8)

4. Hur påverkades Jesus när han såg att andra hade det svårt?

4 När Jesus såg människor som hade det svårt hjälpte han dem eftersom han älskade dem. Han visade alltså kärlek på samma sätt som sin Far. Vid ett tillfälle när Jesus och hans apostlar hade varit ute på en lång predikotur tänkte de vila sig lite på en avskild plats. Men när de kom dit var det många människor där som väntade på dem. Jesus förstod att de behövde hans hjälp, så trots att han var trött ”började [han] lära dem många ting”. (Mark. 6:30, 31, 34)

EFTERLIKNA JEHOVA OCH VAR KÄRLEKSFULL

5, 6. Hur kan vi efterlikna Jehova? Ge ett exempel. (Se den inledande bilden.)

5 Om vi vill vara kärleksfulla som Jehova, vad behöver vi göra då? Vi kan ta ett exempel. Tänk dig ett ungt vittne som vi kan kalla Oscar. Han tänker på en äldre broder i församlingen som har dålig syn och därför har svårt att läsa. Det är också jobbigt för honom att gå mellan husen när han är ute i tjänsten. Oscar påminner sig Jesus ord: ”Alldeles som ni vill att människorna skall göra mot er, på samma sätt skall ni göra mot dem.” (Luk. 6:31) Så Oscar frågar sig: ”Vad vill jag att andra ska göra mot mig?” Ärligt talat vill han helst av allt att de ska spela fotboll med honom. Men den gamla brodern kan ju inte spela fotboll. Så Jesus ord borde egentligen få Oscar att fråga sig: ”Vad skulle jag vilja att andra gjorde mot mig om jag var i den här broderns situation?”

6 Oscar är inte gammal, men han kan ändå leva sig in i något som han själv aldrig har upplevt. Han umgås med den äldre brodern och lyssnar noga på honom. Lite i taget börjar Oscar förstå hur det är att vara gammal och att nästan inte kunna läsa ur Bibeln eller gå mellan husen i tjänsten. Och när han blir medveten om hur jobbigt det är för den här brodern förstår han hur han kan hjälpa till, och han vill göra det. Detsamma gäller oss. För att kunna visa kärlek på samma sätt som Jehova måste vi tänka oss in i hur det är att vara i någon annans kläder. (1 Kor. 12:26)

Efterlikna Jehova genom att vara kärleksfull. (Se paragraf 7.)

7. Vad kan hjälpa oss att förstå vad våra vänner går igenom?

7 Det är inte alltid lätt att förstå vad  andra går igenom, särskilt om vi aldrig har varit i en liknande situation själva. Många av våra bröder är begränsade rent fysiskt, kanske på grund av skador, sjukdomar eller hög ålder. Andra lider känslomässigt på grund av depressioner, panikattacker eller traumatiska upplevelser. Och en del lever i religiöst delade hem eller är ensamföräldrar. Alla våra bröder och systrar har något att kämpa med, och vars och ens situation är unik. Men vi vill ju visa att vi bryr oss om dem och gärna vill hjälpa dem. Så vad kan vi göra? Vi kan lyssna uppmärksamt och verkligen försöka sätta oss in i hur andra känner. Då blir det lättare att förstå hur vi kan hjälpa dem. Behoven varierar naturligtvis från person till person, men vi kanske kan ge uppmuntran på ett andligt plan och hjälpa till med något praktiskt. På det sättet efterliknar vi Jehova. (Läs Romarna 12:15; 1 Petrus 3:8.)

EFTERLIKNA JEHOVA OCH VAR OMTÄNKSAM

8. Vad hjälpte Jesus att vara omtänksam?

8 Jesus sa att Jehova till och med är ”omtänksam om de otacksamma och onda”. (Luk. 6:35) Och Jesus var precis som sin Far. Vad hjälpte Jesus att vara omtänksam? Han tänkte på hur hans ord och handlingar skulle påverka andras känslor. Vid ett tillfälle kom ”en kvinna som var känd ... för att vara en synderska” till honom. Hon grät och ”började fukta hans fötter med sina tårar”. Jesus såg att hon var ångerfull och förstod att hon skulle bli helt förstörd om han var ovänlig mot henne. Så i stället berömde han henne och sa sedan: ”Dina synder är förlåtna.” Och när en farisé inte tyckte om hur han bemötte kvinnan, var han vänlig mot honom också. (Luk. 7:36–48)

9. Vad kan hjälpa oss att vara omtänksamma som Jehova? Ge ett exempel.

9 Hur kan vi vara omtänksamma som Jehova? Aposteln Paulus skrev: ”En Herrens slav bör inte strida, utan bör vara mild och vänlig [”taktfull”, noten] mot alla.” (2 Tim. 2:24) Om vi är taktfulla så förstår vi hur vi ska hantera känsliga situationer utan att såra andra. Fundera på hur du skulle kunna visa omtanke i de här situationerna: Din chef sköter inte sitt jobb särskilt bra. Hur reagerar du? En broder kommer på mötet för första gången på flera månader. Vad säger du till honom? Du träffar någon i tjänsten som säger att han inte har tid. Tar du hänsyn till det? Din fru frågar varför du inte har berättat om dina planer för helgen. Får hon ett vänligt svar? Vi behöver kunna se saker ur andras perspektiv och försöka förutse hur de kommer att reagera på det vi säger. Då kan vi lättare bemöta dem på ett omtänksamt sätt och därigenom efterlikna Jehova. (Läs Ordspråksboken 15:28.)

EFTERLIKNA JEHOVA OCH VAR VIS

10, 11. Hur kan vi efterlikna Jehova och vara visa? Ge ett exempel.

10 Jehova är oerhört vis. Vår förmåga att sätta oss in i sådant som vi inte har varit med om kan hjälpa oss att efterlikna honom och vara visa. Vishet är en av Jehovas mest framträdande egenskaper, och om han vill så kan han förutse exakt vad olika saker kommer att leda till. Vi kan ju inte förutsäga framtiden, men vi kan ändå i förväg tänka oss in i konsekvenserna av vårt handlande. Israeliterna tänkte inte på allt Jehova hade gjort för dem och vägde inte in vilka följder  det skulle få om de var olydiga mot honom. Mose insåg det och sa därför: ”De är en nation som inte tar emot råd, bland dem finns inget förstånd. Om de ändå vore visa! Då skulle de begrunda detta. De skulle tänka på vad slutet blir för dem.” (5 Mos. 31:29, 30; 32:28, 29)

11 Om vi ska kunna efterlikna Jehova och vara visa är det bra att vi gör oss en bild av vad vårt handlingssätt kan leda till. Ett par som inte har gift sig än måste till exempel vara medvetna om hur stark den sexuella dragningskraften kan vara. Vi skulle aldrig vilja göra något som kan förstöra vårt dyrbara förhållande till Jehova. I stället vill vi lyssna på Jehovas visa ord: ”Den kloke ser olyckan och gömmer sig, men de oerfarna går vidare och måste lida straffet.” (Ords. 22:3)

UNDVIK FARLIGA TANKAR

12. Hur skulle våra tankar och funderingar kunna skada oss?

12 En klok person inser att tankar kan vara som eld. Under rätta förhållanden är eld något användbart, till exempel när man lagar mat. Men om man tappar kontrollen över elden kan den faktiskt vara livsfarlig. På samma sätt kan våra tankar och funderingar vara till nytta för oss och hjälpa oss att efterlikna Jehova. Men om vi till exempel börjar ägna oss åt orätta sexuella fantasier finns risken att vi till slut lever ut dem. Ja, om vi tillåter oss att fantisera om sexuell omoral kan det betyda döden för vår andlighet. (Läs Jakob 1:14, 15.)

13. Vilket slags liv kan Eva ha börjat drömma om?

13 Vi kan lära oss något av exemplet med den första kvinnan, Eva. Jehova hade sagt åt Adam och Eva att inte äta av frukten från ”trädet för kunskap om gott och ont”. (1 Mos. 2:16, 17) Men ormen sa till henne: ”Ni kommer visst inte att dö. För Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont.” Då såg Eva ”att trädet var gott att äta av och att det var något för ögonen att längta efter”. Vad hände sedan? ”Hon tog av dess frukt och åt. Efteråt gav hon något också åt sin man när han var med henne, och han åt.” (1 Mos. 3:1–6) Eva tyckte tydligen om det Satan hade sagt. I stället för att någon annan skulle tala om för henne vad som var rätt och fel skulle hon själv bestämma det. De tankarna visade sig vara mycket farliga! De ledde till att ”synden kom in i världen ... och döden genom synden”. (Rom. 5:12)

14. Hur varnar Bibeln för sexuell omoral?

 14 Evas synd i Edens trädgård hade inget med sexuell omoral att göra. Men Bibeln är tydlig med att vi inte ska ägna oss åt orätta sexuella fantasier. Jesus sa att ”var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta”. (Matt. 5:28) Och Paulus sa: ”Gör inte på förhand upp planer för köttets begär.” (Rom. 13:14)

15. Vilka skatter ska vi samla, och varför det?

15 Något annat som är mycket farligt är att man går och drömmer om att bli rik i stället för att fokusera på sitt förhållande till Jehova. För även om någon är rik så är rikedomen faktiskt bara ”en skyddande mur i hans inbillning”. (Ords. 18:11) Jesus berättade en liknelse för att belysa hur dumt det är att samla skatter åt sig själv men inte vara ”rik inför Gud”. (Luk. 12:16–21) Jehova blir verkligen glad när vi gör det som är rätt. (Ords. 27:11) Och vi blir också glada när vi samlar skatter i himlen och får hans godkännande. (Matt. 6:20) Ett gott förhållande till Jehova är utan tvekan det mest värdefulla vi kan ha.

TA KONTROLL ÖVER OROANDE TANKAR

16. Vad kan minska vår oro?

16 Om vi går in för att bli rika i den här världen kommer vi ofelbart att drabbas av oro och bekymmer. (Matt. 6:19) Jesus använde en liknelse för att visa att ”de bekymmer som hör denna tingens ordning till och rikedomens bedrägliga makt” kan göra det svårt för oss att sätta sanningen först i livet. (Matt. 13:18, 19, 22) En del går ständigt och oroar sig över sådant som kanske aldrig kommer att hända. Men om vi inte försöker ta kontroll över oroande tankar kan de skada oss både fysiskt och andligt. Vi vill därför lita på Jehova och tänka på att ”oro i en mans hjärta tynger ner det, men ett gott ord får det att glädja sig”. (Ords. 12:25) Ja, ett gott ord från någon som har förståelse för oss kan uppmuntra oss och göra att det känns bättre. Prata med någon som har Guds synsätt, kanske en förälder, din partner eller en nära vän. Det kan göra mycket för att skingra oron.

17. Hur hjälper Jehova oss att hantera oroande tankar?

17 Ingen förstår vår oro bättre än Jehova. Paulus skrev: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse; och Guds frid, som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.” (Fil. 4:6, 7) När du känner dig orolig och bekymrad kan du tänka på alla som Jehova använder för att hjälpa dig att hålla dig andligt stark – dina bröder och systrar, de äldste, den trogne slaven, änglarna och Jesus.

18. Vilken nytta kan vi ha av vår inlevelseförmåga?

18 Vi har nu sett hur vi kan efterlikna Jehova genom att använda vår förmåga att sätta oss in i hur andra känner. (1 Tim. 1:11; 1 Joh. 4:8) Vi får ett bättre och lyckligare liv om vi är kärleksfulla och omtänksamma, om vi tänker på konsekvenserna av våra handlingar och om vi försöker låta bli att oroa oss. Vi vill fortsätta att använda vår inlevelseförmåga till att tänka oss in i hur livet kommer att bli i den nya världen och göra vårt bästa för att efterlikna Jehova. (Rom. 12:12)