Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hur kan du stärka ditt förhållande till Jehova?

Hur kan du stärka ditt förhållande till Jehova?

”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (JAK. 4:8)

1. Varför behöver vi ha ett starkt förhållande till Jehova?

HAR du överlämnat dig åt Jehova och blivit döpt? Alla som har gjort det har något mycket värdefullt – ett personligt förhållande till Jehova. Men det förhållandet är under angrepp från Satans värld och kan också försvagas av våra egna ofullkomligheter. Därför måste vi se till att vårt förhållande till Jehova är så starkt som möjligt.

2. Hur kan vi få ett starkare förhållande till Jehova?

2 Hur verklig är Jehova för dig? Känner du att han är din nära vän? Skulle du vilja få ett ännu starkare förhållande till honom? I Jakob 4:8 beskrivs det hur man kan få det: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” Som vi ser är det fråga om en ömsesidig process. När vi tar ett steg för att närma oss Jehova, så tar han ett steg för att närma sig oss. Och för varje steg blir vårt förhållande till honom starkare, och han blir mer och mer verklig för oss. Då kan vi känna det som Jesus, som sa: ”Den som har sänt mig, han är verklig, och ... jag känner honom.” (Joh. 7:28, 29) Men vad  kan vi göra rent konkret för att komma närmare Jehova?

Hur kan du kommunicera med Jehova? (Se paragraf 3.)

3. Hur kan vi kommunicera med Jehova?

3 Något som är mycket viktigt för att vi ska kunna närma oss Jehova är att vi regelbundet kommunicerar med honom. Men hur kan vi göra det? Hur gör du och dina vänner när ni vill hålla kontakten om ni bor långt ifrån varandra? Ni kanske skriver eller ringer till varandra, och förmodligen gör ni det ganska ofta. Vi kan tala med Jehova genom att ofta be till honom, och vi kan lyssna på honom genom att regelbundet läsa Bibeln och begrunda det vi läser. (Läs Psalm 142:2; Jesaja 30:20, 21.) Vi ska nu se hur sådan här tvåvägskommunikation kan stärka vårt förhållande till Jehova, så att han blir ännu mer verklig för oss.

BIBELLÄSNING – JEHOVA TALAR MED DIG

4, 5. Hur talar Jehova till dig personligen genom Bibeln? Ge ett exempel.

4 Vi vet ju att Bibeln är Guds budskap till hela mänskligheten. Men kan den hjälpa oss som individer att komma närmare Jehova? Ja, definitivt. Hur då? När du läser och studerar Bibeln, var då vaken för hur du reagerar på det du läser, och fundera på hur du kan tillämpa det i ditt eget liv. När du gör det låter du i själva verket Jehova tala till dig. Han blir då din vän, och du dras närmare honom. (Hebr. 4:12; Jak. 1:23–25)

5 Tänk till exempel på hur du reagerar när du läser Jesus ord: ”Sluta upp med att samla skatter åt er på jorden.” Om du känner att du redan gör ditt bästa för att låta sanningen komma på första plats i livet kommer de här orden att vara som beröm från Jehova. Men om du däremot känner att du skulle behöva förenkla livet och bli mer inriktad på att tjäna Jehova har han faktiskt uppmärksammat dig på vad du kan göra för att komma närmare honom. (Matt. 6:19, 20)

6, 7. a) Hur påverkas våra känslor för Jehova och hans känslor för oss när vi studerar Bibeln? b) Vad bör vara vårt mål när vi studerar?

6 När vi studerar Bibeln får vi hjälp att se sidor hos oss själva som vi behöver arbeta på. Vi lär oss också mer om vad Jehova har gjort för oss och hur han är som person, och det gör att vi älskar honom ännu mer. Och ju starkare känslor vi får för Jehova, desto starkare  känslor får han för oss, och det gör att vår vänskap med honom blir ännu djupare. (Läs 1 Korinthierna 8:3.)

7 Men för att vi ska kunna komma närmare Jehova är det viktigt att vi studerar med rätt motiv. I Johannes 17:3 sägs det: ”Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus.” Vårt mål bör alltså vara att lära känna Jehova bättre som person, inte bara att ta in fakta. (Läs 2 Moseboken 33:13; Ps. 25:4)

8. a) Vad skulle någon kunna undra med tanke på vad Jehova lät kung Asarja drabbas av? b) Hur ser vi på det Jehova gör när vi känner honom väl?

8 När vi lär känna Jehova bättre blir vi inte överdrivet oroliga om det inte alltid förklaras i Bibeln varför han gjorde på ett visst sätt. Hur reagerar du till exempel när du läser om det som hände kung Asarja i Juda? Trots att folket ”fortfarande frambar ... slaktoffer och rökoffer på offerhöjderna” gjorde Asarja ”det som var rättrådigt i Jehovas ögon”. Ändå ”lät Jehova en plåga drabba kungen, så att han förblev spetälsk ända till sin dödsdag”. (2 Kung. 15:1–5) Varför det? Det sägs inget om det i den här skildringen. Bör det göra oss oroliga eller få oss att undra om Jehova var orättvis och straffade Asarja utan anledning? Nej, inte om vi verkligen har lärt känna Jehova. Då vet vi att när han måste ”tukta” någon, så gör han det ”i tillbörlig grad”. (Jer. 30:11) Så även om vi inte vet allt om Asarjas situation, känner vi Jehova tillräckligt väl för att veta att han gjorde det som var rätt.

9. Vilka detaljer hjälper oss att förstå varför Jehova straffade Asarja?

9 Men just i det här fallet finns det fler detaljer på ett annat ställe i Bibeln. Kung Asarja kallades också Ussia. (2 Kung. 15:7, 32) I parallellskildringen i 2 Krönikeboken 26:3–5, 16–21 får vi veta att han under en tid visserligen ”gjorde det som var rätt i Jehovas ögon”, men senare i livet ”blev hans hjärta så högmodigt att det ledde till fördärv”. Vid ett tillfälle försökte han utföra prästerliga tjänster, trots att det låg utanför hans befogenheter. När 81 präster konfronterade honom och försökte få honom på bättre tankar visade han hur stolt och arrogant han hade blivit. Han ”blev ... ursinnig” på prästerna. Inte undra på att Jehova slog honom med spetälska!

10. Varför behöver vi inte alltid få en förklaring till att Jehova har handlat på ett visst sätt, och vad kan vi göra för att stärka vår tillit till honom?

10 Så vad är poängen? I berättelsen om kung Asarja har vi fått tillräckligt med detaljer för att förstå varför Jehova straffade honom. Men så är det ju inte i en del andra kortfattade skildringar i Bibeln. Hur reagerar vi då? Börjar vi undra om Jehova verkligen gjorde det som var rätt? Eller tänker vi i stället att Bibeln ger oss tillräckligt med information för att vi ska kunna lita på att Jehova alltid gör det som är rätt; att han till och med är normen för vad som är rätt och fel? (5 Mos. 32:4) Ju bättre vi lär känna Jehova som person, desto mer uppskattar vi hans sätt att göra saker och ting på, och till slut känner vi inte längre att vi måste få en förklaring till precis allt han gör. Den uppskattningen växer i takt med  att vi studerar hans skrivna ord och mediterar över vad han vill säga till oss. (Ps. 77:12, 13) Det i sin tur gör att vi dras närmare honom och att han blir ännu mer verklig för oss.

BÖN – DU TALAR MED JEHOVA

11–13. Hur vet vi att Jehova lyssnar på böner? (Se den inledande bilden.)

11 När vi ber till Jehova dras vi närmare honom. Vi lovprisar honom, tackar honom och ber om hans vägledning. (Ps. 32:8) Men för att vi ska kunna få ett nära förhållande till honom måste vi vara övertygade om att han lyssnar på våra böner.

12 En del menar att bönen bara är en form av mental självhjälp. De kanske säger ungefär så här: ”Om du tror att din bön har blivit besvarad är det bara för att du har satt ord på dina tankar, ringat in problemet och bestämt dig för att hitta en lösning.” Det är sant att våra böner kan hjälpa oss på det sättet. Men samtidigt vet vi att Jehova verkligen lyssnar på uppriktiga böner. Hur kan vi veta det?

13 Det är värt att tänka på att redan innan Jesus kom till jorden såg han att Jehova besvarade sina jordiska tjänares böner. Och sedan när Jesus själv var på jorden bad han till sin himmelske Far och berättade för honom vad han tänkte och kände. En gång bad han till och med en hel natt. (Luk. 6:12; 22:40–46) Skulle han ha gjort det om han hade trott att Jehova inte lyssnade på honom? Skulle han ha lärt sina lärjungar att be ifall böner i själva verket bara har en psykologisk effekt? Det är uppenbart att Jesus visste att Jehova verkligen lyssnar på böner. Vid ett tillfälle sa Jesus: ”Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Visst har jag vetat att du alltid hör mig.” (Joh. 11:41, 42) På samma sätt kan vi känna oss helt säkra på att Jehova ”hör bön”. (Ps. 65:2)

14, 15. a) Varför är det bra att vi är specifika i våra böner? b) Hur hjälpte Kathys böner henne att komma närmare Jehova?

14 Ibland kanske ett bönesvar inte är  så tydligt. Men när vi är specifika i våra böner kan vi lättare se hur Jehova besvarar dem, och då blir han mer verklig för oss. Och ju mer vi öppnar oss och berättar om våra innersta tankar och känslor för honom, desto mer kommer han att närma sig oss.

15 Vi kan ta Kathy som ett exempel. * Även om hon ofta gick i tjänsten, så tyckte hon inte om det. Hon säger: ”Jag gillade inte tjänsten. Alltså verkligen inte. När jag slutade jobba var det en äldste som sa att han hoppades att jag skulle börja som pionjär. Han gav mig till och med en ansökningsblankett. Jag bestämde mig för att bli pionjär, men jag bad också till Jehova varje dag om att han skulle få mig att tycka om tjänsten.” Besvarade Jehova hennes böner? Hon säger: ”Nu är jag inne på mitt tredje år som pionjär. Eftersom jag använder mer tid i tjänsten och lär mig av andra systrar har jag blivit bättre på att vittna. I dag gillar jag inte att gå i tjänsten – jag älskar det! Nu är jag mycket närmare Jehova än jag var tidigare.” Det är tydligt att Kathys böner hjälpte henne att få ett starkare förhållande till Jehova.

VI GÖR VÅR DEL

16, 17. a) Vad behöver vi göra för att stärka vårt förhållande till Jehova? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

16 Vi kommer att kunna närma oss Jehova evigheten igenom. Så vi vill fortsätta att lyssna på honom genom att regelbundet studera Bibeln, och vi vill fortsätta att tala med honom genom att vända oss till honom i bön. När vi gör det blir vårt förhållande till honom starkare och starkare, och med hans hjälp kan vi hantera vilka prövningar vi än råkar ut för.

Vi vill närma oss Jehova livet igenom. (Se paragraf 16, 17.)

17 Men ibland drabbas vi av personliga problem, och även om vi ber till Jehova gång på gång kanske de inte försvinner. Då kanske vi börjar tvivla på att han verkligen hör våra böner eller att han ens vill vara vår vän. Vad kan vi göra om vi skulle känna det så? Det ska vi se på i nästa artikel.

^ § 15 Namnet har ändrats.