”Förtrösta på honom vid alla tider, du folk.” (PS. 62:8)

1–3. Varför var Paulus övertygad om att han kunde lita på Jehova? (Se den inledande bilden.)

DET var farligt att vara kristen i Rom under det första århundradet. Romarna utsatte de kristna för grym förföljelse. De hade fått skulden för den stora branden som härjade i staden år 64 och anklagades för att hata sina medmänniskor. Om du hade varit kristen på den tiden skulle du dagligen ha riskerat att bli gripen och torterad. En del av dina vänner i församlingen kanske hade blivit sönderslitna av djur eller fastspikade på pålar och brända levande för att lysa upp natthimlen.

2 Det var under den här oroliga tiden som Paulus sattes i fängelse i Rom för andra gången. Med tanke på vad som hade hänt tidigare undrade han kanske om hans medkristna skulle hjälpa honom. Han skrev till Timoteus: ”Vid mitt första försvar kom ingen mig till hjälp, utan alla övergav mig – må det inte tillräknas dem.” Men Paulus berättade att han hade fått hjälp från annat håll. Han skrev: ”Herren bistod mig och ingav mig kraft.” Ja, Jesus hade hjälpt Paulus och gett honom den kraft han behövde. Hur påtaglig var egentligen den hjälpen? Paulus  fortsatte: ”Jag blev befriad ur lejonets gap.” (2 Tim. 4:16, 17) *

3 Paulus måste ha fått styrka av att tänka på hur Jehova hade hjälpt honom vid det här tillfället. Och han var övertygad om att Jehova skulle hjälpa honom att klara av de prövningar han nu gick igenom och även de som kanske låg framför honom. Han var så säker på det att han skrev: ”Herren skall befria mig från varje ont verk.” (2 Tim. 4:18) Paulus visste av egen erfarenhet att han kunde lita på att Jehova och hans son alltid fanns där för honom, även om hans bröder och systrar inte kunde hjälpa honom.

TILLFÄLLEN ATT ”FÖRTRÖSTA PÅ JEHOVA”

4, 5. a) Vem kan alltid hjälpa dig? b) Hur kan du få ett starkare förhållande till Jehova?

4 Har du haft ett svårt problem någon gång och känt dig helt ensam och övergiven? Du kanske var arbetslös, hade det tufft i skolan eller kämpade med hälsoproblem eller andra svårigheter. Och du kanske bad andra om hjälp men blev besviken när de inte kunde ge dig det du behövde. Tyvärr är det så att vissa av våra problem helt enkelt inte kan lösas av andra människor. Så vad kan man göra då? Bibeln uppmuntrar oss att ”förtrösta på Jehova”. (Ords. 3:5, 6) Men fungerar det verkligen? Absolut! Det finns många exempel i Bibeln som visar att Jehova hjälper sina tjänare.

5 Bli därför inte bitter om andra inte kan ge dig den hjälp du behöver. Gör i stället som Paulus och försök se prövningen som ett tillfälle att helt och hållet förtrösta på Jehova. Då kan du också få uppleva hur mycket han bryr sig om dig personligen. Det kommer att stärka din tillit till honom och göra att du kommer närmare honom.

VÅRT FÖRHÅLLANDE TILL JEHOVA BYGGER PÅ ATT VI LITAR PÅ HONOM

6. Varför kan det kännas svårt att lita på Jehova när vi har det jobbigt?

6 Tänk dig att du har ett problem som känns väldigt jobbigt. Du har gjort vad du kan för att lösa det, och du har bett till Jehova om hjälp. Kan du då släppa det och känna dig lugn och trygg i vetskap om att Jehova kommer att hjälpa dig? Ja, det kan du! (Läs Psalm 62:8; 1 Petrus 5:7.) Om vi vill ha ett starkt och nära förhållande till Jehova behöver vi verkligen lära oss att förtrösta på honom. Men det är inte alltid så lätt. Hur kommer det sig? En anledning kan vara att Jehova inte alltid svarar omedelbart på våra böner. (Ps. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2)

7. Varför besvarar Jehova inte alltid våra böner på en gång?

7 Varför svarar inte Jehova omedelbart på alla våra böner? I Bibeln jämförs vår relation till honom med relationen mellan en pappa och hans barn. (Ps. 103:13) Barn kan inte förvänta att de genast ska få allt de önskar sig av sina föräldrar. Och föräldrar vet att barn ibland får plötsliga infall som sedan går över lika fort. Föräldrar vet också att de ibland måste vänta in rätt tidpunkt. Dessutom kanske barnens önskningar inte alltid är till deras eget eller andras bästa. Så om en förälder gick med på allt som ett barn ville skulle det ju bli omvända roller i familjen, och det skulle vara barnet som bestämde. På samma sätt skulle Jehova, för vår egen skull, kunna låta det gå en tid innan vi får svar på våra böner. Eftersom han är vår skapare och kärleksfulle himmelske Far vet han precis vad vi behöver, och det  är han som har rätt att avgöra när det är tid att ge oss det. Om han alltid gav oss det vi bad om på en gång, skulle det bli obalans i vårt förhållande till honom. (Jämför Jesaja 29:16; 45:9.)

8. Vad har Jehova lovat oss med tanke på de prövningar vi kan möta?

8 Tänk också på att Jehova vet precis vilka begränsningar vi har. (Ps. 103:14) Därför förväntar han inte att vi ska klara oss på egen hand, utan han ger oss den styrka vi behöver. Vissa dagar kan det så klart kännas som att vi inte orkar mer. Men Jehova lovar att ”bereda utvägen” om en prövning skulle bli för mycket för oss. (Läs 1 Korinthierna 10:13.) Tänk så skönt att vi kan lita på att Jehova vet precis vad vi klarar av.

9. Vad ska vi göra om Jehova inte besvarar våra böner på en gång?

9 När vi ber till Jehova om hjälp men inte får svar direkt behöver vi ha tålamod. Tänk på att Jehova också visar tålamod, för även om han gärna vill hjälpa oss så väntar han in rätt tillfälle att göra det. I Bibeln sägs det: ”Jehova [skall] tåligt vänta på att få visa er ynnest, och ... han [skall] resa sig för att visa er barmhärtighet. Ty Jehova är en rättvis Gud. Lyckliga är alla som tåligt väntar på honom.” (Jes. 30:18, noten)

”LEJONETS GAP”

10–12. a) Vad kan göra det svårt att vårda en sjuk anhörig? b) Hur påverkas ditt förhållande till Jehova av att du litar på honom i svåra tider? Ge ett exempel.

10 När du är mitt uppe i en svår prövning kanske du precis som Paulus känner att du har hamnat i ”lejonets gap”, eller åtminstone farligt nära. Det är då det är som svårast att förtrösta på Jehova, men det är också då det är som viktigast. Låt säga att du vårdar en familjemedlem som har en allvarlig sjukdom. Du kanske har bett Jehova om kraft och om hjälp att fatta kloka beslut. * När du har gjort det, kan du säkert känna dig lugnare eftersom du vet att Jehova ser dig och förstår din situation. Han kommer att ge dig det du behöver för att kunna vara trogen mot honom och hålla ut. (Ps. 32:8)

11 Men ibland kanske det inte känns som att Jehova är med dig. Du kanske får olika besked från olika läkare. Eller så kanske släktingar som du hade hoppats få stöd av snarare verkar göra situationen svårare. Fortsätt ändå att hämta styrka hos Jehova. Ja, fortsätt att närma dig honom. (Läs 1 Samuelsboken 30:3, 6.) När du sedan ser tillbaka på hur Jehova hjälpte dig under den här tiden kommer du att känna att du faktiskt drogs närmare honom.

12 Så var det för Linda. * Hon tog hand om sina sjuka föräldrar i flera år innan de gick bort. Hon berättar: ”När vi var mitt uppe i det tyckte jag, min man och min bror ofta att det var svårt att veta vad vi skulle göra. Många gånger kände vi oss helt maktlösa. Men när vi nu ser tillbaka på den tiden är det tydligt att Jehova verkligen var med oss. Han styrkte oss och gav oss precis vad vi behövde, även när det kändes som att vi hamnat i en återvändsgränd.”

13. Vad hjälpte Rhonda när hon drabbades av tragedier?

13 Att vi litar fullständigt på Jehova kan hjälpa oss även när vi drabbas av tragedier. Det fick Rhonda uppleva. Ungefär samtidigt som hennes icke troende  man ansökte om skilsmässa fick hennes bror lupus, en svår och ibland livshotande sjukdom. Några månader senare dog hennes brors fru. När Rhonda hade börjat återhämta sig från de här traumatiska händelserna började hon som pionjär. Inte långt efter det dog hennes mamma. Vad hjälpte Rhonda att klara av allt det här? Hon säger: ”Jag pratade med Jehova varje dag, både om stora och små beslut. Han blev så verklig för mig då. Jag lärde mig att lita på honom och inte på mig själv eller på andra människor. Och han hjälpte mig på ett väldigt påtagligt sätt – jag fick allt jag behövde. Jag har verkligen fått uppleva vad det innebär att gå hand i hand med Jehova.”

Det kan dyka upp situationer även inom familjen som sätter vårt förhållande till Jehova på prov. (Se paragraf 14–16.)

14. Hur kan Jehova hjälpa dig om någon i din familj blir utesluten?

14 Vi ska se på en annan situation. Tänk dig att någon i din familj skulle bli utesluten. Eftersom du har studerat Bibeln vet du vad den säger om hur vi ska förhålla oss till dem som är uteslutna. (1 Kor. 5:11; 2 Joh. 10) Men det kan ändå kännas väldigt svårt att följa Bibelns principer i det här fallet, kanske till och med omöjligt. * Kommer du att lita på att din himmelske Far ska ge dig den styrka du behöver för att kunna följa det Bibeln säger om uteslutning? Kan du se det som ett tillfälle att komma närmare Jehova och stärka ditt förhållande till honom?

15. Varför var Adam olydig mot Jehova?

15 I det här sammanhanget kan vi tänka på Adam, den första människan. Trodde han verkligen att han skulle  kunna bryta mot Jehovas befallning och ändå leva vidare som om inget hade hänt? Nej, för som det sägs i Bibeln blev Adam inte bedragen. (1 Tim. 2:14) Varför var han då olydig mot Jehova? Adam åt av frukten Eva gav honom för att han älskade henne mer än han älskade Jehova. Han lyssnade hellre på sin fru än på sin Gud. (1 Mos. 3:6, 17)

16. Vem bör vi älska mest, och varför?

16 Betyder det här att vi inte ska älska våra släktingar? Självklart inte! Men vi ska älska Jehova mer än vi älskar någon annan. (Läs Matteus 22:37, 38.) Och det är faktiskt till våra släktingars bästa, oavsett om de tjänar Jehova eller inte. Så fortsätt att stärka din kärlek och tillit till Jehova. Och om du är orolig för en utesluten släkting, berätta då för Jehova precis hur du känner det. * (Rom. 12:12; Fil. 4:6, 7) Det gör naturligtvis väldigt ont när en släkting blir utesluten. Men försök ändå att stärka ditt förhållande till Jehova i den här situationen. Det kommer att hjälpa dig att förtrösta på honom och lita på att det alltid blir till det bästa att följa hans vägledning.

MEDAN VI VÄNTAR

Visa att du förtröstar på Jehova genom att vara fullt engagerad i tjänsten för honom. (Se paragraf 17.)

17. Vad kan vi vara säkra på att Jehova ska göra när vi gör vårt bästa i tjänsten?

17 Varför blev Paulus räddad ur ”lejonets gap”? Han säger: ”För att förkunnelsen helt skulle fullgöras genom mig och alla nationerna skulle få höra den.” (2 Tim. 4:17) Så när vi precis som Paulus gör så mycket vi kan i predikoarbetet, kan vi lita på att vi kommer att ”få allt det andra” vi behöver. (Matt. 6:33) Vi som är förkunnare har blivit anförtrodda ”de goda nyheterna”, och Jehova ser oss som sina ”medarbetare”. (1 Thess. 2:4; 1 Kor. 3:9) När vi är fullt engagerade i det här arbetet blir det lättare för oss att vänta på att Jehova ska besvara våra böner.

18. Hur kan du stärka din förtröstan på Jehova och få ett närmare förhållande till honom?

18 Vi vill alla ha som mål att komma närmare Jehova för varje dag som går. När en situation gör oss oroliga försöker vi tänka att den kan ge oss en möjlighet att stärka vårt förhållande till honom. Så läs och studera Bibeln regelbundet. Be ofta till Jehova och ha fullt upp i tjänsten för honom. Då bygger du upp din förtröstan på att han kommer att hjälpa dig igenom de svårigheter du kämpar med nu och vilka prövningar du än kan drabbas av i framtiden.

^ § 2 Paulus kan antingen ha blivit räddad ur ”lejonets gap” bokstavligt eller bildligt.

^ § 10 I vår litteratur finns artiklar som uppmuntrar dem som själva kämpar med en allvarlig sjukdom och dem som vårdar en sjuk familjemedlem. Se Vakna! för 8 februari 1994, 8 februari 1997, 22 maj 2000 och 22 januari 2001.

^ § 12 Namnen har ändrats.

^ § 14 Se artikeln ”Uteslutning baseras på kärlek” i det här numret.

^ § 16 I vår litteratur finns artiklar som kan vara till hjälp när en familjemedlem lämnar Jehova. Se Vakttornet för 1 september 2006, sidan 17–21, och 15 januari 2007, sidan 17–20.