Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2015

Visa mod och gott omdöme som Jesus

Visa mod och gott omdöme som Jesus

”Fastän ni aldrig har sett honom, älskar ni honom. Fastän ni inte ser honom just nu, utövar ni ändå tro på honom.” (1 PETR. 1:8)

1, 2. a) Vad måste vi göra för att bli räddade? b) Vad kan hjälpa oss att stanna kvar på vägen till räddning?

NÄR vi blir Jesus lärjungar kan man säga att vi påbörjar en resa som kan leda till liv, antingen i himlen eller på jorden. Jesus sa: ”Den som har hållit ut till slutet, han skall bli räddad.” (Matt. 24:13) För att nå målet på vår resa måste vi alltså hålla ut, antingen till slutet på vårt nuvarande liv eller till slutet på den här onda världen. Men vi måste se upp så att vi inte blir distraherade eller kommer vilse längs vägen. (1 Joh. 2:15–17) Vad kan vi göra för att hålla oss kvar på vägen till liv?

2 Jesus är en fullkomlig förebild för oss, och vi kan läsa om hans liv i Bibeln. När vi gör det förstår vi hur han var som person, och det får oss att älska honom och tro på honom. (Läs 1 Petrus 1:8, 9.) Aposteln Petrus sa att Jesus skulle vara ett exempel för oss och att vi skulle följa tätt i hans fotspår. (1 Petr. 2:21) Om vi gör det kan vi nå ”slutmålet”  för vår tro och bli räddade. * I förra artikeln gick vi igenom hur vi kan efterlikna Jesus ödmjukhet och medkänsla, och nu ska vi se närmare på hur vi kan följa hans exempel genom att vara modiga och visa gott omdöme.

JESUS ÄR MODIG

3. Vad är mod, och hur kan vi bli modiga?

3 Mod är en känsla av tillförsikt som kan stärka oss och hjälpa oss att stå ut med svårigheter. Att vara modig har beskrivits som att ”fortsätta trots motgångar”, ”stå upp för det som är rätt” och ”utstå lidande utan att förlora fattningen eller tron”. Mod går hand i hand med fruktan, hopp och kärlek. Hur då? Fruktan för Gud ger oss mod att övervinna människofruktan. (1 Sam. 11:7; Ords. 29:25) Vårt hopp gör att vi kan se längre än till de prövningar vi har just nu och se på framtiden med tillförsikt. (Ps. 27:14) Och osjälvisk kärlek får oss att vara modiga även om det skulle innebära stora risker för oss. (Joh. 15:13) Vi blir modiga av att lita på Jehova och följa i Jesus fotspår. (Ps. 28:7)

4. Hur visade Jesus mod när han var ”mitt ibland lärarna” i templet? (Se den inledande bilden.)

4 Redan som 12-åring stod Jesus modigt upp för det som var rätt. Tänk till exempel på vad som hände när han var i templet och ”satt mitt ibland lärarna”. (Läs Lukas 2:41–47.) De judiska religiösa lärarna kunde Moses lag på sina fem fingrar, men de var också väl insatta i de traditioner som urholkade den. Jesus blev inte avskräckt av det, utan han ”frågade ut dem”. Och det var säkert inte bara av barnslig nyfikenhet; vi kan föreställa oss att Jesus ställde djupa frågor som fick dem att stanna upp och tänka efter. Och om de ställde kontroversiella frågor till Jesus för att göra honom osäker, så misslyckades de. Alla som var där, även lärarna, blev ”förundrade över hans förstånd och hans svar”. Ja, vi förstår att Jesus modigt försvarade sanningen i Guds ord.

5. Hur visade Jesus mod under sin tjänst?

5 Under sin tjänst visade Jesus mod på olika sätt. Till exempel avslöjade han öppet att de religiösa ledarna vilseledde folket med sina falska läror. (Matt. 23:13–36) Han stod fast och lät sig inte påverkas av världens negativa inflytande. (Joh. 16:33) Han fortsatte predika trots motstånd. (Joh. 5:15–18; 7:14) Och två gånger renade han templet genom att modigt köra ut dem som fördärvade den sanna tillbedjan där. (Matt. 21:12, 13; Joh. 2:14–17)

6. Hur var Jesus modig ända in i döden?

6 Vår tro stärks när vi tänker på hur modig Jesus var under det sista dygnet av sitt liv här på jorden. Han visste vilken händelseutveckling som skulle sättas i gång när Judas förrådde honom. Men under påskmåltiden sa han ändå till Judas: ”Vad du nu gör, gör det fortare.” (Joh. 13:21–27) När soldater kom för att gripa honom i Getsemane trädgård gav han sig modigt till känna för dem. Trots att hans eget liv var i fara skyddade han sina lärjungar och sa åt soldaterna att låta dem gå. (Joh. 18:1–8) Och när han senare förhördes inför Sanhedrin bekräftade han modigt att han var både Messias och Guds son,  fastän han visste att översteprästen letade efter en ursäkt att få honom avrättad. (Mark. 14:60–65) Jesus var trogen ända in i döden på en tortyrpåle, och när han drog sitt allra sista andetag sa han: ”Det har fullbordats!” (Joh. 19:28–30)

EFTERLIKNA JESUS MOD

7. Hur känner du som är ung för att vara ett Jehovas vittne, och hur kan du visa att du är modig?

7 Hur kan vi efterlikna Jesus och vara modiga? I skolan. Du som är ung är verkligen modig när du talar om för andra att du är ett Jehovas vittne. Du visar då att du är stolt över att förknippas med Jehovas namn, även om du skulle kunna bli retad för det. (Läs Psalm 86:12.) Andra kanske vill få dig att tro på evolutionen, men du har goda skäl att lita på det Bibeln säger om skapelsen. Du skulle kunna använda broschyren Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar för att bemöta dem som ”kräver ett skäl för det hopp” du har. (1 Petr. 3:15) Det kommer att kännas så bra när du vet att du har försvarat sanningen i Bibeln!

8. Vilka skäl har vi att vara modiga i tjänsten?

8 I tjänsten. Som kristna måste vi ”tala frimodigt med bemyndigande från Jehova”. (Apg. 14:3) Men vilka skäl har vi att vara modiga i tjänsten? För det första vet vi att det vi predikar är sant därför att det bygger på Bibeln. (Joh. 17:17) För det andra är vi ”Guds medarbetare”, och han hjälper oss med sin heliga ande. (1 Kor. 3:9; Apg. 4:31) För det tredje visar vi att vi älskar Jehova och våra medmänniskor när vi är fullt engagerade i tjänsten. (Matt. 22:37–39) Vårt mod gör att ingen kan skrämma oss till tystnad. Nej, vi är helt inställda på att avslöja de religiösa lögner som gör människor blinda för sanningen. (2 Kor. 4:4) Och vi kommer att fortsätta förkunna även om vi möts av likgiltighet, hån eller motstånd. (1 Thess. 2:1, 2)

9. Vad hjälper oss att vara modiga när vi drabbas av prövningar?

9 När vi drabbas av prövningar. När vi litar på Gud får vi den tro och det mod vi behöver för att hantera prövningar. Självklart sörjer vi om någon vi älskar dör, men vi förlorar inte hoppet. Vi vet att vi kan vända oss till ”all trösts Gud” för att få styrka. (2 Kor. 1:3, 4; 1 Thess. 4:13) Om vi råkar ut för en olycka eller blir allvarligt sjuka kan det vara plågsamt, men vi skulle ändå aldrig kompromissa och godta någon form av behandling som går emot Bibelns principer. (Apg. 15:28, 29) Om vi blir nedstämda eller deprimerade kan ”vårt hjärta ... döma oss”, men vi vet att Jehova är ”nära dem som har ett förkrossat hjärta”, och därför ger vi inte upp. * (1 Joh. 3:19, 20; Ps. 34:18)

JESUS VISAR GOTT OMDÖME

10. Vad innebär det att ha gott omdöme, och hur visar vi det i ord och handling?

10 Gott omdöme eller urskillningsförmåga innebär att man kan skilja mellan rätt och orätt och sedan fatta kloka beslut. (Hebr. 5:14) En kristen som visar gott omdöme talar och uppför sig på ett sätt som Jehova tycker om,  och han väljer att uttrycka sig på ett sätt som bygger upp andra och undviker ord som kan såra. (Ords. 11:12, 13) Han är ”sen till vrede”. (Ords. 14:29) Och han ”går rakt fram” genom att fatta förståndiga beslut på sin resa genom livet. (Ords. 15:21) Hur kan vi utveckla omdömesförmåga? Vi måste studera Bibeln och tillämpa det vi lär oss. (Ords. 2:1–5, 10, 11) Framför allt kan vi lära oss mycket av hur Jesus visade gott omdöme.

11. Hur visade Jesus gott omdöme i det han sa?

11 Jesus visade alltid gott omdöme i både ord och handling. Det han sa. Jesus hade fingertoppskänsla när han predikade och valde ord som verkligen påverkade dem som lyssnade. (Matt. 7:28; Luk. 4:22) Han läste, citerade och hänvisade ofta till Guds ord och visste precis vilket skriftställe han skulle använda för att få fram en viss tanke. (Matt. 4:4, 7, 10; 12:1–5; Luk. 4:16–21) Han kunde också förklara Skrifterna på ett sätt som nådde hjärtat på dem som lyssnade. Efter sin uppståndelse samtalade han med två lärjungar på vägen till Emmaus, och då ”uttydde han för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna”. Senare sa de: ”Var inte våra hjärtan brinnande ... när han helt öppnade Skrifterna för oss?” (Luk. 24:27, 32)

12, 13. Vad visar att Jesus var ”sen till vrede” och resonlig?

12 I sitt sätt att vara. Gott omdöme hjälpte Jesus att behärska sig. Han var ”sen till vrede”. (Ords. 16:32) Han var också mild. (Matt. 11:29) Han hade alltid tålamod med sina lärjungar trots deras brister. (Mark. 14:34–38; Luk. 22:24–27) Och han höll sig lugn även när han blev orättvist behandlad. (1 Petr. 2:23)

13 Jesus var aldrig oresonlig. Han följde Moses lag, men han var ingen paragrafryttare, utan han förstod andan i lagen. Tänk till exempel på skildringen i Markus 5:25–34. (Läs.) Där läser vi om en kvinna med blödningar som tog sig fram genom en folkmassa, och när hon kom fram till Jesus och rörde vid hans kläder blev hon frisk. Enligt lagen var hon oren, och hon borde inte ha rört vid någon över huvud taget. (3 Mos. 15:25–27) Men Jesus läxade inte upp henne. Han förstod vad som var ”viktigare i lagen, nämligen ... barmhärtigheten och troheten”. (Matt. 23:23) Han sa vänligt: ”Min dotter, din tro har gjort dig frisk. Gå i frid, och var frisk från din plågsamma sjukdom.” Jesus insikt och goda omdöme gjorde att han var vänlig och omtänksam mot henne. Vilket fint exempel!

14. Vad var viktigast i Jesus liv, och hur visade han det?

14 I sitt sätt att leva. Jesus visade gott omdöme genom att han valde rätt inriktning i livet och sedan höll sig till den. Han var fullt upptagen med att förkunna de goda nyheterna och lät hela sitt liv kretsa kring det. (Luk. 4:43) De beslut han fattade hjälpte honom att vara helt fokuserad på sin uppgift och att fullfölja den. Han valde att leva ett enkelt och okomplicerat liv och kunde därför lägga sin tid och kraft på tjänsten. (Luk. 9:58) Jesus insåg också behovet av att öva andra, så att de kunde fortsätta predika efter hans död. (Luk. 10:1–12; Joh. 14:12) Och han lovade sina efterföljare att han skulle  fortsätta vara engagerad i predikoarbetet ända fram till ”avslutningen på tingens ordning”. (Matt. 28:19, 20)

VISA GOTT OMDÖME SOM JESUS

Försök urskilja vad människor är intresserade av, och anpassa det du säger efter deras behov. (Se paragraf 15.)

15. Hur kan vi visa gott omdöme i det vi säger?

15 Hur kan vi efterlikna Jesus och visa gott omdöme? Det vi säger. När vi pratar med vännerna i församlingen försöker vi vara uppmuntrande och positiva. (Ef. 4:29) Och när vi är ute i tjänsten kryddar vi våra ord ”med salt”. (Kol. 4:6) Vi försöker urskilja vad den vi besöker behöver och är intresserad av och låter det styra vad vi säger. När vi är vänliga är det troligare att människor vill prata med oss och att vi når deras hjärta. Dessutom försöker vi använda Bibeln så mycket som möjligt när vi förklarar vår tro för andra, eftersom det är den som är vår auktoritet. Vi inser att Bibelns budskap har mer kraft än något vi själva skulle kunna säga. (Hebr. 4:12)

16, 17. a) Vad kan hjälpa oss att kontrollera vårt humör och att ha rimliga förväntningar på andra? b) Vad kan vi göra för att hålla oss fokuserade på tjänsten?

16 I vårt sätt att vara. Gott omdöme hjälper oss att hålla känslorna i styr i pressade situationer och att inte bli arga. (Jak. 1:19) När andra gör oss upprörda försöker vi förstå vad som ligger bakom det de har sagt eller gjort. Sådan insikt kan göra att irritationen rinner av oss och hjälper oss att vara överseende. (Ords. 19:11) Gott omdöme kan också hjälpa oss att vara resonliga och ha rimliga förväntningar på andra. Det kan mycket väl vara så att de kämpar med något som vi inte känner till. Vi lyssnar gärna på deras tankar och synpunkter och anpassar oss efter dem när så är möjligt. (Fil. 4:5)

17 I vårt sätt att leva. Vi är medvetna om att uppdraget att predika är den största ära vi kan få. Därför fattar vi beslut som gör det möjligt för oss att vara fokuserade på tjänsten. Vi låter sanningen komma först i livet och väljer att leva enkelt för att kunna vara engagerade i det viktiga predikoarbetet innan slutet kommer. (Matt. 6:33; 24:14)

18. Hur kan vi hålla oss kvar på vägen till räddning, och vad är du besluten att göra?

18 Visst har det varit trevligt att gå igenom några av Jesus tilltalande egenskaper? Tänk vad givande det skulle vara att fördjupa sig i andra delar av hans personlighet och kunna bli ännu mer lik honom. Vi vill verkligen fortsätta att följa i hans fotspår. Då kommer vi att hålla oss kvar på vägen till räddning och samtidigt dras ännu närmare Jehova.

^ § 2 Orden i 1 Petrus 1:8, 9 skrevs till kristna som hade ett himmelskt hopp men kan också tillämpas på dem som har ett jordiskt hopp.

^ § 9 Exempel på vänner som visat mod i svåra situationer finns i Vakttornet för 1 december 2000, sidan 24–28, Vakna! för 22 april 2003, sidan 18–21 och Vakna! för 22 januari 1995, sidan 11–15.