Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2015

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Vad kan man göra för att underlätta för bröder och systrar som lider av doftöverkänslighet?

De som lider av doftöverkänslighet möter svåra utmaningar, och ofta kan de inte styra vilka dofter de utsätts för när de träffar folk i vardagen. Några har ändå undrat om det inte skulle vara möjligt att be bröder och systrar att avstå från att använda parfym, rakvatten och liknande vid våra möten och sammankomster.

Naturligtvis skulle ingen av oss medvetet vilja försvåra för andra att vara med på mötena. Vi behöver alla den uppmuntran vi får vid de här tillfällena. (Hebr. 10:24, 25) Så om det finns vänner som lider av så svår doftöverkänslighet att det hindrar dem från att vara med på mötena kanske de vill prata med de äldste om sin situation. Men det skulle varken vara skriftenligt eller passande att ställa upp regler för användning av parfym i samband med mötena. De äldste skulle däremot kunna hjälpa vännerna i församlingen att få större förståelse för bröder och systrar som besväras av dofter. Beroende på omständigheterna kan de äldste besluta att gå igenom lämpligt material från vår litteratur under en programpunkt på tjänstemötet, eller så kan de välja att göra en taktfull pålysning. * Men de kan naturligtvis inte göra den här typen av pålysningar jämt och ständigt. På våra möten kommer det alltid att finnas nyintresserade och besökare som inte känner till situationen, och vi vill att de ska känna sig välkomna. Ingen ska behöva känna sig obekväm för att han eller hon använder måttliga mängder parfym, rakvatten eller liknande.

Om det finns vänner som är doftöverkänsliga i församlingen och det är praktiskt möjligt, kan äldstekretsen ordna så att dessa vänner får lyssna till mötet på en avskild plats i Rikets sal, till exempel ett konferensrum. På så sätt kan de ändå vara med på mötena. Men vad kan man göra om en del vänner fortfarande har stora besvär sedan man gjort rimliga ansträngningar att lösa problemet? Då kanske församlingen kan se till att dessa vänner får mötena inspelade eller kan lyssna på dem via telefon, på samma sätt som vänner som är bundna till sitt hem gör.

I Tjänsten för Guds kungarike har vi på senare år blivit uppmuntrade att visa särskild hänsyn mot vänner som besväras av starka dofter när vi är med på våra regionala sammankomster. Eftersom de flesta sammankomster hålls inomhus har de närvarande blivit uppmanade att begränsa sin användning av starka dofter. Den här uppmaningen har särskilt gällt de regionala sammankomsterna, eftersom det i allmänhet inte är möjligt att erbjuda parfymfria utrymmen vid dessa tillfällen. Men tanken har aldrig varit att det här skulle bli en allmän regel för församlingsmötena, och vi ska inte uppfatta det så heller.

Så länge vi lever i den här gamla världsordningen kommer vi att få kämpa med vår nedärvda ofullkomlighet. Vi uppskattar verkligen när andra gör sitt bästa för att göra vår situation lättare. Det kanske är en uppoffring för en del att avstå från att använda parfym eller rakvatten. Men kärleken kan ändå motivera oss att göra det om det underlättar för en broder eller syster att vara med på mötena.

 Finns det stöd i utombibliska källor för att Pontius Pilatus verkligen har funnits?

Stenplatta med Pilatus namn.

De som läser Bibeln känner till Pontius Pilatus på grund av den roll han spelade i samband med Jesus rättegång och avrättning. (Matt. 27:1, 2, 24–26) Men hans namn förekommer också ett antal gånger i andra historiska skrifter från den tiden. Enligt The Anchor Bible Dictionary är det som utombibliska källor säger om Pilatus ”mer omfattande och detaljerat än det som finns dokumenterat om någon av de andra romerska ståthållarna i Judeen”.

Pilatus namn förekommer flest gånger i den judiske historikern Josephus verk. Han skriver om Pilatus vid tre särskilda tillfällen, och varje gång handlar det om de problem Pilatus hade som styresman över Judeen. Den judiske historikern Filon nämner ytterligare ett sådant tillfälle. Och den romerske historikern Tacitus, som skildrade Roms historia under kejsarna, bekräftar att Pontius Pilatus gav order om att Jesus skulle avrättas under kejsar Tiberius regering.

År 1961, under en utgrävning av en gammal romersk teater i Caesarea i Israel, hittade arkeologer en stenplatta som hade en inskription på latin med Pilatus namn. Inskriptionen (se bilden) är ofullständig, men man tror att det från början har stått: ”Pontius Pilatus, prefekt av Judeen, tillägnade (denna) Tiberieum till de ärade gudarna.” Byggnaden det hänvisas till var förmodligen ett tempel uppfört till den romerske kejsaren Tiberius ära.

Behöver en syster ha något på huvudet om hon leder ett bibelstudium när en manlig förkunnare är med?

I ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 juli 2002 sades det att en syster bör ha något på huvudet om hon leder ett bibelstudium när en manlig förkunnare är med, oavsett om han är döpt eller inte. En ytterligare granskning av den här frågan har gjort att den anvisningen behöver justeras.

Om en syster leder ett regelbundet bibelstudium och en döpt broder följer med, bör hon naturligtvis ha något på huvudet. Hon visar därigenom respekt för Jehovas anordning för ledarskap i den kristna församlingen, eftersom hon då utför en uppgift som vanligtvis utförs av brodern. (1 Kor. 11:5, 6, 10) Om det är lämpligt skulle hon också kunna be brodern leda studiet.

Om en syster leder ett regelbundet bibelstudium och en odöpt manlig förkunnare som inte är hennes man är med, finns det däremot inget skriftenligt skäl för henne att ha något på huvudet. Men en del systrar kanske för sitt samvetes skull känner att de vill ha något på huvudet även vid ett sådant tillfälle.

^ § 2 Mer information om det här ämnet finns i artikeln ”Hur man kan hjälpa dem som har MCS” i Vakna! för 8 augusti 2000, sidan 8–10.