Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Bevara din entusiasm för tjänsten

Bevara din entusiasm för tjänsten

PREDIKOARBETET är det viktigaste arbete som utförs på jorden i dag. Som ett vittne för Jehova ser du det säkert som en stor förmån att få ta del i det. Men både pionjärer och andra förkunnare kan ändå känna ibland att det är en utmaning att bevara entusiasmen för tjänsten.

Vad kan hjälpa dig att bevara entusiasmen för tjänsten?

En del förkunnare får sällan samtala med någon när de går från hus till hus. Ibland kanske det inte ens är några hemma på distriktet, och när de väl är hemma kanske de är likgiltiga för budskapet, eller också blir de irriterade och arga. För andra förkunnare är situationen den omvända. De kanske predikar på stora distrikt där många är intresserade, och de undrar därför hur de ska hinna nå alla. Ytterligare andra har predikat i många år, längre än de någonsin kunnat föreställa sig, och har blivit modfällda därför att slutet ännu inte har kommit.

Bör vi bli förvånade över att vi möter utmaningar som kan dämpa vår entusiasm för tjänsten? Nej, egentligen inte. Vi lever ju i en värld som styrs av Satan Djävulen, och därför kan vi inte förvänta att det ska vara lätt att förkunna vårt livräddande budskap. (1 Joh. 5:19)

Oavsett vilka svårigheter du personligen får uppleva i tjänsten kan du vara säker på att Jehova kommer att hjälpa dig att klara av dem. Men vad kan du göra för att öka din entusiasm för tjänsten? Vi ska se på några förslag.

HJÄLP NYA FÖRKUNNARE

Varje år blir tusentals nya döpta som Jehovas vittnen. Om du ganska nyligen har överlämnat ditt liv åt Jehova och blivit döpt, kan du säkert lära dig mycket av dem som har längre erfarenhet i tjänsten än vad du har. Och om du har  varit förkunnare i många år, kanske du kan hjälpa och öva dem som är nya. Det kan vara mycket givande.

Jesus visste att hans lärjungar behövde vägledning för att kunna bli skickliga förkunnare, och han visade själv hur arbetet skulle utföras. (Luk. 8:1) Även i dag behöver de nya få övning för att kunna bli skickliga i tjänsten.

Vi kan inte räkna med att en ny förkunnare blir bra på att undervisa bara genom att följa med i tjänsten. Han eller hon behöver individuell övning av en snäll och hjälpsam lärare. Det skulle kunna inbegripa att man visar hur den som är ny kan 1) förbereda en inledning, 2) engagera den besökte i samtalet, 3) erbjuda litteratur, 4) göra återbesök och 5) starta ett bibelstudium. När den som är ny kan se och lära av hur en erfaren förkunnare undervisar kommer det att leda till goda resultat. (Luk. 6:40) En ny förkunnare kommer säkert att uppskatta och känna sig trygg med att ha någon vid sin sida som kan hjälpa och stötta om det skulle behövas. Och de förslag och den uppmuntran han får kommer att bidra till att han gör framsteg. (Pred. 4:9, 10)

SAMTALA MED DIN TJÄNSTEKAMRAT

Trots alla ansträngningar vi gör för att få samtala med dem vi besöker, kan de bästa samtalen vi har i tjänsten ibland vara de vi har med vår tjänstekamrat. Tänk på att Jesus sände ut sina lärjungar ”två och två”. (Luk. 10:1) När de samarbetade kunde de styrka och motivera varandra. Så när vi går i tjänsten tillsammans med våra bröder och systrar kan det bli ”ett utbyte av uppmuntran”. (Rom. 1:12)

Vad kan man samtala om? Har någon av er nyligen varit med om något uppmuntrande i tjänsten? Har du hittat något guldkorn under ditt personliga studium eller under familjekvällen? Har du blivit uppmuntrad av någon tanke som kommit fram på ett möte? Ibland kanske du samarbetar med någon som du inte känner så väl. Vet du hur han kom med i sanningen? Vad övertygade honom om att det här är Jehovas organisation? Vilka särskilda välsignelser har han fått uppleva? Du kanske kan berätta om något som du själv har upplevt. Oavsett hur människor reagerar på distriktet kommer du och din tjänstekamrat att få många möjligheter att ”bygga upp varandra” när ni samarbetar i tjänsten. (1 Thess. 5:11)

 HA GODA STUDIEVANOR

För att kunna bevara entusiasmen i tjänsten behöver vi också utveckla och hålla fast vid goda studievanor. ”Den trogne och omdömesgille slaven” publicerar material som täcker in en mängd olika ämnen. (Matt. 24:45) Det finns alltså en enorm variation av andlig mat att ta till sig av. Ett bra uppslag till personligt studium skulle kunna vara: Varför är predikoarbetet så viktigt? Några skäl till det kommer fram i rutan ”Entusiasm för tjänsten – varför så viktigt?”

Om du tänker igenom punkterna i rutan kan det ge dig motivation att fortsätta vara ihärdig i tjänsten. Varför inte göra det till ett studieprojekt att hitta ännu fler bibliska skäl till att vara det? Meditera sedan över de tankarna. Det kommer helt säkert att hjälpa dig att brinna ännu mer för tjänsten.

VAR ÖPPEN FÖR NYA FÖRSLAG

Jehovas organisation ger oss regelbundet förslag som hjälper oss att göra framsteg som förkunnare. Förutom att ta del i tjänsten från hus till hus kanske vi kan pröva på andra tjänstegrenar, till exempel brevtjänst, gatutjänst, telefonvittnande, offentligt vittnande, affärsvittnande eller informellt vittnande. Eller också kanske vi kan ordna våra förhållanden så att vi kan förkunna på distrikt som sällan blir bearbetade.

Är du öppen för de här förslagen? Har du försökt tillämpa några av dem? Många som gjort det har fått uppleva stor glädje. Vi ska se på tre exempel.

En syster som heter April bestämde sig för att pröva ett förslag i Tjänsten för Guds kungarike om hur man startar bibelstudier. Hon erbjöd tre av  sina arbetskamrater ett bibelstudium. Gissa om hon blev glad och förvånad när alla tre ville studera och dessutom började komma till församlingens möten.

Vi har också blivit uppmuntrade att tänka igenom vilka som skulle kunna vara intresserade av olika artiklar i våra tidskrifter. En kretstillsyningsman i USA berättade att han hade erbjudit ett nummer av Vakna! som innehöll en artikel om däck till cheferna för alla däckfirmor i ett visst område. Han och hans fru besökte också över 100 läkarmottagningar i kretsen och erbjöd ett nummer av Vakna! som innehöll artikelserien ”Försök förstå din läkare”. Han säger: ”Sådana besök har hjälpt många att få reda på mer om oss vittnen och vår litteratur. När vi blivit mer bekanta med dem har vi kunnat göra fler återbesök.”

En syster som heter Judy skrev till huvudkontoret och ville tacka för all uppmuntran vi fått att pröva på telefonvittnande. Hon berättade att hennes 86-åriga mamma, som hade en hel del hälsoproblem, regelbundet använde telefonen för att vittna för andra och var mycket glad över att få studera med en kvinna som var 92 år!

De förslag vi har fått i våra publikationer fungerar verkligen. Använd dem! Det kan hjälpa dig att bevara glädjen och entusiasmen i tjänsten.

SÄTT UPP RIMLIGA MÅL

Vår framgång i predikoarbetet har inte att göra med hur mycket litteratur vi får lämna, hur många bibelstudier vi leder eller hur många vi får med i sanningen. Tänk på Noa. Hur många utanför sin närmaste familj kunde han hjälpa att bli tjänare åt Jehova? Ändå var han framgångsrik som förkunnare. Det som är viktigt är att vi tjänar Jehova troget. (1 Kor. 4:2)

Många förkunnare har märkt att de behöver sätta upp rimliga mål för att kunna fortsätta vara entusiastiska i tjänsten. Vilka mål skulle det kunna vara? Några nämns i rutan ”Sätt upp rimliga mål”.

Be också Jehova om hjälp att göra tjänsten mer meningsfull och givande. När du når dina mål kan du vara nöjd och glad och känna att du gör ditt bästa för att predika de goda nyheterna.

Det är sant att det kan vara en utmaning att predika. Men det finns ändå mycket vi kan göra för att behålla glöden i tjänsten. Vi kan uppmuntra varandra när vi samarbetar i tjänsten, utveckla och hålla fast vid goda studievanor, tillämpa förslagen från den trogne slaven och sätta upp rimliga mål. Framför allt kan vi tänka på att det är Jehova som har gett oss den stora äran att förkunna de goda nyheterna som hans vittnen. (Jes. 43:10) Ja, om vi bevarar entusiasmen för tjänsten kommer vi att få uppleva stor glädje.