Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Februari 2015

Den här tidskriften innehåller artiklar som kommer att studeras mellan den 6 april och 3 maj 2015.

En överraskning till vännerna i Japan

En ny bok, ”Bibeln – Matteusevangeliet”, har getts ut i Japan. Hur är den upplagd? Varför gavs den ut?

Var ödmjuk och medkännande som Jesus

I Första Petrus 2:21 uppmanas vi att följa tätt i Jesus fotspår. Hur kan vi efterlikna hans ödmjukhet och medkänsla trots att vi är ofullkomliga?

Visa mod och gott omdöme som Jesus

Vi kan lära känna Jesus genom att studera Bibeln. Ta reda på hur vi kan följa tätt i hans fotspår genom att efterlikna hans mod och goda omdöme.

Bevara din entusiasm för tjänsten

Vi vet att det viktigaste arbete vi kan utföra i dag är att förkunna de goda nyheterna. Hur kan vi bevara och till och med öka entusiasmen för tjänsten?

Nationerna förbereds för ”Jehovas lära”

Vilket resultat fick de första kristna när de predikade de goda nyheterna? Vad kan ha gjort det lättare att sprida budskapet under det första århundradet än under andra perioder i historien?

Jehova leder vårt globala undervisningsarbete

Hur har utvecklingen i modern tid gjort det lättare för Jehovas folk att predika de goda nyheterna runt hela jorden?

Frågor från läsekretsen

Vad kan man göra för att underlätta för bröder och systrar som lider av doftöverkänslighet? I vilka sammanhang bör en syster ha något på huvudet?

UR VÅRT ARKIV

”En särskilt dyrbar tid”

Zion’s Watch Tower kallade tiden i samband med minneshögtiden för Jesus död ”en särskilt dyrbar tid” och uppmanade läsare att högtidlighålla den. Hur firade man minneshögtiden längre tillbaka i tiden?