Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Januari 2015

Bygg ett starkt och lyckligt äktenskap

Bygg ett starkt och lyckligt äktenskap

”Om inte Jehova bygger huset mödar sig byggarna förgäves.” (PS. 127:1a)

”OM MAN verkligen anstränger sig och visar att man vill att äktenskapet ska bli lyckligt får man Jehovas välsignelse”, säger en man som varit lyckligt gift i 38 år. Ja, män och hustrur kan helt klart vara lyckliga tillsammans, och de kan stötta varandra under jobbiga perioder. (Ords. 18:22)

1–3. Vilka utmaningar ställs gifta par inför? (Se den inledande bilden.)

2 Men många par får också uppleva det som i Bibeln kallas ”vedermöda i köttet”. (1 Kor. 7:28) Varför är det så? Bara en sådan sak som att hantera vardagsbekymren kan vara påfrestande för äktenskapet. Även i de bästa äktenskap kan ofullkomligheten göra att det uppstår missförstånd, sårade känslor eller kommunikationsproblem. (Jak. 3:2, 5, 8) Många har ett krävande jobb samtidigt som de har barn att ta hand om. Trötthet och stress gör det svårt för en del par att lägga tillräckligt med tid på sitt äktenskap. Och problem med till exempel ekonomin eller hälsan kan göra det svårare att hålla kärleken och respekten vid liv. Dessutom kan ett till synes starkt äktenskap förstöras av ”köttets gärningar”, som inbegriper otukt, tygellösa handlingar, fientlighet, osämja, svartsjuka, vredesutbrott och stridslystnad. (Gal. 5:19–21)

 3 Som om det inte var nog är många i ”de sista dagarna” själviska och har ingen respekt för Gud, och sådana attityder kan förgifta ett äktenskap. (2 Tim. 3:1–4) Sist men inte minst finns det en grym fiende som gör allt han kan för att splittra alla äktenskap. Aposteln Petrus säger varnande: ”Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka.” (1 Petr. 5:8; Upp. 12:12)

4. Hur kan man få ett starkt och lyckligt äktenskap?

4 En gift man i Japan erkänner: ”Jag var oerhört stressad på grund av vår ekonomiska situation. Och eftersom jag inte var så bra på att kommunicera med min fru blev det väldigt jobbigt för henne också. Dessutom hade hon precis haft allvarliga hälsoproblem. Ibland ledde all stress till att vi började gräla.” Det är ofrånkomligt att det uppstår problem i ett äktenskap, men det betyder inte att det är omöjligt att komma till rätta med dem. Med Jehovas hjälp är det möjligt för gifta par att få en stark och lycklig relation. (Läs Psalm 127:1.) Vi ska se närmare på fem byggstenar som bidrar till ett starkt och hållbart äktenskap. Vi ska också se hur de här byggstenarna kan fogas samman med kärlek.

LÅT JEHOVA VARA MED I ÄKTENSKAPET

5, 6. Hur kan män och hustrur låta Jehova vara med i äktenskapet?

5 Hörnstenen i ett stabilt äktenskap är att makarna är lojala mot den som har instiftat äktenskapet, Jehova Gud, och att de underordnar sig honom. (Läs Predikaren 4:12.) Män och hustrur låter Jehova vara med i äktenskapet genom att följa hans kärleksfulla vägledning. I Bibeln sägs det: ”Dina öron skall höra ett ord bakom dig säga: ’Detta är vägen. Vandra på den’ – ifall ni skulle gå åt höger eller ifall ni skulle gå åt vänster.” (Jes. 30:20, 21) Gifta par i vår tid kan ”höra” Jehovas ord genom att läsa Bibeln tillsammans. (Ps. 1:1–3) De kan också stärka äktenskapet på ett trevligt och uppbyggande sätt under den andliga familjekvällen. Och genom att be tillsammans varje dag får de ytterligare värdefull hjälp att bygga ett äktenskap som kan stå emot attackerna från Satans värld.

När ett par engagerar sig i sanningen tillsammans får de ett lyckligare äktenskap och dras närmare Jehova och varandra. (Se paragraf 5, 6.)

6 Gerhard från Tyskland säger: ”Varje gång vår glädje har dämpats av problem eller missförstånd har råden i Bibeln hjälpt oss att bli mer tålmodiga och förlåtande. Sådana egenskaper är helt ovärderliga i ett lyckligt äktenskap.” När makar verkligen anstränger sig för att ta med Jehova i sitt äktenskap och engagerar sig i sanningen tillsammans, dras de närmare honom och stärker sitt förhållande till varandra.

MÄN SOM KÄRLEKSFULLT TAR LEDNINGEN

7. Hur ska en man behandla sin hustru?

7 Mannens sätt att ta ledningen kan göra mycket för att äktenskapet ska byggas upp och bli lyckligt och starkt. Bibeln säger: ”Varje mans huvud är Kristus; och en kvinnas huvud är mannen.” (1 Kor. 11:3) Vad innebär det? Det innebär att mannen ska behandla sin hustru på samma sätt som Jesus behandlade sina lärjungar. Jesus var aldrig hård eller elak, utan var alltid kärleksfull, vänlig, resonlig, mild och ödmjuk. (Matt. 11:28–30)

8. Hur kan en man vinna sin hustrus kärlek och respekt?

 8 En man som efterliknar Jesus behöver inte gång på gång kräva att hans hustru ska visa honom respekt. I stället lever han tillsammans med henne ”enligt kunskap”, dvs. är hänsynsfull och förstående, och visar henne ”ära som ett svagare kärl, det kvinnliga”. (1 Petr. 3:7) Om han uttrycker sig respektfullt när han pratar med sin hustru och behandlar henne omtänksamt, både offentligt och privat, visar han att hon är dyrbar för honom. (Ords. 31:28) Han vinner då sin hustrus kärlek och respekt, och Jehova kommer att välsigna deras äktenskap.

HUSTRUR SOM ÖDMJUKT UNDERORDNAR SIG

9. Hur kan en hustru visa att hon underordnar sig?

9 Kärleken till Jehova och till hans principer hjälper oss alla att osjälviskt och ödmjukt underordna oss honom. (1 Petr. 5:6) Ett viktigt sätt för en hustru att visa respekt för Jehovas myndighet är att samarbeta med sin man. Bibeln säger: ”Ni hustrur, fortsätt att underordna er era män, som det passar sig i Herren.” (Kol. 3:18) Visserligen kanske hon inte tycker om alla beslut som hennes man tar. Men en hustru som underordnar sig sin man är villig att samarbeta med honom och understödja hans beslut så länge de inte går emot Guds lagar. (1 Petr. 3:1)

10. Varför är det viktigt att en hustru underordnar sig?

10 Jehova har gett hustrun en upphöjd roll i familjen som sin mans ”partner”. (Mal. 2:14) När ett par ska fatta beslut som gäller familjen kan en hustru komma med viktiga synpunkter och respektfullt berätta hur hon tänker och känner, samtidigt som hon underordnar sig. En förståndig man kommer att lyssna noga på det hon säger. (Ords. 31:10–31) När hustrun kärleksfullt följer mannens ledning bidrar det till glädjen,  friden och harmonin i familjen, och både mannen och hustrun kan känna sig nöjda eftersom de vet att de gläder Jehova. (Ef. 5:22)

FÖRLÅT VARANDRA VILLIGT

11. Varför är det viktigt att vara förlåtande?

11 En annan mycket viktig byggsten i ett hållbart äktenskap är att makarna är förlåtande. Äktenskapet stärks när de fortsätter ”att ha fördrag med varandra och att villigt förlåta varandra”. (Kol. 3:13) Däremot försvagas det om de jämt och ständigt drar upp gamla misstag och använder dem emot varandra. Precis som sprickor kan försvaga en byggnad, så kan sårade känslor och bitterhet göra det allt svårare att vara förlåtande. Men när mannen och hustrun förlåter varandra, alldeles som Jehova förlåter dem, leder det till att äktenskapet blir starkare. (Mik. 7:18, 19)

12. Vad innebär det att ”kärleken övertäcker en mängd synder”?

12 Äkta kärlek ”för inte räkenskap över oförrätten”. Nej, i stället är det så att ”kärleken övertäcker en mängd synder”. (1 Kor. 13:4, 5; läs 1 Petrus 4:8.) Med andra ord sätter kärleken ingen gräns för hur många gånger vi kan förlåta andra. När Petrus undrade hur många gånger han skulle förlåta någon, svarade Jesus: ”Ända till sjuttiosju gånger.” (Matt. 18:21, 22) Han visade att det egentligen inte finns någon gräns för hur många gånger de kristna ska förlåta andra. (Ords. 10:12) *

13. Hur kan vi motverka tendensen att inte vilja förlåta?

13 Annette från Tyskland säger: ”Om ett gift par inte vill vara förlåtande kommer bitterhet och misstänksamhet att gro, och det är rena giftet för ett äktenskap. Men när man är förlåtande stärks äktenskapsbanden och man dras närmare varandra.” Motverka därför tendensen att inte vilja förlåta genom att visa tacksamhet och uppskattning. Gör det till en vana att ge din partner uppriktigt beröm. (Kol. 3:15) Det kommer att leda till att ni svetsas samman och att ni får sinnesfrid och Jehovas godkännande. (Rom. 14:19)

TILLÄMPA DEN GYLLENE REGELN

14, 15. Vad är den gyllene regeln, och hur kan den tillämpas i ett äktenskap?

14 Du vill säkert bli behandlad med värdighet och respekt. Och du uppskattar när andra lyssnar på det du säger och bryr sig om hur du känner. Men du kanske har hört någon säga: ”Han ska minsann få smaka på sin egen medicin!” Det är förståeligt att man kan reagera så ibland, men i Bibeln står det: ”Säg inte: ’Som han har gjort mot mig, så skall jag göra mot honom.’” (Ords. 24:29) Jesus rekommenderade ett mycket bättre sätt att hantera svåra situationer. Han lärde ut en levnadsregel som brukar kallas den gyllene regeln: ”Alldeles som ni vill att människorna skall göra mot er, på samma sätt skall ni göra mot dem.” (Luk. 6:31) Det han menade var att vi ska behandla andra som vi själva skulle vilja bli behandlade och inte ge igen med samma mynt. I ett äktenskap måste man därför ”investera” lika mycket som man hoppas få ut av det.

15 Gifta par stärker sitt förhållande  när de tar hänsyn till varandras känslor. En gift man från Sydafrika säger: ”Vi har försökt tillämpa den gyllene regeln i praktiken. Visst händer det att vi blir upprörda, men vi anstränger oss verkligen för att behandla varandra som vi själva vill bli behandlade – med respekt och värdighet.”

16. Hur får gifta par aldrig behandla varandra?

16 Det finns ingen anledning att berätta om din partners svagheter eller att ständigt ta upp hans eller hennes olika egenheter, inte ens på skämt. Kom ihåg att äktenskapet inte är en tävling om vem som är starkast, vem som skriker högst eller vem som kan komma med de mest dräpande kommentarerna. Det är sant att ingen är perfekt, och ibland gör vi andra ledsna och arga. Men det finns aldrig någon ursäkt för vare sig en man eller en hustru att vara sarkastisk och nedlåtande, eller ännu värre, att knuffa eller slå sin partner. (Läs Ordspråksboken 17:27; 31:26.)

17. Hur kan gifta män följa den gyllene regeln?

17 I en del kulturer anser man att män som trycker ner eller slår sina fruar är manliga. Men i Bibeln sägs det: ”Den som är sen till vrede är bättre än en väldig man, och den som behärskar sin ande är bättre än den som intar en stad.” (Ords. 16:32) Det krävs stor inre styrka att efterlikna den störste man som någonsin levt, Jesus Kristus, och att visa självbehärskning. En man som misshandlar sin hustru verbalt eller fysiskt är allt annat än manlig, och han kommer att förlora sitt förhållande till Jehova. Psalmisten David, som själv var en stark och modig man, sa: ”Bli upprörda, men synda inte. Säg det i ert hjärta, på er säng, och var stilla.” (Ps. 4:4)

”KLÄ ER I KÄRLEKEN”

18. Varför är det viktigt att alltid visa kärlek i äktenskapet?

18 (Läs 1 Korinthierna 13:4–7.) Kärlek är den viktigaste egenskapen i ett äktenskap. I Kolosserna 3:12 sägs det: ”Klä er i medömkans ömma tillgivenhet, omtänksamhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.” Och i vers 14 sägs det: ”Men, förutom allt detta, klä er i kärleken, eftersom den är ett fullkomligt föreningsband.” Osjälvisk kärlek fungerar som murbruk som binder samman de olika byggstenarna i ett stabilt äktenskap. Det kan då förbli starkt trots irriterande personlighetsdrag, allvarliga hälsoproblem, ekonomiska svårigheter eller ansträngda förhållanden till släktingar.

19, 20. a) Hur kan gifta par bygga ett starkt och lyckligt äktenskap? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

19 Det krävs kärlek, lojalitet och helhjärtat engagemang för att bygga ett lyckligt äktenskap. Om äktenskapet skulle börja knaka i fogarna måste makarna vara inställda på att göra allt de kan för att stärka sitt förhållande i stället för att ge upp eller bara bita ihop och härda ut. När de är lojala mot Jehova och mot varandra motiveras de att lösa sina problem med hjälp av kärlek, för ”kärleken upphör aldrig”. (1 Kor. 13:8; Matt. 19:5, 6; Hebr. 13:4)

20 Eftersom vi lever i ”kritiska tider” är det extra svårt att bygga ett starkt och lyckligt äktenskap. (2 Tim. 3:1) Men med Jehovas hjälp är det möjligt. Något mer som hotar äktenskapet är världens förvridna syn på moral. I nästa artikel ska vi se närmare på vad män och hustrur kan göra för att stärka sitt andliga försvar och därigenom skydda sitt äktenskap.

^ § 12 Gifta par ska naturligtvis försöka förlåta varandra och reda ut sina problem. Men om en av dem skulle begå äktenskapsbrott visar Bibeln att den som är oskyldig har rätt att avgöra om han eller hon ska förlåta eller skilja sig från sin partner. (Matt. 19:9) Se artikeln ”Bibelns syn: Äktenskapsbrott – Förlåta eller inte förlåta?” i Vakna! för 8 augusti 1995.