TISDAGEN den 18 mars 2014 avslutade Guy Hollis Pierce, medlem av Jehovas vittnens styrande krets, sitt jordiska liv. Han var 79 år när hans hopp om att bli en av Kristus uppväckta bröder blev verklighet. (Hebr. 2:10–12; 1 Petr. 3:18)

Guy Pierce föddes i Auburn i Kalifornien den 6 november 1934 och blev döpt 1955. Han gifte sig med sin älskade hustru, Penny, 1977. Hans långa erfarenhet av att ta hand om en familj bidrog till hans faderliga sätt. 1982 började han och Penny som pionjärer, och 1986 började de i kretstjänsten i USA och fortsatte med det i 11 år.

Guy och Penny blev medlemmar av betelfamiljen i USA 1997. Broder Pierce arbetade på tjänsteavdelningen, och 1998 blev han förordnad som medhjälpare till den styrande kretsens personalkommitté. Vid årsmötet för Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania den 2 oktober 1999 pålystes det att han blivit medlem av den styrande kretsen. De senaste åren var han under olika perioder med i personalkommittén, författarkommittén, utgivarkommittén och samordningskommittén.

Broder Pierce hade ett varmt leende och ett härligt sinne för humor som gjorde att människor med olika bakgrund och kultur drogs till honom. Men det som gjorde att många var särskilt fästa vid honom var att han var kärleksfull och ödmjuk, att han värdesatte Guds lagar och principer och att han hade fullständig förtröstan på Jehova. Broder Pierce sa ofta att det var mer troligt att solen inte skulle gå upp än att Jehovas löften inte skulle uppfyllas, och han ville sprida det över hela världen.

Broder Pierce tjänade Jehova oförtröttligt, och han höll ofta i gång från tidig morgon till sen kväll. Han reste över hela världen för att uppmuntra sina kristna bröder och systrar, och han tog sig alltid tid att umgås med enskilda medlemmar av betelfamiljen och andra som ville ha hans sällskap, råd och hjälp. De som har träffat honom kommer ofta ihåg att han var gästfri och vänlig och att han alltid gav uppmuntran från Bibeln.

Vår käre broder och vän lämnade efter sig sin hustru, sex barn och flera barnbarn och barnbarnsbarn. Han hade också många andliga barn. Mark Sanderson, som tillhör den styrande kretsen, höll ett minnestal över broder Pierce på Betel i Brooklyn lördagen den 22 mars 2014. Bland annat talade han om broder Pierces himmelska hopp och läste Jesus ord: ”I min Faders hus finns många boningar. ... Och om jag går min väg och bereder en plats åt er, så skall jag komma igen och ta er hem till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och dit jag nu går vet ni vägen.” (Joh. 14:2–4)

Vi kommer verkligen att sakna broder Pierce. Men vi är glada över att han, precis som Jesus apostlar, visste vägen och har kommit till de ”boningar” där han kommer att leva för evigt.