Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Varför måste vi vara heliga?

Varför måste vi vara heliga?

”Ni skall visa er vara heliga.” (3 MOS. 11:45)

1. Vilken nytta kan vi ha av Tredje Moseboken?

HELIGHET nämns oftare i Tredje Moseboken än i någon annan bok i Bibeln. Och eftersom den egenskapen är ett måste för alla som tillber Jehova, förstår vi hur stor nytta vi kan ha av att sätta oss in i Tredje Moseboken. Det kan hjälpa oss att vara heliga, dvs. andligt, moraliskt och fysiskt rena.

2. Nämn något som är framträdande i Tredje Moseboken.

2 Tredje Moseboken skrevs av profeten Mose och ingår i ”hela Skriften” som är nyttig till undervisning. (2 Tim. 3:16) Jehovas namn förekommer i genomsnitt tio gånger i varje kapitel. Att vi sätter oss in i Tredje Moseboken ger oss kraft att undvika allt som kan dra vanära över hans namn. (3 Mos. 22:32) Och frasen ”jag är Jehova”, som återkommer gång på gång, påminner oss om att lyda honom. I den här artikeln och i nästa ska vi se närmare på några pärlor från Tredje Moseboken, en verklig gåva från Jehova som hjälper oss att tillbe honom på ett rent sätt.

HELIGHET ÄR ETT MÅSTE

3, 4. Vad förebildas av att Aron och hans söner blev tvättade? (Se den inledande bilden.)

3 (Läs 3 Moseboken 8:5, 6.) Jehova utsåg Aron till överstepräst  i Israel, och hans söner skulle tjäna som präster för folkets räkning. Aron representerar Jesus Kristus, och Arons söner representerar Jesus smorda efterföljare. Vad representerades då av att Aron blev tvättad? Var det att Jesus skulle renas? Nej, det behövdes inte eftersom han var syndfri och obefläckad. (Hebr. 7:26; 9:14) Men sedan Aron hade blivit tvättad kunde han förebilda Jesus, som är ren och rättfärdig. Vad representeras av att Arons söner blev tvättade?

4 Att Arons söner tvättades förebildade att de som ska ingå i det himmelska prästerskapet renas. Blev de smorda renade i samband med sitt dop? Nej, dopet tvättar inte bort synder. Det symboliserar i stället att någon utan förbehåll har överlämnat sig åt Jehova Gud. De smorda renas ”med hjälp av ordet”, och det kräver att de helhjärtat tillämpar Jesus undervisning i sitt liv. (Ef. 5:25–27) På det sättet blir de heliga och rena. Men hur är det då med de ”andra fåren”? (Joh. 10:16)

5. Varför kan vi säga att de andra fåren blir renade med hjälp av Guds ord?

5 Arons söner representerade inte den ”stora skaran” av andra får. (Upp. 7:9) Blir döpta kristna som har det jordiska hoppet också renade med hjälp av Guds ord? Ja, det blir de. De tror på det Bibeln säger om hur viktigt Jesus utgjutna blod är och vilken funktion det fyller, och därför utför de ”helig tjänst dag och natt”. (Upp. 7:13–15) Resultatet av att de smorda och de andra fåren hela tiden renas blir att de kan bevara sitt ”uppförande gott”. (1 Petr. 2:12) Det måste verkligen glädja Jehova att se hur de smorda och de andra fåren tjänar honom som ett rent folk och lojalt lyssnar till sin herde, Jesus.

6. Varför måste vi granska oss själva regelbundet?

6 Vad innebär kravet att prästerna i Israel skulle vara fysiskt rena för oss i dag? De som vi studerar Bibeln med lägger ofta märke till att vi är prydliga och välklädda och att vi håller våra möteslokaler rena och fina. Men prästerskapets renhet hjälper oss också att förstå att alla som vill gå upp på Jehovas berg för att tillbe honom måste ha ”ett rent hjärta”. (Läs Psalm 24:3, 4; Jes. 2:2, 3) Som Jehovas tjänare måste vi alltså både vara fysiskt rena och vara rena i sinnet och hjärtat. Det innebär att vi måste granska oss själva regelbundet, och efter en sådan granskning kan en del behöva göra avsevärda förändringar för att vara heliga. (2 Kor. 13:5) En döpt person som till exempel avsiktligt tittar på pornografi bör fråga sig själv: ”Är jag helig?” Sedan bör han söka hjälp för att kunna sluta med den här smutsiga vanan. (Jak. 5:14)

VISA ATT DU ÄR HELIG GENOM ATT VARA TROGEN

7. På vilka områden var Jesus ett föredöme, och hur förebildades det i Tredje Moseboken?

7 När prästerskapet i Israel installerades strök man blod från en bagge på översteprästen Arons och hans söners högra öra, tumme och stortå. (Läs 3 Moseboken 8:22–24.) Det här illustrerade att prästerna skulle utföra sin tjänst troget. På samma sätt var översteprästen Jesus ett fullkomligt föredöme för de smorda och de andra fåren. Hans öra var vänt till Guds vägledning. Han använde sina händer för att göra Guds vilja, och hans fötter vek  aldrig av från den heliga vägen. (Joh. 4:31–34)

8. Vad måste alla som tillber Jehova göra?

8 Både de smorda kristna och de andra fåren måste följa översteprästen Jesus trogna livskurs. Alla som tillber Jehova måste följa anvisningarna i hans ord. På så sätt kan de undvika att bedröva hans ande. (Ef. 4:30) De måste ”göra stigarna raka” för sina fötter. (Hebr. 12:13)

9. Vad säger tre bröder som arbetar nära den styrande kretsen, och hur kan det hjälpa oss att fortsätta vara heliga?

9 Vi ska se vad tre bröder som har det jordiska hoppet säger. De har under flera årtionden haft ett nära samarbete med bröder i den styrande kretsen. En broder berättar uppriktigt: ”Det har varit ett unikt privilegium att få arbeta nära de här bröderna, men samtidigt märks det ibland att de är ofullkomliga, fast de är smorda med anden. Ändå har jag alltid haft som mål att vara lydig mot dem som har ledningen.” Den andre brodern säger: ”Sådana bibelställen som 2 Korinthierna 10:5, om att vara ’lydig mot Kristus’, har hjälpt mig att lyda och samarbeta med dem som har ledningen. Min lydnad har alltid kommit från hjärtat.” Den tredje brodern säger: ”Jag vill älska det Jehova älskar, hata det han hatar, söka hans vägledning och göra hans vilja. Det betyder att jag måste vara lydig mot hans organisation och dem han använder för att genomföra sina avsikter med jorden.” Den här brodern har tagit intryck av Nathan Knorrs lojalitet och haft honom som föredöme. Innan broder Knorr var medlem av den styrande kretsen godtog han villigt några detaljer som andra ifrågasatte i artikeln ”Nationens födelse”, som fanns i Vakt-Tornet 1925. Vilket fint exempel för oss! Om vi begrundar det som de här tre bröderna berättar, kan det hjälpa oss att också vara heliga genom att visa lydnad.

HELIGHET, LYDNAD OCH GUDS LAG OM BLODET

10. Hur viktigt är det att vi lyder Jehovas lag om blodet?

10 (Läs 3 Moseboken 17:10.) Jehova gav israeliterna befallningen att inte äta ”något som helst blod”. Kravet att avhålla sig från blod – både från djur och människor – gäller även de kristna. (Apg. 15:28, 29) Vi ryser vid blotta tanken på att Jehova skulle ”rikta ... [sitt] ansikte mot” oss och avlägsna oss från sin församling. Vi älskar honom och vill lyda honom. Därför står vi fasta även om vi skulle hamna i en livshotande situation. Vi ger inte efter när de som inte känner Jehova och som inte är intresserade av att göra hans vilja vädjar till oss eller försöker tvinga oss att gå emot hans lag. Vi vet att andra kommer att förlöjliga oss för att vi avhåller oss från blod, men vi har valt att vara lydiga mot Jehova. (Jud. 17, 18) Vad kan då hjälpa en kristen att vara ”fast besluten” att inte äta blod eller ta emot en blodtransfusion? (5 Mos. 12:23)

11. Varför var det man gjorde på försoningsdagen inte bara en tom ritual?

11 Vi kan få hjälp att förstå hur Jehova ser på blodet genom att granska hur översteprästen i Israel använde djurblod på den årliga försoningsdagen. Det fanns bara ett godkänt användningsområde för blod. Det skulle användas för att täcka över synder. Blodet från tjuren och bocken skulle  stänkas framför locket på förbundsarken. (3 Mos. 16:14, 15, 19) Detta gjorde det möjligt för Jehova att förlåta israeliternas synder. Och eftersom ”köttets själ är i blodet” befallde Jehova också att den som dödade ett djur för att ha det till mat skulle hälla ut blodet och täcka det med stoft. (3 Mos. 17:11–14) Var det här bara tomma ritualer? Nej. Långt tidigare hade Jehova gett Noa och hans söner anvisningar om blodet. Och både användningen av blod på försoningsdagen och befallningen att blodet skulle hällas ut på marken är helt i linje med det Jehova sa till Noa. (1 Mos. 9:3–6) Jehova Gud förbjöd alltså att man åt blod för att uppehålla livet. Vad betyder det här för de kristna?

12. Vilket samband skriver Paulus att det finns mellan blod och förlåtelse för synder?

12 När aposteln Paulus skrev till de kristna judarna förklarade han att blodet har kraft att rena. Han skrev: ”Enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts sker det ingen förlåtelse.” (Hebr. 9:22) Men Paulus framhöll också att nyttan av djuroffren bara var tillfällig. Han visade att offrens främsta syfte var att påminna israeliterna om att de var syndare och att de behövde något bättre för att deras synder helt skulle kunna tas bort. Ja, lagen var ”en skugga av de goda ting som skall komma, men inte tingens verkliga gestalt”. (Hebr. 10:1–4) Vad skulle då göra det möjligt att få förlåtelse för synder?

13. Hur känner du för det Jesus har gjort för oss?

13 (Läs Efesierna 1:7.) Jesus offerdöd har mycket stor betydelse för alla som älskar honom och hans Far. Han gav villigt ”ut sig själv för” oss. (Gal. 2:20) Men det var ändå det Jesus gjorde efter att han blev uppväckt som gör att vi kan få förlåtelse för våra synder. Då uppfyllde han det som förebildades under försoningsdagen. När översteprästen gick in i det allra heligaste i  tältboningen (längre fram i Salomos tempel), var det som att han trädde fram inför Jehova och frambar något av offerblodet till honom. (3 Mos. 16:11–15) På ett liknande sätt gick Jesus in i själva himlen med värdet av sitt eget blod och frambar det till Jehova. (Hebr. 9:6, 7, 11–14, 24–28) Eftersom vi tror på Jesus blod får vi förlåtelse för våra synder och ett rent samvete. Det är vi oerhört tacksamma för!

14, 15. Varför är det viktigt att förstå och följa Jehovas lag om blodet?

14 Med tanke på det vi har gått igenom nu förstår vi kanske bättre varför Jehova befaller oss att inte äta ”något som helst blod”. (3 Mos. 17:10) Och varför är blodet så heligt för honom? I grund och botten beror det på att blodet representerar liv. (1 Mos. 9:4) Håller du med om att vi bör acceptera Jehovas syn på blodet och lyda hans befallning att avhålla oss från det? Den enda möjligheten för oss att ha frid med Gud är att tro på Jesus lösenoffer och inse att blodet har en speciell innebörd för vår skapare. (Kol. 1:19, 20)

15 Vem som helst av oss skulle plötsligt kunna ställas inför blodfrågan. Eller så kanske en familjemedlem eller en nära vän plötsligt måste välja att antingen ta emot eller tacka nej till en blodtransfusion. I sådana situationer måste man även fatta beslut om blodfraktioner och behandlingsmetoder. Det är därför viktigt att vi sätter oss in i de här frågorna och förbereder oss för en eventuell krissituation. Om vi gör det och ber Jehova om hjälp kommer vi att kunna stå fasta och undvika att ge efter. Vi vill aldrig göra Jehova besviken genom att gå med på något som fördöms i hans ord. Många inom sjukvården och andra som talar sig varma för blodtransfusioner vädjar till människor att de ska ge blod för att rädda liv. Men Jehovas heliga folk inser att han som skapare har rätt att avgöra hur blodet ska hanteras. För honom är blodet alltid heligt. Vi måste vara fast beslutna att lyda hans lag om blodet. Genom att uppföra oss heligt visar vi hur mycket vi uppskattar den livgivande kraften i Jesus blod – det enda blodet som gör det möjligt att få förlåtelse för synder och evigt liv. (Joh. 3:16)

Har du bestämt dig för att lyda Guds lag om blodet? (Se paragraf 14 och 15.)

VARFÖR JEHOVA FÖRVÄNTAR ATT VI SKA VARA HELIGA

16. Varför måste Jehovas tjänare vara heliga?

16 När Jehova befriade israeliterna från slaveriet i Egypten, sa han till dem: ”Jag är Jehova som för er upp från Egyptens land för att visa mig vara Gud för er. Och ni skall visa er vara heliga, ty jag är helig.” (3 Mos. 11:45) Israeliterna förväntades vara heliga därför att Jehova är helig. Vi som Jehovas vittnen måste också vara heliga. Det betonas kraftfullt i Tredje Moseboken.

17. Vad tycker du om Tredje Moseboken efter den här artikeln?

17 Den här genomgången av några avsnitt från Tredje Moseboken har verkligen varit givande. Den har säkert gjort att vi uppskattar den här bibelboken ännu mer. Och att få tillfälle att tänka djupare på några värdefulla lärdomar har helt säkert ökat vår förståelse av varför vi måste vara heliga. Vilka andra pärlor kan vi hitta i den här delen av Guds ord? Vad mer kan den lära oss om att tjäna Jehova på ett heligt sätt? Det ska vi se närmare på i nästa artikel.