”Bli heliga i allt ert uppförande.” (1 PETR. 1:15)

1, 2. a) Vad förväntar Jehova av sitt folk? b) Vilka frågor besvaras i den här artikeln?

UNDER inspiration citerade aposteln Petrus från Tredje Moseboken och förklarade att de kristna måste vara heliga precis som israeliterna skulle vara heliga. (Läs 1 Petrus 1:14–16.) Jehova, som är ”den Helige”, förväntar att de smorda och de ”andra fåren” gör allt de kan för att vara heliga i allt sitt uppförande. (Joh. 10:16)

2 I den här artikeln ska vi gå igenom ytterligare pärlor från Tredje Moseboken, och om vi tillämpar det vi lär oss kommer det att hjälpa oss att vara heliga i allt vi gör. Vi ska gå igenom sådana frågor som: Vilken syn ska vi ha på att kompromissa? Vad kan Tredje Moseboken lära oss om att erkänna Jehovas ställning som den högste i universum? Vad kan vi lära oss av de offer israeliterna frambar?

KOMPROMISSA INTE

3, 4. a) Varför får vi inte ta lätt på lagarna och principerna i Bibeln? b) Varför ska vi inte hämnas eller vara långsinta?

3 För att bevara ett gott förhållande till Jehova behöver vi följa hans lagar och principer. Vi får inte utveckla en världslig eller nonchalant inställning till dem. Vi i vår tid  står inte under Moses lag, men principerna i den kan ändå hjälpa oss att förstå vad Jehova godkänner och vad han inte godkänner. Israeliterna fick till exempel befallningen: ”Du skall inte hämnas och inte hysa agg mot ditt folks söner, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Jehova.” (3 Mos. 19:18)

4 Jehova vill inte att vi ska hämnas eller vara långsinta. (Rom. 12:19) Om vi skulle ignorera Jehovas lagar och principer skulle det göra Satan överlycklig, och vi skulle dra vanära över Jehovas namn. Även om någon avsiktligt sårar oss får vi inte låta negativa känslor ta överhanden. I Bibeln beskrivs vi som ”lerkärl” som innehåller en skatt. Den skatten är vår tjänst. (2 Kor. 4:1, 7) Vi får inte låta bitterhet ligga och fräta i ett kärl som innehåller en sådan värdefull skatt.

5. Vad kan vi lära oss av det som hände Aron och hans familj? (Se den inledande bilden.)

5 Tredje Moseboken 10:1–11 kan vi läsa en hjärtslitande skildring om Arons familj. De måste ha blivit förkrossade när Jehova sände eld från himlen och dödade Arons söner Nadab och Abihu. Jehova uppmanade dem att inte visa sin sorg på något sätt. Vad svårt det måste ha varit för dem! Om vi vill vara heliga i Jehovas ögon måste vi också vara noga med att inte umgås med familjemedlemmar eller andra som är uteslutna. (Läs 1 Korinthierna 5:11.)

6, 7. a) Vad kan man ta med i beräkningen när man ska avgöra om man ska gå på ett kyrkbröllop? (Se fotnoten.) b) Hur kan man förklara hur man ställer sig till kyrkbröllop?

6 Vi kanske inte behöver gå igenom något lika jobbigt som Aron och hans familj gjorde. Men vad gör vi om en icke troende släkting bjuder in oss till ett kyrkbröllop och vill att vi ska ingå i brudföljet? Det finns inget i Bibeln som uttryckligen förbjuder oss att gå på ett sådant bröllop, men det finns principer som kan hjälpa oss att fatta ett beslut. *

7 Släktingar som inte är vittnen kan bli förbryllade över vårt beslut att inte göra något som kan skada vårt förhållande till Jehova. (1 Petr. 4:3, 4) Vi vill naturligtvis inte stöta oss med dem, men oftast är det ändå bäst att vara klar och tydlig och ta upp det med dem på ett vänligt sätt. Det kan vara en bra idé att göra det i god tid. Vi kan tacka dem för att vi har blivit inbjudna till bröllopet. Sedan kan vi tala om för dem att vi vill att de ska vara lyckliga på sin speciella dag och att vi inte vill att någon ska behöva känna sig besvärad för att vi inte tar del i ceremonierna. Det här är ett exempel på hur vi kan undvika att göra något som går emot vår tro.

ERKÄNN JEHOVAS STÄLLNING

8. Hur betonar Tredje Moseboken att Jehova har rätt att styra?

8 Tredje Moseboken betonar att Jehova är den som har rätten att styra. Mer än 30 gånger kan vi läsa att lagarna kommer från honom. Mose visste det och följde alla Jehovas anvisningar. (3 Mos. 8:4, 5) Vi bör också göra det. Och även om hans organisation finns där för oss kan vi bli prövade när vi är ensamma, precis som Jesus blev i vildmarken. (Luk. 4:1–13) Om vi litar  på Jehova och erkänner att han är den Högste kommer ingen att kunna få oss att kompromissa. Vi låter oss inte skrämmas. (Ords. 29:25)

9. Varför hatar många Guds folk?

9 Som efterföljare till Kristus och vittnen för Jehova blir vi förföljda i många delar av världen. Jesus förberedde sina efterföljare på det när han sa: ”Man [skall] utlämna er åt vedermöda och döda er, och ni skall vara föremål för hat från alla nationerna för mitt namns skull.” (Matt. 24:9) Trots människors hat fortsätter vi att predika och bevara oss heliga i Jehovas ögon. Vi är ärliga, lever ett rent liv och följer landets lagar. Så varför finns det då människor som hatar oss? (Rom. 13:1–7) Därför att vi underordnar oss Jehova som vår härskare. Vi tjänar ingen annan, och vi kommer aldrig att gå emot hans rättfärdiga lagar och principer. (Matt. 4:10)

10. Vad hände en broder som inte höll fast vid sin neutralitet?

10 Eftersom vi ”inte är någon del av världen” är vi neutrala och blandar oss inte i politik och krig. (Läs Johannes 15:18–21; Jesaja 2:4.) En del överlämnade kristna har inte hållit fast vid sin neutralitet. Många av dem har ångrat sig och har fått ett bra förhållande till Jehova igen. (Ps. 51:17) Men alla har inte gjort det. Under andra världskriget fängslade de ungerska myndigheterna många av våra bröder på felaktiga grunder. De samlade 160 av dem som var 45 år och yngre i en och samma stad och beordrade dem att ta del i striderna. De flesta vägrade, men nio avlade militäreden och tog på sig uniformer. Två år senare ingick en av dessa nio i en styrka som fick i uppdrag att avrätta de trogna vittnena. Bland dem fanns hans egen bror! Men i slutändan verkställdes avrättningen aldrig.

GE JEHOVA DITT BÄSTA

11, 12. Vad kan vi lära oss av de offer som frambars i Israel?

11 I Moses lag fick israeliterna anvisningar om att frambära vissa offer. (3 Mos. 9:1–4, 15–21) De skulle vara felfria eftersom de var en bild av Jesus fullkomliga offer. Dessutom skulle varje offer frambäras på ett speciellt sätt. Tänk till exempel på vad en nybliven mamma behövde göra. I Tredje Moseboken 12:6 står det: ”När hennes reningsdagar för en son eller en dotter är fullbordade, skall hon föra fram en årsgammal ungbagge som brännoffer och en ung duva eller en turturduva som syndoffer till mötestältets ingång, till prästen.” Guds krav var detaljerade, men de återspeglar ändå hur kärleksfull och resonlig han var. Om en mamma inte hade råd att offra ett får kunde hon bära fram två turturduvor eller två unga duvor. (3 Mos. 12:8) Någon som var fattig kunde känna sig lika älskad och uppskattad som den som hade råd att bära fram ett dyrare offer. Vad kan vi lära av det här?

12 Aposteln Paulus uppmanade de kristna att de skulle ”frambära till Gud ett lovprisningens offer”. (Hebr. 13:15) Vi frambär ett lovprisningens offer när vi talar med andra om Jehovas namn. Döva bröder och systrar använder teckenspråk för att göra det. Kristna som är bundna till hemmet ringer, skriver brev eller pratar med vårdare och besökare. Hur mycket vi  kan göra i tjänsten för Jehova beror på våra omständigheter, men vi ska alltid göra vårt bästa. (Rom. 12:1; 2 Tim. 2:15)

13. Varför ska vi rapportera det vi gör i tjänsten?

13 Våra lovprisningens offer är något vi frivilligt ger till Jehova därför att vi älskar honom. (Matt. 22:37, 38) Men hur ska vi se på att vi blir ombedda att rapportera det vi gör i tjänsten varje månad? Vi har inget emot det eftersom det är ett uttryck för vår gudhängivenhet. (2 Petr. 1:7) Men vi ska naturligtvis inte känna oss pressade att gå mycket i tjänsten bara för att kunna rapportera många timmar. De som är begränsade av ålder eller sjukdom kan rentav rapportera i 15-minutersperioder. Jehova uppskattar de minuterna eftersom det är det bästa de förkunnarna kan göra. Han vet också att de älskar honom och vill vara hans vittnen. På samma sätt som en fattig israelit kunde frambära ett offer åt Jehova kan förkunnare med begränsningar i vår tid göra det och vara nöjda med sin rapport. När vi rapporterar bidrar vi till den världsvida rapporten som hjälper organisationen att lägga upp predikoverksamheten på det bästa sättet. Visst är det ett bra skäl till att rapportera vår tjänst?

VÅRA STUDIEVANOR OCH LOVPRISNINGENS OFFER

14. Förklara varför man kan behöva tänka igenom sina studievanor.

14 Nu när vi har gått igenom de här viktiga lärdomarna från Tredje Moseboken kanske du tänker: Nu förstår jag bättre varför den här boken är en del av Guds inspirerade ord. (2 Tim. 3:16) Du kanske känner dig mer motiverad att förbli helig. Inte bara för att Jehova förväntar sig det, utan därför att han förtjänar att vi gör vårt bästa för honom. Du kanske känner att du även vill studera resten av Bibeln djupare. (Läs Ordspråksboken 2:1–5.) Tänk igenom dina studievanor ordentligt. Vi vill att våra lovprisningens offer ska vara godtagbara i Jehovas ögon. Men vi kanske upptäcker att vår andliga tillväxt har stannat av därför att vi låter oss distraheras av tv-program, dataspel, sport eller hobbyer. Om det är så i ditt fall kan du ha nytta av att tänka igenom något som aposteln Paulus skrev i sitt brev till hebréerna.

Prioriterar du bibelstudium och den andliga familjekvällen? (Se paragraf 14.)

15, 16. Varför uttryckte sig Paulus så rättframt när han skrev till de kristna judarna?

15 Paulus var väldigt rättfram när han skrev till de kristna judarna. (Läs Hebréerna 5:7, 11–14.) Han lindade verkligen inte in det! Han sa till dem att de hade ”blivit tröga att lyssna”. Varför uttryckte han sig så kraftfullt? Precis som Jehova så älskade han dem och var bekymrad över att de försökte  överleva på andlig mjölk. Det är viktigt att känna till de grundläggande kristna lärorna. Men det är nödvändigt med ”fast föda” om man ska kunna växa andligen och bli en mogen kristen.

16 I stället för att gå framåt och kunna undervisa andra behövde hebréerna själva bli undervisade. Varför det? Därför att de undvek ”fast föda”. Fråga dig själv: Vilken inställning har jag till fast andlig föda? Tar jag till mig av den? Eller undviker jag att be och att studera Bibeln på djupet? Behöver jag i så fall göra något åt mina studievanor? Vi ska inte bara predika för människor, vi ska undervisa dem och göra lärjungar också. (Matt. 28:19, 20)

17, 18. a) Varför behöver vi regelbundet ta till oss fast andlig föda? b) Hur ska vi se på användning av alkohol före kristna möten?

17 Många av oss tycker att det är svårt att studera Bibeln. Jehova använder naturligtvis inte skuldkänslor för att motivera sitt folk att studera. Men oavsett hur länge vi har varit med i sanningen behöver vi hela tiden ta till oss fast andlig föda. Det är nödvändigt om man vill fortsätta vara helig.

18 För att vara helig måste man noggrant studera Skrifterna och göra precis vad Jehova ber om. Tänk på Arons söner Nadab och Abihu, som dödades för att de frambar ”olovlig eld” – kanske medan de var alkoholpåverkade. (3 Mos. 10:1, 2) Lägg märke till vad Jehova sa till Aron strax därefter. (Läs 3 Moseboken 10:8–11.) Innebär de här verserna att vi inte får dricka något alkoholhaltigt innan vi går på ett kristet möte? Tänk på det här: Vi står inte under Moses lag. (Rom. 10:4) I vissa länder dricker våra bröder och systrar alkohol i måttliga mängder till maten innan de går på möten. Vid påsken användes fyra bägare med vin. När Jesus instiftade minneshögtiden uppmanade han sina apostlar att dricka vin, som representerade hans blod. (Matt. 26:27) Bibeln fördömer alkoholmissbruk. (1 Kor. 6:10; 1 Tim. 3:8) Och många kristna skulle inte ha samvete att dricka alkohol över huvud taget innan de utför någon form av helig tjänst. Men omständigheterna skiljer sig mellan olika länder. Det viktigaste för oss som kristna är att ”göra skillnad mellan heligt och icke heligt” så att vi har ett heligt uppförande som gör Jehova glad.

19. a) Hur kan vi få ut det mesta av vår andliga familjekväll och vårt personliga studium? b) Hur kan du visa att du tänker förbli helig?

19 Du kan hitta många andliga pärlor i Guds ord. Använd dig av de sökverktyg som finns tillgängliga för att få ut det mesta av den andliga familjekvällen och ditt personliga studium. Lär dig mer om Jehova och hans avsikter. Ansträng dig för att komma närmare honom. (Jak. 4:8) Be till honom precis som psalmisten, som sjöng: ”Öppna mina ögon, så att jag kan se det underbara i din lag.” (Ps. 119:18) Kompromissa aldrig när det gäller lagarna och principerna i Bibeln. Rätta dig villigt efter de lagar som Jehova, ”den Helige”, har gett oss, och ta helhjärtat del i ”det heliga arbetet med Guds goda nyheter”. (1 Petr. 1:15; Rom. 15:16) Vi vill alla ha ett heligt uppförande nu under de här oroliga sista dagarna och därmed försvara Jehovas rätt att styra.

^ § 6 Se ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 maj 2002.