Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Jesus uppståndelse – vad den betyder för oss

Jesus uppståndelse – vad den betyder för oss

”Han har blivit uppväckt.” (MATT. 28:6)

1, 2. a) Vad ville de religiösa ledarna veta, och vad svarade Petrus? (Se den inledande bilden.) b) Hur kunde Petrus vara så modig vid det här tillfället?

INTE långt efter Jesus död ställdes Petrus inför en grupp fientliga och respektingivande judiska religiösa ledare. Det var samma personer som hade tvingat fram Jesus avrättning. Nu krävde de en förklaring av Petrus. Petrus hade nämligen botat en man som varit lam från födelsen, och de ville veta vem som gett honom kraft att göra det. Han svarade modigt: ”I nasarén Jesu Kristi namn, vilken ni hängde på pålen men vilken Gud uppväckte från de döda, genom denne står den här mannen frisk här inför er.” (Apg. 4:5–10)

2 Vid ett tidigare tillfälle hade Petrus blivit så rädd att han förnekade Jesus tre gånger. (Mark. 14:66–72) Hur kunde han vara så modig nu när han stod inför de religiösa ledarna? För det första fick han kraft genom den heliga anden, och för det andra var han övertygad om att Jesus hade blivit uppväckt från de döda. Hur kunde han vara så säker på att Jesus levde? Och varför kan vi också vara det?

3, 4. a) Nämn några som blev uppväckta före apostlarnas tid. b) Vilka blev uppväckta av Jesus?

3 Det var inget nytt för Jesus apostlar att döda kunde få  liv igen, det hade hänt flera gånger långt före deras tid. De visste till exempel att Gud hade gett profeterna Elia och Elisa kraft att göra sådana underverk. (1 Kung. 17:17–24; 2 Kung. 4:32–37) En död man hade till och med fått liv när hans kropp slängdes in i Elisas grav och kom i kontakt med hans ben. (2 Kung. 13:20, 21) De första kristna trodde på de här skildringarna, precis som vi tror på Bibeln i dag.

4 Alla har vi säkert blivit djupt berörda av att läsa om de tillfällen då Jesus uppväckte döda. Tänk när han uppväckte den ende sonen till en änka! Hon måste ha blivit helt överväldigad. (Luk. 7:11–15) En annan gång uppväckte han en 12-årig flicka. Tänk dig in i hur glada och tagna hennes sörjande föräldrar blev när hon fick liv igen! (Luk. 8:49–56) Och de som såg Lasarus komma ut ur graven måste ha blivit överlyckliga! (Joh. 11:38–44)

VARFÖR JESUS UPPSTÅNDELSE VAR UNIK

5. På vilket sätt var Jesus uppståndelse unik?

5 Apostlarna visste att Jesus uppståndelse var speciell. De som hade uppväckts tidigare hade fått fysiska kroppar, och med tiden dog de igen. Men Jesus uppväcktes i en andlig kropp som inte kunde förstöras. (Läs Apostlagärningarna 13:34.) Petrus skrev att Jesus ”dödades i köttet men gjordes levande i anden”. Han skrev också att Jesus ”är på Guds högra sida, eftersom han begav sig till himlen; och änglar och myndigheter och makter har lagts under honom”. (1 Petr. 3:18–22) När människor uppväcktes tidigare i historien var det naturligtvis fantastiska underverk, men de kunde ändå inte mäta sig med Jesus uppståndelse. Den var unik.

6. Hur påverkades lärjungarna av Jesus uppståndelse?

6 Lärjungarna påverkades mycket starkt av Jesus uppståndelse. Han var inte längre död, som hans fiender trodde. Han var vid liv som en mäktig andevarelse, och människor kunde inte skada honom mer. Att han hade uppstått bevisade att han var Guds son, och det gjorde att lärjungarnas sorg och förtvivlan ersattes av en ofattbar glädje. De behövde inte heller vara rädda, utan fylldes av mod. Jesus uppståndelse spelade en viktig roll i Jehovas avsikter, och den blev en central del i det budskap de sedan spred vida omkring.

7. Vad gör Jesus i dag, och vilka frågor ska vi gå igenom?

7 Vi som tjänar Jehova i dag är övertygade om att Jesus inte bara var en god människa. Han är vid liv i himlen och leder ett arbete som påverkar alla här på jorden. Som kung i Guds rike kommer han snart att utplåna all ondska och göra jorden till ett paradis där människor ska leva för evigt. (Luk. 23:43) Inget av det hade varit möjligt om inte Jesus hade blivit uppväckt. Men vad har vi för skäl att tro på att han uppstod? Och vad betyder hans uppståndelse för oss?

JEHOVA VISAR SIN MAKT ÖVER DÖDEN

8, 9. a) Varför ville de religiösa ledarna att Jesus grav skulle vaktas? b) Vad hände när Maria Magdalena och den andra Maria kom till graven?

8 När Jesus hade avrättats kom de främsta prästerna och fariséerna till Pilatus och sa: ”’Herre, vi har dragit oss till minnes att den där bedragaren sade, medan han ännu levde: ”Efter tre dagar skall jag bli uppväckt.” Befall därför att graven görs säker ända till tredje dagen,  för att hans lärjungar inte skall komma och stjäla bort honom och säga till folket: ”Han har blivit uppväckt från de döda!” och detta sista bedrägeri bli värre än det första.’ Pilatus sade till dem: ’Ni har vaktmanskap. Gå och gör den säker så gott ni har förstånd till.’” Och det gjorde de. (Matt. 27:62–66)

9 Jesus kropp hade lagts i en grav som var uthuggen i klippan och som stängdes med hjälp av en stor sten. Så ville de judiska religiösa ledarna ha Jesus för all framtid – död i en grav. Men Jehova hade helt andra planer. När Maria Magdalena och den andra Maria kom till graven på den tredje dagen, såg de att stenen hade rullats åt sidan och att en ängel satt på den. Ängeln uppmanade kvinnorna att titta in i graven för att se att den var tom. ”Han är inte här”, sa ängeln, ”för han har blivit uppväckt.” (Matt. 28:1–6) Jesus levde!

10. Vilka bevis för Jesus uppståndelse nämnde Paulus?

10 De följande 40 dagarna inträffade händelser som gjorde att ingen behövde tvivla på att Jesus hade uppstått. Aposteln Paulus sammanfattade det hela i ett brev till korinthierna: ”Jag har ju förmedlat till er, bland de första tingen, det som jag också har tagit emot, nämligen att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna; och att han blev begravd, ja, att han blev uppväckt på tredje dagen i enlighet med Skrifterna; och att han visade sig för Kefas, sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta är kvar intill denna stund, men några har somnat in i döden. Därefter visade han sig för Jakob, sedan för alla apostlarna; men allra sist visade han sig också för mig, såsom för en som är född för tidigt.” (1 Kor. 15:3–8)

HUR VI VET ATT JESUS HAR UPPSTÅTT

11. Varför kan vi säga att Jesus uppstod ”i enlighet med Skrifterna”?

11 Ett skäl till att vi vet att Jesus har uppstått är att han uppstod ”i enlighet med Skrifterna”. Guds ord förutsade att Jesus skulle uppstå. David skrev till exempel att Guds ”lojale” inte skulle lämnas i graven. (Läs Psalm 16:10.) Vid pingsten år 33 tillämpade Petrus den profetiska versen på Jesus, som var den främste av Guds lojala, och sa: ”[David] såg ... på förhand och talade om Messias uppståndelse, att han inte blev övergiven i Hades [graven] och att hans kropp inte heller såg förgängelse.” (Apg. 2:23–27, 31)

12. Vilka fick se Jesus när han hade uppstått?

12 Ett annat skäl till att vi vet att Jesus fick uppstå är att det fanns många ögonvittnen. Under 40 dagar efter sin uppståndelse visade sig Jesus vid flera tillfällen för sina lärjungar, bland annat i trädgården där graven låg och längs vägen till Emmaus. (Luk. 24:13–15) Han pratade både med enskilda personer, som Petrus, och med större grupper. En gång visade han sig för mer än 500 personer! Det går inte att ignorera så många ögonvittnen.

13. Hur vet vi att lärjungarna verkligen var övertygade om att Jesus hade uppstått?

13 Ett tredje skäl till att vi vet att Jesus uppstod är att hans lärjungar riskerade så mycket för att vittna om det. När lärjungarna vittnade om att Jesus hade uppstått riskerade de att bli förföljda, utsättas för annat lidande och till och med bli dödade. Men tänk dig att Jesus inte blev uppväckt, utan att allt bara var  en enda stor bluff. Skulle Petrus då ha riskerat livet för att förkunna Jesus uppståndelse för de religiösa ledarna, som hatade Jesus och hade fått honom dödad? Nej, Petrus och de andra lärjungarna förkunnade därför att de var säkra på att Jesus levde och ledde det arbete Gud ville ha utfört. Dessutom var hans uppståndelse en garanti för att hans efterföljare också skulle uppväckas. Så när Stefanus dog var han övertygad om att de döda skulle få liv igen. (Apg. 7:55–60)

14. Vad övertygar dig om att Jesus lever?

14 Ett fjärde skäl till att vi vet att Jesus uppstod är att vi tydligt kan se att han regerar som kung och leder den kristna församlingen. Som ett resultat av det har den sanna kristendomen större framgång än någonsin. Skulle det vara så om Jesus inte hade uppstått från de döda? Faktum är att vi antagligen inte ens hade hört talas om Jesus om han inte hade uppstått. Men nu har vi starka skäl att tro på att han lever och att han leder oss när vi förkunnar de goda nyheterna världen över.

VAD JESUS UPPSTÅNDELSE BETYDER FÖR OSS

15. Varför gör Jesus uppståndelse att vi vågar vittna om riket?

15 Jesus uppståndelse gör att vi vågar vittna om riket. I snart 2 000 år har Guds fiender använt alla tänkbara vapen för att försöka stoppa de goda nyheterna: avfällighet, hån, våld, förbud, tortyr och avrättningar. Men ingenting – ”inget som helst vapen” som formats mot oss – har kunnat hindra oss från att sprida budskapet om riket och göra lärjungar. (Jes. 54:17) Vi är inte rädda för Satans anhängare. Jesus är med oss och ger oss sitt stöd, precis som han lovat. (Matt. 28:20) Vi har alla skäl att vara modiga, för oavsett vad våra fiender gör kommer de aldrig att kunna tysta oss!

Jesus uppståndelse gör att vi vågar predika. (Se paragraf 15.)

16, 17. a) Hur visar Jesus uppståndelse att vi kan tro på det han lärde? b) Vad har Gud gett Jesus kraft att göra, enligt Johannes 11:25?

16 Jesus uppståndelse gör att vi kan tro på det han lärde. Paulus skrev att både den kristna tron och predikoarbetet skulle vara meningslösa om Kristus inte hade uppstått från de döda. En bibelforskare skriver: ”Om Kristus inte uppväcktes, ... är de kristna tragiska offer för ett bedrägeri. De har gått på en enorm nit.” Om Jesus inte hade uppstått skulle evangelierna bara vara en sorglig historia om en god och vis man som dödades av sina fiender. Men Jesus blev uppväckt, och det bekräftar att det han lärde var sant, även det han sa om framtiden. (Läs 1 Korinthierna 15:14, 15, 20.)

17 Jesus sa: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som utövar tro på mig, han skall få liv, även om han dör.” (Joh. 11:25) De här mäktiga orden kommer att uppfyllas, det råder inget tvivel om det. Jehova har gett Jesus kraft att uppväcka både dem som ska få andligt liv i himlen och de miljarder som ska få möjlighet att leva för evigt på jorden. Tack vare Jesus lösenoffer och hans uppståndelse kommer döden inte att finnas mer. Det ger oss kraft och mod att uthärda alla prövningar vi kan råka ut för och att till och med dö för vår tro.

18. Vad är Jesus uppståndelse en garanti för?

18 Jesus uppståndelse är en garanti för att alla människor kommer att dömas enligt Jehovas kärleksfulla normer. När Paulus talade till en grupp män och  kvinnor i Athen, sa han: ”Han [Gud] har för avsikt att döma den bebodda jorden i rättfärdighet genom en man som han har förordnat; och han har gett alla en garanti för detta genom att han har uppväckt honom från de döda.” (Apg. 17:31) Ja, Gud har gjort Jesus till domare, och vi kan vara säkra på att han kommer att vara rättvis och kärleksfull när han dömer. (Läs Jesaja 11:2–4.)

19. Hur påverkas vi av att vi tror på Jesus uppståndelse?

19 Tron på Jesus uppståndelse motiverar oss att göra Guds vilja. Om inte Jesus hade offrat sitt liv och sedan blivit uppväckt, skulle vi fortfarande inte ha haft någon möjlighet att bli fria från synden och döden. (Rom. 5:12; 6:23) Om inte Jesus hade uppstått, skulle vi lika gärna kunna säga: ”Låt oss äta och dricka, för i morgon skall vi dö.” (1 Kor. 15:32) Men vi är inte inriktade på att få ut allt vi kan av livet nu. I stället värdesätter vi hoppet om uppståndelsen och förstår att det bästa alltid är att följa Jehovas vägledning.

20. Vad visar Jesus uppståndelse om Jehova?

20 Jesus uppståndelse vittnar tyst, men kraftfullt, om hur stor Jehova är och visar att han ”belönar dem som uppriktigt söker honom”. (Hebr. 11:6) Den kraft och vishet som krävdes för att uppväcka Jesus till odödligt himmelskt liv visar hur storslagen Jehova är. Dessutom visar det att han kan uppfylla alla sina löften. Det gäller även det profetiska löftet om att en särskild ”avkomma” skulle spela en viktig roll i att avgöra frågan om vem som har rätt att styra. För att det löftet skulle uppfyllas var det nödvändigt att Jesus dog och sedan fick livet tillbaka igen. (1 Mos. 3:15)

21. Vad betyder uppståndelsehoppet för dig?

21 Visst är vi tacksamma mot Jehova, som har gett oss ett säkert hopp om en uppståndelse! Bibeln försäkrar oss: ”Se! Guds tält är bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” Det här fantastiska löftet gavs till aposteln Johannes, som fick uppmaningen: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” Vem gav Johannes den här inspirerade uppenbarelsen? Den uppståndne Jesus Kristus. (Upp. 1:1; 21:3–5)