”Vi är Guds medarbetare.” (1 KOR. 3:9)

1. Hur känner Jehova för arbete, och vad får det honom att göra?

JEHOVA tycker om att arbeta. (Ps. 135:6; Joh. 5:17) Han vill att andra ska känna på samma sätt, och därför ger han både änglar och människor trevliga och givande arbetsuppgifter. Han engagerade till exempel sin förstfödde son i arbetet med att skapa. (Läs Kolosserna 1:15, 16.) Bibeln berättar att innan Jesus kom till jorden så var han ”en mästerlig arbetare” vid Guds sida i himlen. (Ords. 8:30)

2. Vad visar att änglarna alltid har haft viktiga och givande arbetsuppgifter?

2 Från Bibelns första bok till dess sista kan vi se exempel på att änglarna alltid har fått arbetsuppgifter av Jehova. Efter att Adam och Eva hade syndat och förvisats från paradiset ”satte han keruberna och den flammande svärdsklingan, som ständigt svängde runt, till att vakta vägen till livets träd”. (1 Mos. 3:24) Och i Uppenbarelseboken 22:6 står det att Jehova ”har sänt ut sin ängel för att visa sina slavar vad som inom kort måste ske”.

 MÄNNISKOR FÅR ARBETSUPPGIFTER

3. Hur efterliknade Jesus sin Far?

3 När Jesus var på jorden tyckte han om att utföra det arbete som Jehova gett honom. Och han följde sin Fars exempel när han i sin tur gav sina lärjungar ett viktigt arbete. Han hjälpte dem att vara entusiastiska för sitt arbete när han sa: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som utövar tro på mig, också denne skall göra de gärningar som jag gör; och gärningar större än dessa skall han göra, eftersom jag nu går min väg till Fadern.” (Joh. 14:12) För att lärjungarna skulle förstå att arbetet behövde prioriteras sa han: ”Medan det är dag, måste vi utföra hans gärningar som har sänt mig; natten kommer då ingen kan arbeta.” (Joh. 9:4)

4–6. a) Varför är vi tacksamma över att Noa och Mose fullgjorde sina arbetsuppgifter? b) Vad har alla arbetsuppgifter som Jehova ger gemensamt?

4 Redan innan Jesus kom till jorden hade människor fått givande arbetsuppgifter av Jehova. Även om Adam och Eva inte följde Guds vägledning, var det många andra som fullgjorde sina uppdrag från Gud. (1 Mos. 1:28) Noa fick tydliga anvisningar för hur han skulle bygga en ark så att han och hans familj kunde få överleva den stora översvämningen. Han följde noggrant det Jehova hade sagt. Och det är tack vare det som vi finns till i dag! (1 Mos. 6:14–16, 22; 2 Petr. 2:5)

5 Mose fick särskilda anvisningar för hur han skulle bygga tältboningen och organisera prästerna, och han följde dem noga. (2 Mos. 39:32; 40:12–16) Vi har nytta av det. På vilket sätt? Aposteln Paulus förklarade att tältboningen och prästerskapet var symboler för ”de goda ting” som skulle komma. (Hebr. 9:1–5, 9; 10:1)

6 De arbetsuppgifter Jehovas tjänare får varierar allteftersom Jehovas vilja genomförs. Men dessa uppgifter har, oavsett karaktär, alltid ärat Jehova och varit till nytta för människor. Det stämmer bra in på det arbete Jesus utförde, både under sin föremänskliga tillvaro och när han var här på jorden. (Joh. 4:34; 17:4) Och det är på samma sätt i dag. När vi utför det arbete som vi fått av Jehova ger det ära åt honom. (Matt. 5:16; läs 1 Korinthierna 15:58.) Hur kan man säga så?

EN POSITIV INSTÄLLNING TILL NYA ARBETSUPPGIFTER

7, 8. a) Beskriv det arbete som de kristna i dag har förmånen att få utföra. b) Hur ska vi tänka när vi får nya anvisningar?

7 Det är en fantastisk tanke att Jehova erbjuder ofullkomliga människor förmånen att få vara hans medarbetare. (1 Kor. 3:9) En del är engagerade i byggnadsarbete, precis som Noa och Mose var. De kanske hjälper till att bygga sammankomsthallar, Rikets salar eller avdelningskontor. Är du en av dem? Var då stolt över det du gör, oavsett om du är med och renoverar en Rikets sal eller är med och bygger vårt huvudkontor i Warwick i staten New York. (Se skissen i inledningen.) Det är helig tjänst. Men även om inte alla kan hjälpa till vid byggprojekt kan vi alla delta i ett andligt byggande genom predikoarbetet. Det ger ära åt Jehova och är till nytta för människor. (Apg. 13:47–49) Guds organisation ger anvisningar om hur vi kan utföra det här arbetet på bästa sätt. Det innebär att vi ibland kan få nya arbetsuppgifter.

8 Jehovas tjänare har alltid varit angelägna  om att följa hans vägledning. (Läs Hebréerna 13:7, 17.) Vi kanske inte alltid helt och fullt förstår varför en förändring genomförs. Men vi vill ändå samarbeta, eftersom vi vet att anvisningarna kommer från Jehova och leder till goda resultat.

9. Hur är de äldste goda exempel?

9 När vi ser hur de äldste tar ledningen i församlingen blir det tydligt att de verkligen vill göra Jehovas vilja. (2 Kor. 1:24; 1 Thess. 5:12, 13) De är villiga att arbeta hårt och följa anvisningar, och de är positiva till att pröva nya tjänstegrenar. Även om en del av dem till en början känt sig tveksamma till att organisera telefontjänst, hamntjänst eller offentligt vittnande så har de fått goda resultat när de ändå gjort det. Fyra pionjärer i Tyskland bestämde sig för att predika på ett affärsdistrikt som inte blivit bearbetat på länge. En av pionjärerna som heter Michael säger: ”Vi hade inte gjort sådan här tjänst på flera år, så vi var väldigt nervösa. Jehova måste ha sett det, för vi fick en helt fantastisk förmiddag i tjänsten som vi aldrig kommer att glömma. Vi var så glada att vi följde anvisningarna i Tjänsten för Guds kungarike och att vi litade på Jehovas stöd!” Är du positiv till att pröva nya tjänstegrenar där du bor?

10. Vilka organisatoriska förändringar har gjorts på senare år?

10 Ibland behöver man göra förändringar inom organisationen. Under de senaste åren har ett antal avdelningskontor slagits samman. Även om det har inneburit att våra vänner vid de här avdelningskontoren har behövt anpassa sig, har alla med tiden sett fördelarna med förändringarna. (Pred. 7:8) Dessa bröder och systrar är glada över att få ha en del i Jehovas folks nutida historia!

11–13. Vilka utmaningar har många ställts inför i samband med organisatoriska förändringar?

11 Vi kan lära oss mycket av dem som arbetade vid de avdelningskontor som slogs ihop. Många av dem hade arbetat vid samma kontor under flera årtionden. Rogelio och hans fru tillhörde en liten betelfamilj i Centralamerika och blev tillfrågade om att flytta till Mexiko, där betelfamiljen är närmare 30 gånger så stor. Han säger: ”Det kändes jobbigt att lämna familj och vänner.” Juan, som också flyttade till Mexiko, tyckte att det kändes som att börja om från början igen. Han säger: ”Man måste lära känna nya vänner. Det kräver att man anpassar sig till nya vanor och tankemönster.”

12 När några avdelningskontor i Europa slogs samman blev många beteliter tillfrågade om att flytta till avdelningskontoret i Tyskland. Det kan vara en utmaning att flytta till ett annat land. En del av dem som kom från Schweiz saknade Alperna, och några av dem som flyttade från Österrike saknade att tillhöra en mindre betelfamilj.

13 De som flyttade till ett avdelningskontor i ett annat land behövde göra många förändringar. De var tvungna att anpassa sig till ett nytt boende, nya arbetskamrater och kanske också nya arbetsuppgifter. Dessutom behövde de komma in i en ny församling och gå i tjänsten på ett nytt distrikt – kanske på ett helt nytt språk. Det här är inte så lätt, men många beteliter har ändå varit villiga att göra sådana förändringar. Hur kommer det sig?

14, 15. a) Hur har många visat att de uppskattar att få samarbeta med Jehova, vilken uppgift de än får? b) Hur är dessa vänner fina förebilder för oss?

 14 Grethel säger: ”Jag tackade ja till att flytta. Det var mitt sätt att visa Jehova att min kärlek till honom inte är kopplad till ett land, en byggnad eller en särskild uppgift.” Och Dayska säger: ”När jag tänkte på att inbjudan kom från Jehova ville jag mer än gärna flytta.” André och Gabriela håller med och säger: ”Vi såg det som en ny möjlighet att tjäna Jehova genom att sätta våra personliga önskningar åt sidan. Vi sa till varandra: ’När Jehova låter förändringens vindar blåsa gäller det att hissa segel, inte att söka lä.’”

Den största förmån vi har är att få samarbeta med Jehova!

15 När avdelningskontor slås ihop får en del beteliter nya förordnanden som pionjärer. Många beteliter i Danmark, Norge och Sverige fick uppleva det när avdelningskontoren i dessa länder slogs samman och bildade avdelningskontoret i Skandinavien. Ett par som heter Florian och Anja säger: ”Vi ser vårt nya uppdrag som en spännande utmaning. Det är fantastiskt att få bli använd av Jehova, oavsett var vi tjänar. Vi känner verkligen att vi har fått många välsignelser!” Många av oss kanske aldrig kommer att behöva göra sådana här förändringar, men vi kan efterlikna dessa vänners villighet att sätta Guds rikes intressen främst. (Jes. 6:8) Vi kan vara säkra på att Jehova alltid välsignar dem som uppskattar att få samarbeta med honom, var de än befinner sig.

GLADA ÖVER ATT FÅ SAMARBETA MED JEHOVA!

16. a) Vilken uppmaning får vi i Galaterna 6:4? b) Vilken är den största förmån någon kan ha?

16 Som ofullkomliga människor har vi en tendens att jämföra oss med andra, men Bibeln säger att vi ska koncentrera oss på det vi själva kan göra. (Läs Galaterna 6:4.) Alla kan inte vara  äldste, pionjärer, missionärer eller beteliter. Det är helt klart en förmån att få tjäna Jehova på dessa sätt, men den största förmån en människa kan ha är den vi alla har – att få vara en förkunnare och samarbeta med Jehova i tjänsten. Det är verkligen något vi uppskattar!

17. Hur ser verkligheten ut i dag, men varför behöver vi inte känna oss nedslagna?

17 I den här världsordningen kanske vi inte kan tjäna Jehova på det sätt som vi skulle önska. Vi kanske har omständigheter vi inte kan påverka, som vår familjesituation eller vår hälsa. Men vi behöver inte känna oss nedslagna. Oavsett vilka problem vi brottas med finns det alltid möjligheter att berätta för andra om Jehovas namn och rike. Det viktigaste är att vi gör det vi kan och att vi ber för dem som har möjlighet att göra mer än vi. Kom ihåg att var och en som lovprisar Jehovas namn är värdefull för honom!

18. Vad är vi villiga att göra, och varför det?

18 Jehova tycker om att ha oss som medarbetare trots att vi är ofullkomliga. Det är en fantastisk förmån att få samarbeta med honom under de här sista dagarna! Vi sätter villigt våra egna intressen åt sidan, eftersom vi vet att ”det verkliga livet” kommer i Jehovas nya värld, där vi får leva för evigt i fred och lycka. (1 Tim. 6:18, 19)

Uppskattar du din förmån att få tjäna Jehova? (Se paragraf 16–18.)

19. Vad har Jehova lovat oss för framtiden?

19 Nu när Guds utlovade värld snart är här kan vi tänka på det Mose sa till israeliterna strax innan de skulle gå in i det utlovade landet: ”Jehova, din Gud, skall låta dig få mer än nog av allt vad din hand frambringar.” (5 Mos. 30:9) Så snart Harmageddon dragit förbi kommer Jehova att ge jorden åt dem som samarbetat med honom, precis som han lovat. Då kommer vi att få ett nytt arbete – att göra jorden till ett vackert paradis!