Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Oktober 2014

”Ni skall bli ett kungarike av präster”

”Ni skall bli ett kungarike av präster”

”Ni skall bli ett kungarike av präster och en helig nation.” (2 MOS. 19:6)

1, 2. Varför behövde kvinnans avkomma skyddas?

DEN första profetian i Bibeln har mycket stor betydelse för att Jehovas avsikt ska bli verklighet. När Jehova gav löftet i Eden sa han: ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig [Satan] och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma.” Hur intensiv skulle fiendskapen vara? Jehova sa: ”Han [kvinnans avkomma] skall krossa huvudet på dig [Satan], och du skall krossa hälen på honom.” (1 Mos. 3:15) Fiendskapen mellan ormen och kvinnan skulle bli så bitter att Satan skulle göra allt som stod i hans makt för att utplåna hennes avkomma.

2 Vi förstår varför psalmisten sa så här i bön till Gud: ”Se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Med list håller de förtroliga samråd mot ditt folk, och de smider planer mot dem du håller dolda. De har sagt: ’Kom, låt oss utplåna dem som nation.’” (Ps. 83:2–4) Satans mål var att förinta eller fördärva den släktlinje som kvinnans avkomma skulle framträda i. För att skydda avkomman och garantera att det messianska riket skulle bli framgångsrikt slöt Jehova fler bindande juridiska avtal.

 ETT FÖRBUND SOM SKYDDAR AVKOMMAN

3, 4. a) När trädde lagförbundet i kraft, och vad gick israeliterna med på att göra? b) Vad skulle lagförbundet förhindra?

3 Tiden gick, och till slut hade Abraham, Isak och Jakob fått flera miljoner avkomlingar. Jehova bildade då den forntida nationen Israel och slöt ett unikt förbund med den. Villkoren i förbundet fanns i den lag han gav genom Mose, och folket gick med på att följa dem. Bibeln berättar att Mose tog ”förbundsboken och läste upp den för folket. Då sade de: ’Vi vill göra allt vad Jehova har sagt och vara lydiga.’ Så tog Mose blodet [av de offrade tjurarna] och stänkte det på folket och sade: ’Detta är förbundets blod, det förbund som Jehova har slutit med er på grundval av alla dessa ord.’” (2 Mos. 24:3–8)

4 Lagförbundet trädde i kraft vid berget Sinai 1513 f.v.t. Genom det förbundet avskildes israeliterna och blev Jehovas utvalda folk. Han blev nu deras domare, lagstiftare och kung. (Jes. 33:22) Israeliternas historia visar både vad som händer när man följer Jehovas rättfärdiga normer och vad som händer när man inte gör det. Eftersom lagen förbjöd avgudadyrkan och äktenskap med icke-israeliter förhindrade den att Abrahams släktlinje blev fördärvad. (2 Mos. 20:4–6; 34:12–16)

5. a) Vilken möjlighet fick Israel genom lagförbundet? b) Varför förkastade Jehova Israel?

5 Lagförbundet innehöll också riktlinjer för ett prästadöme som förebildade något större som hörde framtiden till. (Hebr. 7:11; 10:1) Genom det förbundet hade Israel den unika möjligheten att bli något så storslaget som ”ett kungarike av präster”. Villkoret var att de följde Jehovas lagar. (Läs 2 Moseboken 19:5, 6.) Men tyvärr levde de inte upp till det kravet. När den främsta delen av Abrahams avkomma, Messias, framträdde förkastade de honom. Därför blev de också själva förkastade av Jehova.

Att israeliterna var olydiga betydde inte att det var något fel på lagförbundet. (Se paragraf 3–6.)

6. Vad uppnåddes genom lagen?

6 Som nation var israeliterna inte trogna mot Jehova, och därför kunde de inte fylla hela antalet av dem som skulle utgöra ett kungarike av präster. Men det betydde inte att det var något fel på lagen. Syftet med den var att beskydda avkomman och leda människor till Messias. När Messias sedan hade kommit och blivit identifierad hade lagen spelat ut sin roll. ”Kristus är nämligen slutet på lagen”, sägs det i Bibeln. (Rom. 10:4) Men då uppstår frågan: Vilka skulle nu få möjligheten att bli ett kungarike av präster? Jehova  Gud slöt ytterligare ett juridiskt avtal för att bilda en ny nation.

EN NY NATION BILDAS

7. Vad förutsade Jehova genom Jeremia?

7 Långt innan lagförbundet upphävdes förutsade Jehova genom profeten Jeremia att han skulle sluta ”ett nytt förbund” med Israel. (Läs Jeremia 31:31–33.) Det förbundet skulle skilja sig från lagförbundet på så sätt att synder kunde bli förlåtna utan att man frambar djuroffer. Hur skulle det gå till?

8, 9. a) Vad blir möjligt genom Jesus utgjutna blod? b) Vilken möjlighet har de som ingår i det nya förbundet? (Se den inledande bilden.)

8 Flera hundra år senare, den 14 nisan år 33, instiftade Jesus Herrens kvällsmåltid. Han tog då en bägare med vin och sa till sina 11 trogna apostlar: ”Denna bägare betyder det nya förbundet i kraft av mitt blod, som skall utgjutas till förmån för er.” (Luk. 22:20) Enligt Matteus skildring sa Jesus: ”Detta betyder mitt blod, ’förbundets blod’, som skall utgjutas för mångas räkning till förlåtelse för synder.” (Matt. 26:27, 28)

9 Jesus utgjutna blod gör det nya förbundet giltigt. Hans blod gör också att människors synder kan förlåtas en gång för alla. Jesus ingår inte som part i det nya förbundet. Eftersom han är utan synd behöver han inte få förlåtelse. Men Gud kunde använda värdet av hans utgjutna blod till nytta för Adams avkomlingar. Han kunde också adoptera vissa hängivna människor ”som söner” genom att smörja dem med helig ande. (Läs Romarna 8:14–17.) Eftersom de är utan synd i Guds ögon är de på sätt och vis lika Jesus, Guds syndfrie son. Dessa smorda kristna skulle bli ”Kristi medarvingar” och få möjligheten att bli ”ett kungarike av präster”. Den möjlighet som nationen Israel hade under lagförbundet. Aposteln Petrus sa så här om ”Kristi medarvingar”: ”Ni är ’ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, en helig nation, ett folk till att vara en särskild egendom, för att ni vitt och brett skall förkunna hans dygder’ – han som har kallat er ut ur mörkret in i sitt underbara ljus.” (1 Petr. 2:9) Det nya förbundet är verkligen oerhört viktigt! Det gör det möjligt för Jesus lärjungar att bli andrahandsdelen av Abrahams avkomma.

DET NYA FÖRBUNDET TRÄDER I KRAFT

10. När trädde det nya förbundet i kraft, och varför dröjde det till dess?

10 När trädde det nya förbundet i kraft? Det var inte när Jesus instiftade Herrens kvällsmåltid. Först måste Jesus blod utgjutas och värdet av det bäras fram inför Jehova i himlen. Dessutom måste helig ande utgjutas över dem som skulle bli ”Kristi medarvingar”. Det nya förbundet trädde därför i kraft vid pingsten år 33 när Jesus trogna lärjungar blev smorda med helig ande.

11. Hur gjorde det nya förbundet det möjligt för både judar och icke-judar att bli en del av det andliga Israel, och hur många skulle ingå i det förbundet?

11 Även om lagförbundet i viss mening blev ”föråldrat” redan när Jeremia fick skriva att Jehova skulle sluta ett nytt förbund med Israel, så upphörde det ändå inte förrän det nya förbundet trädde i kraft. (Hebr. 8:13) I och med det nya förbundet fick judar och oomskurna icke-judar samma  möjlighet att ingå i riket, eftersom deras ”omskärelse är hjärtats omskärelse genom ande och inte genom en skriven lagsamling”. (Rom. 2:29) Jehova skulle lägga sina lagar ”i deras sinne” och ”i deras hjärtan”. (Hebr. 8:10) Sammanlagt 144 000 skulle ingå i det nya förbundet och utgöra den nya nationen, ”Guds Israel”, det andliga Israel. (Gal. 6:16; Upp. 14:1, 4)

12. Vilka likheter finns det mellan lagförbundet och det nya förbundet?

12 Vilka likheter finns det mellan lagförbundet och det nya förbundet? Lagförbundet var mellan Jehova och det bokstavliga Israel, och det nya förbundet är mellan Jehova och det andliga Israel. Mose var medlare för lagförbundet, och Jesus är medlare för det nya förbundet. Lagförbundet gjordes giltigt genom djurblod, och det nya förbundet gjordes giltigt genom Jesus utgjutna blod. Nationen Israel var organiserad genom lagförbundet och hade Mose som ledare, och medlemmarna i det nya förbundet är organiserade och har Jesus, huvudet för församlingen, som sin ledare. (Ef. 1:22)

13, 14. a) Vilket samband har det nya förbundet med det messianska riket? b) Vad behövs för att det andliga Israel ska kunna regera med Jesus?

13 Vilket samband har det nya förbundet med det messianska riket? Det här förbundet frambringar en helig nation som har den fantastiska möjligheten att bli kungar och präster i riket. Och den nationen utgör andrahandsdelen av Abrahams avkomma. (Gal. 3:29) Det nya förbundet bekräftar och förstärker på så sätt det abrahamitiska förbundet.

14 Men det finns en sida av riket som vi inte har gått igenom. Det nya förbundet frambringar det andliga Israel och gör det möjligt för dess medlemmar att bli ”Kristi medarvingar”. Men för att de ska kunna regera som kungar och präster tillsammans med Jesus behövs det ännu ett bindande juridiskt avtal.

ETT FÖRBUND SOM GÖR ATT ANDRA KAN REGERA MED KRISTUS

15. Vilket personligt förbund slöt Jesus med sina trogna apostlar?

15 När Jesus hade instiftat Herrens kvällsmåltid slöt han ett förbund med sina trogna lärjungar, förbundet om ett kungarike. (Läs Lukas 22:28–30.) Till skillnad från andra förbund, där Jehova ingår som part, är det här ett personligt förbund mellan Jesus och hans smorda efterföljare. När Jesus sa ”alldeles som min Fader har slutit ett förbund med mig”, tänkte han tydligen på det förbund Jehova hade slutit med honom om att han skulle vara ”präst för evigt efter Melkisedeks sätt”. (Hebr. 5:5, 6)

16. Vilken möjlighet får smorda kristna genom förbundet om ett kungarike?

16 De 11 trogna apostlarna hade ”stannat kvar” hos Jesus under hans prövningar. Förbundet om ett kungarike garanterade att de skulle få vara tillsammans med honom i himlen och sitta på troner för att härska som kungar och tjäna som präster. Men det var inte bara de 11 apostlarna som skulle få göra det. Jesus visade sig längre fram i en syn för aposteln Johannes och sa: ”Den som segrar, honom skall jag förunna att sätta sig med mig på min tron, liksom också jag har segrat och satt mig med min Fader på hans tron.” (Upp. 3:21) Förbundet om ett kungarike ingås alltså med de  144 000 smorda kristna. (Upp. 5:9, 10; 7:4) Det är det här förbundet som gör det juridiskt möjligt för dem att härska med Jesus i himlen. Det här liknar vad som händer när en brud gifter sig med en regerande kung och på så sätt får dela hans makt. Bibeln talar faktiskt om smorda kristna som en brud, ”en ren jungfru”, som är lovad i äktenskap med Kristus. (Upp. 19:7, 8; 21:9; 2 Kor. 11:2)

VI KAN HA ORUBBLIG TRO PÅ GUDS RIKE

17, 18. a) Förklara kortfattat hur de sex förbund som vi har gått igenom hänger samman med riket. b) Varför kan vi ha orubblig tro på riket?

17 Alla förbund som vi har gått igenom i de här båda artiklarna har att göra med ett eller flera huvuddrag i Guds rike. (Se översikten ”Hur Gud ska förverkliga sina avsikter” i den föregående artikeln.) Allt det här betonar att Guds rike är fast grundat på juridiska kontrakt. Det gör oss fullständigt övertygade om att Jehova kommer att använda sitt rike för att förverkliga sin ursprungliga avsikt med jorden och människan. (Upp. 11:15)

Jehova ska använda det messianska riket för att genomföra sin avsikt med jorden. (Se paragraf 15–18.)

18 Vi kan alltså vara helt säkra på att Guds rike är den enda lösningen på våra problem. Och allt det goda som riket uträttar kommer att bestå för evigt. Den sanningen vill vi göra allt för att sprida! (Matt. 24:14)