”Som den siste fienden skall döden göras till intet.” (1 KOR. 15:26)

1, 2. Vilket utgångsläge hade Adam och Eva, och vilka frågor väcker det?

ADAM OCH EVA skapades som fullkomliga människor. De bodde i ett paradis och hade inga fiender. De hade ett nära förhållande till sin Skapare som hans son och dotter. (1 Mos. 2:7–9; Luk. 3:38) Framför sig hade de ett lyckligt liv med ett spännande uppdrag. (Läs 1 Moseboken 1:28.) Den första delen av uppdraget, att uppfylla jorden och lägga den under sig, kunde Adam och Eva klara av under en viss tid. Men för att kunna fortsätta att råda över alla levande skapelser behövde de leva för evigt. Tanken var att de aldrig skulle behöva lämna ifrån sig den uppgiften.

2 Men varför är situationen så annorlunda i dag? Hur kommer det sig att döden och många andra fiender står i vägen för vår lycka? Hur ska Gud avlägsna dessa fiender? Svaren finns i Bibeln, och vi ska nu se närmare på vad den säger.

 EN KÄRLEKSFULL VARNING

3, 4. a) Vilken befallning gav Jehova till Adam och Eva? b) Hur viktigt var det att de följde den befallningen?

3 Även om Adam och Eva hade utsikten att leva för evigt var de inte odödliga. De var till exempel tvungna att andas, äta och sova. Men det var ännu viktigare att de hade ett gott förhållande till Jehova, som hade gett dem livet. (5 Mos. 8:3) För att kunna fortsätta leva ett bra och lyckligt liv behövde de följa hans vägledning. Adam visste det, eftersom Jehova redan innan Eva skapades hade sagt: ”Av varje träd i trädgården får du äta dig mätt. Men av trädet för kunskap om gott och ont får du inte äta, för den dag du äter av det skall du ovillkorligen dö.” (1 Mos. 2:16, 17)

4 ”Trädet för kunskap om gott och ont” representerade Guds rättighet att avgöra vad som är rätt och fel. Adam hade skapats till Guds avbild och med ett samvete, och därför hade han en känsla för moral. Men Adam och Eva skulle ändå alltid behöva Jehova i sitt liv, och det var det trädet skulle påminna dem om. Om de åt av trädets frukt skulle de i själva verket säga till Jehova: ”Vi behöver inte din vägledning.” Ett sådant val skulle få fruktansvärda konsekvenser för dem och deras barn, något som Jehova tydligt varnade dem för.

HUR DÖDEN KOM IN I BILDEN

5. Varför valde Adam och Eva att gå emot Jehova?

5 Adam berättade för Eva vad Gud hade sagt. Hon var fullt medveten om varningen och kunde återge den nästan ordagrant när Satan talade med henne genom en orm. (1 Mos. 3:1–3) Satan var en andevarelse som hade låtit en längtan efter makt och oberoende gro i sitt hjärta. (Jämför Jakob 1:14, 15.) Därför anklagade han Jehova för att ljuga. Han sa till Eva att hon inte alls skulle dö om hon åt av frukten, utan att hon i stället skulle bli som Gud. (1 Mos. 3:4, 5) Eva trodde på honom och tog sig friheten att äta av frukten. Senare övertygade hon Adam om att göra samma sak. (1 Mos. 3:6, 17) Men det var Satan som hade ljugit! (Läs 1 Timoteus 2:14.) Trots att Adam visste att det var fel gjorde han som Eva ville. De trodde att Satan var en vän, men i verkligheten var han en ond fiende som visste vad som skulle hända om de följde hans förslag.

6, 7. Hur skipade Jehova rättvisa?

6 Adam och Eva valde att göra uppror mot Jehova, som gett dem livet och allt annat gott. Självklart var Jehova medveten om vad som hade hänt. (1 Krön. 28:9; läs Ordspråksboken 15:3.) Men han hade låtit Adam, Eva och även Satan visa hur de kände för honom. Som Far blev Jehova väldigt besviken. (Jämför 1 Moseboken 6:6.) Men som domare var han nu tvungen att skipa rättvisa.

7 Adam visste vad som skulle bli följden om de åt av trädet för kunskapen om gott och ont. Gud hade sagt: ”Den dag du äter av det skall du ovillkorligen dö.” Adam kan därför ha trott att han skulle dö innan solnedgången. Men senare samma dag talade Jehova till dem. (1 Mos. 3:8) Han ställde dem till svars och gav dem en chans att  förklara sig och lyssnade till vad de hade att säga. (1 Mos. 3:9–13) Sedan fällde han domen. (1 Mos. 3:14–19) Om Jehova hade avrättat dem där och då skulle hans avsikt att uppfylla jorden med Adams avkomlingar inte ha blivit verklighet. (Jes. 55:11) Även om synden började verka direkt lät Jehova Adam och Eva leva tillräckligt länge för att få barn som skulle kunna få en bättre framtid. Men han betraktade dem som döda från och med den dag de syndade. Och eftersom en dag är som tusen år för Jehova, kan man faktiskt säga att de dog på den dag de åt av trädet. (2 Petr. 3:8)

8, 9. Hur påverkades Adams barn av hans val? (Se bilden i inledningen.)

8 Skulle Adams och Evas barn påverkas av vad deras föräldrar hade gjort? Ja. I Romarna 5:12 står det: ”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden ... spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat.” Den förste av Adams och Evas barn som dog var Abel. (1 Mos. 4:8) Sedan åldrades och dog även deras andra barn och barnbarn. Ja, alla Adams och Evas efterkommande ärvde synd och död. I Romarna 5:19 förklaras det att det var ”genom en enda människas olydnad [som] många gjordes till syndare”. Synd och död är två fiender som vi helt enkelt inte kan komma undan. Även om vi inte förstår exakt hur synden rent fysiskt gått i arv till alla Adams barn, är det tydligt att vi alla bär på den.

9 Bibeln beskriver synd och död som ett ”hölje som överhöljer alla folken” och som en ”vävnad som är sammanvävd över alla nationerna”. (Jes. 25:7) Denna kvävande vävnad fångar alla människor, och därför säger Bibeln att ”alla dör i Adam”. (1 Kor. 15:22) Med tanke på detta väckte Paulus en berättigad fråga: ”Vem skall rädda mig från den kropp som genomlider denna död?” (Rom. 7:24) Var det någon som kunde det? *

SYND OCH DÖD SKA GÖRAS TILL INTET

10. a) Vilka bibelverser visar att Jehova kommer att ta bort döden? b) Vad lär vi oss om Jehova och Jesus genom dessa bibelverser?

10 Jehova kunde rädda Paulus. Efter att dödens hölje nämnts fortsätter texten: ”Han skall uppsluka döden för alltid, och den suveräne Herren Jehova skall torka tårarna från alla ansikten.” (Jes. 25:8) Jehova kommer att avlägsna allt som orsakar lidande och torka tårarna från sina barns ögon. Han längtar efter att helt ta bort den död som vi ärvt från Adam. Jesus samarbetar med Jehova för att detta ska bli möjligt. I Första Korinthierna 15:22 kan vi läsa: ”Alldeles som alla dör i Adam, så skall också alla göras levande i Kristus.” Och som svar på sin egen fråga ”Vem skall rädda mig?” skrev Paulus: ”Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre!” (Rom. 7:25) Det är tydligt att Jehova inte förlorade sin kärlek till den mänskliga familjen när Adam och Eva syndade. Och Jesus, som var med när  de skapades, kände också fortfarande starkt för människorna. (Ords. 8:30, 31) Men hur skulle den mänskliga familjen kunna räddas från synd och död?

11. Vad har Jehova gjort för att rädda människorna?

11 Död och ofullkomlighet är ett resultat av Adams synd och den rättvisa dom som Jehova fällde. (Rom. 5:12, 16) Bibeln säger att ”en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla människor”. (Rom. 5:18, Bibel 2000) Hur skulle Jehova kunna hjälpa människorna utan att gå emot sina egna rättvisa normer? Jesus gav svaret när han sa att han kom för att ”ge sin själ till en lösen i utbyte mot många”. (Matt. 20:28) Jesus föddes som en fullkomlig människa och kunde bli en ”motsvarande lösen”. Hur kunde Jesus lösenoffer uppfylla kravet på rättvisa? (1 Tim. 2:5, 6)

12. På vilket sätt kunde Jesus offer fylla kravet på rättvisa?

12 Som fullkomlig människa hade Jesus samma framtidsutsikt som Adam hade haft innan han syndade. Jehovas vilja var att fylla jorden med ett fullkomligt släkte av Adams barn. Eftersom Jesus älskade Jehova och människorna gav han sitt fullkomliga mänskliga liv för att väga upp det som Adam hade förlorat. Därefter uppväckte Jehova honom till liv som en andevarelse. (1 Petr. 3:18) Jesus gjorde det möjligt för Adams barn att få evigt liv. Jehovas rättvisa normer följdes när Jesus tog Adams plats. Bibeln förklarar: ”’Den första människan, Adam, blev en levande själ.’ Den siste Adam blev en livgivande ande.” (1 Kor. 15:45)

Tack vare Jesus offer kommer Abel, den förste som dog, att uppväckas. (Se paragraf 13.)

13. Vad kommer ”den siste Adam” att göra för dem som dött?

13 Snart kommer Jesus, ”den siste Adam”, att agera som ”en livgivande ande” för hela mänskligheten. För majoriteten av Adams barn kommer det att innebära att de blir uppväckta till liv på jorden. (Joh. 5:28, 29)

14. Hur kommer människorna att bli fria från sin ofullkomlighet?

14 Hur kommer mänskligheten att bli befriad från sin nedärvda ofullkomlighet? Jehova har upprättat en himmelsk regering. Den utgörs av Jesus och ett antal medregenter som valts ut bland människorna. (Läs Uppenbarelseboken 5:9, 10.) Dessa medregenter vet därför vad det innebär att brottas med ofullkomlighet. Under en period på tusen år kommer de att hjälpa den mänskliga familjen att bli fri från sin ofullkomlighet. (Upp. 20:6)

15, 16. a) Vad menas med uttrycket ”den siste fienden ... döden”, och när kommer denna död att tas bort? b) Vad kommer Jesus att göra enligt 1 Korinthierna 15:28?

15 När de tusen åren nått sitt slut kommer alla lojala människor att ha blivit befriade från synd och död. Bibeln förklarar: ”Alldeles som alla dör i Adam, så skall också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin egen ordning: förstlingen Kristus, efteråt de som hör Kristus till [dvs. hans medregenter] under hans närvaro. Därnäst kommer slutet, när han överlämnar kungariket åt sin Gud och Fader, när han har gjort all regering och all myndighet och makt till intet. Han måste nämligen härska som kung tills Gud har lagt alla fiender under hans fötter. Som den siste fienden skall döden  göras till intet.” (1 Kor. 15:22–26) Äntligen kommer den död som vi ärvt av Adam att vara borta. Den vävnad som omslutit hela mänskligheten kommer att ha tagits bort för evigt. (Jes. 25:7, 8)

16 Bibelns förklaring fortsätter: ”När allt har lagts under honom, då skall Sonen själv också underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt för alla.” (1 Kor. 15:28) Jesus styre kommer att ha fullgjort sitt syfte. Han kommer då med stor glädje att lämna tillbaka makten till Jehova och föra fram en fullkomlig mänsklig familj.

17. Vad kommer att hända med Satan?

17 Vad kommer att hända med Satan, som bär skulden för allt lidande? Det får vi reda på i Uppenbarelseboken 20:7–15. Efter de tusen åren kommer Satan att få försöka vilseleda de fullkomliga människorna i ett slutligt prov. Sedan kommer han och alla som väljer att följa honom att tas bort för all framtid. Det kallas ”den andra döden”. (Upp. 21:8) Det slaget av död kommer aldrig att ”göras till intet”, eftersom de som dör den döden aldrig kommer att få livet tillbaka. Den andra döden är inget hot mot dem som älskar Jehova och väljer att följa honom.

18. Hur kommer Adams uppdrag att fullgöras?

18 Den fullkomliga mänskligheten har då befriats från alla sina fiender. De har ett gott förhållande till Jehova och har evigt liv. Adams ursprungliga uppdrag har utförts utan honom. Jorden är fylld av hans barn, och de har ett spännande liv när de tar hand om jorden och allt liv på den. Vi kan verkligen vara tacksamma för att Jehova kommer att göra den siste fienden, döden, till intet!

^ § 9 I Insikt ges följande kommentar om forskarnas försök att förklara orsaken till att vi åldras och dör: ”De tänker inte på att Skaparen själv fällde dödsdomen över de första människorna, att han har verkställt den på ett sätt som människan inte fullt ut förstår.” (Insikt i Skrifterna, band 2, sidan 220)