Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2014

Frågor från läsekretsen

Frågor från läsekretsen

Betyder det David skrev i Psalm 37:25 och Jesus ord i Matteus 6:33 att Jehova aldrig kommer att tillåta att någon av hans tjänare saknar mat?

David skrev att han ”aldrig sett den rättfärdige övergiven eller hans avkomma söka efter bröd”. Det var en allmän iakttagelse baserad på hans egen erfarenhet. Han var övertygad om att Jehova alltid tar hand om sina tjänare. (Ps. 37:25) Men betyder det att ingen av Jehovas tjänare någonsin har saknat något eller kommer att göra det? Nej, det gör det inte.

Det fanns tillfällen när David själv hade det svårt. Ett sådant tillfälle var när han flydde från Saul. David hade ont om mat och frågade om han kunde få bröd till sig och sina män. (1 Sam. 21:1–6) I den situationen fick David ”söka efter bröd”. Men trots att han var i ett utsatt läge visste han att Jehova inte hade övergett honom. Det står faktiskt ingenstans att David var tvungen att tigga för att få tillräckligt med mat för att överleva.

I Matteus 6:33 lovar Jesus att Gud kommer att ge sina tjänare det de behöver när de sätter sanningen främst i livet. Han sa: ”Fortsätt därför med att först söka kungariket och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra [bland annat mat, dryck och kläder] också.” Men han sa även att hans efterföljare skulle kunna få gå hungriga på grund av förföljelse. (Matt. 25:35, 37, 40) Aposteln Paulus fick uppleva det. Han drabbades av både hunger och törst. (2 Kor. 11:27)

Jehova har förberett oss på att vi kommer att bli förföljda på olika sätt. För att Satans anklagelse ska bli besvarad kan Jehova tillåta att vi ibland saknar sådant vi behöver. (Job 2:3–5) Våra medtroende som satt i nazistiska koncentrationsläger, till exempel, befann sig i livsfara på grund av förföljelse. En av Satans metoder för att försöka knäcka dem var svält. Men Jehova övergav inte dem som höll fast vid honom. Han tillät deras prövningar på samma sätt som han tillåter att alla hans tjänare råkar ut för olika slags prövningar. Men alla som får lida för att de står upp för Jehovas namn kan vara säkra på att de får hans hjälp och stöd. (1 Kor. 10:13) Kom ihåg det som står i Filipperna 1:29: ”Det privilegiet gavs er för Kristi skull, att inte endast tro på honom, utan att också lida för hans skull.”

Jehova lovar att han ska vara med sina tjänare. I Jesaja 54:17 läser vi: ”Inget som helst vapen som formas mot dig skall ha framgång.” Det här och andra liknande löften gäller Guds folk som helhet. Men för oss som enskilda individer kan det gå så långt att vi måste dö för vår tro.