PETRUS grät bittert när han hade förnekat att han kände Jesus. Men även om Petrus skulle behöva kämpa för att återfå sin andliga balans hade Jesus visat att han ville använda honom för att hjälpa andra. Han hade sagt: ”När du en gång har vänt tillbaka: styrk dina bröder.” (Luk. 22:32, 54–62) Senare blev Petrus en av pelarna i den första kristna församlingen. (Gal. 2:9) På liknande sätt kan någon som förut varit äldste bli det igen och få glädjen att styrka sina bröder och systrar andligen.

Om man tidigare varit äldste men blivit avregistrerad kan det göra att man känner sig misslyckad. Julio * från Sydamerika var äldste i över 20 år. Han säger: ”Att skriva tal och ta hand om hjorden var en så stor del av mitt liv. Plötsligt var det borta, och kvar fanns bara en stor tomhet. Det var en väldigt jobbig period.” Julio är nu äldste igen.

”HÅLL DET FÖR IDEL GLÄDJE”

Lärjungen Jakob skrev: ”Håll det för idel glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika prövningar.” (Jak. 1:2) De prövningar Jakob talar om kan antingen bero på förföljelse eller vår egen ofullkomlighet. Han nämner själviska begär, partiskhet och så vidare. (Jak. 1:14; 2:1; 4:1, 2, 11) Det kan göra ont att bli tillrättavisad av Jehova. (Hebr. 12:11) Men det behöver ändå inte göra att vi förlorar glädjen.

Även om du inte längre har en ansvarsfull ställning i församlingen har du fortfarande möjlighet att visa hur stark din tro är och att du älskar Jehova. Du kan också fundera över vad du hade för motiv till att tjäna som äldste. Var det för din egen skull, eller var det för att du älskar  Jehova och är övertygad om att hans församling förtjänar att bli väl omhändertagen? (Apg. 20:28–30) Om du har fått sluta som äldste men ändå fortsätter att tjäna med glädje kommer alla, även Satan, att kunna se att du verkligen älskar Jehova.

När kung David blev tillrättavisad för att han hade begått allvarliga synder tog han till sig det och blev förlåten. Han sjöng: ”Lycklig är den vars överträdelse är förlåten, vars synd är övertäckt. Lycklig är den människa som Jehova inte tillräknar missgärning och i vars ande inte är något svek.” (Ps. 32:1, 2) David blev helt säkert en bättre människa och en bättre herde för Guds folk tack vare den tillrättavisning han fick.

Bröder som börjar tjäna som äldste igen blir ofta bättre herdar än de var tidigare. ”Nu har jag blivit bättre på att ta hand om dem som har begått felsteg”, säger en broder. En annan broder säger: ”Nu förstår jag ännu mer vilken förmån det är att få betjäna vännerna.”

KAN DU BÖRJA IGEN?

”Han [Jehova] klandrar oss inte ständigt”, skrev psalmisten. (Ps. 103:9) Vi får alltså inte tro att Jehova aldrig mer kan lita på någon som har begått ett allvarligt fel. ”Jag var så besviken på mig själv”, säger Ricardo som var äldste i många år innan han blev fråntagen sina uppgifter. ”Jag kände mig otillräcklig, och det hindrade mig länge från att försöka bli äldste igen. Jag trodde inte att någon skulle kunna lita på mig efter det som hänt. Men eftersom jag tycker om att hjälpa andra gick jag in för att leda bibelstudier, uppmuntra vännerna på mötena och samarbeta med dem i tjänsten. Det hjälpte mig att bygga upp självförtroendet, och nu är jag äldste igen.”

Jehova har hjälpt många att återfå sin glädje och att vilja vara äldste igen.

Om en broder blir bitter kan det bli svårare för honom att kunna tjäna som äldste igen. Då är det mycket bättre att efterlikna David, som blev tvungen att fly från den svartsjuke kung Saul. David vägrade att hämnas på Saul, trots att han  hade chansen att göra det. (1 Sam. 24:4–7; 26:8–12) När Saul dog sörjde David honom och sa att han och hans son Jonatan hade varit ”älskvärda och ljuvliga”. (2 Sam. 1:21–23) David var inte bitter.

Om du känner att du har blivit missförstådd eller orättvist behandlad är det viktigt att du inte låter negativa känslor ta över. William från Storbritannien, som fick sluta efter 30 år som äldste, kände sig bitter på några av de andra äldstebröderna. Hur kunde han återfå balansen? Han säger: ”Jag hade stor nytta av att läsa Jobs bok. Om Jehova kunde hjälpa Job att sluta fred med sina tre vänner kunde han naturligtvis hjälpa mig att få en bra relation till de andra äldstebröderna.” (Job 42:7–9)

GUD VÄLSIGNAR DEM SOM BLIR HERDAR IGEN

Om det var ditt eget val att träda tillbaka som herde kan det vara bra att tänka igenom vad som ledde fram till det. Hade du personliga problem att ta itu med? Fanns det annat i livet som blev viktigare för dig? Tappade du motivationen på grund av andras ofullkomligheter? Oavsett vad det var, så kom ihåg att du hade större möjligheter att hjälpa andra när du var äldste. Vännerna blev styrkta av dina tal och uppmuntrade av ditt goda exempel. Och dina herdebesök hjälpte dem att hålla ut trots motgångar. Jehova blev glad av ditt trogna arbete som äldste, och det blev säkert du också. (Ords. 27:11)

Visa att du älskar Jehova genom att fortsätta vara engagerad.

Jehova har hjälpt många att återfå sin glädje och att vilja arbeta för att hjälpa vännerna. Oavsett varför du inte är äldste längre kan du arbeta mot att få ”en tjänst som tillsyningsman” igen. (1 Tim. 3:1) Paulus bad ihärdigt om att de kristna i Kolossai skulle få exakt kunskap om Guds vilja. Då skulle de kunna ”vandra värdigt Jehova för att fullständigt behaga honom”. (Kol. 1:9, 10) Om du blir förordnad som äldste igen, be då Jehova om styrka, tålamod och glädje. Guds folk behöver känna herdarnas andliga stöd och omvårdnad nu i de sista dagarna. Skulle du vilja styrka dina bröder och systrar? Har du möjlighet till det?

^ § 3 En del namn har ändrats.