Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Lyssna till Jehovas röst var du än är

Lyssna till Jehovas röst var du än är

”Dina öron skall höra ett ord bakom dig säga: ’Detta är vägen.’” (JES. 30:21)

1, 2. Hur kommunicerar Jehova med sina tjänare?

GENOM hela den bibliska historien vägledde Jehova individer på olika sätt. Ibland talade han genom änglar eller använde syner och drömmar för att avslöja vad som skulle hända i framtiden. Han gav också specifika uppdrag. (4 Mos. 7:89; Hes. 1:1; Dan. 2:19) Andra gånger gav han vägledning genom människor som tillhörde den jordiska delen av hans organisation. Men oavsett hur Jehovas tjänare fick ta emot hans vägledning, blev de som följde den välsignade.

2 I dag leder Jehova sitt folk med hjälp av Bibeln, sin heliga ande och församlingen. (Apg. 9:31; 15:28; 2 Tim. 3:16, 17) Vägledningen vi får från honom är så klar och tydlig att det är som om vi hör en röst bakom oss säga: ”Detta är vägen. Vandra på den.” (Jes. 30:21) Jehovas röst hörs också genom Jesus, som leder församlingen genom ”den trogne och omdömesgille slaven”. (Matt. 24:45) Vi måste ta allvarligt på den vägledning vi får, eftersom vårt eviga liv hänger på det. (Hebr. 5:9)

3. Vad skulle kunna hindra oss från att lyssna till Jehovas vägledning? (Se den inledande bilden.)

3 Eftersom Satan Djävulen vet att vårt liv hänger på att vi lyssnar på Jehovas vägledning, gör han allt han kan för att  störa ut den. Och vårt förrädiska hjärta kan också vara en störande faktor som påverkar hur vi tar till oss vägledningen. (Jer. 17:9) Vi ska därför se närmare på hur vi kan undanröja hinder som gör det svårt att lyssna till Jehovas röst. Vi ska också se hur en nära kontakt med Jehova kan hjälpa oss att ha ett starkt förhållande till honom vad som än händer.

BLI INTE LURAD AV DJÄVULEN

4. Hur försöker Satan påverka människors tänkesätt?

4 Djävulen försöker påverka människors tänkesätt genom propaganda och felaktig information. (Läs 1 Johannes 5:19.) Dagstidningar, böcker, tidskrifter, radio, tv och internet sprider information till jordens alla hörn. En del är naturligtvis användbart och intressant, men ofta förespråkas värderingar och livsstilar som inte stämmer med Jehovas normer. (Jer. 2:13) Underhållningsbranschen och nyhetsmedia får det till exempel att framstå som helt naturligt med samkönade äktenskap, och Bibelns syn på homosexuella handlingar uppfattas ofta som extrem. (1 Kor. 6:9, 10)

5. Hur kan vi undvika att svepas med av Satans propaganda?

5 Hur kan de som älskar Jehovas normer undvika att svepas med av Satans propaganda? Hur kan de veta vad som är gott och vad som är ont? ”Genom att vara på sin vakt och handla enligt ditt [Guds] ord.” (Ps. 119:9) Guds skrivna ord hjälper oss att skilja på korrekt information och vilseledande propaganda. (Ords. 23:23) Jesus sa att vi behöver ”varje uttalande som går ut genom Jehovas mun”. (Matt. 4:4) Vi måste därför lära oss att tillämpa Bibelns principer i vårt liv. Långt innan Mose skrev ner Jehovas lag mot äktenskapsbrott visste den unge Josef att det skulle vara en synd att ligga med Potifars hustru. Han övervägde inte ens att vara olydig mot Jehova. (Läs 1 Moseboken 39:7–9.) Trots att Potifars hustru tjatade på honom dag efter dag lät han inte hennes röst bli starkare än Guds. Om vi ska kunna skilja på rätt och fel måste vi lyssna till Jehovas röst och stänga ute det ständiga bruset från Satans propaganda.

6, 7. Vad måste vi göra för att inte påverkas av Satans ondskefulla råd?

6 I dag finns det så många olika religioner och trosuppfattningar att många tror att det inte går att hitta någon sanning. Men Jehova gör det lätt att hitta sanningen för den som är villig att lyssna till honom. Vi måste helt enkelt bestämma oss för vem vi ska lyssna på. Eftersom det är näst intill omöjligt att lyssna på två röster samtidigt, är det viktigt att vi ”känner” Jesus röst och lyssnar på honom. Jehova har satt honom som herde över oss. (Läs Johannes 10:3–5.)

 7 Jesus sa: ”Ge akt på vad ni hör.” (Mark. 4:24) Jehovas vägledning är tydlig och sann, men vi måste ha rätt inställning så att vi tar emot det han säger. Om vi inte aktar oss skulle vi kunna lyssna på Satans ondskefulla råd i stället för Guds kärleksfulla vägledning. Låt aldrig den här världens musik, filmer, tv-program, böcker, umgänge, lärare eller så kallade experter styra ditt liv. (Kol. 2:8)

8. a) Hur kan vårt eget hjärta göra det lätt för Satan att påverka oss? b) Vad kan hända om vi ignorerar varningssignaler?

8 Satan vet att vi är syndfulla människor, och han tar varje tillfälle att angripa våra svaga punkter. Då kan det vara oerhört svårt att bevara sig lojal mot Jehova. (Joh. 8:44–47) Hur ska vi kunna klara av det? Tänk dig en person som överrumplas av en situation och ger efter för sina begär. Innan han har hunnit tänka efter har han gjort något som han aldrig hade trott att han skulle göra. (Rom. 7:15) Hur kunde det bli så? Troligen har han gradvis blivit mindre uppmärksam på Jehovas röst. Antingen har han missat varningssignalerna om vad som hänt i hans hjärta, eller också har han valt att ignorera dem. Han kan till exempel ha slutat be, saktat farten i tjänsten eller börjat utebli från möten. Till slut ger han efter och gör något som han vet är fel. Vi kan undvika att göra ett sådant katastrofalt misstag om vi är uppmärksamma och reagerar omedelbart på varje varningssignal. Och om vi lyssnar till Jehovas röst låter vi inte heller några avfälliga tankar gro. (Ords. 11:9)

9. Varför är det viktigt att vi upptäcker dåliga tendenser tidigt?

9 Ju tidigare man upptäcker en allvarlig fysisk sjukdom, desto större chans har man att överleva. På samma sätt kan vi undvika en andlig katastrof om vi snabbt upptäcker tendenser som skulle kunna få oss att duka under för en frestelse. Vi måste göra något omedelbart, innan vi blir ”fångade levande av honom [Satan] för att göra hans vilja”. (2 Tim. 2:26) Vad ska vi göra om vi upptäcker att vi har låtit våra tankar och våra önskningar utvecklas åt fel håll? Vi måste handla snabbt och ödmjukt återvända till Jehova, ta till oss hans råd och lyssna på honom av hela vårt hjärta. (Jes. 44:22) Vi måste vara medvetna om att ett dåligt beslut skulle kunna skada oss så allvarligt att vi får dras med  svåra konsekvenser i den här ordningen. Det bästa är verkligen att aldrig lämna Jehova över huvud taget.

Hur kan en bra andlig rutin hjälpa oss att inte bli lurade av Satan? (Se paragraf 4–9.)

AKTA DIG FÖR STOLTHET OCH GIRIGHET

10, 11. a) Vad utmärker en stolt person? b) Vad lär vi oss av Kora, Datan och Abiram?

10 Vi måste inse att vårt hjärta kan leda oss i fel riktning. Våra syndfulla tendenser är verkligen starka. Ta till exempel stolthet och girighet. De egenskaperna kan få oss att ignorera Jehovas röst och begå allvarliga misstag. En stolt person har en överdriven syn på sin egen betydelse. Han kanske tror att han kan göra vad han vill, att ingen annan har rätt att säga något. Han kanske tycker att han står över sina medkristna, de äldste och till och med församlingen och vägrar därför att lyssna till råd och tillrättavisning. Jehovas röst har blivit väldigt avlägsen för honom.

11 Under israeliternas vandring i vildmarken gjorde Kora, Datan och Abiram uppror mot Moses och Arons myndighet. Eftersom de var stolta gjorde de egna anordningar för att tillbe Jehova. Hur reagerade Jehova? Han avrättade dem. (4 Mos. 26:8–10) Vilken viktig lärdom för oss! Uppror mot Jehova leder till katastrof. Bibeln säger att ”stolthet går före fall”. (Ords. 16:18; Jes. 13:11)

12, 13. a) Ge ett exempel på att girighet kan leda till katastrof. b) Förklara hur snabbt girigheten kan växa om man inte gör något åt den.

12 En annan farlig egenskap är girighet. En girig person tar sig ofta friheter och bryter mot regler för hur man uppför sig. När den arameiske härföraren Naaman botades från sin spetälska ville han ge profeten Elisa gåvor. Elisa vägrade ta emot dem. Men Gehasi, Elisas medhjälpare, kunde inte släppa tanken på de lyxiga gåvorna. Han tänkte: ”Så sant Jehova lever, jag springer efter honom [Naaman] och får något av honom.” Sedan sprang han efter Naaman, utan att berätta det för Elisa. När han kom i kapp Naaman ljög han för honom och bad om ”en talent silver och två ombyten kläder”. Vad fick det för konsekvenser att Gehasi gjorde detta och dessutom ljög för Jehovas profet? Han drabbades av Naamans spetälska. (2 Kung. 5:20–27)

13 Girighet börjar ofta som ett litet frö, men kan växa snabbt och förstöra vårt liv om vi inte ser upp. Berättelsen om Akan visar vilken stark kraft girigheten är. Lägg märke till hur snabbt den påverkade Akan. Han berättade själv: ”När jag bland bytet fick se en vacker ämbetsklädnad från Shinar och två hundra siklar silver och en guldtacka, femtio siklar var dess vikt, då ville jag ha dem, och jag tog dem.” I stället för att kväva den giriga impulsen gav han efter för den, stal föremålen och gömde dem i sitt tält. När brottet avslöjades sa Josua till honom att Jehova inte skulle låta honom komma undan. Samma dag stenades Akan och hans familj. (Jos. 7:11, 21, 24, 25) Girigheten ligger latent hos oss och skulle kunna ta över när som helst. Därför måste vi ta oss ”i akt för allt slags habegär”. (Luk. 12:15) Även om orätta eller omoraliska tankar dyker upp ibland är det livsviktigt att vi tar kontroll över dem och inte låter det gå så långt att vi begår en synd. (Läs Jakob 1:14, 15.)

14. Vad ska vi göra om vi upptäcker stolta eller giriga tendenser hos oss själva?

14 Både stolthet och girighet kan få katastrofala följder. Om vi tänker igenom vad det leder till att handla orätt  kan det hjälpa oss att fortsätta höra Jehovas röst tydligt. (5 Mos. 32:29) I Bibeln talar Jehova inte bara om vad som är rätt – han förklarar också varför det är bra för oss att göra det som är rätt och vad det leder till att handla fel. Om vi frestas att göra något fel därför att vi är stolta eller giriga behöver vi verkligen tänka igenom konsekvenserna. Vi måste tänka på hur det skulle påverka oss och dem vi älskar, men särskilt vårt förhållande till Jehova.

KOMMUNICERA MED JEHOVA

15. Vad kan vi lära oss av Jesus när det gäller att kommunicera?

15 Jehova vill vårt bästa. (Ps. 1:1–3) Han ger oss den vägledning vi behöver i precis rätt tid. (Läs Hebréerna 4:16.) Trots att Jesus var fullkomlig var han beroende av att regelbundet kommunicera med Jehova, och han slutade aldrig att be. Jehova gav honom stöd och vägledning på ett helt fantastiskt sätt. Han sände änglar som betjänade honom, gav honom helig ande och hjälpte honom att välja ut de 12 apostlarna. Jehova talade till och med från himlen för att visa att han gav sitt stöd åt Jesus och godkände honom. (Matt. 3:17; 17:5; Mark. 1:12, 13; Luk. 6:12, 13; Joh. 12:28) Precis som Jesus behöver vi öppna oss för Jehova och be till honom från hjärtat. (Ps. 62:7, 8; Hebr. 5:7) Då kan vi hålla oss nära honom och leva på ett sätt som ger honom ära.

16. Hur hjälper Jehova oss att höra hans röst?

16 Jehova kan ge oss all vägledning vi behöver genom sin ande, men han tvingar oss inte att ta emot den. Vi måste be om hans heliga ande, och då ger han oss frikostigt av den. (Läs Lukas 11:10–13.) I Bibeln uppmanas vi också: ”Ge ... akt på hur ni lyssnar.” (Luk. 8:18) Det skulle till exempel vara oärligt att be Jehova om hjälp att komma över omoraliska känslor om man samtidigt fortsätter att titta på pornografi eller omoraliska filmer. För att få hans hjälp måste vi se till att vara där hans ande finns och undvika situationer som hindrar den från att verka. Vi vet att hans ande är närvarande vid våra församlingsmöten. Många av Jehovas tjänare har undvikit stora problem genom att lyssna till Jehova under mötena. De har blivit medvetna om att felaktiga önskningar hållit på att utvecklas i deras hjärta och tagit itu med situationen. (Ps. 73:12–17; 143:10)

LYSSNA NOGA TILL JEHOVAS RÖST

17. Varför är det farligt att förlita sig på sig själv?

17 Vi kan lära oss något viktigt av kung David i Israel. När han var ung besegrade han den filisteiske jätten Goljat. Sedan blev han soldat, kung, beskyddare och beslutsfattare åt en hel nation. Men när han började förlita sig på sig själv blev han bedragen av sitt eget hjärta. Han begick en allvarlig synd med Batseba och ordnade till och med så att hennes man, Uria, blev dödad. När David blev tillrättavisad erkände han ödmjukt sin synd och blev Jehovas vän igen. (Ps. 51:4, 6, 10, 11)

18. Vad kan hjälpa oss att fortsätta lyssna till Jehovas röst?

18 Vi vill följa rådet i 1 Korinthierna 10:12 och aldrig bli för självsäkra. Eftersom vi inte har förmågan att styra våra steg själva, kommer vi antingen att lyssna på Jehovas röst eller på Djävulens röst. (Jer. 10:23) Vi får aldrig sluta be eller följa den heliga andens vägledning. Låt oss alltid lyssna noga till Jehovas röst!