”Kvinnorna som kungör de goda nyheterna är en stor här.” (PS. 68:11)

1, 2. a) Vilka gåvor fick Adam av Jehova? b) Varför skapade Gud en hustru åt Adam? (Se den inledande bilden.)

JEHOVA hade en bestämd avsikt när han skapade jorden. Han ”formade den till att vara bebodd”. (Jes. 45:18) Den första människan, Adam, skapades fullkomlig och fick ett underbart hem, Edens trädgård. Där kunde han njuta av de majestätiska träden, de porlande bäckarna och de lekfulla djuren. Men han saknade något mycket viktigt, och vad det var förstår vi av Jehovas ord: ”Det är inte gott för mannen att vara ensam. Jag skall göra en hjälpare åt honom, som ett komplement till honom.” Sedan lät Jehova en djup sömn falla över Adam, tog ett av hans revben och ”byggde ... en kvinna av revbenet”. När Adam vaknade blev han överlycklig! Han sa: ”Detta är äntligen ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall kallas kvinna, ty av man är hon tagen.” (1 Mos. 2:18–23)

2 Kvinnan skulle vara en perfekt medhjälpare åt mannen, en verklig gåva från Gud. Hon fick också förmånen att kunna föda barn. Därför ”gav Adam sin hustru namnet Eva, för hon skulle bli mor till alla levande”. (1 Mos. 3:20, noten) Tillsammans fick de uppgiften att fylla jorden med fullkomliga  människor. Med tiden skulle hela jorden bli ett paradis där människan tog hand om djuren. (1 Mos. 1:27, 28)

3. a) Vad behövde Adam och Eva göra för att bli välsignade av Gud, men vad hände? b) Vilka frågor ska vi besvara?

3 För att Adam och Eva skulle få uppleva alla dessa välsignelser behövde de göra Jehovas vilja och underordna sig hans styre. (1 Mos. 2:15–17) Det var bara då som de skulle kunna leva upp till Jehovas förväntningar. Men tyvärr lät de sig påverkas av ”den ursprunglige ormen”, Satan, och gjorde uppror mot Jehova. (Upp. 12:9; 1 Mos. 3:1–6) Vilka konsekvenser har det här upproret fått för kvinnor? Vad uträttade kvinnor som tjänade Gud i forna tider? Varför kan man säga att kristna kvinnor i vår tid är ”en stor här”? (Ps. 68:11)

UPPRORETS KONSEKVENSER

4. Vem höll Jehova ansvarig för de första människornas synd?

4 När Adam ställdes till svars för sitt uppror kom han med den här dåliga ursäkten: ”Kvinnan som du gav mig till att vara hos mig, hon gav mig frukt från trädet, och så åt jag.” (1 Mos. 3:12) Han tog inte ansvar för sitt felaktiga handlingssätt. I stället försökte han skylla på Eva och till och med på Jehova, som hade skapat henne som en gåva åt honom. Både Adam och Eva syndade, men det var Adam som hölls ansvarig. Därför skrev Paulus att ”synden kom in i världen genom en enda människa [Adam], och döden genom synden”. (Rom. 5:12)

5. Vad har blivit bevisat genom att människor har fått styra sig själva oberoende av Gud?

5 Satan fick de första människorna att tro att de inte behövde underordna sig Jehova. Det väckte den viktiga frågan: Vem har rätt att styra? För att avgöra det en gång för alla har Gud tillåtit människor att styra sig själva oberoende av honom under en begränsad tid. Han visste att det skulle bevisa att vi inte klarar oss utan honom. Århundradena igenom har det mänskliga samhället kastats från den ena katastrofen till den andra. Bara under de senaste hundra åren har omkring 100 000 000 människor dött i krig, och det inbegriper miljontals oskyldiga män, kvinnor och barn. Så redan nu är det bevisat: ”Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jer. 10:23) Och eftersom vi inser det underordnar vi oss Jehovas styre. (Läs Ordspråksboken 3:5, 6.)

6. Hur behandlas kvinnor och flickor i många länder?

6 Både män och kvinnor har blivit illa behandlade i Satans onda värld. (Pred. 8:9; 1 Joh. 5:19) Men några av de grymmaste övergreppen har begåtts mot kvinnor. Globalt sett rapporteras det att omkring 30 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av en partner. Pojkar favoriseras i en del kulturer eftersom de förväntas föra släkten vidare och ta hand om sina äldre släktingar. I en del länder är flickor oönskade, och många fler flickor än pojkar aborteras.

7. Vilket utgångsläge fick både män och kvinnor?

7 Jehova tycker verkligen inte om att se kvinnor bli illa behandlade. Han behandlar dem rättvist och respekterar dem. Man förstår hur Jehova ser på kvinnor när man läser att Eva skapades fullkomlig och att hon hade egenskaper som gjorde henne till Adams komplement, inte hans slav. Vid slutet av den sjätte skapelsedagen ”såg Gud på allt som han hade gjort, och se, det var mycket  gott”. (1 Mos. 1:31) Ja allt som Jehova hade skapat var ”mycket gott”. Både män och kvinnor fick bästa tänkbara utgångsläge.

KVINNOR SOM HADE JEHOVAS STÖD

8. a) Beskriv hur människor i allmänhet beter sig. b) Vilka har Jehova visat att han tycker om?

8 Efter upproret i Eden började män och kvinnor i allmänhet bete sig sämre och sämre, och under de senaste 100 åren har situationen varit värre än någonsin. I Bibeln är det förutsagt att människor skulle uppföra sig illa under ”de sista dagarna”. Det har blivit så vanligt att människor gör hemska saker att man utan tvivel kan säga att vi lever i ”kritiska tider”. (2 Tim. 3:1–5) Men genom hela människans historia har Jehova visat att han tycker om män och kvinnor som förtröstar på honom, följer hans lagar och underordnar sig hans styre. (Läs Psalm 71:5.)

9. Hur många överlevde den stora översvämningen, och varför gjorde de det?

9 När Jehova lät en översvämning förstöra den våldsamma världen på Noas tid var det endast ett fåtal som överlevde. Om Noas bröder och systrar fortfarande levde då, dog de också i vattenmassorna. (1 Mos. 5:30) Men lika många kvinnor som män överlevde. Det var Noa och hans hustru tillsammans med deras tre söner och sonhustrur. De fick leva därför att de tjänade Gud och gjorde hans vilja. Alla människor som finns på jorden i dag härstammar från dessa åtta personer som hade Jehovas stöd. (1 Mos. 7:7; 1 Petr. 3:20)

10. Varför gav Jehova sitt stöd åt kvinnor som Sara och Rebecka?

10 Många år senare, på patriarkernas tid, gav Jehova också sitt stöd åt trogna kvinnor som Sara och Rebecka. Det skulle han inte ha gjort om de hade varit missnöjda och klagat över sin lott i livet. (Jud. 16) Det är svårt att tänka sig att Sara, som var gift med Abraham, protesterade högljutt när de lämnade sitt bekväma liv i Ur för att i stället bo i tält i ett främmande land. I stället sägs det att ”Sara lydde Abraham och kallade honom ’herre’”. (1 Petr. 3:6) Tänk också på Rebecka, som blev en uppskattad hustru åt Isak. Hon var en verklig välsignelse från Jehova. Det är inte konstigt att hennes man ”kom att älska henne” och att han ”fann tröst efter förlusten av sin mor”. (1 Mos. 24:67) Det finns många kvinnor i dag som påminner om Sara och Rebecka, och vi uppskattar dem mycket.

11. Hur visade två hebreiska barnmorskor mod?

11 Medan israeliterna var slavar i Egypten ökade de kraftigt i antal, och farao befallde att alla hebreiska pojkar skulle dödas vid födseln. Men barnmorskorna Sifra och Pua hade djup respekt för Jehova och handlade modigt. De hade troligen tillsyn över de andra hebreiska barnmorskorna och såg till att barnen inte dödades. Jehova belönade dem senare med egna familjer (2 Mos. 1:15–21)

12. Vad var speciellt med Debora och Jael?

12 På domartiden hade profetissan Debora Jehovas stöd. Hon styrkte domaren Barak, och det var delvis tack vare henne som israeliterna befriades från förtryck. Men hon förutsade också att Barak inte skulle få äran för segern över kanaanéerna. Jehova skulle i stället ge den kanaaneiske härföraren Sisera ”i en kvinnas hand”. Det uppfylldes när den icke-israelitiska kvinnan Jael dödade honom. (Dom. 4:4–9, 17–22)

13. Vad berättar Bibeln om Abigajil?

 13 På 1000-talet f.v.t. levde Abigajil, som var en förståndig och handlingskraftig kvinna. Hennes man Nabal var däremot hård och oförståndig, en riktig odugling. (1 Sam. 25:2, 3, 25) David och hans män hade skyddat Nabals egendom under en tid, men när de bad om lite mat ville han inte ge dem något, utan ”skrek förebråelser åt dem”. David blev så upprörd att han tänkte döda Nabal och hans män. När Abigajil fick reda på det tog hon med sig mat och dryck till David och hans män, och på så sätt lyckades hon förhindra att någon dödades. (1 Sam. 25:8–18) Senare sa David till henne: ”Välsignad vare Jehova, Israels Gud, som den här dagen har sänt dig för att möta mig!” (1 Sam. 25:32) När Nabal hade dött gifte sig David och Abigajil. (1 Sam. 25:37–42)

14. Vilket arbete hjälpte Sallums döttrar till med, och hur efterliknar kristna kvinnor dem i vår tid?

14 Många män, kvinnor och barn dog när Jerusalem och templet förstördes av den babyloniska hären 607 f.v.t. Stadsmuren återuppbyggdes 455 f.v.t. med Nehemja som arbetsledare. Bland dem som hjälpte till med reparationsarbetet fanns döttrarna till Sallum, som var furste över halva Jerusalems distrikt. (Neh. 3:12) De här kvinnorna hade inget emot att hugga i och utföra kroppsarbete. Vi i vår tid uppskattar också alla de kristna kvinnor som villigt arbetar på olika byggprojekt.

KVINNOR I DET FÖRSTA ÅRHUNDRADET

15. Vilken förmån fick en kvinna som hette Maria?

15 Strax före vår tideräknings början och ett antal år därefter lät Jehova flera kvinnor vara med om fantastiska saker. En av dem var en ung kvinna som hette Maria. Medan hon fortfarande bara var förlovad med Josef fick hon vara med om ett underverk och blev gravid genom helig ande. Varför valde Jehova ut just henne som mor till Jesus? Utan tvivel därför att hon hade de andliga egenskaper som skulle krävas för att uppfostra sin fullkomlige son till en mogen vuxen. Tänk vilken förmån att få bli mor till den största människan som någonsin levt på jorden! (Matt. 1:18–25)

16. Ge ett exempel på hur Jesus behandlade kvinnor.

16 Jesus behandlade kvinnor väl. Tänk till exempel på den kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån i folkmassan och rörde vid hans kläder. Han tillrättavisade henne inte, utan sa i stället vänligt: ”Min dotter, din tro har gjort dig frisk. Gå i frid, och var frisk från din plågsamma sjukdom.” (Mark. 5:25–34)

17. Vilket underverk inträffade på pingstdagen år 33?

17 En del kvinnor som var Jesus lärjungar följde med honom och apostlarna och gav dem praktisk hjälp. (Luk. 8:1–3) Och vid pingsten år 33 fick omkring 120 män och kvinnor ta emot helig ande på ett mycket speciellt sätt. (Läs Apostlagärningarna 2:1–4.) Detta var förutsagt med orden: ”Jag [Jehova] skall utgjuta min ande över varje slag av kött, och era söner och era döttrar skall profetera. ... Och även över tjänarna och över tjänarinnorna skall jag i de dagarna utgjuta min ande.” (Joel 2:28, 29) Genom underverket på pingstdagen visade Jehova att han gav sitt stöd åt de män och kvinnor som blev ”Guds Israel”. (Gal. 3:28; 6:15, 16) Några av de kristna kvinnor som var aktiva i tjänsten under det första århundradet  var evangelieförkunnaren Filippus fyra döttrar. (Apg. 21:8, 9)

KVINNORNA ÄR ”EN STOR HÄR”

18, 19. a) Vilken förmån har Jehova gett både män och kvinnor? b) Vad säger psalmisten om kvinnor som förkunnar de goda nyheterna?

18 I slutet av 1800-talet var en liten grupp män och kvinnor mycket intresserade av att hitta sanningen i Bibeln. De öppnade vägen för dem som nu är med och uppfyller Jesus ord: ”Och dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matt. 24:14)

19 Den lilla gruppen bibelforskare har vuxit, och nu finns det omkring 8 000 000 vittnen för Jehova. Och 2013 visade mer än 11 000 000 intresse för Bibeln och vår verksamhet genom att vara med vid högtiden till minne av Jesus död. I de flesta länder är majoriteten av de närvarande kvinnor. Dessutom utgör kvinnor större delen av de mer än 1 000 000 heltidsförkunnare som finns världen över. Jehova ärar verkligen kvinnor genom att låta dem uppfylla psalmistens ord: ”Jehova låter ordet ljuda, kvinnorna som kungör de goda nyheterna är en stor här.” (Ps. 68:11)

Kvinnorna som förkunnar de goda nyheterna är verkligen ”en stor här”. (Se paragraf 18 och 19.)

STORA VÄLSIGNELSER VÄNTAR TROGNA KVINNOR

20. Vad skulle vi kunna ha som studieprojekt?

20 Utrymmet räcker tyvärr inte till för att gå igenom alla trogna kvinnor som nämns i Bibeln. Men vi kan läsa om dem i Guds ord och i vår litteratur. Vi skulle kunna tänka igenom hur vi kan efterlikna Ruts lojalitet. (Rut 1:16, 17) Och vi kan stärka vår tro genom att läsa den bibelbok som bär drottning Esters namn eller artiklar som handlar om henne. Sådana studieprojekt kan vara mycket givande och skulle kunna ingå i den andliga familjekvällen. Om vi är ensamstående kan vi gå igenom sådana ämnen under vårt personliga studium.

21. Hur har trogna kvinnor visat att de älskar Jehova trots motstånd?

21 Jehova välsignar verkligen det predikoarbete kristna kvinnor utför och stöder dem under svårigheter. Han hjälpte dem till exempel under nazistiskt och kommunistiskt styre när många av dem fick lida och till och med dö därför att de var trogna. (Apg. 5:29) Även i dag är våra systrar med och försvarar Jehovas rätt att styra. Precis som i fallet med de forntida israeliterna är det som att han tar deras högra hand och säger: ”Var inte rädd. Jag skall hjälpa dig.” (Jes. 41:10–13)

22. Vad kan vi se fram emot?

22 Snart kommer trogna män och kvinnor att göra jorden till ett paradis och hjälpa miljoner som uppväcks att lära känna Jehovas avsikter. Till dess vill vi alla, både män och kvinnor, uppskatta förmånen att få ”tjäna honom skuldra vid skuldra”. (Sef. 3:9)