Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Augusti 2014

Hur närmar sig Jehova oss?

Hur närmar sig Jehova oss?

”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (JAK. 4:8)

1. Vilket behov har vi människor, och vilka kan fylla det?

VI MÄNNISKOR har ett mycket stort behov av att ha nära relationer till andra. En vän är någon man känner väl, tycker mycket om och litar på. Vi mår bra när vi har familjemedlemmar och vänner som älskar oss, uppskattar oss och förstår oss. Men den person som vi behöver utveckla de allra starkaste banden till är vår store Skapare. (Pred. 12:1)

2. Vad lovar Jehova, men varför tror många inte på det löftet?

2 Jehova vill att vi ska bli hans vänner, och han lovar att om vi närmar oss honom så ska han närma sig oss. (Jak. 4:8) Det är verkligen en värmande tanke! Men många tycker att det låter orealistiskt. Antingen känner de sig ovärdiga att ha ett nära förhållande till honom eller så tror de att han är otillgänglig. Är det verkligen möjligt att bli nära vän med Jehova?

3. Vad måste vi inse om Jehova?

3 Ja, det är möjligt att lära känna Jehova, eftersom han ”inte är långt borta från någon enda av oss”. (Läs Apostlagärningarna 17:26, 27; Psalm 145:18.) Trots att vi är ofullkomliga vill Jehova inget hellre än att ta emot oss och låta  oss bli hans nära vänner. (Jes. 41:8; 55:6) En psalmist som själv hade upplevt det skrev om Jehova: ”Du som hör bön, till dig kommer allt kött.” Han fortsatte: ”Lycklig är den som du utväljer och låter komma dig nära.” (Ps. 65:2, 4) Det Bibeln berättar om Asa, som var kung i Juda, visar vad som händer när vi närmar oss Jehova och hur han reagerar när vi gör det. *

ETT TALANDE EXEMPEL FRÅN FORNTIDEN

4. Hur var Asa ett exempel för folket i Juda?

4 När Asa blev kung hade tempelprostitution och avgudadyrkan fått starkt fäste i Juda. Men Asa brann för sann tillbedjan och tog itu med situationen. (1 Kung. 15:9–13) Därför kunde han också uppmana folket ”att söka Jehova, sina förfäders Gud, och att handla efter lagen och budet”. Jehova välsignade de första tio åren av hans styre med fullständig fred. Förstod Asa varför förhållandena var så goda? Han sa till folket: ”Landet står ännu till vårt förfogande, därför att vi har sökt Jehova, vår Gud. Vi har sökt honom, och han ger oss vila på alla sidor.” (2 Krön. 14:1–7) Vad hände sedan?

5. Vilken situation gjorde att Asa fick visa hur mycket han litade på Jehova, och hur gick det?

5 Tänk dig att du är Asa. Etiopiern Sera har dragit upp mot Juda med 1 000 000 man och 300 stridsvagnar. (2 Krön. 14:8–10) Hur känns det när en sådan enorm här marscherar in i ditt rike? Själv har du bara 580 000 man, så fienderna är nästan dubbelt så många. Hur skulle du ha reagerat? Skulle du ha undrat varför Jehova tillät en sådan invasion? Hade du försökt tänka ut en egen lösning på krisen? Asas reaktion visar vilket nära förhållande han hade till Jehova och hur mycket han litade på honom. Han ropade innerligt: ”Hjälp oss, Jehova, vår Gud, ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit emot denna skara. Jehova, du är vår Gud. Låt inte en dödlig människa hålla stånd mot dig.” Hur besvarade Jehova Asas bön? Bibeln berättar: ”Då lät Jehova etiopierna lida nederlag.” Inte en enda fiende överlevde striden som följde! (2 Krön. 14:11–13)

6. Hur kan vi efterlikna Asa?

6 Vad var det som gjorde att Asa kunde lita så fullständigt på Jehovas vägledning och beskydd? Bibeln säger att ”Asa gjorde det som var rätt i Jehovas ögon” och att hans hjärta var ”odelat gentemot Jehova”. (1 Kung. 15:11, 14) Vi måste också tjäna Jehova med ett odelat hjärta. Det är helt nödvändigt om vi ska kunna ha ett nära förhållande till honom nu och i framtiden. Vi kan verkligen vara tacksamma över att Jehova har tagit initiativet och dragit oss till sig och att han hjälper oss att hålla oss nära honom. Vi ska se på två sätt som han har gjort det på.

JEHOVA HAR DRAGIT OSS TILL SIG GENOM LÖSENOFFRET

7. a) Vad har Jehova gjort som drar oss till honom? b) Vad är det största Jehova har gjort som drar oss till honom?

7 Jehova visade kärlek till mänskligheten när han skapade vårt vackra hem, jorden. Han visar fortfarande sin kärlek genom att ge oss allt vi behöver för att uppehålla livet. (Apg. 17:28; Upp. 4:11) Men ännu viktigare är att han fyller vårt andliga behov. (Luk. 12:42) Han  lovar också att personligen lyssna när vi ber till honom. (1 Joh. 5:14) Men den största kärlekshandlingen som drar oss till honom är ändå lösenoffret. (Läs 1 Johannes 4:9, 10, 19.) Jehova sände sin ”enfödde Son” till jorden för att vi skulle kunna bli befriade från synd och död. (Joh. 3:16)

8, 9. Vilken betydelse har Jesus?

8 Jehova har till och med gjort det möjligt för människor som levde innan Jesus gav sitt liv att få nytta av lösenoffret. Från det ögonblick då Jehova förutsade att det skulle komma en räddare var lösen redan så gott som betald från hans ståndpunkt sett. Han visste att hans avsikter inte skulle misslyckas. (1 Mos. 3:15) Flera hundra år längre fram tackade Paulus Gud för ”frigörelsen genom lösen som betalats i Kristus Jesus”. Paulus tillade att Gud ”förlät de synder som förekommit i det förgångna, medan han utövade fördragsamhet”. (Rom. 3:21–26) Jesus har helt avgörande betydelse för att vi ska kunna komma nära Gud.

9 Det är bara genom Jesus som ödmjuka människor kan lära känna Jehova och få ett nära, personligt förhållande till honom. Hur framhåller Bibeln det? Paulus skrev: ”Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” (Rom. 5:6–8) Jesus lösenoffer betalades inte därför att vi är förtjänta av det, utan därför att vi är älskade. ”Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom”, sa Jesus. Vid ett annat tillfälle sa han: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh. 6:44; 14:6) Jehova använder sin heliga ande för att dra människor till sig genom Jesus och för att hjälpa dem att bli kvar i hans kärlek så att de kan få evigt liv. (Läs Judas 20, 21.) Nu ska vi gå igenom det andra sättet som Jehova drar oss på.

JEHOVA DRAR OSS GENOM SITT SKRIVNA ORD

10. Hur hjälper Bibeln oss att komma närmare Jehova?

10 Hittills i den här artikeln har vi citerat från eller hänvisat till 14 olika bibelböcker. Hur skulle vår situation ha varit utan Bibeln? Vi hade inte ens känt till att vi kan få ett nära förhållande till vår Skapare. Och vi hade inte känt till lösenoffret eller att Jesus hjälper oss att närma oss Jehova. Med hjälp av sin heliga ande såg Jehova till att vi fick Bibeln, som gör att vi kan lära känna hans tilltalande personlighet och få ett fantastiskt hopp för framtiden. I Andra Moseboken 34:6, 7 beskriver Jehova sig själv som ”en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke och sanning, som bevarar kärleksfull omtanke mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd”. Vem dras inte till en sådan person? Jehova vet att ju mer vi lär oss om honom från Bibeln, desto verkligare blir han för oss och desto närmare kommer vi honom.

11. Varför är det viktigt att vi lär oss mer om Jehovas egenskaper och handlingssätt? (Se den inledande bilden.)

11 I inledningen till boken Närma dig Jehova beskrivs det hur vi kan få ett nära förhållande till honom. Det står: ”All vänskap bygger på att man känner personen i fråga, beundrar hans speciella egenskaper och sätter värde på dem. Guds egenskaper och handlingssätt uppenbaras i Bibeln, och därför är det mycket viktigt att vi studerar den.”  Vi kan verkligen vara tacksamma att Bibeln är skriven på ett sätt som vi människor kan förstå.

12. Varför lät Jehova människor skriva Bibeln?

12 Jehova kunde ha låtit änglar skriva Bibeln. De är ju mycket intresserade av oss och det vi gör. (1 Petr. 1:12) Och de hade naturligtvis klarat av det uppdraget. Men hade de kunnat se saker ur vår synvinkel? Hade de kunnat leva sig in i våra behov, svagheter och önskningar? Nej, och Jehova visste att de hade begränsningar på det området. Genom att låta människor skriva Bibeln gjorde han den mer personlig för oss. Vi kan förstå hur de bibliska personerna tänkte och kände. Vi kan leva oss in i deras besvikelser, tvivel, oro och svagheter, och vi blir glada när vi läser om deras glädjeämnen och framgångar. Precis som profeten Elia hade bibelskribenterna ”känslor lika våra”. (Jak. 5:17, noten)

Varför dras vi närmare Jehova när vi tänker på hur han behandlade Jona och Petrus? (Se paragraf 13 och 15.)

13. Vilka känslor väcker Jonas bön hos dig?

13 Skulle en ängel till exempel ha kunnat göra rättvisa åt Jonas känslor när han försökte smita undan från det uppdrag Gud hade gett honom? Det var naturligtvis mycket bättre att Jehova lät Jona själv skriva ner sin berättelse, däribland den innerliga bön han bad när han trodde att han skulle dö i djupet. Jona sa: ”När min själ blev kraftlös inom mig, kom jag ihåg Jehova.” (Jon. 1:3, 10; 2:1–9)

14. Varför kan vi förstå det Jesaja skrev om sig själv?

14 Tänk också på vad Jehova lät profeten Jesaja skriva om sig själv. Han fick se en syn av Guds härlighet som påminde honom om hur syndfull han själv var. Han skrev: ”Ve mig! Ty jag har så gott som bringats till tystnad; jag är ju  en man med orena läppar, och jag bor bland ett folk med orena läppar; ty mina ögon har sett Kungen, härarnas Jehova!” (Jes. 6:5) En ängel hade aldrig kunnat säga så om sig själv, men det kunde Jesaja. Som människor har vi inga problem att förstå hur han kände sig.

15, 16. a) Varför kan vi förstå andra människors känslor? Ge några exempel. b) Vad kan hjälpa oss att komma närmare Jehova?

15 Skulle en ängel ha kunnat säga ”jag är inte värdig”, som Jakob sa, eller jag är ”syndig”, som Petrus sa? (1 Mos. 32:10; Luk. 5:8) Skulle änglarna ha känt sig ”rädda”, som Jesus lärjungar, eller skulle de ha behövt ”ta mod” till sig för att predika trots motstånd, som Paulus och andra behövde göra? (Joh. 6:19; 1 Thess. 2:2) Nej, änglarna är fullkomliga på alla sätt och har inte våra begränsningar. Men när ofullkomliga människor uttrycker sådana känslor förstår vi dem direkt, eftersom vi också bara är människor. När vi läser Bibeln kan vi därför följa uppmaningen: ”Gläd er med dem som gläder sig; gråt med dem som gråter.” (Rom. 12:15)

16 Vi kommer att lära oss många underbara saker om Jehova när vi begrundar hur han behandlade sina trogna tjänare på Bibelns tid. Vi kan se hur han tålmodigt och kärleksfullt stärkte vänskapen till dem. På det sättet lär vi känna Jehova väl och utvecklar djup kärlek till honom, och det drar oss ännu närmare honom. (Läs Psalm 25:14.)

BYGG ETT OFÖRSTÖRBART FÖRHÅLLANDE TILL GUD

17. a) Vad sa Asarja till Asa? b) Vad gjorde Asa längre fram i livet, och hur gick det?

17 Sedan kung Asa hade vunnit en storslagen seger över etiopierna sa Guds profet Asarja något mycket vist till honom och till folket. Han sa: ”Jehova är med er, så länge ni är med honom, och om ni söker honom, kommer han att låta sig finnas av er, men om ni överger honom, kommer han att överge er.” (2 Krön. 15:1, 2) Men längre fram i livet gick Asa ändå sina egna vägar. När han hotades av nordriket Israel sökte han hjälp hos araméerna. I stället för att återigen vända sig till Jehova för att få hjälp slöt han alltså ett förbund med icke-judar. Profeten Hanani sa därför till Asa: ”Du har handlat dåraktigt med avseende på detta, ty från och med nu kommer det att vara krig mot dig.” Och under resten av hans regeringstid plågades landet mycket riktigt av krig. (2 Krön. 16:1–9) Vad är lärdomen för oss?

18, 19. a) Vad ska vi göra om vi har låtit avståndet till Jehova växa? b) Hur kan vi komma närmare Jehova?

18 Vi får aldrig dra oss bort från Jehova. Om vi har låtit avståndet till honom växa, måste vi omedelbart följa uppmaningen i Hosea 12:6: ”Till din Gud skall du vända tillbaka; håll fast vid kärleksfull omtanke och rättvisa, och sätt alltid ditt hopp till din Gud.” Målet för oss alla bör vara att för varje dag som går komma allt närmare Jehova, och det kan vi göra genom att med uppskattning tänka på lösenoffret och studera hans ord, Bibeln. (Läs 5 Moseboken 13:4.)

19 ”Det är gott för mig att jag närmar mig Gud”, skrev psalmisten. (Ps. 73:28) Vi vill hela tiden lära oss mer om Jehova, och när vi gör det kommer vår kärlek till honom att växa sig allt starkare. Vår önskan är att stå Jehova nära – nu och i all evighet!

^ § 3 Du kan läsa mer om Asa i artikeln ”Det finns en lön för ert verk” i Vakttornet för 15 augusti 2012.