VI LEVER i den svåraste perioden i mänsklighetens historia. (2 Tim. 3:1–5) Varje dag prövas vår kärlek till Jehova och vår beslutsamhet att leva efter hans rättfärdiga normer. Jesus visste att det skulle bli svårt att leva i de sista dagarna, så han lovade sina efterföljare att han skulle ge dem den uppmuntran de behövde för att orka hålla ut till slutet. (Matt. 24:3, 13; 28:20) Han skulle tillsätta en trogen slav för att styrka dem och ge dem andlig ”mat i rätt tid”. (Matt. 24:45, 46)

Den trogne slaven tillsattes 1919. Sedan dess har den sett till att Guds folk har fått andlig mat på många olika språk. (Matt. 24:14; Upp. 22:17) Men det är inte allt material som finns på alla språk, och det är inte alla som har tillgång till det som publiceras elektroniskt. Det är till exempel många som inte kan se de filmer och läsa de artiklar som enbart läggs ut på jw.org. Innebär det att en del går miste om den mat de behöver för att hålla sig andligt friska? För att få svar på det kan vi fundera över fyra viktiga frågor.

 1 Vad är huvudingrediensen i den mat vi får från Jehova?

När Satan försökte fresta Jesus att förvandla stenar till bröd, svarade Jesus: ”Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje uttalande som går ut genom Jehovas mun.” (Matt. 4:3, 4) Jehovas uttalanden finns nedskrivna i Bibeln. (2 Petr. 1:20, 21) Därför är Bibeln huvudingrediensen i vår andliga mat. (2 Tim. 3:16, 17)

Jehovas organisation har översatt hela Bibeln eller delar av den till över 120 språk, och den siffran ökar för varje år. Om man även räknar med andra översättningar finns Bibeln tillgänglig helt eller delvis på tusentals språk och har tryckts i miljarder exemplar. Det är helt i linje med Jehovas vilja att ”alla slags människor skall bli räddade och komma till exakt kunskap om sanningen”. (1 Tim. 2:3, 4) Och eftersom det ”inte [finns] någon skapelse som är osynlig för honom” kan vi vara övertygade om att han kommer att dra dem som är ”medvetna om sitt andliga behov” till organisationen och se till att de får andlig mat. (Hebr. 4:13; Matt. 5:3, 6; Joh. 6:44; 10:14)

2 Varför är vår litteratur en viktig del av den andliga maten?

För att utveckla stark tro behöver man göra mer än att läsa Bibeln. Man måste också förstå det man läser och tillämpa det man lär sig. (Jak. 1:22–25) En etiopisk man under det första århundradet insåg detta. Han satt och läste i Guds ord när evangelieförkunnaren Filippus frågade honom: ”Förstår du verkligen vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag väl någonsin kunna det utan att någon vägleder mig?” (Apg. 8:26–31) Filippus hjälpte honom att få exakt kunskap i Guds ord. Mannen blev berörd av det han lärde sig och blev döpt. (Apg. 8:32–38) På liknande sätt har vi fått exakt kunskap om sanningen genom vår bibliska litteratur. Den har rört vårt hjärta och motiverat oss att tillämpa det vi har lärt oss. (Kol. 1:9, 10)

Genom vår litteratur får vi som Jehovas tjänare ett överflöd av andlig näring. (Jes. 65:13) Tidskriften Vakttornet, till exempel, finns på mer än 210 språk. Den förklarar profetior i Bibeln, ökar vår förståelse av djupa andliga sanningar och motiverar oss att leva efter Bibelns principer. Och Vakna!, som ges ut på omkring 100 språk, lär oss mer om Jehovas skaparverk och visar hur vi kan tillämpa Bibelns praktiska råd. (Ords. 3:21–23; Rom. 1:20) Den trogne slaven framställer bibliskt material på mer än 680 språk! Tar du dig tid att läsa Bibeln varje dag? Läser du alla tidskrifter och alla nya publikationer som ges ut på ditt språk?

Förutom all litteratur framställer Jehovas organisation också dispositioner för tal som ska hållas på våra möten och sammankomster. Tycker du om de tal, dramer, demonstrationer och intervjuer som framförs vid sådana tillfällen? Jehova bjuder oss verkligen på andliga festmåltider! (Jes. 25:6)

 3 Kommer man att bli undernärd om man inte har tillgång till all litteratur på sitt eget språk?

Svaret är nej. Vi behöver inte bli förvånade över att en del av Jehovas tjänare ibland har tillgång till mer andlig mat än andra. Varför inte det? Tänk på apostlarna. De fick mer undervisning än många andra lärjungar under det första århundradet. (Mark. 4:10; 9:35–37) Men de andra lärjungarna var ändå inte andligt undernärda. De fick det de behövde. (Ef. 4:20–24; 1 Petr. 1:8)

Det är också värt att tänka på att Jesus sa och gjorde mycket som inte finns med i evangelieskildringarna. Aposteln Johannes skrev: ”Men det är också många andra ting som Jesus gjorde, och om de någonsin blev nerskrivna i detalj, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de skriftrullar som blev skrivna.” (Joh. 21:25) Men även om Jesus första efterföljare visste mycket mer om honom än vad vi gör, är vi långt ifrån svältfödda. Jehova har sett till att vi vet tillräckligt om Jesus för att kunna följa i hans fotspår. (1 Petr. 2:21)

Tänk också på de brev som apostlarna skickade till de första kristna församlingarna. Paulus skrev åtminstone ett brev som inte finns bevarat i Bibeln. (Kol. 4:16) Är vår andliga mat bristfällig för att vi inte har det brevet? Nej. Jehova vet vad vi behöver och har gett oss tillräckligt för att vi ska kunna hålla oss andligt starka. (Matt. 6:8)

Jehova vet vad vi behöver och har gett oss tillräckligt för att vi ska kunna hålla oss andligt starka.

I dag har en del av Jehovas tjänare mer andlig mat än andra. Du kanske talar ett språk som det inte finns så mycket litteratur på. Men var övertygad om att Jehova tar hand om dig. Studera det material du har, och försök att gå på möten som hålls på ett språk som du förstår. Då kommer Jehova att hjälpa dig att förbli andligt stark. (Ps. 1:2; Hebr. 10:24, 25)

4 Kommer man att bli andligt svag om man inte har tillgång till jw.org?

På vår hemsida läggs alla våra tidskrifter ut och även annan bibelstudielitteratur. Där finns också material som är till hjälp för gifta par, tonåringar och småbarnsföräldrar. Familjer kan ha stor nytta av att gå igenom det under den andliga familjekvällen. Dessutom kan man se inslag från olika evenemang, som Gileadavslutningen och årsmötet, och man kan läsa rapporter om naturkatastrofer och olika rättsfall som påverkar Jehovas folk. (1 Petr. 5:8, 9) Hemsidan är också ett bra redskap för att sprida de goda nyheterna, eftersom den gör budskapet tillgängligt i länder där vår verksamhet är begränsad eller förbjuden.

Men du kan hålla dig andligt stark även om du inte har tillgång till hemsidan. Slaven har sett till att det finns tillräckligt med tryckt material för att alla kristna ska få den andliga mat de behöver. Så du behöver inte känna att du måste skaffa viss utrustning bara för att kunna gå ut på jw.org. En del förkunnare som har internet kanske tar ett privat initiativ och skriver ut något av det som finns på hemsidan åt vänner som inte har internet. Men det är inget krav att församlingen ska ordna med det.

Vi är tacksamma över att Jesus har hållit sitt löfte att ge oss det vi behöver för att vara andligt starka. Vi kan vara övertygade om att Jehova kommer att förse oss med andlig ”mat i rätt tid” ända tills den här onda världen får ett slut.