”Guds ord är levande och utvecklar kraft.” (HEBR. 4:12)

1, 2. Vilket uppdrag fick Mose av Jehova, och vilken försäkran fick han?

KAN du föreställa dig hur det skulle kännas om du blev tvungen att träda fram inför den mäktigaste härskaren på jorden och tala till försvar för Jehovas folk? Du skulle säkert känna dig rädd, orolig och otillräcklig. Hur skulle du förbereda dig? Vad skulle kunna ge tyngd åt dina ord och bevisa att du var en representant för den allsmäktige Guden?

2 Mose upplevde precis den situationen. Han var ”den ödmjukaste av alla människor på jordens yta”, men ändå hade Jehova befallt honom att gå till farao och befria israeliterna från förtrycket och slaveriet i Egypten. (4 Mos. 12:3) Det skulle visa sig att farao var respektlös och arrogant. (2 Mos. 5:1, 2) Ändå ville Jehova att Mose skulle befalla farao att låta flera miljoner slavar lämna landet. Vi förstår varför Mose frågade Jehova: ”Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels söner ut ur Egypten?” Mose måste ha känt sig otillräcklig och okvalificerad. Men Jehova försäkrade honom om att han inte skulle behöva vara ensam. ”Jag skall visa mig vara med dig”, sa han. (2 Mos. 3:9–12)

3, 4. a) Vad var Mose orolig för? b) Varför kan vi förstå hur Mose kände det?

 3 Vad var det som Mose oroade sig för? Han var tydligen rädd att farao inte skulle vilja ta emot eller lyssna på en representant för Jehova. Han var också rädd att israeliterna inte skulle tro att Jehova hade gett honom uppgiften att leda dem ut ur Egypten. Därför sa Mose till Jehova: ”Men anta att de inte tror mig och inte lyssnar till min röst, därför att de säger: ’Jehova har inte visat sig för dig.’” (2 Mos. 3:15–18; 4:1)

4 Jehovas svar till Mose och det som sedan hände kan lära oss något viktigt. Det är sant att vi kanske aldrig kommer att ställas inför en högt uppsatt myndighetsperson. Men vi kanske tycker att det är nog så svårt att berätta om Gud och hans rike för vanliga, enkla människor ibland. I så fall kan vi ha nytta av att studera Moses exempel.

”VAD ÄR DET DU HAR I HANDEN?”

5. Vad gav Jehova Mose, och hur hjälpte det honom? (Se den inledande bilden.)

5 När Mose sa att han var rädd att inte bli tagen på allvar, förberedde Jehova honom för det som låg framför honom. Skildringen i Andra Moseboken lyder: ”Jehova [sade] till honom: ’Vad är det du har i handen?’ Och han sade: ’En stav.’ Då sade han: ’Kasta den på marken.’ Så kastade han den på marken, och den blev en orm, och Mose flydde för den. Jehova sade nu till Mose: ’Räck ut handen och grip den i stjärten.’ Så han räckte ut handen och grep tag i den, och den blev en stav i hans hand. ’För att’, som han sade, ’de skall tro att Jehova ... har visat sig för dig.’” (2 Mos. 4:2–5) Ja, Jehova gav Mose precis det han behövde för att bevisa att hans budskap var från Jehova. En helt vanlig stav blev levande genom Guds kraft! Tänk vilken tyngd Moses ord skulle få genom ett sådant underverk! Det skulle visa utom allt tvivel att han hade Jehovas stöd. Jehova sa därför till honom: ”Den här staven skall du ta i handen, så att du kan utföra tecknen med den.” (2 Mos. 4:17) Med detta bevis i sin hand kunde Mose modigt representera den sanne Guden både inför sitt eget folk och inför farao. (2 Mos. 4:29–31; 7:8–13)

6. a) Vad brukar vi ha i handen när vi förkunnar, och varför? b) Förklara hur Guds ord är ”levande” och hur det ”utvecklar kraft”.

6 Samma fråga skulle kunna ställas till oss när vi går ut i tjänsten: ”Vad är det du har i handen?” Ofta håller vi i vår bibel för att lätt kunna läsa ur den. Även om en del tycker att Bibeln bara är en helt vanlig bok, vet vi att den är Jehovas inspirerade skrivna ord och att han talar till oss genom den. (2 Petr. 1:21) Den innehåller Guds löften och berättar vad hans rike ska göra i framtiden. Det var därför Paulus kunde skriva: ”Guds ord är levande och utvecklar kraft.” (Läs Hebréerna 4:12.) Alla Jehovas löften är levande, inte döda, eftersom han hela tiden arbetar för att de ska uppfyllas. (Jes. 46:10; 55:11) När någon inser detta kan det han läser i Bibeln bli en enorm kraft i hans liv.

7. Hur kan vi ”rätt handskas med sanningens ord”?

7 Ja, Jehova har gett oss sitt levande skrivna ord som vi kan använda för att bevisa att vårt budskap är tillförlitligt och kommer från honom. Det var därför Paulus längre fram uppmanade Timoteus: ”Gör ditt yttersta för att ... rätt handskas med sanningens ord.” (2 Tim. 2:15) Hur kan vi tillämpa Paulus råd? Genom att läsa lämpliga bibelställen  som kan nå hjärtat hos dem som lyssnar på oss. De vikblad som gavs ut 2013 har utformats för att hjälpa oss att göra det.

LÄS ETT LÄMPLIGT BIBELSTÄLLE

8. Vad sa en tillsyningsman för tjänsten om vikbladen?

8 Alla de nya vikbladen har samma upplägg. Så när vi har lärt oss använda ett, har vi lärt oss använda alla. Är de lätta att använda? Tillsyningsmannen för tjänsten i en församling på Hawaii skrev: ”Vi hade väl aldrig kunnat ana hur bra de nya vikbladen skulle fungera både i tjänsten från hus till hus och på offentliga platser.” Han har märkt att vikbladen är skrivna så att den besökte lätt kan svara på frågorna och att man ofta får i gång intressanta samtal. Han menar att svarsalternativen på framsidan gör att den besökte inte behöver vara rädd för att svara fel.

9, 10. a) Hur hjälper vikbladen oss att använda Bibeln? b) Vilka vikblad har du tyckt mest om att använda, och varför det?

9 Varje vikblad innehåller ett lämpligt bibelställe som vi kan läsa. Ta till exempel vikbladet Kan det bli ett slut på allt lidande? Oavsett om den besökte svarar ”ja”, ”nej” eller ”kanske”, kan du visa insidan och helt enkelt säga: ”Så här står det i Bibeln.” Läs sedan Uppenbarelseboken 21:3, 4.

10 När vi använder vikbladet Hur ser du på Bibeln? spelar det inte heller någon roll vilket av de tre svaren på framsidan som den besökte väljer. Visa bara insidan och säg: ”I Bibeln sägs det att ’hela Skriften är inspirerad av Gud’.” Du skulle kunna tillägga: ”Men det här bibelstället innehåller mycket mer.” Slå sedan upp din bibel och läs hela 2 Timoteus 3:16, 17.

11, 12. a) Hur kan vikbladen göra tjänsten roligare? b) Hur kan vikbladen hjälpa oss att förbereda oss för återbesök?

11 Den besöktes reaktion avgör hur länge vi sedan fortsätter samtalet och hur mycket vi kan läsa i vikbladet. Oavsett hur det går har de fått del av budskapet i vikbladet, och du har fått tillfredsställelsen att läsa något från Bibeln – även om det kanske bara rör  sig om en eller två verser vid första besöket. Och du kan fortsätta samtalet vid ett senare tillfälle.

12 På baksidan av varje vikblad finns det en fråga under rubriken ”Att fundera på” och bibelställen som man kan samtala om när man gör återbesök. I vikbladet Hur ser du på framtiden? ställs frågan: ”Hur ska Gud förändra världen till det bättre?” Sedan hänvisas det till Matteus 6:9, 10 och Daniel 2:44. I vikbladet Kan de döda få liv igen? är frågan: ”Varför blir vi gamla och dör?” Sedan hänvisas det till 1 Moseboken 3:17–19 och Romarna 5:12.

13. Förklara hur vi kan starta bibelstudier med hjälp av vikbladen.

13 Använd vikbladen som en språngbräda till ett bibelstudium. Qr-koden * på baksidan leder till material på vår hemsida som kanske kan väcka någons intresse för att studera Bibeln. Vikbladen framhåller också broschyren Goda nyheter från Bibeln! och hänvisar till specifika lektioner i den. Vem styr egentligen världen? leder till exempel in på lektion 5 i broschyren. Och Hur får man en lycklig familj? leder in på lektion 9. Om vi använder vikbladen så som det är tänkt kan vi få den goda vanan att läsa något från Bibeln både vid första besöket och vid återbesök. Det kan i sin tur leda till att vi startar fler studier. Vad kan vi mer göra för att använda Bibeln på ett bra sätt i tjänsten?

TA UPP SÅDANT SOM MÄNNISKOR FUNDERAR PÅ

14, 15. Hur kan du efterlikna Paulus i tjänsten?

14 Paulus ville verkligen förstå och anpassa sig till så många som möjligt i sin tjänst. (Läs 1 Korinthierna 9:19–23.) Han sa att han ville vinna ”judar”, ”dem som är under lag”, ”dem som är utan lag” och ”de svaga”. Ja, han ville nå ”alla slags människor ... för att i alla händelser kunna rädda några”. (Apg. 20:21) Hur kan vi efterlikna Paulus när vi förbereder oss för att vittna för ”alla slags människor” på vårt distrikt? (1 Tim. 2:3, 4)

15 Varje månad innehåller Tjänsten för Guds kungarike förslag på vad vi kan säga i tjänsten. Pröva dem. Men om det är något annat som bekymrar människor på ditt distrikt, tänk då ut vad du kan säga för att anpassa dig efter det. Tänk på samhället där du bor, på de andra som bor där och på vad de tycker är mest angeläget. Välj sedan ut ett bibelställe som berör det. En kretstillsyningsman berättar hur han och hans fru gör för att kunna använda Bibeln: ”De flesta låter oss läsa en vers om vi går rakt på sak och är kortfattade. Vi har Bibeln uppslagen i handen, och när vi har hälsat läser vi ett bibelställe.” Vi ska se närmare på några beprövade förslag på ämnen, frågor och bibelställen som du kanske kan pröva på ditt distrikt.

Använder du Bibeln och vikbladen på ett bra sätt i tjänsten? (Se paragraf 8–13.)

16. Förklara hur Mika 4:3, 4 skulle kunna användas i tjänsten.

16 Om du bor på ett ställe där krig och oroligheter hör till vardagen kanske du kan fråga: ”Tror du att vi någonsin kommer att få se den här rubriken i tidningen: ’Fred över hela jorden’? Bibeln lovar att det ska bli det, i Mika 4:3, 4. Gud har gett oss många löften om att det ska bli fred snart.” Erbjud dig sedan att läsa ett av de löftena från Bibeln.

17. Hur kan du starta ett samtal som leder in på Matteus 5:3?

17 Är människor där du bor väldigt  inriktade på det materiella? Eller är det många som har svårt att försörja sig? I så fall kanske du kan pröva den här inledningen: ”Tror du att det räcker med pengar och saker för att man ska vara lycklig?” Låt den besökte svara och säg sedan: ”Många som är rika känner ändå att det saknas något. Så vad är det egentligen vi behöver?” Läs sedan Matteus 5:3 och erbjud ett bibelstudium.

18. Hur kan man använda Jeremia 29:11 för att trösta andra?

18 Har det hänt något tragiskt nyligen som påverkat människor där du bor? I så fall skulle du kunna säga: ”Jag besöker dig för att fråga om jag får visa dig något som kan vara tröstande. (Läs Jeremia 29:11.) Såg du vilka tre saker Gud vill ge oss? ’Frid’, ’en framtid’ och ’ett hopp’. Visst känns det skönt att veta att han vill att vi ska ha ett bra liv? Men hur ska det kunna bli så?” Visa sedan en lämplig lektion i broschyren Goda nyheter från Bibeln!

19. Förklara hur man kan använda Uppenbarelseboken 14:6, 7 när man träffar någon som är religiös.

19 Bor du på en plats där folk är religiösa? I så fall kanske du kan säga: ”Om en ängel talade till dig, skulle du lyssna då? (Läs Uppenbarelseboken 14:6, 7.) Den här ängeln säger alltså att vi ska frukta den Gud som ’har gjort himlen och jorden’. Vet du vad han heter?” Läs sedan Psalm 124:8, där det står: ”Vår hjälp är i Jehovas namn, han som har gjort himmel och jord.” Erbjud dig sedan att berätta mer om Jehova.

20. a) Hur kan vi använda Ordspråksboken 30:4 för att lära någon vad Gud heter? b) Finns det något särskilt bibelställe du tycker är bra att använda?

20 Om du träffar en yngre person kanske du kan säga: ”Jag skulle vilja visa dig en bibelvers som ställer några viktiga frågor. (Läs Ordspråksboken 30:4.) Den här beskrivningen stämmer inte in på någon människa, så det måste handla om den som har skapat oss. * Hur kan vi få reda på hans namn? Jag skulle gärna vilja visa dig det i Bibeln.”

LÅT BIBELN GE TYNGD ÅT DINA ORD

21, 22. a) Hur kan en bibelvers förändra livet för någon? b) Vad vill vi anstränga oss för att göra i tjänsten?

21 Vi kan aldrig veta hur människor kommer att reagera när vi läser ett bibelställe som passar just dem. Två vittnen i Australien träffade en ung kvinna från dörr till dörr. De frågade: ”Vet du vad Gud heter?”, och sedan läste de en bibelvers, Psalm 83:18. ”Jag höll på att trilla baklänges”, berättar kvinnan. ”När de hade gått åkte jag närmare sex mil till en bokhandel för att se vad det stod i andra bibelöversättningar, och sedan slog jag upp namnet i en uppslagsbok. När jag blivit övertygad om att Guds namn är Jehova undrade jag om det var något mer jag hade missat.” Strax därefter började hon och hennes blivande man studera Bibeln, och längre fram blev de döpta.

22 Guds ord förändrar livet för dem som läser det och bygger upp tro på Jehovas levande löften. (Läs 1 Thessalonikerna 2:13.) Bibelns budskap är kraftfullare än något vi själva skulle kunna säga för att nå hjärtat hos dem vi pratar med. Därför vill vi använda Guds ord så ofta det bara är möjligt. Det är levande!

^ § 13 QR Code är ett registrerat varumärke för Denso Wave Incorporated.

^ § 20 Se ”Frågor från läsekretsen” i Vakttornet för 15 juli 1987, sidan 31.