Hur noga har du läst igenom de senaste numren av Vakttornet? Pröva ditt minne med hjälp av de här frågorna:

När under den 14 nisan skulle påskalammet slaktas?

En del bibelöversättningar säger att det skulle ske ”mellan de två kvällarna”, alltså i skymningen – efter det att solen hade gått ner men innan det hade blivit helt mörkt. (2 Mos. 12:6) (15/12, sidan 18, 19)

Vilka bibliska principer kan ungdomar ha nytta av när de ska fatta beslut?

Vi kan ta tre exempel: 1) Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. (Matt. 6:19–34) 2) Man blir lycklig av att göra saker för andra. (Apg. 20:35) 3) Tjäna Jehova när du är ung. (Pred. 12:1) (15/1, sidan 19, 20)

Vilka fyra ryttare har ridit sedan 1914?

Ryttaren på den vita hästen, Jesus, har kastat ut Satan och hans demoner från himlen. Ryttaren på den eldröda hästen representerar de krig som har plågat mänskligheten. Ryttaren på den svarta hästen representerar svält. Ryttaren på den bleka hästen sprider död genom epidemier, som drabbar miljontals människor. (Upp. 6:2–8) (1/2, sidan 6, 7)

När äger ”Lammets bröllop” rum? (Upp. 19:7)

”Lammets bröllop” äger rum efter att kungen, Jesus Kristus, har gjort sin seger fullständig, dvs. efter att han har tillintetgjort det stora Babylon och vunnit striden vid Harmageddon. (15/2, sidan 10)

Varför var judarna i det första århundradet förväntansfulla och trodde att Messias skulle framträda då? (Luk. 3:15)

Det kan inte bekräftas att judarna i det första århundradet förstod Daniels profetia om Messias på samma sätt som vi gör i dag. (Dan. 9:24–27) Men de kan ha hört talas om vad änglarna sa när de visade sig för herdarna. Eller så hade de hört vad profetissan Hanna sa när hon fick se Jesus som spädbarn i templet. Dessutom hade astrologer kommit och frågat: ”Var är den judarnas kung som är född?” (Matt. 2:1, 2) Det Johannes döparen sa tydde också på att Messias snart skulle framträda. (15/2, sidan 26, 27)

Hur kan vi se till att vårt ja verkligen betyder ja? (2 Kor. 1:18)

Det kan finnas tillfällen då omständigheter som ligger utanför vår kontroll gör att vi inte kan hålla vårt ord. Men om vi lovar något bör vi göra allt vi kan för att hålla det. (15/3, sidan 32)

Hur kan vi stå emot frestelsen att titta på pornografi?

Tre steg som kan vara till hjälp är: 1) Titta snabbt bort om du råkar få se erotiska bilder. 2) Skydda dina tankar genom att fokusera på positiva saker och be till Gud. 3) Styr dina steg och undvik filmer eller sidor på nätet som innehåller pornografiskt material. (1/4, sidan 10–12)

Vilka oväntade konsekvenser kan det få om en kristen flyttar ifrån sin familj för att tjäna pengar i ett annat land?

När föräldrar väljer att flytta ifrån sin familj kan barnen drabbas både känslomässigt och moraliskt. Barnen kan bli sårade och bittra på föräldrarna. Och när ett gift par inte lever tillsammans kan de frestas att begå äktenskapsbrott. (15/4, sidan 19, 20)

Varför fick brottslingar som avrättades på tortyrpålar sina ben krossade?

Romarna avrättade en del brottslingar på pålar. Judarna begärde att de som hängde bredvid Jesus skulle få sina ben krossade. Detta ledde till att de ganska snart dog av kvävning och inte behövde hänga kvar på pålen över natten. (5 Mos. 21:22, 23) (1/5, sidan 11)

Vilka fyra frågor är det bra att tänka på när man går i tjänsten?

Vem pratar jag med? Var pratar jag med människor? När besöker jag dem? Hur tar jag kontakt med dem? (15/5, sidan 12–15)

Hur farligt är det att röka?

Under 1900-talet dog 100 000 000 personer av rökning. På senare tid har antalet varit 6 000 000 om året. (1/6, sidan 3)