Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Juni 2014

Hjälp andra att nå sin fulla potential

Hjälp andra att nå sin fulla potential

”Jag skall ge dig råd, med mitt öga riktat på dig.” (PS. 32:8)

1, 2. Hur ser Jehova på sina tjänare på jorden?

FÖRÄLDRAR som iakttar sina barn lägger ofta märke till vilka medfödda förmågor de har. Vilka talanger har dina barn? Medan ett barn är bra på sport och sådant som kräver styrka och smidighet, kanske ett annat trivs bättre med att rita och pyssla. Oavsett vad barnen är bra på brukar föräldrarna tycka om att hjälpa dem att utveckla sina förmågor.

2 På samma sätt är Jehova intresserad av sina barn här på jorden. Han betraktar dem som ”dyrbara skatter” och uppskattar särskilt att de är trogna och lojala mot honom. (Hagg. 2:7) Men du kanske har lagt märke till att vännerna i församlingen har många olika förmågor och starka sidor. Några bröder är duktiga talare, medan andra är bra på att organisera. Många systrar har lätt för att lära sig språk och har nytta av det i tjänsten, medan andra är fantastiska på att ta hand om sjuka eller ge uppmuntran. (Rom. 16:1, 12) Visst uppskattar vi alla vännerna i församlingen?

3. Vilka frågor ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Men en del kanske inte riktigt har hittat sin plats i församlingen  än. Det kan särskilt gälla några av våra yngre bröder eller dem som är nya i sanningen. Hur kan vi hjälpa dem att nå sin fulla potential? Varför är det viktigt att vi försöker se deras goda sidor, precis som Jehova gör?

JEHOVA SER VÅRA GODA SIDOR

4, 5. Hur visar berättelsen i Domarboken 6:11–16 att Jehova ser vilken potential hans tjänare har?

4 Bibeln visar att Jehova inte bara ser vilka goda sidor hans tjänare har, utan också vilka möjligheter de har att utvecklas. När han valde Gideon till att befria folket från midjaniterna skickade han en ängel som hälsade Gideon med orden: ”Jehova är med dig, du tappre, väldige man.” Det här måste ha gjort Gideon förvånad, för hans ord visar att han kände sig allt annat än ”tapper” och ”väldig”. Han tvivlade på sig själv och kände sig obetydlig. Men Gideon fick veta att Jehova hade högre tankar om honom än vad han själv hade. (Läs Domarboken 6:11–16.)

5 Jehova hade sett vilka förmågor Gideon hade och litade på att han kunde utföra uppdraget. Jehova hade till exempel lagt märke till hur energiskt Gideon tröskade sitt vete. Något annat anmärkningsvärt var att han tröskade i en vinpress. På den tiden klappade man vanligtvis ut vetet på en öppen plats, där vinden blåste bort agnarna. Men Gideon tröskade i hemlighet för att dölja sin magra skörd för midjaniterna. Vilket smart drag! Inte att undra på att Jehova såg honom som något mer än en vanlig lantbrukare. Han handlade både strategiskt och listigt. Ja, Jehova såg hans potential och kunde använda honom.

6, 7. a) Hur skilde sig Jehovas syn på Amos från en del israeliters? b) Hur vet vi att Amos inte var obildad?

6 Ett annat exempel är profeten Amos. Jehova såg att han kunde använda honom, även om många kan ha tyckt att han var en enkel och oansenlig man. Amos arbetade som fåruppfödare och ritsade sykomorfikon, en frukt som räknades som fattigmansmat. När Jehova utsåg Amos till att fördöma det avfälliga tiostammarsriket, kan en del israeliter ha tyckt att han var fel man för uppgiften. (Läs Amos 7:14, 15.)

7 Amos kom från en by på landet, men han var inte okunnig om sedvänjor och härskare i omvärlden. Han visste vad som hände i Israel, och han kanske fick information om vad som hände i grannländerna när han gjorde affärer med resande handelsmän. (Am. 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4–6) En del bibelkännare har framhållit att Amos hade goda språkliga förmågor. Hans ordval var enkelt och kraftfullt, och han använde sig av parallellismer och ordlekar. När vi ser hur rättframt Amos svarade den korrumperade prästen Amazja förstår vi att Jehova hade valt rätt person och att han kunde ta vara på förmågor som inte var uppenbara vid första anblicken. (Am. 7:12, 13, 16, 17)

8. a) Vilken försäkran gav Jehova David? b) Varför är orden i Psalm 32:8 uppmuntrande om vi inte har så höga tankar om oss själva?

8 Ja, Jehova lägger märke till våra personliga förmågor och möjligheter. Han försäkrade kung David om att han alltid skulle vägleda honom. (Läs  Psalm 32:8.) Varför är det uppmuntrande för oss? Vi kanske inte har så höga tankar om oss själva, men Jehova kan hjälpa oss att göra mer än vi någonsin kunde ha anat. På samma sätt som en instruktör noga iakttar en ovan klättrare och hjälper honom att hitta bra grepp och steg, så vägleder Jehova oss när vi går framåt i sanningen. Han kan också använda andra bröder och systrar för att hjälpa oss att utveckla våra förmågor fullt ut. Hur gör han det?

SE ANDRAS GODA SIDOR

9. Hur kan vi tillämpa Paulus råd att hålla ett öga på varandras angelägenheter?

9 Paulus sa att det är viktigt att de kristna ”håller ett öga” på varandras ”angelägenheter”. (Läs Filipperna 2:3, 4.) Han menade bland annat att vi ska lägga märke till vad andra är bra på och berömma dem för det. Hur känner vi det när någon uppmärksammar våra framsteg? Det brukar ta fram det bästa hos oss och göra att vi vill fortsätta gå framåt. På samma sätt blir våra bröder och systrar uppmuntrade att fortsätta göra framsteg när vi talar om för dem att vi uppskattar dem.

10. Vilka behöver särskilt vår uppmärksamhet?

10 Vi behöver alla få uppmärksamhet då och då. Men bröder som är yngre eller nya i sanningen behöver särskilt känna att de är delaktiga i det som händer i församlingen. Då kommer de att se att de verkligen hör hemma där. Men om de inte känner att någon uppskattar det de gör kan de tappa lusten att engagera sig och gå framåt. (1 Tim. 3:1)

11. a) Hur hjälpte en äldstebroder en ung man att göra framsteg? b) Vad kan du lära dig av erfarenheten med Julien?

11 Ludovic, en äldste som själv fick hjälp när han var yngre, säger: ”Jag har märkt att bröder gör framsteg snabbare när jag visar äkta personligt intresse för dem.” Ett sådant exempel är Julien, en ung man som var ganska blyg. Ludovic berättar: ”Eftersom Julien försökte hävda sig kunde han upplevas som lite kantig. Men jag såg att han menade väl och försökte hjälpa andra i församlingen. Så i stället för att ifrågasätta hans motiv koncentrerade jag mig på hans goda sidor och försökte uppmuntra honom.” Med tiden kunde Julien bli förordnad som biträdande tjänare och är nu pionjär.

HJÄLP DEM ATT NÅ SIN FULLA POTENTIAL

12. Vad behöver vi göra för att hjälpa andra att nå sin fulla potential? Nämn ett exempel.

12 För att kunna hjälpa andra att nå sin fulla potential måste vi vara vakna. Som i erfarenheten med Julien kan vi behöva se förbi en persons svagheter och i stället söka efter goda egenskaper och förmågor som kan utvecklas. Det var så Jesus såg på Petrus. Även om Petrus inte alltid verkade helt stabil förutsade Jesus att han skulle bli lika pålitlig som en klippa. (Joh. 1:42)

13, 14. a) Hur såg Barnabas på Markus? b) Vilken hjälp fick en ung broder av en äldste? (Se bilden i inledningen.)

13 Ett annat exempel på detta är hur Barnabas såg på Johannes, som också hade det romerska namnet Markus. (Apg. 12:25) När Paulus och Barnabas var på sin första missionsresa följde Markus med som medhjälpare och  skötte kanske en del praktiska sysslor. Men när de kom till Pamfylien lämnade han dem plötsligt. De blev tvungna att fortsätta norrut utan honom genom ett område där det var vanligt med överfall. (Apg. 13:5, 13) Men den här händelsen gjorde tydligen inte Barnabas blind för Markus goda egenskaper. Längre fram gav han honom övning så att han blev en mogen kristen. (Apg. 15:37–39) Flera år senare var Markus i Rom med Paulus, när han satt fängslad, och skickade med hälsningar i brevet till de kristna i Kolossai. Paulus talade då mycket gott om honom. (Kol. 4:10) Det måste ha känts bra för Barnabas att Paulus till och med bad att få hjälp av Markus. (2 Tim. 4:11)

14 Alexandre, som nyligen har blivit äldste, berättar om hur han fick hjälp. Han säger: ”När jag var yngre tyckte jag att det var jättejobbigt att be offentligt. En äldste lärde mig hur man förbereder sig och slappnar av. Han slutade inte använda mig, utan jag fick regelbundet be på möten för tjänst. Med tiden började jag känna mig säkrare.”

15. Hur visade Paulus att han uppskattade sina bröder och systrar?

15 När vi lägger märke till någons fina egenskaper, talar vi då om hur mycket vi uppskattar dem? I Romarna, kapitel 16, nämner Paulus mer än 20 olika personer och varför han satte värde på dem. (Rom. 16:3–7, 13) Han skriver bland annat att Andronikos och Junias hade varit kristna längre än han och pekar på deras uthållighet i sanningen. Han talar också varmt om Rufus mor och syftar kanske på att hon tidigare hade visat omtanke om honom.

Frédéric (vänster) hjälpte Rico att gå framåt i sanningen. (Se paragraf 16.)

16. Vilket resultat kan det få om vi berömmer ungdomar?

16 Om vi ger uppriktigt beröm kan det ge fina resultat. Rico, en ung pojke i Frankrike, hade en pappa som inte var ett vittne. Rico kände sig nedslagen eftersom pappan inte ville att han skulle bli döpt. Han var rädd att han skulle behöva vänta tills han blev myndig. Han var också ledsen för att han blev retad i skolan. Frédéric, en äldste som studerade med honom, berättar: ”Jag berömde Rico eftersom det motstånd han fick utstå visade att han hade varit modig nog att tala om sin tro.” Den uppmuntran hjälpte honom att fortsätta göra framsteg och att få ett bättre förhållande till sin pappa. Han blev döpt när han var 12 år.

Jérôme (höger) hjälpte Ryan att bli kvalificerad för missionärstjänst. (Se paragraf 17.)

17. a) Hur kan vi hjälpa bröder att gå framåt? b) Hur hjälpte en missionär unga bröder?

17 Varje gång vi berömmer andra för att de har gjort något bra motiverar vi dem att ge ännu mer i tjänsten för  Jehova. Sylvie, * som har varit på Betel i Frankrike i många år, framhåller att systrar kan göra en insats genom att berömma bröder. Hon nämner att kvinnor ofta uppskattar och lägger märke till andra saker än män gör. Därför kan deras uppmuntrande ord komplettera det som erfarna bröder säger. Hon konstaterar: ”Jag känner det som min plikt att ge beröm.” (Ords. 3:27) Jérôme, som är missionär i Franska Guyana, har hjälpt många unga bröder att bli kvalificerade för missionärstjänst. Han säger: ”När jag berömmer unga bröder för något särskilt som de gjort bra i tjänsten eller för att de ger bra kommentarer på mötena har jag märkt att deras självförtroende växer. Då fortsätter de att göra framsteg.”

18. Varför är det bra att arbeta tillsammans med yngre bröder?

18 Vi kan också hjälpa andra att gå framåt genom att arbeta tillsammans med dem. En äldste kan be en ung broder som är bra på datorer att skriva ut uppmuntrande material från jw.org åt äldre som inte har dator. Eller om du ska utföra något arbete på Rikets sal kanske du kan fråga om någon ung broder vill hjälpa dig. När man tar sådana initiativ får man bra tillfällen att se vilka starka sidor de yngre har, berömma dem och se resultatet. (Ords. 15:23)

PLANERA FÖR FRAMTIDEN

19, 20. Varför ska vi hjälpa andra att gå framåt?

19 När Jehova valde ut Josua till att leda israeliterna sa han till Mose: ”Inge honom mod och styrk honom.” (Läs 5 Moseboken 3:28.) Den världsvida församlingen blir bara större och större. Alla erfarna kristna – inte bara de äldste – kan hjälpa yngre bröder och dem som är nya i sanningen att nå sin fulla potential. På det sättet kan fler börja i heltidstjänsten, och fler kan bli ”tillräckligt kvalificerade att undervisa andra”. (2 Tim. 2:2)

20 Oavsett om vi tillhör en stor församling eller en liten grupp som håller på att bli en församling behöver vi planera för framtiden. Det kan vi göra genom att efterlikna Jehova och se andras goda sidor.

^ § 17 Namnet har ändrats.