Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Juni 2014

”Du skall älska Jehova, din Gud”

”Du skall älska Jehova, din Gud”

”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.” (MATT. 22:37)

1. Varför växte kärleken mellan Jehova och Jesus?

JESUS KRISTUS sa: ”Jag älskar Fadern.” (Joh. 14:31) Han sa också: ”Fadern är fäst vid Sonen.” (Joh. 5:20) Det är inte alls förvånande. Innan Jesus kom hit till jorden var han under oräkneliga tider tillsammans med sin Far, Jehova Gud, som ”en mästerlig arbetare” i himlen. (Ords. 8:30) Under den här tiden lärde Jesus känna sin Far ingående och fick hela tiden fler anledningar att älska honom. Och det är tydligt att även Jehovas kärlek till Jesus växte när de arbetade så tätt tillsammans.

2. a) Vad ingår i kärlek? b) Vilka frågor ska vi gå igenom?

2 Tillgivenhet är en viktig ingrediens i kärlek. David sjöng i en psalm: ”Jag är dig tillgiven, Jehova, min styrka.” (Ps. 18:1) Det är så vi vill känna för Jehova, eftersom han har tillgivenhet för oss. Om vi är trogna mot honom kommer han att visa att han älskar oss. (Läs 5 Moseboken 7:12, 13.) Men kan vi verkligen älska någon vi inte kan se? Vad innebär det att älska Jehova? Varför ska vi älska honom? Och hur kan vi visa att vi gör det?

 VARFÖR VI KAN ÄLSKA GUD

3, 4. Varför är det möjligt för oss att älska Jehova?

3 ”Gud är en Ande”, och därför kan vi inte se honom. (Joh. 4:24) Ändå är det möjligt att älska honom, och Bibeln uppmanar oss att göra det. Mose sa till exempel till israeliterna: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din handlingskraft.” (5 Mos. 6:5)

4 Hur kommer det sig då att vi kan älska Gud? Det beror på att han har skapat oss med ett andligt behov och gjort det naturligt för oss att känna kärlek. Om vi fyller vårt andliga behov på rätt sätt växer vår kärlek till Jehova, och vi kan bli verkligt lyckliga. Jesus sa: ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov, eftersom himlarnas kungarike tillhör dem.” (Matt. 5:3) En författare som menar att människan har ett medfött behov av att tillbe en högre makt skrev: ”Vi bör känna vördnad och förundran när vi ser att människor överallt söker efter och tror på ett högsta väsen.” (Man Does Not Stand Alone, A. C. Morrison)

5. Hur vet vi att det inte är meningslöst att söka Gud?

5 Är det någon mening med att söka efter Gud? Ja, för han vill att vi ska finna honom. Paulus framhöll det när han talade till en grupp som samlats på Areopagen. Tänk dig att du är där. Inom synhåll ligger Parthenontemplet som är helgat åt Athena, det forntida Athens skyddsgudinna. Paulus börjar tala om ”den Gud som har gjort världen och allt som är i den” och förklarar sedan att han ”inte [bor] i tempel gjorda med händer”. Därefter fortsätter han och säger att Gud ”har från en enda människa gjort varje nation av människor för att de skall bo på hela jordens yta, och han har förordnat om de fastställda tiderna och de bestämda gränserna för deras boende, för att de skall söka Gud, om de skulle kunna treva sig fram till honom och verkligen finna honom, fastän han egentligen inte är långt borta från någon enda av oss”. (Apg. 17:24–27) Ja, vi människor kan finna Gud och lära känna honom. Mer än sju och en halv miljon Jehovas vittnen har gjort det – och de älskar honom.

VAD DET INNEBÄR ATT ÄLSKA GUD

6. Vad sa Jesus var ”det största och första budet”?

6 Vår kärlek till Jehova måste komma från hjärtat. Jesus framhöll det när en farisé frågade: ”Lärare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade: ”’Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.’ Detta är det största och första budet.” (Matt. 22:34–38)

7. Vad betyder det att vi ska älska Jehova med a) hela vårt hjärta? b) hela vår själ? c) hela vårt sinne?

7 Vad menade Jesus när han sa att vi ska älska Jehova med hela vårt hjärta? Han menade att vi ska älska honom med hela vårt bildliga hjärta, som betecknar våra känslor och önskningar. Vi ska också älska honom med hela vår själ, dvs. med hela vårt väsen. Dessutom ska vi älska honom med hela vårt sinne, eller våra intellektuella förmågor. Kärnpunkten är att vi ska älska Jehova helt och fullt, utan förbehåll.

8. Hur visar vi Jehova att vi älskar honom?

8 Om vi älskar Jehova med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt sinne kommer vi att studera hans ord flitigt, lojalt göra hans vilja och entusiastiskt förkunna de goda nyheterna om riket.  (Matt. 24:14; Rom. 12:1, 2) När vi älskar Jehova dras vi hela tiden närmare honom. (Jak. 4:8) Vi kan naturligtvis inte räkna upp alla anledningar vi har att älska honom, men vi ska se närmare på några av dem.

VARFÖR VI SKA ÄLSKA JEHOVA

9. Varför älskar du Jehova?

9 Jehova har skapat oss och ger oss allt vi behöver. ”Genom honom har vi liv och rör oss och är till”, sa Paulus. (Apg. 17:28) Jehova har gett oss jorden som ett underbart hem. (Ps. 115:16) Han ger oss också mat och annat vi behöver för att kunna leva. Paulus kunde därför säga till de avgudadyrkande invånarna i Lystra att ”den levande Guden ... inte har låtit sig vara utan vittnesbörd, i det att han har gjort gott och gett er regn från himlen och fruktbara tider och till brädden fyllt era hjärtan med mat och glädje”. (Apg. 14:15–17) Visst älskar vi Jehova för allt han har gett oss? (Pred. 12:1)

10. Hur känner vi inför lösenoffret?

10 Jehova kommer att ta bort den synd och död vi ärvt av Adam. (Rom. 5:12) Ja, ”Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”. (Rom. 5:8) Jehova har gjort det möjligt för oss att få våra synder förlåtna om vi ångrar oss och har tro på Jesus lösenoffer. Det gör verkligen att vårt hjärta fylls av kärlek! (Joh. 3:16)

11, 12. Vad har Jehova gett oss att se fram emot?

11 Jehova ger oss ett framtidshopp som fyller oss med glädje och frid. (Rom. 15:13) Det hopp Jehova ger oss gör att vi kan hålla ut när vår tro prövas. De smorda som är trogna ända till döden kommer att få ”livets krona”, ett himmelskt liv. (Upp. 2:10) De som har det jordiska hoppet och bevarar sig trogna kommer att få eviga välsignelser i ett världsvitt paradis. (Luk. 23:43) Hur reagerar vi när vi tänker på det? Vi fylls säkert av glädje och frid, och vi älskar honom som ger oss ”varje god gåva och varje fullkomlig gåva”. (Jak. 1:17)

12 Gud har gett oss uppståndelsehoppet. (Apg. 24:15) Vi blir naturligtvis mycket ledsna när någon vi älskar dör, men uppståndelsehoppet gör att vi inte behöver ”sörja som de andra, de som inte har något hopp”. (1 Thess. 4:13) Jehovas kärlek gör att han längtar efter att uppväcka de döda, särskilt de som varit trogna och lojala, som Job. (Job 14:15) Tänk vilken glädje det blir när de döda uppstår och vi får välkomna dem tillbaka till livet! Och vad vi älskar vår himmelske Far som har gett oss det underbara uppståndelsehoppet!

13. Hur vet vi att Jehova verkligen bryr sig om oss?

13 Jehova bryr sig verkligen om oss. (Läs Psalm 34:6, 18, 19; 1 Petrus 5:6, 7.) Redan i dag kan vi känna oss trygga, eftersom vi är en del av Jehovas hjord och vet att han älskar oss och alltid vill hjälpa dem som är trogna mot honom. (Ps. 79:13) Men tänk på allt han kommer att göra för oss i framtiden. Jesus, som är kung i Guds rike, ska rena jorden från våld, förtryck och ondska. Sedan kommer det att vara fred över hela jorden, och Jehova kommer att ge oss det vi behöver för att njuta av livet. (Ps. 72:7, 12–14, 16) Visst gör det att vi älskar vår omtänksamme Gud med hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vår styrka och hela vårt sinne? (Luk. 10:27)

14. Vilken ovärderlig förmån har Jehova gett oss?

14 Jehova har gett oss den ovärderliga  förmånen att få vara hans vittnen. (Jes. 43:10–12) Vi älskar Jehova för att han har gett oss möjlighet att försvara hans rätt att styra och för att vi får sprida hopp till människor som lider i den här onda världen. Dessutom kan vi predika med tro och övertygelse eftersom vårt budskap kommer från Guds eget ord, och hans löften uppfylls alltid. (Läs Josua 21:45; 23:14.) Vi skulle naturligtvis kunna nämna många fler välsignelser och anledningar att älska Jehova. Men hur kan vi visa att vi älskar honom?

HUR VI KAN VISA ATT VI ÄLSKAR GUD

15. Hur kan vi ha hjälp av att studera och tillämpa Bibeln?

15 Studera och tillämpa Bibeln. När vi gör det visar vi att vi älskar Jehova och verkligen vill att hans ord ska vara ett ljus på vår stig. (Ps. 119:105) Om vi känner oss oroliga och bekymrade kan vi få tröst av sådana här varma ord: ”Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.” ”Din kärleksfulla omtanke, Jehova, ... gav mig stöd. När det var många oroande tankar i mitt inre, var det din rika tröst som smekte min själ.” (Ps. 51:17; 94:18, 19) Både Jehova och Jesus har medlidande med människor som har det svårt. (Jes. 49:13; Matt. 15:32) När vi studerar Bibeln kan Jehovas kärlek och omtanke bli så levande för oss att vi helt naturligt fylls av djup kärlek till honom.

16. Varför växer vår kärlek till Jehova när vi ber regelbundet till honom?

16 Be regelbundet. När vi ber dras vi hela tiden närmare Jehova, ”som hör bön”. (Ps. 65:2) Vår kärlek till honom växer när vi märker att han besvarar våra böner. Vi kanske till exempel har upplevt att han inte låter oss bli frestade utöver vad vi kan tåla. (1 Kor. 10:13) Och om vi känner oss oroade och vänder oss till Jehova i bön kan vi få uppleva den inre frid som bara han kan ge. (Fil. 4:6, 7) Ibland kanske vi ber en tyst bön, som Nehemja gjorde, och ser hur den blir besvarad. (Neh. 2:1–6) När vi är ”ihärdiga i bönen” och märker att Jehova svarar oss älskar vi honom mer och  mer, och vår tillit till honom växer. Vi blir övertygade om att han kommer att hjälpa oss att klara av vilka trosprov vi än kan utsättas för. (Rom. 12:12)

17. Hur ser vi på mötesbesök om vi älskar Jehova?

17 Var noga med att gå på våra möten och sammankomster. (Hebr. 10:24, 25) Israeliterna samlades regelbundet för att lära sig mer om Jehova så att de kunde tillbe honom och följa hans lag. (5 Mos. 31:12) Om vi verkligen älskar Jehova är det ingen börda att göra hans vilja. (Läs 1 Johannes 5:3.) Därför vill vi aldrig börja slarva med att vara med på mötena. Vi vill absolut inte att något ska få oss att förlora vår första kärlek till Jehova. (Upp. 2:4)

18. Vad får kärleken till Gud oss att vilja göra?

18 Sprid ”de goda nyheternas sanning” med entusiasm. (Gal. 2:5) Vår kärlek till Gud får oss att vilja berätta om hans rike och hans son, den kung som ska ”dra ut för sanningens ... sak” i Harmageddon. (Ps. 45:4; Upp. 16:14, 16) Vi är verkligen glada över att få undervisa andra om Guds kärlek och den nya värld han har utlovat. (Matt. 28:19, 20)

19. Varför vill vi visa uppskattning för hur Jehova tar hand om sin hjord?

19 Visa uppskattning för hur Jehova tar hand om sin hjord. (Apg. 20:28) Jehova har gett oss äldstebröder som alltid ser till hjordens bästa. De är ”som ett gömställe undan vinden och ett gömsle undan slagregnet, som vattenströmmar i ett vattenlöst land, som skuggan av en väldig brant klippa i ett utmattat land”. (Jes. 32:1, 2) När det blåser och regnet piskar vill vi gärna ta skydd. Och när solen steker obarmhärtigt uppskattar vi verkligen att få sätta oss i skuggan. Det här bildspråket hjälper oss att förstå att de äldste ger den andliga hjälp och uppmuntran vi behöver. Om vi samarbetar med dem som har ledningen visar vi att vi uppskattar dem och ser dem som ”gåvor i form av människor”. Vi visar också att vi älskar Jehova och Jesus, som är församlingens huvud. (Ef. 4:8; 5:23; Hebr. 13:17)

Jehova har gett församlingarna herdar som verkligen bryr sig om fåren. (Se paragraf 19.)

LÅT KÄRLEKEN TILL JEHOVA VÄXA

20. Hur påverkas vi av Jakob 1:22–25 om vi älskar Jehova?

20 Om vi älskar Jehova och har ett nära förhållande till honom kommer vi att vara ”ordets görare och inte bara dess hörare”. (Läs Jakob 1:22–25.) Den som är ”ordets görare” har en tro som får honom att predika entusiastiskt och ta del i kristna möten. Kärleken till Jehova motiverar honom att följa hans fullkomliga lag, som innehåller allt han förväntar av oss. (Ps. 19:7–11)

21. Vad kan våra uppriktiga böner liknas vid?

21 När vi älskar Jehova vill vi be till honom ofta och öppna vårt hjärta för honom. David tänkte troligen på de dagliga rökelseoffer som frambars under lagförbundet när han sjöng: ”Må min bön beredas som rökelse inför dig [Jehova], mina lyfta händer som kvällens sädesoffer.” (Ps. 141:2; 2 Mos. 30:7, 8) Även dina ödmjuka vädjanden, dina ord av tacksamhet och din uppriktiga lovprisning kan bli som väldoftande rökelse som gläder Jehova. (Upp. 5:8)

22. Vilket slag av kärlek ska vi se på i nästa artikel?

22 Jesus sa att vi ska älska Jehova och våra medmänniskor. (Matt. 22:37–39) Som vi ska se i nästa artikel kan vår kärlek till Jehova och hans principer hjälpa oss att även älska våra medmänniskor och ha goda relationer till dem.