Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Juni 2014

”Du skall älska din nästa som dig själv”

”Du skall älska din nästa som dig själv”

”Det andra [budet] ... är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (MATT. 22:39)

1, 2. a) Vad sa Jesus var det näst största budet i lagen? b) Vilka frågor ska vi gå igenom?

EN FARISÉ som ville sätta Jesus på prov frågade: ”Lärare, vilket är det största budet i lagen?” Som vi såg i förra artikeln svarade Jesus att ”det största och första budet” är: ”Du skall älska Jehova, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt sinne.” Sedan fortsatte han: ”Det andra, som är likt det, är detta: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’” (Matt. 22:34–39)

2 Jesus sa att vi ska älska vår nästa på samma sätt som vi älskar oss själva. Därför är det naturligt att fråga: Vem är egentligen vår nästa? Hur kan vi visa sådan kärlek?

VEM ÄR EGENTLIGEN VÅR NÄSTA?

3, 4. a) Vilken liknelse använde Jesus för att visa vad det innebär att vara en god medmänniska? b) Hur hjälpte samariern mannen som hade blivit rånad och misshandlad? (Se bilden i inledningen.)

3 Lägg märke till vad Jesus sa när en självgod man frågade honom: ”Vem är egentligen min nästa?” Jesus svarade med att berätta liknelsen om den medmänsklige samariern.  (Läs Lukas 10:29–37.) Man skulle kunna förvänta att en judisk präst och en levit skulle visa medkänsla när de såg en man som hade blivit rånad, misshandlad och lämnad halvdöd på vägen. Men de gick bara förbi. De lyfte inte ett finger för att hjälpa honom. I stället fick mannen hjälp av en samarier, en person som tillhörde ett folk som respekterade Moses lag men föraktades av judarna. (Joh. 4:9)

4 Samariern hällde olja och vin på mannens sår för att de skulle läka bättre. Sedan gav han motsvarande två dagslöner till en värdshusvärd för att han skulle ta hand om mannen. (Matt. 20:2) I det här fallet är det lätt att se vem som var en god nästa, eller medmänniska. Jesus liknelse visar tydligt vad det innebär att älska andra människor.

Jehovas tjänare är snabba att visa kärlek till sina medmänniskor. (Se paragraf 5.)

5. Hur visade Jehovas vittnen att de älskar människor i samband med orkanen Sandy?

5 Det är inte ofta man stöter på människor som visar sådant medlidande, särskilt inte nu i ”de sista dagarna”. Många är vildsinta, saknar naturlig tillgivenhet och har ingen kärlek till det goda. (2 Tim. 3:1–3) Det blir väl belyst av det som hände i slutet av oktober 2012 när orkanen Sandy drog in över New York. I en svårt drabbad del av staden saknade många el, värme och andra nödvändiga saker. Situationen utnyttjades av plundrare som stal från människor som redan var utsatta. Men i samma del av staden gjorde Jehovas vittnen en massiv insats för att hjälpa både medtroende och andra drabbade. De kristna handlar på det sättet därför att de älskar sina medmänniskor. Vad kan man mer göra för att visa sådan kärlek?

HUR VI KAN VISA KÄRLEK

6. Varför visar vi kärlek genom att ta del i tjänsten?

6 Erbjud andlig hjälp. Det gör vi genom att rikta uppmärksamheten på ”trösten från Skrifterna”. (Rom. 15:4) Att ta del i tjänsten på fältet och sprida de goda nyheterna om Guds rike är verkligen ett sätt att visa kärlek. (Matt. 24:14) Det är en stor förmån att få bära ut ett budskap från ”den Gud som inger hopp”. (Rom. 15:13)

7. Vad är den gyllene regeln, och hur har vi nytta av att följa den?

7 Följ den gyllene regeln. Jesus beskrev den här regeln i bergspredikan. Han sa: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er, så skall också ni göra mot dem; detta är nämligen vad lagen och profeterna innebär.” (Matt. 7:12) När vi följer den här uppmaningen handlar vi i linje med andan i ”lagen” (de fem Moseböckerna) och ”profeterna” (de profetiska böckerna i de hebreiska skrifterna). Det framgår tydligt där att Gud välsignar dem som visar kärlek mot andra. Genom Jesaja sa Jehova till exempel: ”Håll fast vid det som är rätt och gör det som är rättfärdigt. ... Lycklig är den dödliga människa som gör detta.” (Jes. 56:1, 2) Och det stämmer verkligen att vi blir lyckliga när vi är kärleksfulla mot våra medmänniskor.

8. Varför ska vi älska våra fiender, och vad kan hända när vi gör det?

8 ”Älska era fiender.” Jesus sa: ”Ni har hört att det sades: ’Du skall älska din nästa och hata din fiende.’ Men jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er, så att ni visar er vara söner till er Fader som är i himlarna.” (Matt. 5:43–45) Paulus framhöll en liknande tanke: ”Om din fiende  är hungrig, ge honom att äta; om han är törstig, ge honom att dricka.” (Rom. 12:20; Ords. 25:21) Och i Moses lag sades det att man skulle hjälpa sin fiende om hans djur hade segnat ner under sin börda. (2 Mos. 23:5) När man samarbetar på det sättet kan det hända att gamla motsättningar förbleknar. Det finns många exempel på att tidigare fiender har mjuknat när vi har visat kärlek mot dem. Fanatiska motståndare har till och med tagit emot sanningen, och det gör oss oerhört glada.

9. Vad sa Jesus om att sluta fred?

9 ”Jaga efter frid med alla.” (Hebr. 12:14) Det här inbegriper naturligtvis våra bröder och systrar. Jesus sa: ”Om du ... kommer med din offergåva till altaret och du där kommer ihåg att din broder har något emot dig, låt då din gåva bli liggande där framför altaret och gå bort; slut först fred med din broder, och sedan, när du har kommit tillbaka, kan du bära fram din offergåva.” (Matt. 5:23, 24) Jehova kommer att välsigna oss när vi visar kärlek mot varandra och snabbt försöker sluta fred.

10. Varför ska vi inte leta efter fel hos andra?

10 Leta inte efter fel. Jesus sa: ”Sluta upp med att döma för att ni inte skall bli dömda; med den dom som ni dömer med skall ni nämligen bli dömda; och med det mått som ni mäter med skall det mätas åt er. Varför ser du då flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: ’Låt mig ta bort flisan ur ditt öga’, när, se, det är en bjälke i ditt eget öga? Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt eget öga, och så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga.” (Matt. 7:1–5) Det kan knappast sägas tydligare. Vi måste akta oss för att kritisera andra eftersom vi kanske har ännu större brister själva.

ETT SPECIELLT SÄTT ATT VISA KÄRLEK

11, 12. Vad är det bästa sättet att visa kärlek till andra?

11 Det finns alltså många sätt att visa kärlek. Men Jesus lärde att det bästa sättet är att förkunna de goda nyheterna om riket. (Luk. 8:1) Han befallde  sina efterföljare att göra ”lärjungar av människor av alla nationerna”. (Matt. 28:19, 20) När vi tar del i tjänsten gör vi vår del för att hjälpa människor att lämna den breda och rymliga vägen som leder till tillintetgörelse och att slå in på den smala vägen som leder till liv. (Matt. 7:13, 14) Det är ett arbete som vi vet att Jehova välsignar.

12 Precis som Jesus hjälper vi människor att få upp ögonen för att de har ett andligt behov. (Matt. 5:3) Och när de reagerar positivt hjälper vi dem att fylla det behovet genom att berätta om ”Guds goda nyheter”. (Rom. 1:1) De som tar emot budskapet om riket blir försonade med Gud genom Jesus Kristus. (2 Kor. 5:18, 19) När vi predikar de goda nyheterna visar vi alltså kärlek på ett livsviktigt sätt.

13. Vad tycker du om att få undervisa andra om Jehova?

13 När vi är väl förberedda inför återbesök och studier kan vi lära människor hur man rättar sig efter Jehovas normer. Det kan leda till att de gör stora förändringar i sitt liv. (1 Kor. 6:9–11) Vi blir verkligen rörda när vi ser hur Jehova hjälper dem som är ”rätt sinnade för evigt liv” att bli hans vänner. (Apg. 13:48) För många innebär det att förtvivlan ersätts av glädje och att de för första gången får ett verkligt hopp. Att se någon göra andliga framsteg värmer hjärtat. Håller du inte med om att det är en stor förmån att få visa kärlek till andra på det här speciella sättet?

EN INSPIRERAD BESKRIVNING AV KÄRLEKEN

14. Återberätta med egna ord vad Paulus säger om kärleken i 1 Korinthierna 13:4–8.

14 Vi kan också ha mycket nytta av det Paulus skriver om kärleken. Det kan hjälpa oss att förebygga många problem, bli lyckligare och få Jehovas välsignelse. (Läs 1 Korinthierna 13:4–8.) Vi ska helt kort gå igenom Paulus beskrivning av kärleken och se hur vi kan tillämpa den i våra relationer till andra.

15. a) Varför vill vi vara tålmodiga och omtänksamma? b) Varför ska vi inte skryta eller vara avundsjuka?

15 ”Kärleken är tålmodig och omtänksam.” Jehova har varit tålmodig och omtänksam mot ofullkomliga människor, och det måste vi också vara om någon skulle säga eller göra något tanklöst eller rentav ovänligt. ”Kärleken är inte svartsjuk”, och därför hjälper sann kärlek oss att inte vara avundsjuka på någons ägodelar eller uppgifter i församlingen. Och om vi har kärlek kommer vi inte att skryta eller bli uppblåsta. Bibeln säger att Jehova hatar dem som har ”högmodiga ögon och ett arrogant hjärta”. (Ords. 21:4)

16, 17. Hur kan vi tillämpa 1 Korinthierna 13:5, 6?

16 Kärleken får oss också att uppföra oss väl mot våra medmänniskor. Därför skulle vi aldrig ljuga eller stjäla eller göra något annat som strider mot Jehovas lagar och principer. Kärleken hindrar oss också från att bara tänka på oss själva och hjälper oss i stället att ha andras bästa för ögonen. (Fil. 2:4)

17 Den som har äkta kärlek ”blir inte uppretad” och ”för inte räkenskap över oförrätten”, som om han snarstucket antecknade varje fel som andra begick mot honom. (1 Thess. 5:15) Jehova skulle bli besviken på oss om vi gick omkring och ältade sådant som  vi tagit illa upp för. Det skulle vara som att gå omkring med en pyrande eld som skulle kunna flamma upp och skada både oss själva och andra. (3 Mos. 19:18) Kärleken gör att vi gläder oss med sanningen, men inte ”över orättfärdigheten”. Vi blir alltså inte skadeglada när någon som hatar oss eller behandlar oss dåligt råkar illa ut. (Läs Ordspråksboken 24:17, 18.)

18. Vad lär vi oss om kärleken i 1 Korinthierna 13:7, 8?

18 Paulus fortsätter att beskriva kärleken. Han säger att den ”fördrar allting”. Om någon sårar oss och ber om ursäkt gör kärleken att vi förlåter honom. Kärleken ”tror allting” i Bibeln och gör att vi tacksamt tar emot den andliga mat vi får. Kärleken ”hoppas allting” som står i Bibeln och motiverar oss att ge andra ett skäl för det hopp vi har. (1 Petr. 3:15) När vi hamnar i svåra situationer ber vi Jehova om hjälp och litar på honom. Kärleken ”uthärdar allting”, oavsett om det gäller förföljelse, synder som andra begår mot oss eller något annat. Och ”kärleken upphör aldrig”. De som gör Jehovas vilja kommer att visa kärlek evigheten igenom.

FORTSÄTT ATT ÄLSKA DIN NÄSTA SOM DIG SJÄLV

19, 20. Vad säger Bibeln som kan motivera oss att fortsätta visa kärlek?

19 Om vi följer Bibelns råd kommer vi alltid att visa kärlek mot våra medmänniskor. (Matt. 22:39) Både Jehova och Jesus förväntar att vi gör det. Och vi ska älska alla, oavsett var de kommer ifrån eller vilken kultur de har. Om vi hamnar i en situation där vi inte vet hur vi ska behandla någon, så kan vi vända oss till Jehova i bön och be att han ska ge oss av sin heliga ande. Han uppskattar att vi gör det och kommer att hjälpa oss att handla på ett kärleksfullt sätt. (Rom. 8:26, 27)

20 Budet att vi ska älska vår nästa som oss själva kallas ”den kungliga lagen”. (Jak. 2:8) Paulus hänvisade till några av buden i Moses lag, och sedan sa han: ”Vilket som helst annat bud, det sammanfattas ... i detta ord: ’Du skall älska din nästa som dig själv.’ Kärleken gör inget ont mot nästan; kärleken är därför lagens uppfyllelse.” (Rom. 13:8–10) Det är tydligt att vi måste fortsätta att älska våra medmänniskor.

21, 22. Varför ska vi älska Jehova och våra medmänniskor?

21 Jesus sa något som understryker vem som är vår nästa. Han sa att hans Far låter ”sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga”. (Matt. 5:43–45) Vi måste alltså visa kärlek mot alla människor, både rättfärdiga och orättfärdiga. Och som vi konstaterade tidigare gör vi det bäst genom att berätta om Jehova och hans rike. Om de reagerar positivt på de goda nyheterna kan de få glädjen att bli Guds vänner.

22 Vi har redan lärt oss varför vi ska älska Jehova med hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vårt sinne. Och nu har vi gått igenom hur vi kan visa kärlek till våra medmänniskor. När vi älskar Jehova och våra medmänniskor följer vi de två största buden. Men bäst av allt är att vi gläder vår himmelske Far, Jehova.