Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN) Maj 2014

I det här numret går vi igenom tre metoder vi kan använda när vi får frågor som kan kännas svåra i tjänsten. Varför är det viktigt att vi är lojala mot Guds organisation?

Min mat är att göra Guds vilja

Kung David, aposteln Paulus och Jesus Kristus ville alla göra Guds vilja. Hur kan vi vara entusiastiska för tjänsten trots tuffa distrikt?

Hur kan vi ”svara var och en”?

Hur kan vi använda Bibeln effektivt när vi får frågor som kan kännas svåra? Läs om tre metoder vi kan använda för att ge svar.

Följ den gyllene regeln i tjänsten

Hur ska vi behandla människor vi träffar i tjänsten? Hur påverkas vår tjänst av Matteus 7:12?

LEVNADSSKILDRING

Jehova har alltid hjälpt mig

Kenneth Little berättar hur Jehova Gud har hjälpt honom att hantera blyghet och osäkerhet. Läs hur Gud alltid har välsignat hans ansträngningar.

Jehova gör allt på ett organiserat sätt

Hur visar skildringarna om det forntida Israel och den tidiga kristendomen att Jehovas tjänare på jorden i dag ska vara organiserade?

Går du framåt med Jehovas organisation?

Satans världsordning kommer snart att få ett slut. Varför är det viktigt för oss att vara lojala mot den organisation Gud använder på jorden i dag?

UR VÅRT ARKIV

”Det återstår mycket skördearbete”

Det finns över 760 000 Jehovas vittnen som sprider Guds ord i Brasilien. Hur startades predikoverket i Sydamerika?