Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hur man kan ha en positiv syn på sig själv

Hur man kan ha en positiv syn på sig själv

”Om en människa lever många år skall hon glädja sig åt dem alla.” (PRED. 11:8)

1. Vad har Jehova gett oss som kan hjälpa oss att vara lyckliga?

JEHOVA vill att vi ska vara lyckliga, och han överöser oss med sådant som kan hjälpa oss att vara det. För det första har han gett oss livet. Och vi kan använda det till att lovprisa honom, eftersom han har dragit oss till den sanna tillbedjan. (Ps. 144:15; Joh. 6:44) Jehova försäkrar oss om att han älskar oss, och han hjälper oss att hålla ut i tjänsten för honom. (Jer. 31:3; 2 Kor. 4:16) Vi lever i ett andligt paradis där vi har ett överflöd av andlig mat och är omgivna av kärleksfulla bröder och systrar. Dessutom har vi ett fantastiskt hopp för framtiden.

2. Hur känner en del av oss?

2 Men trots alla skäl vi har att vara lyckliga kämpar en del av oss med negativa tankar. De kanske känner att varken de eller deras tjänst kan betyda något för Jehova. Om sådana negativa känslor håller i sig kan det kännas helt orealistiskt att glädja sig åt livet. Man kanske bara ser en lång rad av mörka dagar framför sig. (Pred. 11:8)

3. Vad kan negativa känslor bero på?

3 Negativa känslor kan bero på besvikelser man råkat ut  för, på sjukdomar eller på begränsningar som kommer med åren. (Ps. 71:9; Ords. 13:12; Pred. 7:7) Och alla har vi ett hjärta som är förrädiskt och som kan döma oss även om Jehova är nöjd med oss. (Jer. 17:9; 1 Joh. 3:20) Djävulen sprider lögner om Jehovas tjänare. Och de som har hans tänkesätt kan försöka få oss att tänka som den trolöse Elifas, att vi är värdelösa för Gud. Men det var en lögn på Jobs tid, och det är en lögn i dag. (Job 4:18, 19)

4. Vad ska vi se närmare på i den här artikeln?

4 Jehova har lovat att han ska vara med den som ”vandrar i den djupa skuggans dal”. (Ps. 23:4) Han använder bland annat Bibeln för att ge oss den hjälp vi behöver. Den har kraft att ”riva ner starka förskansningar”, till exempel felaktiga föreställningar och negativa tankar. (2 Kor. 10:4, 5) Vi ska nu se närmare på hur vi kan använda Bibeln för att få och behålla en positiv syn på oss själva. Du kan ha nytta av det här både för egen del och när du försöker uppmuntra andra.

ANVÄND BIBELN FÖR ATT BYGGA UPP EN POSITIV SYN

5. Vilket prov kan hjälpa oss att ha en positiv syn på oss själva?

5 Paulus beskrev några saker som kan hjälpa oss att bygga upp en positiv syn. Han uppmanade församlingen i Korinth: ”Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron.” (2 Kor. 13:5) ”Tron” är den kristna lära som finns i Bibeln. Om det vi säger och gör stämmer med den har vi klarat provet och visar att vi är ”i tron”. Men naturligtvis kan vi inte bara välja ut de delar som vi själva föredrar, utan vi måste följa alla de kristna läror som finns i Bibeln. (Jak. 2:10, 11)

6. Varför ska vi pröva oss själva för att se om vi ”är i tron”? (Se bilden i inledningen.)

6 Du kanske drar dig för att göra det här provet, särskilt om du tror att du kommer att misslyckas. Men Jehovas syn på oss är viktigare än vår egen, och hans sätt att tänka höjer sig över vårt. (Jes. 55:8, 9) Han ser inte på sina tillbedjare för att döma dem, utan för att hitta deras goda sidor och hjälpa dem. När du använder Bibeln för att pröva om du ”är i tron” kan du börja förstå hur Gud ser på dig. Det kan hjälpa dig att inte tänka att du är värdelös, utan komma ihåg vad Gud tycker: Du är värdefull för honom. Det kan kännas som att dra undan gardinerna och släppa in solen i ett mörkt rum.

7. Hur kan vi pröva oss själva, och vad kan det leda till?

7 Ett bra sätt att pröva sig själv är att tänka på de trogna personer som det berättas om i Bibeln. Jämför deras omständigheter och känslor med dina, och tänk dig in i vad du hade gjort i deras situation. Vi ska se på tre exempel som visar hur vi kan använda Bibeln för att bekräfta att vi är ”i tron” och på så sätt få en positiv syn på oss själva.

DEN FATTIGA ÄNKAN

8, 9. a) Hur såg situationen ut för den fattiga änkan? b) Vilka negativa tankar kan änkan ha haft?

8 Vid ett tillfälle iakttog Jesus en fattig änka i templet i Jerusalem. Det han sa om henne kan hjälpa oss att ha en positiv syn på oss själva även om vi inte kan göra så mycket som vi skulle vilja. (Läs Lukas 21:1–4.) Tänk på änkans situation. Hon hade inte bara förlorat sin man, utan hon levde dessutom i ett samhälle där de religiösa ledarna åt änkorna ”ur husen” i stället för att hjälpa  dem. (Luk. 20:47) Eftersom hon var så fattig kunde hon inte bidra med mer till templet än vad en vanlig arbetare tjänade på några minuter.

9 Sätt dig in i hur änkan kan ha känt sig när hon kom in på templets förgård med sina två små mynt. Tänkte hon på hur lite hon kunde bidra med jämfört med när hennes man levde? Skämdes hon när hon såg hur mycket de som gick före henne gav? Undrade hon om hennes bidrag verkligen var meningsfullt? Även om sådana tankar kan ha dykt upp, så gjorde hon vad hon kunde för den sanna tillbedjan.

10. Hur visade Jesus att änkan var värdefull för Jehova?

10 Jesus visade att både änkan och hennes bidrag var värdefulla för Jehova. Han sa att hon gav ”mer än alla de andra”, även de rika. Hennes bidrag försvann säkert i mängden, men Jesus uppmärksammade henne och berömde henne. De som senare tömde bidragsbössorna och såg de två små mynten hade ingen aning om hur värdefulla de var för Jehova. De anade inte heller hur mycket han uppskattade kvinnan som hade skänkt dem. Men det var Jehovas uppfattning som räknades, inte vad andra tyckte, och inte ens vad änkan själv tyckte. Skulle du kunna använda den här berättelsen för att pröva om du är i tron?

Vad kan vi lära oss av berättelsen om den fattiga änkan? (Se paragraf 8–10.)

11. Vad kan vi lära oss av berättelsen om änkan?

11 Dina omständigheter kanske påverkar vad du kan ge till Jehova. Ålder eller sjukdom gör att en del kan använda väldigt lite tid i tjänsten. De kanske till och med undrar om deras tjänst är värd att rapportera. Och även om du inte har några stora begränsningar kanske du tänker att din insats försvinner bland alla de timmar som Guds folk använder i tjänsten varje år. Men berättelsen  om den fattiga änkan lär oss att Jehova ser och värdesätter varje liten sak vi gör för honom, särskilt när omständigheterna är svåra. Tänk tillbaka på det du har gjort för Jehova det senaste året. Var det någon timme som var särskilt svår, som krävde något extra av dig? I så fall kan du vara säker på att han uppskattar det du gjorde för honom under den timmen. När du liknar den fattiga änkan och gör allt du kan i Jehovas tjänst kan du vara övertygad om att du är ”i tron”.

”TA NU BORT MIN SJÄL”

12–14. a) Vilka negativa känslor hade Elia? b) Vad kan Elias känslor ha berott på?

12 Profeten Elia var lojal mot Jehova och hade stark tro. Men vid ett tillfälle kände han sig så nere att han bad att Jehova skulle ta hans liv. Han sa: ”Det är nog! Ta nu bort min själ, Jehova.” (1 Kung. 19:4) Om man aldrig har varit så förtvivlad själv, är det lätt att tänka att Elias bön bara var ”vettlöst tal”. (Job 6:3) Men det var verkligen så han kände det. Och Jehova blev inte arg på honom för att han ville dö, utan gav honom i stället kraft och hjälp.

13 Hur kom det sig att Elia mådde så dåligt? Inte långt tidigare hade han utfört ett storslaget underverk som visade att Jehova är den sanne Guden och som ledde till att 450 baalsprofeter avrättades. (1 Kung. 18:37–40) Elia hoppades säkert att Guds folk skulle återvända till den sanna tillbedjan, men så blev det inte. Den onda drottning Isebel skickade bud till Elia om att han skulle dödas. Elia fruktade för sitt liv och flydde söderut genom Juda och in i vildmarken. (1 Kung. 19:2–4)

14 Där i sin ensamhet tyckte Elia att hans tjänst som profet var meningslös. ”Jag är inte bättre än mina förfäder”, sa han till Jehova. Han menade att han var lika värdelös som sina döda förfäders torra ben. Elia hade i själva verket prövat sig själv enligt sin egen måttstock och kommit fram till att han var misslyckad, värdelös för Jehova och alla andra.

15. Hur visade Jehova att han fortfarande värdesatte Elia?

15 Men Jehova såg annorlunda på Elia. Elia var fortfarande dyrbar för honom, och han försäkrade honom om det. Han sände en ängel för att styrka Elia. Han såg också till att Elia fick mat och vatten så att han klarade sin 40 dagar långa vandring söderut till berget Horeb. Dessutom förklarade Jehova vänligt att Elia hade fel som trodde att ingen annan var trogen. Sedan visade Jehova sitt förtroende för honom och gav honom nya uppdrag, som han tog emot. Tack vare Jehovas hjälp kunde Elia fortsätta sin tjänst som profet med ny energi. (1 Kung. 19:5–8, 15–19)

16. På vilka sätt har Jehova varit med dig?

16 Berättelsen om Elia kan hjälpa dig att bekräfta att du är i tron och få en mer positiv syn på dig själv. Börja med att tänka på hur Jehova har varit med dig. Kanske en av hans tjänare, till exempel en äldste eller en annan mogen kristen, har hjälpt dig någon gång när du behövt det? (Gal. 6:2) Har Bibeln, vår litteratur och våra möten hjälpt dig att känna att Jehova bryr sig om dig? Glöm inte bort vem som ligger bakom allt detta nästa gång du känner att du får hjälp, och tacka honom i bön. (Ps. 121:1, 2)

17. Vad är det Jehova uppskattar hos sina tjänare?

 17 Tänk sedan på att negativa tankar kan vara missvisande. Det är Jehovas syn på oss som räknas. (Läs Romarna 14:4.) Han uppskattar vår hängivenhet och trohet och bedömer oss inte efter vad vi uträttar. Och det kan mycket väl vara så att du, precis som Elia, har uträttat mycket mer i Jehovas tjänst än du inser. Du har troligen påverkat någon i församlingen i god riktning, och det finns säkert sådana på distriktet som har fått höra sanningen tack vare dig.

18. Vad visar de uppgifter Jehova har gett dig?

18 Se också varje uppgift du har fått av Jehova som ett bevis på att han är nöjd med dig. (Jer. 20:11) Precis som Elia kanske du känner dig nere därför att din tjänst inte verkar leda till något eller därför att det verkar omöjligt att nå ett visst andligt mål. Men du har ändå den största förmån någon av oss kan ha – att få predika de goda nyheterna och bära Guds namn. Håll fast vid din tro. Då kan orden i en av Jesus liknelser tillämpas på dig: ”Gå in i din herres glädje.” (Matt. 25:23)

DEN FÖRTVIVLADES BÖN

19. Hur mådde den som skrev Psalm 102?

19 Den som skrev Psalm 102 var förtvivlad. Han var ”betryckt” och led svårt både fysiskt och känslomässigt. Han hade blivit så ”kraftlös” att han inte orkade med sin situation längre. (Ps. 102, överskriften) Psalmen visar att han var helt uppslukad av sin smärta, sin ensamhet och sina starka känslor. (Ps. 102:3, 4, 6, 11) Han trodde att Jehova ville kasta bort honom. (Ps. 102:10)

20. Hur kan bönen hjälpa den som brottas med negativa tankar?

20 Men psalmisten kunde fortfarande använda sitt liv till att lovprisa Jehova. (Läs Psalm 102:19–21.) Som vi ser av Psalm 102 kan även den som är i tron drabbas av smärta och fastna i negativa tankar. Psalmisten kände sig ”som en ensam fågel på taket”, som om han bara hade sällskap av sina problem. (Ps. 102:7) Om du hamnar i en sådan situation, gör då som psalmisten och berätta för Jehova hur du känner det. Bönen kan hjälpa dig när du brottas med negativa tankar. Jehova lovar att ”han vänder sig till de utblottades bön, deras bön föraktar han inte”. (Ps. 102:17) Lita på det löftet.

21. Vad skulle kunna hjälpa oss att tänka mer positivt?

21 Psalm 102 visar dessutom hur du kan tänka mer positivt. Psalmisten valde att koncentrera sig på sitt förhållande till Jehova. (Ps. 102:12, 27) Han blev tröstad av att veta att Jehova alltid finns där för sina tjänare och hjälper dem under deras prövningar. Så om negativa känslor just nu hindrar dig från att göra så mycket som du skulle vilja i tjänsten, be då om saken. Be att Jehova ska höra din bön så att din situation kanske kan förbättras, men framför allt ”för att Jehovas namn skall förkunnas”. (Ps. 102:20, 21)

22. Vad kan vi alla göra för att glädja Jehova?

22 Vi kan alltså använda Bibeln för att övertyga oss själva om att vi är i tron och är värdefulla för Jehova. Så länge den här världsordningen består är det sant att vi inte kan bli av med alla negativa känslor eller all modfälldhet. Men när vi troget håller ut kan vi glädja Jehova och få evigt liv. (Matt. 24:13)