Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Fortsätt att vara osjälvisk

Fortsätt att vara osjälvisk

”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv.” (MATT. 16:24)

1. Hur visade Jesus vad det innebär att vara självuppoffrande?

NÄR Jesus var här på jorden visade han på ett fullkomligt sätt vad det innebär att vara självuppoffrande. Han satte sina egna önskningar och sin egen bekvämlighet åt sidan för att kunna göra Guds vilja. (Joh. 5:30) Och när han var trogen ända in i döden på en tortyrpåle visade han hur långt hans osjälviskhet sträckte sig. (Fil. 2:8)

2. Hur kan vi visa att vi är självuppoffrande, och varför ska vi göra det?

2 Eftersom vi är Jesus efterföljare måste vi också vara självuppoffrande. Vad innebär det i praktiken? Enkelt uttryckt betyder det att man är villig att sätta sig själv i andra hand för att kunna hjälpa andra. Man kan säga att det är motsatsen till att vara självisk. (Läs Matteus 16:24.) Om man är osjälvisk blir det lättare att sätta andras känslor och önskningar före sina egna. (Fil. 2:3, 4) Jesus lärde att osjälviskhet är något centralt i vår tillbedjan. Hur då? Jo, han sa att hans efterföljare skulle kännas igen på att de visade kristen kärlek, och den kärleken motiverar oss att vara självuppoffrande. (Joh. 13:34, 35) Tänk vilken förmån det är att vara en del av en världsvid familj där alla är osjälviska.

3. Vad skulle kunna få oss att bli mindre självuppoffrande?

 3 Men vi har en fiende som sakta men säkert kan få oss att bli mindre självuppoffrande. Det är vår tendens att vara själviska. Tänk bara på hur Adam och Eva visade själviskhet. Eva ville bli som Gud, och Adam ville hålla sig väl med sin fru. (1 Mos. 3:5, 6) Ända sedan Djävulen fick Adam och Eva att vända sig bort från Jehova har han försökt få människor att bara tänka på sig själva. Han prövade till och med den taktiken på Jesus. (Matt. 4:1–9) I vår tid har Djävulen lyckats lura de allra flesta till att leva ett själviskt liv. Eftersom en sådan livsstil är så vanlig finns risken att den smittar av sig på oss. (Ef. 2:2)

4. a) Kan vi helt utplåna alla själviska tendenser? Förklara. b) Vilka frågor ska vi gå igenom?

4 Själviskhet kan jämföras med rost. Om ett järnföremål utsätts för väder och vind kan det lätt börja rosta. Och om man ignorerar rosten och låter den breda ut sig kan den försvaga föremålet eller få det att gå sönder. Det är likadant med vår ofullkomlighet och vår själviskhet. I nuläget kan vi inte utplåna alla sådana svagheter, och därför måste vi vara vakna för farorna och hela tiden kämpa emot. (1 Kor. 9:26, 27) Så hur kan vi upptäcka själviska drag hos oss själva? Och hur kan vi bli mer osjälviska?

ANVÄND BIBELN FÖR ATT UPPTÄCKA SJÄLVISKHET

5. a) Hur kan vi använda Bibeln som en spegel? (Se bilden i inledningen.) b) Vad måste vi undvika för att kunna upptäcka själviska drag?

5 Precis som vi använder en spegel för att kontrollera hur vi ser ut, så kan vi använda Bibeln för att kontrollera vår inre människa och rätta till de brister vi hittar där. (Läs Jakob 1:22–25.) Men för att vi ska ha nytta av en spegel måste vi givetvis använda den på rätt sätt. Om vi bara kastar en hastig blick i den kanske vi missar en liten men störande fläck. Och om vi tittar från sidan kanske vi ser någon annans spegelbild. Om vi ska kunna upptäcka själviska drag med hjälp av Bibeln får vi inte läsa den slarvigt eller använda den för att se andras brister.

6. Vad leder till framgång?

6 Vi skulle kunna läsa Bibeln regelbundet, kanske varje dag, och ändå missa att vi börjar bli mer själviska. Hur är det möjligt? Tänk på Jakobs exempel med mannen och spegeln. Jakob säger att mannen ”betraktar ... sig själv” och använder då ett grekiskt ord som syftar på att granska eller undersöka noggrant. Så mannen tittar faktiskt noggrant i spegeln, men han gör ändå ett misstag. Jakob fortsätter: ”Och så går han bort och glömmer med ens vad slags människa han är.” Ja, han vänder sig om och gör inte något åt det han sett. Däremot säger Jakob att det kommer att gå bra för den som ”blickar in i frihetens fullkomliga lag och håller i med det”. En sådan person vänder inte ryggen åt Guds fullkomliga lag utan fortsätter att följa den. Jesus framhöll en liknande tanke: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar.” (Joh. 8:31)

7. Hur kan Bibeln hjälpa oss att upptäcka spår av själviskhet?

7 För att kunna bekämpa själviska tendenser måste vi alltså börja med att läsa Bibeln noggrant. Det kan hjälpa oss att upptäcka områden som vi behöver ta itu med. Men det räcker inte  med det. Vi måste gå vidare och göra efterforskningar. Sedan kan vi leva oss in i berättelsen och fråga: ”Vad skulle jag ha gjort i den här situationen? Är jag säker på att jag skulle ha gjort det rätta?” Och sedan kommer det viktigaste av allt: att omsätta det vi har läst i praktiken. (Matt. 7:24, 25) Nu ska vi se hur vi kan använda skildringarna om kung Saul och aposteln Petrus för att kunna fortsätta vara osjälviska.

KUNG SAULS DÅLIGA EXEMPEL

8. Vilken inställning hade Saul när han blev kung, och hur visade han det?

8 Exemplet med kung Saul i Israel visar hur själviskhet kan fördärva en människa. När han blev kung var han ödmjuk och hade en blygsam syn på sig själv. (1 Sam. 9:21) Han ville inte straffa de israeliter som var kritiska till honom, trots att han skulle ha kunnat rättfärdiga sig med att de ifrågasatte den myndighet han hade fått av Gud. (1 Sam. 10:27) Saul följde också Guds andes vägledning och ledde framgångsrikt israeliterna i strid mot ammoniterna. Efteråt gav han ödmjukt Jehova äran för segern. (1 Sam. 11:6, 11–13)

9. Hur visade Saul att han hade börjat tänka själviskt?

9 Men längre fram började Saul slappna av och utveckla ett själviskt tänkesätt, ungefär som när man låter rost sprida sig. När han besegrade amalekiterna i strid följde han inte Jehovas anvisningar, utan gjorde som han själv ville. Han tog girigt av bytet som egentligen skulle förstöras. Och i sitt övermod reste han ett monument över sig själv. (1 Sam. 15:3, 9, 12) När profeten Samuel sa att Jehova var missnöjd försökte Saul rättfärdiga sig. Han framhöll den del av Guds befallning som han hade följt och skyllde misstagen på andra. (1 Sam. 15:16–21) Stolthet gjorde honom dessutom mer intresserad av att rädda ansiktet inför folket än av att få ett bra förhållande till Gud igen. (1 Sam. 15:30) Hur kan vi använda den här skildringen som en spegel?

10, 11. a) Vad kan vi lära oss av Saul när det gäller att vara osjälvisk? b) Hur kan vi undvika att sluta som Saul?

10 För det första visar det Saul var med om att det inte finns någon automatik. Vi kan inte utgå från att vi alltid kommer att vara osjälviska bara för att vi har varit det hittills. (1 Tim. 4:10) Kom ihåg att det gick bra för Saul i början och att han hade Guds godkännande. Men sedan lät han själviska tendenser utvecklas. Det slutade med att Jehova förkastade honom för hans olydnad.

11 För det andra måste vi akta oss för att bara koncentrera oss på våra starka sidor och blunda för sådant som vi behöver arbeta på. Det skulle vara som att titta sig i spegeln för att beundra sina nya kläder och samtidigt missa att man är smutsig i ansiktet. Även om vi inte är stolta och överdrivet självsäkra som Saul, måste vi vara uppmärksamma på varje litet tecken på att vi utvecklas åt det hållet. Och om vi skulle få råd vill vi inte rättfärdiga det vi gjort, bagatellisera problemet eller skylla ifrån oss. Det är mycket bättre att ta emot råd med ett öppet sinne. (Läs Psalm 141:5.)

12. Vad kan vi lära oss av Sauls exempel om vi skulle begå en allvarlig synd?

12 Men hur är det om vi skulle begå en allvarlig synd? Saul var självcentrerad och tänkte mest på sitt rykte, och det hindrade honom från att tillfriskna andligen. Vi får inte låta rädsla för  vad andra ska tänka hindra oss från att söka hjälp. (Ords. 28:13; Jak. 5:14–16) En broder började titta på pornografi när han var 12 och fortsatte göra det i smyg i över 10 år. Han berättar: ”Det var fruktansvärt svårt att berätta för min fru och de äldste vad jag hade hållit på med. Men nu när jag har gjort det känns det som att en stor tyngd har lyfts från mina axlar. En del av mina vänner blev besvikna när jag fick sluta som biträdande tjänare, som om jag hade svikit dem. Men jag vet att Jehova tycker bättre om min tjänst nu än när jag tittade på pornografi, och det är hans åsikt som betyder något.”

PETRUS ÖVERVANN SJÄLVISKHET

13, 14. Hur visade Petrus själviska tendenser?

13 Aposteln Petrus hade en självuppoffrande inställning medan han vandrade med Jesus. (Luk. 5:3–11) Men han var ändå tvungen att kämpa emot själviska tendenser. Han blev till exempel upprörd när apostlarna Jakob och Johannes försökte få framträdande ställningar vid Jesus sida i Guds rike. Petrus kanske trodde att en av de platserna var reserverad för honom, eftersom Jesus redan hade sagt att han skulle få en speciell uppgift. (Matt. 16:18, 19) Hur som helst varnade Jesus Jakob och Johannes, men även Petrus och de andra apostlarna, för att själviskt försöka spela herrar över sina bröder. (Mark. 10:35–45)

14 Men Petrus fick fortsätta kämpa med sina själviska tendenser även efter att Jesus hade försökt rätta till hans tänkesätt. När Jesus sa till apostlarna att de skulle överge honom framhävde Petrus sig själv och nedvärderade de andra. Han påstod att han var den ende som skulle hålla fast vid Jesus. (Matt. 26:31–33) Men hans självsäkerhet var obefogad. Redan samma natt förnekade han Jesus tre gånger för att rädda sitt eget skinn. (Matt. 26:69–75)

15. Varför är Petrus ett uppmuntrande exempel?

15 Petrus fick kämpa och gjorde misstag, men vi blir ändå uppmuntrade  av att läsa om honom. Han ansträngde sig hårt, och med hjälp av Guds heliga ande kunde han övervinna felaktiga tendenser. Han lärde sig att visa självbehärskning och osjälvisk kärlek. (Gal. 5:22, 23) Längre fram i livet klarade han av situationer som verkar svårare än de han misslyckades med i början. Han reagerade till exempel ödmjukt när Paulus tillrättavisade honom inför andra. (Gal. 2:11–14) Och efteråt gick han inte och såg snett på Paulus eller tänkte att han hade förstört hans anseende. Petrus visade att han fortfarande älskade Paulus. (2 Petr. 3:15) Det här exemplet kan hjälpa oss att bli mer osjälviska.

Hur reagerade Petrus när han hade blivit tillrättavisad? Hur skulle vi reagera? (Se paragraf 15.)

16. Hur kan vi visa att vi är självuppoffrande i svåra situationer?

16 Hur brukar du reagera i svåra situationer? När Petrus och apostlarna fängslades och pryglades för att de predikade, sägs det att de ”gladde sig över att de hade räknats värdiga att bli vanärade för hans [Jesus] namns skull”. (Apg. 5:41) Precis som de kan du också betrakta förföljelse och motstånd som ett tillfälle att fortsätta i Jesus fotspår och vara självuppoffrande. (Läs 1 Petrus 2:20, 21.) Den inställningen kan också hjälpa dig om du skulle bli tillrättavisad av de äldste. Följ Petrus exempel, och ta inte illa upp. (Pred. 7:9)

17, 18. a) Vad skulle vi kunna fråga oss om våra andliga mål? b) Vad kan vi göra om vi upptäcker spår av själviskhet?

17 Vi kan också lära oss något av Petrus när det gäller att arbeta mot andliga mål. Man kan göra det på ett sätt som visar att man vill ge av sig själv. Men det gäller att vara försiktig så att man inte börjar drömma om att bli framträdande eller viktig. Fråga dig själv: Varför vill jag göra mer i tjänsten för Jehova? Är det för att jag vill ha uppmärksamhet eller större inflytande, som Jakob och Johannes?

18 Men vad ska du göra om du upptäcker spår av själviskhet? Be Jehova om hjälp att justera dina tankar och känslor, och gå in för att rikta uppmärksamheten på Jehova och inte på dig själv. (Ps. 86:11) Du skulle också kunna arbeta på mål som inte gör att du hamnar i rampljuset. Till exempel att utveckla någon sida av andens frukt som du tycker är speciellt svår. Eller säg att du brukar förbereda dig noga när du har en uppgift på mötet men undviker att hjälpa till med städningen. Då skulle du kunna ha som mål att tillämpa rådet i Romarna 12:16. (Läs.)

19. Vad kan vi göra för att inte bli missmodiga när vi speglar oss i Guds ord?

19 Vi skulle kunna bli missmodiga när vi speglar oss i Guds ord och upptäcker brister och själviska drag. Om det skulle hända dig, tänk då på att det gick bra för en av männen i Jakobs liknelse. Jakob sa inget om hur snabbt mannen rättade till de problem han upptäckte, eller ens om han lyckades rätta till allt. Men han sa att mannen gjorde något åt situationen. (Jak. 1:25) Han lade på minnet vad han såg i spegeln och fortsatte arbeta på det. Ja, ha en positiv syn på dig själv och en balanserad syn på dina svagheter. (Läs Predikaren 7:20.) Fortsätt att granska dig själv med hjälp av Guds ord och ansträng dig för att vara osjälvisk. Jehova är villig att hjälpa dig, precis som han har hjälpt så många andra bröder och systrar. Vi är alla ofullkomliga, men vi kan ändå ha Guds godkännande och välsignelse.