Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Lammets bröllop, en orsak till glädje!

Lammets bröllop, en orsak till glädje!

”Låt oss glädjas, ja vara jublande glada, ... därför att Lammets bröllop har kommit.” (UPP. 19:7)

1, 2. a) Vilket bröllop kommer att orsaka stor glädje i himlen? b) Vilka frågor kommer vi att få svar på?

DET tar alltid tid att förbereda ett bröllop. Men nu ska vi se närmare på ett mycket speciellt bröllop, som dessutom är kungligt. Tänk dig bara! Förberedelserna för det här bröllopet har pågått i omkring 2 000 år. Mycket snart är det dags för brudgummen att förenas med sin brud. Då kommer kungens palats att fyllas av musik, och himmelska skaror ska sjunga: ”Lovprisa Jah, ty Jehova, vår Gud, den Allsmäktige, har börjat härska som kung. Låt oss glädjas, ja vara jublande glada, och låt oss ge honom äran, därför att Lammets bröllop har kommit, och hans hustru har gjort sig redo.” (Upp. 19:6, 7)

2 Lammet vid det här glädjerika bröllopet i himlen är ingen annan än Jesus Kristus. (Joh. 1:29) Hur är han klädd vid bröllopet? Vem är hans brud? Hur har hon förberetts för bröllopet? När ska det äga rum? Bröllopet kommer att sprida stor glädje i himlen, men kommer de som hoppas leva för evigt på jorden också att vara glada? Vi ser  fram emot att få svar på de här frågorna när vi fortsätter att gå igenom Psalm 45.

HANS KLÄDER DOFTAR GOTT

3, 4. a) Vad får vi veta om brudgummens bröllopskläder, och vad bidrar till hans glädje? b) Vad syftar uttrycken ”kungadöttrar” och ”kungens gemål” på?

3 (Läs Psalm 45:8, 9.) Brudgummen, Jesus Kristus, tar på sig sina praktfulla kungliga bröllopskläder. De sprider passande nog en doft av ”utsökta välluktande ämnen”, bland annat myrra och kassia, som också ingick i den heliga smörjelseoljan som man använde i Israel. (2 Mos. 30:23–25)

4 Den vackra musiken som fyller palatset bidrar till den glädje brudgummen känner inför sitt bröllop. Hans glädje delas av ”kungens [Jehovas] gemål”, den himmelska delen av Jehovas organisation. I den ingår de heliga änglarna, som här kallas för ”kungadöttrar”. Så spännande det är att höra himmelska röster utropa: ”Låt oss glädjas, ja vara jublande glada, ... därför att Lammets bröllop har kommit.”

BRUDEN ÄR REDO FÖR BRÖLLOPET

5. Vem är ”Lammets hustru”?

5 (Läs Psalm 45:10, 11.) Nu vet vi vem brudgummen är, men vem är hans brud? Hon är ingen bokstavlig person. I stället representerar hon församlingen av de 144 000 smorda kristna som Jesus är huvud för. (Läs Efesierna 5:23, 24.) De ska regera tillsammans med honom i det messianska kungariket. (Luk. 12:32) De följer ”Lammet vart det än går”. (Upp. 14:1–4) De blir ”Lammets hustru” och bor med honom i hans himmelska hem. (Upp. 21:9; Joh. 14:2, 3)

6. Varför kallas de smorda ”kungadottern”, och varför uppmanas de att glömma sitt folk?

6 Bruden kallas inte bara för ”dotter” utan också för ”kungadottern”. (Ps. 45:13) Vem är den här kungen? Det är Jehova. Han adopterar smorda kristna som sina ”barn”. (Rom. 8:15–17) Eftersom de ska bli en himmelsk brud får de uppmaningen: ”Glöm ditt folk och din fars hus.” De ska hålla sitt ”sinne fäst vid det som är där ovan, inte vid det som är på jorden”. (Kol. 3:1–4)

7. a) Hur har Jesus förberett sin blivande brud? b) Hur känner bruden för sin blivande man?

7 Under flera århundraden har Jesus förberett sin blivande brud för bröllopet i himlen. Aposteln Paulus sa att Kristus ”älskade församlingen och utlämnade sig själv för den, för att kunna helga den, i det han renade den med vattenbadet med hjälp av ordet, för att kunna ställa fram församlingen åt sig i dess prakt, utan att den hade en fläck eller skrynkla eller något sådant, utan för att den skulle vara helig och oklanderlig”. (Ef. 5:25–27) Paulus sa till de smorda kristna i det forntida Korinth: ”Jag vakar ... svartsjukt över er med en svartsjuka lik Guds, ty jag har personligen lovat er i äktenskap åt en enda man för att kunna föra fram er som en ren jungfru inför Kristus.” (2 Kor. 11:2) Kungen Jesus Kristus tycker att bruden är vacker eftersom hennes tillbedjan är ren och godtagbar för Gud. Bruden i sin tur böjer sig ner för sin blivande man och erkänner honom villigt som sin ”herre”.

BRUDEN FÖRS TILL KUNGEN

8. Varför är det passande att bruden sägs stå i ”all sin härlighet”?

8 (Läs Psalm 45:13, 14a.) Bruden står  ”smyckad för sin äkta man” i ”all sin härlighet” inför det kungliga bröllopet. I Uppenbarelseboken 21:2 jämförs hon med en stad, det nya Jerusalem. Den här himmelska staden har ”Guds härlighet”, och strålar ”liksom den dyrbaraste sten, såsom en jaspissten, som skimrar kristallklar”. (Upp. 21:10, 11) Det nya Jerusalems prakt beskrivs vackert i Uppenbarelseboken. (Upp. 21:18–21) Man förstår varför psalmisten säger att bruden står i ”all sin härlighet”. Det är precis vad man kan förvänta av ett kungligt bröllop i himlen.

9. Vem förs bruden fram till, och hur är hon klädd?

9 Bruden förs fram till brudgummen, den messianske kungen. Han har förberett och renat henne ”med hjälp av ordet”. Hon är ”helig och oklanderlig”. (Ef. 5:26, 27) Bruden måste också vara passande klädd. Och det är hon! ”Hennes klädnad har inslag av guld. I konstvävd klädnad förs hon till kungen.” Med anledning av Lammets bröllop har det ”förunnats henne att bli klädd i glänsande, rent, fint linne; det fina linnet betecknar nämligen de heligas rättfärdiga handlingar”. (Upp. 19:8)

BRÖLLOPET ÄR HÄR

10. När är det dags för Lammets bröllop?

10 (Läs Uppenbarelseboken 19:7.) När är det dags för Lammets bröllop? Bibeln säger att ”hans hustru har gjort sig redo” för bröllopet, men de följande verserna handlar inte om själva bröllopet. De beskriver i stället den avslutande delen av den stora vedermödan. (Upp. 19:11–21) Betyder det att bröllopet äger rum innan kungen gör sin seger fullständig? Nej. Synerna i Uppenbarelseboken är inte i kronologisk ordning. I Psalm 45 binder kungen Jesus Kristus svärdet vid sin sida och besegrar sina fiender, och därefter äger det kungliga bröllopet rum. (Ps. 45:3, 4)

11. Vad ska Kristus göra före bröllopet?

11 Vi kan alltså dra slutsatsen att händelserna kommer i följande ordning: Först kommer domen att verkställas över världsväldet av falsk religion, som kallas för ”den stora skökan” eller ”det stora Babylon”. (Upp. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2) Därefter kommer Kristus att tillintetgöra resten av Satans onda värld i Harmageddon, ”kriget på Guds, den Allsmäktiges, stora dag”. (Upp. 16:14–16; 19:19–21) Slutligen ska kungen fullgöra sin seger genom att slunga Satan och hans demoner i avgrunden. Där kommer de att vara som döda och inte kunna skada någon. (Upp. 20:1–3)

12, 13. a) När äger Lammets bröllop rum? b) Vilka gläder sig över Lammets bröllop?

12 Smorda kristna som dör trogna under de sista dagarna uppväcks till liv i himlen. Och någon gång efter att Jesus tillintetgjort all falsk religion samlar han de sista i brudklassen till sig. (1 Thess. 4:16, 17) Innan Harmageddonkriget bryter ut kommer alltså alla de 144 000 att vara i himlen. Och efter det kriget kan bröllopet börja. Vilken glädje det kommer att bli! I Uppenbarelseboken 19:9 står det: ”Lyckliga är de som är bjudna till kvällsmåltiden vid Lammets bröllop.” Ja, de 144 000 medlemmarna av brudklassen är verkligen lyckliga. Och kungen kommer att glädjas över att ha dem hos sig i himlen. Han har lovat dem:  ”Ni skall äta och dricka vid mitt bord i mitt kungarike.” (Luk. 22:18, 28–30) Men det är inte bara brudparet som gläder sig.

13 Som vi sett tidigare hördes himmelska röster sjunga: ”Låt oss glädjas, ja vara jublande glada, och låt oss ge honom [Jehova] äran, därför att Lammets bröllop har kommit, och hans hustru har gjort sig redo.” (Upp. 19:6, 7) Men hur är det med Jehovas tjänare på jorden? Kommer de också att glädja sig?

”DE FÖRS FRAM MED GLÄDJE”

14. Vilka är jungfrurna som följer bruden i Psalm 45?

14 (Läs Psalm 45:12, 14b, 15.) Profeten Sakarja förutsade att under ändens tid skulle människor från alla nationer med glädje tjäna Jehova tillsammans med de kvarvarande av det andliga Israel. Han skrev: ”Det skall ske i de dagarna att tio män av alla språk bland nationerna skall gripa tag, ja, de skall gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga: ’Vi vill gå med er, för vi har hört att Gud är med er.’” (Sak. 8:23) I Psalm 45:12 omtalas dessa ”tio män” som ”dottern av Tyros” och ”de rika bland folket”. De kommer till de kvarvarande smorda ”med en gåva”, eftersom de vill ha ett gott förhållande till dem och få deras andliga hjälp. Sedan 1935 har miljontals människor låtit sig föras ”till rättfärdighet” av de smorda. (Dan. 12:3) De här lojala följeslagarna till de smorda har  renat sina liv och blivit andliga jungfrur. De har överlämnat sig åt Jehova och visat sig trogna mot kungen, Jesus Kristus.

15. Hur har jungfrurna samarbetat med de kvarvarande av brudklassen?

15 De kvarvarande av brudklassen har varit särskilt tacksamma mot jungfrurna för att de ivrigt har hjälpt till med det världsvida arbetet att predika de goda nyheterna om kungariket. (Matt. 24:14) ”Anden och bruden säger ständigt: ’Kom!’” Men också ”den som hör det skall säga: ’Kom!’” (Upp. 22:17) Det betyder att de ”andra fåren” har lyssnat till de smordas uppmaning och att de nu i sin tur säger ”kom” till människor över hela jorden. (Joh. 10:16)

16. Vad låter Jehova de andra fåren göra?

16 De smorda älskar de andra fåren och är glada att Jehova låter dem dela glädjen kring bröllopet. Det förutsades att jungfrurna skulle föras fram ”med glädje och fröjd”. Ja, de andra fåren, som ser fram emot evigt liv på jorden, kommer att glädjas med resten av universum när Lammets bröllop äger rum i himlen. I Uppenbarelseboken beskrivs det hur ”en stor skara” står ”inför tronen och inför Lammet”. De ägnar Jehova helig tjänst på den jordiska förgården till hans stora andliga tempel. (Upp. 7:9, 15)

Lammets bröllop medför glädje för ”jungfrurna” som följer bruden. (Se paragraf 16.)

”I DINA FÖRFÄDERS STÄLLE SKALL DINA SÖNER VARA”

17, 18. Hur får de som lever i den nya världen nytta av Lammets bröllop, och vilka kommer Kristus att bli en far till under tusenårsriket?

17 (Läs Psalm 45:16.) Jungfrurna som följer Kristus himmelska brud får ännu mer att glädja sig åt när de i den nya världen ser de positiva effekterna av det här äktenskapet. Kungen kommer att uppväcka sina förfäder, och de kommer då att bli hans jordiska ”söner”. (Joh. 5:25–29; Hebr. 11:35) Jesus kommer att sätta några av dem som ”furstar” över jorden. Dessutom kommer han helt säkert att låta några som nu är äldste tjäna som ”furstar” tillsammans med dem. (Jes. 32:1)

18 Men under tusenårsriket kommer Kristus att bli en far till andra också. På vilket sätt? Det är bara de som utövar tro på Jesus lösenoffer som får evigt liv på jorden. (Joh. 3:16) På det sättet blir han ”Evig fader” för dem. (Jes. 9:6, 7)

”JAG VILL TALA OM DITT NAMN”

19, 20. Hur påverkas vi i dag av de spännande händelser som beskrivs i Psalm 45?

19 (Läs Psalm 45:1, 17.) Skildringen i Psalm 45 är av intresse för alla kristna. De smorda som är kvar på jorden ser ivrigt fram emot att snart få förenas med sina bröder och sin brudgum i himlen. De andra fåren fortsätter att underordna sig sin underbare kung och är tacksamma över att få samarbeta med de kvarvarande av brudklassen på jorden. Vi kan vara säkra på att bröllopet mellan kungen och de 144 000 kommer att medföra välsignelser som överträffar alla våra förväntningar. (Upp. 7:17; 21:1–4)

20 När vi tänker på uppfyllelsen av de profetior som gäller den messianske kungen blir vi motiverade att tala om hans namn. Vi vill prisa honom ”till oöverskådlig tid, ja för evigt”.