Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Jehova är vår bäste vän

Jehova är vår bäste vän

”Abraham ... kallades ’Jehovas vän’.” (JAK. 2:23)

1. Vilka förmågor har vi eftersom vi är skapade till Guds avbild?

DU HAR säkert hört uttrycket ”sådan far, sådan son”. Och det är sant att många barn liknar sina föräldrar. Barnen ärver ju drag från både mamman och pappan. Jehova, vår himmelske Far, är upphovet till allt liv. (Ps. 36:9) Som hans jordiska barn är vi lika honom på många sätt. Eftersom vi är skapade till hans avbild kan vi dra slutsatser och själva välja hur vi ska handla i olika situationer. Vi kan också utveckla och bevara nära vänskapsförhållanden. (1 Mos. 1:26)

2. Vad är grunden till att vi kan vara Guds vänner?

2 Vi kan ha Jehova som vår bäste vän. Grunden till den vänskapen är hans kärlek till oss och vår tro på honom och hans son. Jesus sa: ”Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) Bibeln innehåller många exempel på personer som verkligen var Guds vänner. Nu ska vi se närmare på två av dem.

”MIN VÄN” ABRAHAM

3, 4. Vad var skillnaden mellan Abrahams och israeliternas vänskap med Jehova?

3 Jehova kallade israeliternas förfader Abraham för sin  vän. (Jes. 41:8) Även i 2 Krönikeboken 20:7 omtalas han som Guds vän. Hur kunde Abraham vara nära vän med Skaparen? Det var hans starka tro som gjorde det möjligt. (1 Mos. 15:6; läs Jakob 2:21–23.)

4 Även Abrahams avkomlingar, som blev Israels nation, hade Jehova som sin Far och vän till en början. Men tyvärr förlorade de den vänskapen. Varför då? Därför att de förlorade sin tro på Jehovas löften.

5, 6. a) Hur blev Jehova vår vän? b) Vilka frågor kan vi ställa oss själva?

5 I takt med att du lär känna Jehova bättre kommer din tro att bli starkare och din kärlek att fördjupas. Tänk tillbaka på hur det var när du först lärde känna Jehova och förstod att han är en verklig person. Du fick reda på att vi alla har ärvt synden på grund av Adams uppror och att de flesta människor därför inte har ett fridfullt förhållande till Jehova. (Kol. 1:21) Men du förstod också att vår himmelske Far inte är svårtillgänglig. Han är i stället intresserad av oss och har gett sin son för att vi ska kunna bli hans vänner. Och när du nu visade tro på lösen började du utveckla ett sådant vänskapsförhållande.

6 Stanna nu upp och fråga dig själv: ”Har min vänskap med Jehova fördjupats sedan dess, och fortsätter den att utvecklas? Förtröstar jag på honom, och växer min kärlek till honom för varje dag som går?” Nu ska vi se närmare på en annan forntida person som hade ett nära förhållande till Jehova, Gideon. Vi ska se vad vi kan lära oss av honom.

”JEHOVA ÄR FRID”

7–9. a) Vilken fantastisk upplevelse fick Gideon vara med om, och vad ledde det till? (Se bilden i inledningen.) b) Hur kan vi stärka vänskapen med Jehova?

7 Domaren Gideon tjänade Jehova under en turbulent period. Israeliterna hade kommit in i det utlovade landet, och midjaniterna utgjorde ett hot mot dem. Gideon tröskade därför vete i en vinpress i stället för på ett öppet fält för att snabbt kunna gömma undan det värdefulla vetet. Domarboken, kapitel 6, berättar att en ängel kom till Gideon i Ofra. Han undrade varför ängeln hälsade honom med orden: ”Du tappre, väldige man.” Trots att Jehova hade befriat israeliterna ur Egypten tvivlade Gideon på att han verkligen skulle rädda dem den här gången. Men ängeln försäkrade Gideon att Jehova skulle hjälpa honom.

8 Gideon undrade hur han skulle kunna ”rädda Israel ur Midjans våld”. Han fick ett tydligt svar från Jehova: ”Jag skall visa mig vara med dig, och du kommer att slå Midjan som om det vore en enda man.” (Dom. 6:11–16) Gideon undrade säkert fortfarande hur det skulle gå till, och han bad därför om ett tecken från Jehova. Det här samtalet visar att Gideon såg Jehova som en verklig person.

9 Det som sedan hände stärkte Gideons tro och drog honom närmare Gud. Han lagade till en måltid och serverade ängeln den. Ängeln rörde vid maten med sin stav och ”eld kom upp ur klippan och förtärde köttet och de osyrade bröden”. Nu förstod Gideon att det här verkligen var Jehovas ängel. Förskräckt utropade han: ”Ack ve,  suveräne Herre Jehova, eftersom jag har sett Jehovas ängel ansikte mot ansikte!” (Dom. 6:17–22) Skadade det här Gideons relation till Jehova? Inte alls! Han kände i stället att han hade frid med Gud. Det förstår vi av att han kallade det altare han byggde ”Jehova-Shalom”, som betyder ”Jehova är frid”. (Läs Domarboken 6:23, 24; noten.) När vi tänker på hur mycket Jehova gör för oss varje dag förstår vi att han är en verklig vän. När vi talar regelbundet med honom i bön känner vi större frid, och vår vänskap med honom blir starkare.

VEM FÅR VARA GÄST I JEHOVAS TÄLT?

10. Vad måste vi göra för att vara Jehovas vänner enligt Psalm 15:3, 5?

10 Man måste uppfylla vissa villkor för att få vara Jehovas vän. I Psalm 15 tar David upp vad vi måste göra och vad vi måste undvika för att få vara gäster i Jehovas tält, dvs. vara hans vänner. (Ps. 15:1) Nu ska vi se på två exempel: att undvika förtal och att alltid vara ärlig. David sa så här om någon som är Jehovas vän: ”Han baktalar inte med sin tunga. ... Han tar inte mutor mot den oskyldige.” (Ps. 15:3, 5)

11. Varför måste vi undvika förtal?

11 I en annan psalm varnar David: ”Bevara din tunga för det som är ont.” (Ps. 34:13) Om vi skulle strunta i att följa det rådet skulle det skada vår relation till vår himmelske Far. Förtal är faktiskt kännetecknande för Jehovas fiende, Satan Djävulen. Det grekiska ord som översatts med ”djävul” betyder ”baktalare” eller ”förtalare”. För att inte förlora vårt goda förhållande till Jehova måste vi tänka noga på vad vi säger om andra. Det är särskilt viktigt att vi tänker på vilken inställning vi har till de förordnade bröderna i församlingen. (Läs Hebréerna 13:17; Judas 8.)

12, 13. a) Varför är det viktigt att vi är ärliga i allt? b) Vilket resultat kan det få om vi är ärliga?

12 Jehovas tjänare är kända för att vara ärliga och inte utnyttja andra. Aposteln Paulus skrev: ”Håll ut i bön för oss, vi litar nämligen på att vi har ett gott samvete, eftersom vi önskar uppföra oss ärligt i allting.” (Hebr. 13:18) Vi vill ”uppföra oss ärligt i allting”, och därför undviker vi att utnyttja våra bröder och systrar. Om en broder skulle jobba för oss är vi noga med att han behandlas rättvist och får betalt enligt överenskommelse. Som kristna är vi ärliga och rättvisa mot våra anställda och mot alla andra. Och om vi själva är anställda av en broder så utnyttjar vi naturligtvis inte honom eller kräver speciella förmåner.

13 Människor lägger ofta märke till att vi är ärliga, och ibland berömmer de oss för det. En chef för ett stort företag inom byggsektorn sa till exempel: ”Ni håller alltid en överenskommelse.” (Ps. 15:4) Ett sådant uppförande ärar Jehova och hjälper oss att fortsätta vara hans vänner.

HJÄLP ANDRA ATT BLI JEHOVAS VÄNNER

Vi hjälper andra att bli Jehovas vänner. (Se paragraf 14 och 15.)

14, 15. Hur kan vi hjälpa andra att bli Jehovas vänner?

14 Många människor vi möter i tjänsten kanske tror att Gud finns, men de ser honom inte som sin bäste vän. Hur kan vi hjälpa dem? Tänk på vad Jesus sa till sina lärjungar när han skickade ut dem två och två för att predika:  ”Varhelst ni kommer in i ett hus, så säg först: ’Må detta hus ha frid.’ Och om där finns en fridens vän, skall er frid vila över honom. Men om det inte gör det, skall den vända tillbaka till er.” (Luk. 10:5, 6) Vårt vänliga sätt kan göra att andra vill ta reda på mer om sanningen. Och när vi träffar människor som är direkt otrevliga mot oss, kan ett vänligt bemötande lugna ner dem och göra att de vill lyssna vid ett annat tillfälle.

15 Vi är vänliga och fridsamma även mot dem som tillhör falsk religion eller som följer traditioner som inte stämmer med Bibeln. Vi välkomnar alla till våra möten, men särskilt dem som är bekymrade över världssituationen och vill veta mer om den Gud vi tillber. Artikelserien ”Bibeln förändrar liv” innehåller många exempel på personer som blivit Jehovas vänner.

VI SAMARBETAR MED VÅR BÄSTE VÄN

16. Hur kan man säga att vi är både Jehovas vänner och hans ”medarbetare”?

16 Människor som jobbar tillsammans blir ofta goda vänner. Alla som är överlämnade åt Jehova kan få vara både hans vänner och hans ”medarbetare”. (Läs 1 Korinthierna 3:9.) När vi är engagerade i att predika och göra lärjungar kommer vi närmare vår himmelske Far och lär oss mer om hans fantastiska egenskaper. Vi får uppleva hur hans heliga ande hjälper oss att predika de goda nyheterna.

17. Hur visar sammankomsterna att Jehova är vår vän?

17 Ju mer tid vi använder i predikoarbetet, desto närmare Jehova känner vi oss. Vi ser till exempel hur Jehova ingriper när motståndare försöker hindra predikoarbetet. Hans vägledning har varit mycket tydlig, och genom mötena och litteraturen fortsätter han att hjälpa oss. Den andliga maten vi får på våra sammankomster visar att vår Far förstår vad som bekymrar oss och vad vi behöver. Efter en sammankomst skrev en familj ett brev och uttryckte sin uppskattning: ”Programmet rörde verkligen våra hjärtan. Vi fick alla uppleva hur Jehova älskar oss och bryr sig om oss.” Ett gift par från Tyskland som var med vid en specialsammankomst på Irland var mycket tacksamma för det varma mottagande de fick. De säger också: ”Framför allt går vårt tack till Jehova och hans kung, Jesus Kristus. De har inbjudit oss att vara en del av ett folk som inte bara pratar om enhet, utan som verkligen är enade. Våra erfarenheter i samband med  sammankomsten i Dublin kommer alltid att påminna oss om vilken förmån det är att få tjäna vår store Gud tillsammans med er.”

VÄNNER PRATAR MED VARANDRA

18. Vad kan vi fråga oss själva när det gäller våra böner?

18 Vänner som ofta pratar med varandra fördjupar sin vänskap. I dag lägger många ner mycket tid på sociala medier och att skicka sms. Men hur är det med kontakten med vår bäste vän, Jehova? Han lyssnar verkligen när vi ber. (Ps. 65:2) Men hur ofta tar vi initiativet och pratar med honom?

19. Vad kan vi göra om vi har svårt att klä våra känslor i ord när vi ber till Jehova?

19 En del av oss har svårt för att öppna sig och uttrycka sina känslor. Ändå är det precis det Jehova vill att vi ska göra när vi ber till honom. (Ps. 119:145; Klag. 3:41) Om vi tycker att det är svårt att klä våra känslor i ord så kan vi få hjälp. Paulus skrev till de kristna i Rom: ”Vad vi skall frambära bön om, så som vi bör, det vet vi inte, men anden själv lägger sig ut för oss med outtalade suckanden. Likväl vet han som utforskar hjärtan vad anden menar, eftersom den i överensstämmelse med Gud lägger sig ut för heliga.” (Rom. 8:26, 27) Vi kan få hjälp att uttrycka vad vi känner genom att läsa sådana bibelböcker som Job, Psalmerna och Ordspråksboken och meditera över det som står där.

20, 21. Vilken tröst får vi av Paulus ord i Filipperna 4:6, 7?

20 När man hamnar i en jobbig situation är det bra att påminna sig Paulus inspirerade råd till filipperna: ”Var inte bekymrade för någonting, utan låt i allt era önskningar göras kända för Gud genom bön och ödmjuk anhållan tillsammans med tacksägelse.” Om vi har en sådan öppen kommunikation med Jehova kommer vi att känna oss lugnare. Paulus fortsätter: ”Guds frid, som övergår allt förstånd, skall skydda era hjärtan och era sinnen med hjälp av Kristus Jesus.” (Fil. 4:6, 7) Vi uppskattar verkligen att vi kan få ”Guds frid” som bättre än något annat kan skydda vårt hjärta och våra tankar.

Hur stärker bönen vår vänskap med Jehova? (Se paragraf 21.)

21 Bönen hjälper oss att bygga upp vår vänskap med Jehova, och därför vill vi ”be oupphörligt”. (1 Thess. 5:17) Syftet med den här artikeln har varit att stärka vår vänskap med Jehova och motivera oss att fortsätta göra hans vilja. Vi vill gärna ta oss tid till att meditera över de välsignelser vi får av Jehova – vår Far, vår Gud och vår vän.