Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2014

Jehova ger oss det vi behöver och beskyddar oss

Jehova ger oss det vi behöver och beskyddar oss

”Eftersom han har fäst sig vid mig, för jag honom i säkerhet. Jag beskyddar honom, ty han känner mitt namn.” (PS. 91:14)

1, 2. Varför kan man säga att vi alla har olika bakgrund?

JEHOVA har skapat familjeanordningen. (Ef. 3:14, 15) Men familjer i dag kan se väldigt olika ut, och alla har vi olika egenskaper och omständigheter. Många har vuxit upp med sina föräldrar. Andra kan ha förlorat sina föräldrar i döden, kanske på grund av sjukdom, en olycka eller någon annan tragisk händelse. En del vet inte ens vilka deras föräldrar är.

2 Dessutom tillhör vi Jehovas familj av tillbedjare och har lärt känna sanningen på olika sätt. Du har kanske ”vuxit upp i sanningen” och har lärt dig Bibelns principer av dina föräldrar. (5 Mos. 6:6, 7) Eller så är du en av alla dem som fått kontakt med sanningen genom Jehovas vittnens predikoarbete. (Rom. 10:13–15; 1 Tim. 2:3, 4)

3. Vad har vi alla gemensamt?

3 Men trots de faktorer som vi just har nämnt har vi vissa saker gemensamt. Eftersom Adam var olydig mot Gud har vi ärvt ofullkomlighet, synd och död. (Rom. 5:12) Men vi kan ändå kalla Jehova vår Fader eller Far därför att vi tjänar honom. På Jesajas tid sa Guds utvalda folk så här: ”Jehova,  du är vår Fader.” (Jes. 64:8) Och Jesus började mönsterbönen med orden: ”Vår Fader i himlarna, låt ditt namn bli helgat.” (Matt. 6:9)

4, 5. Vad ska vi gå igenom för att fördjupa vår kärlek till Jehova?

4 Vår himmelske Far bryr sig om sin familj av tillbedjare. Han tar hand om oss och beskyddar oss. Enligt psalmisten sa Jehova: ”Eftersom han [någon som tillber Jehova] har fäst sig vid mig, för jag honom i säkerhet. Jag beskyddar honom, ty han känner mitt namn.” (Ps. 91:14) Ja, Jehova beskyddar oss som folk, så att våra fiender inte kan utrota oss.

5 För att fördjupa vår kärlek till Jehova ska vi se närmare på hur han 1) ger oss det vi behöver, 2) beskyddar oss och 3) är vår bäste vän. När vi nu går igenom de här tre punkterna är det bra att vi noga tänker igenom vårt personliga förhållande till Jehova och hur vi kan ära honom som vår Far. Det är också bra att tänka på de välsignelser som Jehova ger dem som närmar sig honom. (Jak. 4:8)

JEHOVA GER OSS ALLT VI BEHÖVER

6. Nämn ett skäl till att ”varje god gåva” kommer från Jehova.

6 Lärjungen Jakob skrev: ”Varje god gåva och varje fullkomlig gåva kommer från ovan, ty den kommer ner från himlaljusens Fader.” (Jak. 1:17) Livet i sig är en underbar gåva från Jehova. (Ps. 36:9) Om vi använder livet till att göra hans vilja kommer vi att få många välsignelser redan nu och evigt liv i den nya världen. (Ords. 10:22; 2 Petr. 3:13) Men hur kan vi få det, med tanke på att vi ärvt ofullkomlighet, synd och död från Adam?

7. Hur har Gud gjort det möjligt för oss att få ett nära förhållande till honom?

7 Jehova ger oss det vi behöver på fler sätt än vi kan föreställa oss. Hans oförtjänta omtanke motiverar honom att rädda oss ur en hopplös situation. Vi syndar alla och har ärvt ofullkomlighet från Adam. (Rom. 3:23) Men Jehova tog kärleksfullt initiativet och gjorde det möjligt för oss att få ett nära förhållande till honom. Aposteln Johannes skrev: ”Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall, att Gud har sänt sin enfödde Son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son som ett försoningsoffer för våra synder.” (1 Joh. 4:9, 10)

8, 9. Vad visade Jehova profetiskt på Abrahams och Isaks tid? (Se bilden i inledningen.)

8 Nästan 1 900 år innan Jesus föddes var Abraham med om något som hjälper oss att förstå vidden av det Jehova har gjort för att ge evigt liv åt dem som gör hans vilja. Hebréerna 11:17–19 förklarar: ”Det var i tro som Abraham, då han blev prövad, så gott som offrade Isak, ja, han som med glädje hade tagit emot löftena försökte offra sin enfödde son, fastän det hade blivit sagt till honom: ’Det som skall kallas ”din avkomma” skall komma genom Isak.’ Men han räknade med att Gud till och med kunde uppväcka honom från de döda; och därifrån fick han också igen honom på ett bildligt sätt.” Parallellen är tydlig. Jehova offrade sin son, Jesus Kristus, för att rädda mänskligheten. (Läs Johannes 3:16, 36.)

9 Tänk dig in i hur lättad Isak måste ha känt sig när han förstod att han inte skulle dö. Han var säkert tacksam för  att Gud ordnade ett annat offer – en bagge som hade fastnat i ett snår i närheten. (1 Mos. 22:10–13) Den här platsen fick därför namnet ”Jehova-Jire”, som betyder ”Jehova förser (tillhandahåller)”. (1 Mos. 22:14; noten)

EN MÖJLIGHET ATT FÖRSONAS MED GUD

10, 11. Vilka har tagit ledningen i ”försoningens tjänst”, och hur har de gjort det?

10 När vi begrundar allt Jehova har gjort för oss blir vi påminda om den avgörande roll Jesus Kristus har spelat för att vi ska kunna bli Jehovas vänner. Paulus skrev: ”Detta är den bedömning vi har gjort: att en har dött för alla; så har de då alla dött; och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva, utan för honom som dog för dem och blev uppväckt.” (2 Kor. 5:14, 15)

11 De första kristna älskade Gud och var tacksamma över förmånen att få tjäna honom. Därför tog de villigt emot ”försoningens tjänst”, dvs. predikoarbetet. Det här arbetet gjorde det möjligt för ödmjuka människor att få frid med Gud, kunna vara hans vänner och så småningom bli hans andliga barn. Nu i vår tid utför de smorda samma tjänst. Det de uträttar som ambassadörer för Gud och Kristus gör det möjligt för ärliga och ödmjuka människor att dras av Jehova och börja tjäna honom. (Läs 2 Korinthierna 5:18–20; Joh. 6:44; Apg. 13:48)

12, 13. Hur kan vi visa att vi uppskattar allt Jehova ger oss?

12 Eftersom de kristna med ett jordiskt hopp är tacksamma för allt Jehova har gjort, tar de del i predikoarbetet tillsammans med de smorda. I det här arbetet använder vi Bibeln, en annan av hans underbara gåvor. (2 Tim. 3:16, 17) När vi använder Bibeln på ett skickligt sätt ger vi andra möjlighet att få evigt liv. Jehova ger oss också helig ande, som vi är helt beroende av för att klara av tjänsten. (Sak. 4:6; Luk. 11:13) Resultatet är imponerande, och vi blir påminda om det varje gång vi får ”Årsboken”. Det är verkligen en förmån att få delta i ett arbete som ger ära åt vår generöse Far.

13 Med tanke på allt som Jehova har gjort är det bra om vi frågar oss själva: ”Gör jag allt jag kan i tjänsten för att visa min uppskattning? Hur kan jag förbättra kvaliteten på min tjänst och bli en skickligare förkunnare?” Vi visar att vi uppskattar Jehovas underbara gåvor när vi låter hans rike få första platsen i livet. När vi gör det kommer han att se till att vi får allt vi behöver. (Matt. 6:25–33) Eftersom Jehova visar oss sådan kärlek vill vi verkligen anstränga oss för att göra hans vilja och glädja hans hjärta. (Ords. 27:11)

14. Vad gör Jehova för sitt folk?

14 Psalmisten David sjöng: ”Jag är betryckt och fattig. Jehova tar hänsyn till mig. Du är min hjälp och den som för mig i säkerhet.” (Ps. 40:17) Jehova har gång på gång beskyddat sitt folk som grupp betraktat, särskilt under svår och skoningslös förföljelse. Vi är mycket tacksamma för att han alltid ger oss det vi behöver för att kunna vara trogna under sådana förhållanden.

JEHOVA BESKYDDAR OSS

15. Illustrera hur en kärleksfull pappa försöker skydda sina barn.

15 Förutom att en kärleksfull pappa ger sina barn det de behöver, så beskyddar  han dem. Naturligtvis skulle han försöka rädda dem om de var i fara. En broder kommer ihåg något som hände när han var liten. Han och hans pappa var på väg hem från tjänsten och skulle korsa ett vattendrag. Tidigare på dagen hade det regnat kraftigt, och nu svämmade vattnet över. Det enda sättet att ta sig över var att hoppa från sten till sten. Brodern berättar att han gick före sin pappa, men att han plötsligt förlorade fotfästet, ramlade i vattnet och drogs ner under vattenytan två gånger. Han var oerhört tacksam över att hans pappa snabbt fick tag i honom och räddade honom från att drunkna. På liknande sätt räddar vår himmelske Far oss från de farliga strömmarna i den här onda världen och från dess härskare, Satan. Vi kan verkligen känna oss trygga med Jehova vid vår sida. (Matt. 6:13; 1 Joh. 5:19)

16, 17. Hur hjälpte och beskyddade Jehova israeliterna när de stred mot amalekiterna?

16 Jehova beskyddade kärleksfullt sitt folk år 1513 f.v.t. Han hade redan befriat dem från slaveriet i Egypten och beskyddat dem när de gick genom Röda havet. På väg till Sinai berg gick de sedan genom vildmarken och kom till Refidim.

17 Med tanke på profetian i 1 Moseboken 3:15 kan Satan ha varit desperat och till varje pris ha velat angripa israeliterna som verkade vara ett lätt byte. Han använde sig av amalekiterna, som var fiender till Guds folk. (4 Mos. 24:20) Jehova beskyddade sitt folk med hjälp av Josua, Mose, Aron och Hur. När Josua och hans män drog ut mot  amalekiterna gick Mose, Aron och Hur upp och ställde sig på ett berg i närheten. Israeliterna hade övertaget i striden så länge Mose höll upp sina händer. Och när han blev trött fick han hjälp av Aron och Hur så att han kunde fortsätta hålla upp armarna. Det är tydligt att det var Jehova som gjorde så att Josua till slut kunde besegra ”Amalek och hans folk”. (2 Mos. 17:8–13) Mose byggde ett altare där och gav det namnet ”Jehova-Nissi”, som betyder ”Jehova är min tillflykt”. (Läs 2 Moseboken 17:14, 15; noten)

TRYGGA TROTS SATANS ANGREPP

18, 19. Hur har Jehova beskyddat sina tjänare i vår tid?

18 Jehova beskyddar dem som älskar honom och gör hans vilja. Precis som israeliterna vid Refidim förtröstar vi på honom när vi ställs inför fiender. Jehova har ofta beskyddat oss som grupp betraktade, och han låter inte Satan få övertaget över oss. Tänk på alla gånger Jehova har hjälpt våra bröder och systrar när de ansträngt sig för att vara neutrala. Det finns många exempel på det från Tyskland och andra länder under nazitiden. Vi kan stärka vår tro på Jehovas beskydd genom att läsa levnadsskildringar och erfarenheter från ”Årsboken” som visar hur han har hjälpt sina tjänare under förföljelse. (Ps. 91:2)

Jehova kan använda våra bröder och systrar för att hjälpa oss att vara trogna i svåra tider. (Se paragraf 18–20.)

19 Jehova beskyddar oss även på andra sätt. Tänk bara vilken nytta vi har haft av de kärleksfulla påminnelser vi fått genom organisationen och litteraturen på senare år. Världen blir mer och mer fixerad vid sex, alkohol och pornografi. Men Jehova har gett oss viktiga påminnelser och praktiska förslag som hjälper oss att undvika sådant som kan skada vårt förhållande till honom. Vi får till exempel goda råd om att undvika dåligt umgänge på sociala medier. * (1 Kor. 15:33)

20. Hur får vi hjälp i våra församlingar?

20 Hur kan vi visa att vi verkligen är ”lärda av Jehova”? Genom att noga följa hans anvisningar. (Jes. 54:13) Församlingen är en oas där de äldste ger oss hjälp och råd från Bibeln. (Gal. 6:1) Jehova använder dessa ”gåvor i form av människor” för att ta hand om oss. (Ef. 4:7, 8) Så hur reagerar vi när vi får råd? Om vi är snabba att följa de äldstes råd får vi Jehovas välsignelse. (Hebr. 13:17)

21. a) Vad har vi bestämt oss för att göra? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

21 Det är viktigt att vi låter oss ledas av den heliga anden som Jehova använder för att hjälpa oss. Vi måste också begrunda Jesus livskurs och göra vårt bästa för att följa hans exempel. Han blev rikt belönad för att han var trogen ända in i döden. (Fil. 2:5–11) Vi kommer också att bli välsignade om vi förtröstar på Jehova av hela vårt hjärta. (Ords. 3:5, 6) Därför litar vi fullständigt på Jehova, som ger oss allt vi behöver och kan beskydda oss bättre än någon annan. Det är verkligen en förmån att få tjäna honom, och det gör oss lyckliga. Men hur kan vi säga att Jehova är vår bäste vän? Vår kärlek till honom kommer att fördjupas ännu mer när vi besvarar den frågan i nästa artikel.

^ § 19 Några exempel på sådana påminnelser finns i artikeln ”Internet – utnyttja fördelarna, undvik fällorna” i Vakttornet för 15 augusti 2011, sidan 3–5, och i artiklarna ”Se upp för Djävulens snaror!” och ”Stå fasta och undvik Satans fällor!” i Vakttornet för 15 augusti 2012, sidan 20–29.