”Kom ihåg din store Skapare.” (PRED. 12:1)

1, 2. a) Vilket råd gav Salomo de unga? b) Varför är det här rådet intressant även för äldre?

KUNG SALOMO inspirerades att ge de unga den här uppmaningen: ”Kom ihåg din store Skapare i din ungdoms dagar, innan de olyckliga dagarna kommer.” Vad menade han med ”de olyckliga dagarna”? Vi får svaret i Salomos uttrycksfulla och poetiska beskrivning av ålderdomen – darriga händer, ostadiga ben, tänder som lossnar, dålig syn, försämrad hörsel, grått hår och krokig rygg. Inte undra på att Salomo uppmanade oss att börja tjäna Jehova redan i unga år. (Läs Predikaren 12:1–5.)

2 Många kristna i 50-årsåldern och uppåt har fortfarande mycket energi. De kanske har fått grått hår, men kanske inte så dålig hälsa som i Salomos beskrivning. Kan de här erfarna vännerna dra nytta av rådet till de unga, ”Kom ihåg din store Skapare”? Och vad innebär det här rådet i praktiken?

3. Vad innebär det att komma ihåg sin store Skapare?

 3 Vi kanske har tjänat Jehova i många år, men det är ändå bra om vi stannar upp ibland och tänker på hur underbar vår Skapare är. Visst är själva livet något helt fantastiskt? Jehova har formgett allt levande på ett så komplext sätt att vi har svårt att förstå det. Han har mycket generöst sett till att vi har alla förutsättningar för att njuta av livet. När vi reflekterar över allt Jehova har gjort kan vi få större uppskattning för hans kärlek, vishet och kraft. (Ps. 143:5) Men att komma ihåg Jehova betyder också att vi tänker på vad vi kan ge tillbaka. Om vi tar oss tid att begrunda det, kan vi bli motiverade att visa tacksamhet och göra allt vi kan i tjänsten för honom så länge vi lever. (Pred. 12:13)

UNIKA MÖJLIGHETER SENARE I LIVET

4. Vilken fråga kan äldre kristna ställa sig, och varför?

4 När du har blivit lite äldre och har större livserfarenhet kan du ställa dig en viktig fråga: ”Vad ska jag göra med livet nu, medan jag fortfarande är relativt frisk och stark?” Som erfaren kristen har man resurser som andra inte har. Man kan dela med sig till de yngre av sin kunskap om Jehova. Man kan uppmuntra andra när man berättar vilka välsignelser och vilken hjälp man har fått av Jehova genom åren. Kung David bad att han skulle få dela med sig av sin erfarenhet. Han skrev: ”Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom ... Överge mig inte, Gud, inte ens när jag blir gammal och gråhårig, till dess jag har berättat om din arm för nästa generation, om din styrka för alla som skall komma.” (Ps. 71:17, 18)

5. Hur kan mogna kristna dela med sig av sina erfarenheter till andra?

5 Hur kan du dela med dig av den erfarenhet du har fått genom åren? Kan du bjuda hem de yngre, så ni kan ha trevligt tillsammans? Kan du boka tjänst med dem och visa att du tycker om tjänsten och är glad över att få tjäna Jehova? Elihu sa: ”Åldern skall tala, åren skall lära ut vishet.” (Job 32:7, Bibel 2000) Aposteln Paulus framhöll att mogna systrar kunde uppmuntra andra genom sina ord och handlingar. Han skrev: ”Äldre kvinnor [ska] vara ... lärare i det som är gott.” (Tit. 2:3)

VAD MAN KAN GÖRA FÖR ATT HJÄLPA ANDRA

6. Varför ska kristna med många års erfarenhet inte underskatta sin potential?

6 Som äldre och erfaren har man stora möjligheter. Tänk så mycket du har insikt om nu, men som du inte förstod för 30 eller 40 år sedan. Du har lärt dig att tillämpa Bibelns principer. Du har fått god övning i att nå människor med Bibelns sanning. Om du är förordnad som äldste har du lärt dig hur man hjälper en syster eller broder som har gjort ett felsteg. (Gal. 6:1) Du kanske har erfarenhet av att ta ansvar i församlingen, vid sammankomster eller i byggverksamheten. Eller har du erfarenhet av att informera läkare om blodfria behandlingsmetoder? Och även om du har fått sanningen ganska sent i livet så har du värdefull livserfarenhet. Du har kanske fostrat barn, och då har du mycket att dela med dig av. Äldre kristna är en guldgruva. De har erfarenheten som behövs för att undervisa och vägleda sina bröder och systrar och ge dem uppmuntran. (Läs Job 12:12.)

7. Hur kan de äldre hjälpa de yngre?

 7 Finns det fler sätt att hjälpa sina bröder och systrar? Du kanske kan hjälpa de yngre att starta och leda bibelstudier. Som syster skulle du kunna hjälpa och uppmuntra småbarnsmammor att hålla i gång sina andliga rutiner. Som broder kan du hjälpa yngre bröder att gå framåt som förkunnare och lära dem att göra sina tal mer levande. Och du kan ta med dem när du besöker äldre vänner och visa hur man ger andlig uppmuntran. Även om du inte har samma krafter som förr, så har du mycket fina möjligheter att öva de yngre i församlingen. Bibeln säger: ”Unga mäns skönhet är deras kraft, och gamla mäns prakt är deras grå hår.” (Ords. 20:29)

TJÄNST DÄR BEHOVET ÄR STÖRRE

8. Vad valde Paulus att göra när han blev äldre?

8 Paulus utnyttjade alla möjligheter att tjäna Jehova senare i livet. Han hade haft intensiva år som missionär innan han sattes i fångenskap i Rom. När Paulus blev frisläppt omkring år 61 v.t. kunde han ha tyckt att det var dags att slå sig till ro i Rom och predika där. (2 Kor. 11:23–27) Bröderna i den här stora staden hade säkert uppskattat om han stannade kvar. Men Paulus insåg att det fanns ännu större behov i andra länder. Så i stället fortsatte han sin missionärstjänst. Tillsammans med Timoteus och Titus besökte han Efesos, Kreta och troligen Makedonien. (1 Tim. 1:3; Tit. 1:5) Vi vet inte säkert om han kom till Spanien, men det var i alla fall hans plan. (Rom. 15:24, 28)

9. I vilken ålder flyttade Petrus till ett behovsdistrikt? (Se bilden i inledningen.)

9 Petrus kan ha varit över 50 när han flyttade till ett distrikt med större behov. Hur vet vi det? Om han var i samma ålder som Jesus, eller kanske något äldre, var han förmodligen i 50-årsåldern när han sammanträffade med de andra apostlarna i Jerusalem år 49 v.t. (Apg. 15:7) En tid efter det här mötet flyttade Petrus till Babylon, utan tvivel för att vittna för den stora judiska befolkningen i området. (Gal. 2:9) Han bodde kvar där när han skrev sitt första inspirerade brev omkring år 62. (1 Petr. 5:13) Det kan vara en stor utmaning att flytta till ett annat land, men Petrus lät inte åldern hindra honom från att göra mer i tjänsten.

10, 11. Berätta en erfarenhet om någon äldre som har flyttat till en plats med större behov.

10 Många kristna i 50-årsåldern och uppåt får förändrade omständigheter och inser att de kan tjäna Jehova på nya sätt. Några har flyttat till andra platser med större behov. En av dem är Robert, och han säger: ”Min fru och jag var i 55-årsåldern när vi insåg att det hade öppnats en ny dörr för oss. Vår son hade flyttat hemifrån, vi hade inga föräldrar som behövde hjälp och vi fick ett litet arv. Vi räknade ut att om vi sålde huset skulle vi kunna betala av lånen och ha tillräckligt att leva på tills jag gick i pension. Vi hörde att det var lätt att få bibelstudier i Bolivia, och eftersom det är billigare att leva där bestämde vi oss för att flytta dit. Det var inte lätt att anpassa sig till ett nytt liv. Allt var så annorlunda jämfört med det vi var vana vid i Nordamerika. Men vi har blivit mycket välsignade.”

11 Robert tillägger: ”Vi är helt engagerade i församlingen nu. Några av våra bibelstudier har blivit döpta. En familj som vi studerade med bor väldigt anspråkslöst i en by en bra bit bort. Men  varje vecka kommer familjen på mötena, trots den besvärliga resan in till staden. Man blir så varm i hjärtat när man får se dem göra framsteg, och nu har deras äldste son till och med börjat som pionjär!”

BEHOVET PÅ UTLÄNDSKA DISTRIKT

12, 13. Berätta en erfarenhet om någon som utökade tjänsten efter sin pensionering.

12 Våra äldre vänner är fina föredömen och kan göra stor nytta i utländska språkgrupper och församlingar. Och där kan de också få uppleva mycket trevligt i tjänsten. Brian från Storbritannien säger: ”Min fru och jag kände att det blev ett vakuum i livet när jag gick i pension vid 65. Barnen hade flyttat hemifrån, och det var svårt att hitta bibelstudier på våra distrikt. Men så träffade jag en ung man från Kina som forskade på universitetet. Han kom på ett möte, och sedan började vi studera. Efter några veckor tog han med sig en av sina kolleger. Två veckor senare följde en tredje med, och sedan en fjärde.”

13 ”När den femte forskaren bad om ett bibelstudium tänkte jag: ’Bara för att jag har gått i pension betyder det inte att jag är pensionerad från tjänsten.’ Så jag frågade min fru, som är två år yngre än jag, om hon ville lära sig kinesiska. Vi använde en språkkurs på kassettband som vi lyssnade på hemma. Det är tio år sedan nu. Vi kände oss som unga på nytt när vi satte i gång med tjänsten på ett annat språk. Hittills har vi studerat med 112 kinesisktalande, och de flesta har kommit på mötena. En av dem tjänar nu som pionjär.”

Kan du också utöka din tjänst? (Se paragraf 12 och 13.)

VAR GLAD FÖR DET DU KAN GÖRA

14. Hur kan man fortsätta känna glädje när man blir äldre, och hur är Paulus ett uppmuntrande exempel?

14 Men det är inte alla kristna som kan utöka sin tjänst. En del vänner har  dålig hälsa, föräldrar att ta hand om eller barn med särskilda behov. Trots sina olika begränsningar kan de vara säkra på att Jehova uppskattar allt de gör i tjänsten. Så i stället för att vara frustrerad över det man inte kan göra, är det bättre att vara glad över det man kan göra. Tänk på hur det var för Paulus. Han satt i husarrest i flera år och kunde inte fortsätta sin missionärstjänst. Men han pratade med alla som besökte honom och resonerade om Skrifterna och styrkte deras tro. (Apg. 28:16, 30, 31)

15. Varför är de äldre så värdefulla?

15 Jehova värdesätter verkligen våra äldre och deras tjänst. Salomo konstaterade visserligen att ”de olyckliga dagarna” med dålig hälsa inte är den lättaste tiden i livet. Men allt som de äldre gör för att ära Jehova är värdefullt för honom. (Luk. 21:2–4) Äldre bröder och systrar som fortsätter tjäna Jehova troget är verkligen fina exempel och en tillgång för församlingen.

16. Vad fick Hanna förmodligen inte uppleva, men vad kunde hon göra för att tjäna Gud?

16 I Bibeln kan vi läsa om Hanna som var 84 år och änka när Jesus föddes. Trots att hon hade kommit upp i åren tjänade och tillbad hon Jehova troget. Förmodligen hann hon inte bli en efterföljare till Jesus eller bli smord med helig ande. Antagligen fick hon inte heller uppleva glädjen att sprida budskapet om Guds rike. Men hon var glad för det hon kunde göra. Bibeln berättar att hon ”aldrig var borta från templet, där hon natt och dag utförde helig tjänst”. (Luk. 2:36, 37) Prästen brände rökelse i templet varje morgon och kväll, och då var Hanna tillsammans med de andra ute på förgården och bad tyst till Jehova i kanske en halvtimme. När hon fick se den nyfödde Jesus började hon ”tala om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse”. (Luk. 2:38)

17. Hur kan vi hjälpa sjuka och äldre att vara delaktiga i församlingen?

17 Det är viktigt att vara vaken för hur vi kan hjälpa de sjuka och äldre i församlingen. En del vill inget hellre än att vara med på möten och sammankomster, men de kan inte. I många församlingar har man kärleksfullt ordnat så att de äldre kan lyssna på mötena via telefon. Men det kanske inte är tekniskt möjligt på alla platser. De som inte kan vara med på mötena kan ändå vara delaktiga i församlingen. Till exempel kan deras böner bidra till församlingens andliga hälsa. (Läs Psalm 92:13, 14.)

18, 19. a) Hur kan de äldre vara till uppmuntran för andra? b) Vilka kan tillämpa rådet: ”Kom ihåg din store Skapare”?

18 De som är äldre bland oss kanske inte inser hur mycket de uppmuntrar andra. Hanna, som tjänade Jehova så troget vid templet under lång tid, förstod säkert inte att hon skulle vara till uppmuntran för andra många hundra år senare. Hennes kärlek till Jehova sattes på pränt i Bibeln. Och din kärlek till Jehova sätter ett djupt avtryck i hjärtat hos dina medbröder och medsystrar. Inte undra på att det sägs i Bibeln: ”Grått hår är en skönhetens krona när man finner den på rättfärdighetens väg.” (Ords. 16:31)

19 Vi har allesammans begränsningar, och vi kan göra olika mycket i Jehovas tjänst. Men de som känner att de fortfarande har en del energi och kraft kan bli motiverade av de här orden: ”Kom ihåg din store Skapare ... innan de olyckliga dagarna kommer.” (Pred. 12:1)