Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Tillbe Jehova, evighetens Kung

Tillbe Jehova, evighetens Kung

”Evighetens Kung, ... honom tillhör ära och härlighet i evigheters evighet.” (1 TIM. 1:17)

1, 2. a) Vem är ”evighetens Kung”, och varför är den titeln lämplig? (Se bilden här ovan.) b) Varför vill vi ha Jehova som vår kung?

KUNG SOBHUZA II av Swaziland härskade i nästan 61 år. Det är något av ett rekord för nutida monarker. Men även om det kan vara imponerande finns det en kung som inte bara lever en kort tid, som vi människor gör. I Bibeln omtalas han som ”evighetens Kung”. (1 Tim. 1:17) I en av psalmerna får vi veta hans namn: ”Jehova är kung till oöverskådlig tid, ja för evigt.” (Ps. 10:16)

2 Den långa tidsperiod som Jehova har varit kung är helt unik. Men det är hans sätt att härska som gör att vi dras till honom. En kung som härskade över det forntida Israel i 40 år lovprisade honom med orden: ”Jehova är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärleksfull omtanke. Jehova har fast grundat sin tron i himlen, och hans kungavälde härskar över allting.” (Ps. 103:8, 19) Jehova är inte bara vår kung utan också vår Far – en kärleksfull, himmelsk Far. Det väcker två frågor: På vilket sätt har Jehova varit vår Far? Hur har han utövat sin myndighet efter upproret i Eden? Svaret på de frågorna kommer att dra oss närmare Jehova och stärka vår tillit till honom.

 EVIGHETENS KUNG SKAPAR EN UNIVERSELL FAMILJ

3. Vem var den förste medlemmen av Jehovas universella familj, och vilka andra skapades som Guds ”söner”?

3 Jehova måste ha känt stor glädje när han hade skapat sin förstfödde son. Han behandlade honom inte som en obetydlig undersåte. I stället älskade han honom som en son och lät honom vara med i det glädjefyllda arbetet med att skapa andra fullkomliga undersåtar. (Kol. 1:15–17) I den skaran ingår oräkneliga änglar. Bibeln säger att de är Jehovas tjänare som med glädje ”gör hans vilja”, och han hedrar dem genom att kalla dem ”söner”. De ingår i hans universella familj. (Ps. 103:20–22; Job 38:7)

4. Vilka blev sedan en del av Jehovas universella familj?

4 Sedan Jehova skapat himlen och jorden utökade han sin universella familj. Han gjorde först i ordning jorden till ett vackert, självförsörjande hem, och som kronan på verkat skapade han sedan den första människan, Adam, till sin avbild. (1 Mos. 1:26–28) Som Skapare kunde Jehova med rätta förvänta att Adam skulle följa hans anvisningar. Som Far gav Jehova alla anvisningar på ett kärleksfullt och omtänksamt sätt. Han gav inga anvisningar som i onödan begränsade deras frihet. (Läs 1 Moseboken 2:15–17.)

5. Hur skulle jorden fyllas med människor?

5 Till skillnad från mänskliga regenter har Jehova inga problem med att delegera ansvar till sina undersåtar. Han behandlar dem som pålitliga familjemedlemmar. Adam fick till exempel myndighet över andra levande skapelser och till och med det trevliga och stimulerande uppdraget att ge namn åt djuren. (1 Mos. 1:26; 2:19, 20) Gud skapade inte flera miljoner fullkomliga människor som skulle bo på jorden. Han valde i stället att skapa en fullkomlig kvinna, Eva, som skulle bli Adams hustru. (1 Mos. 2:21, 22) Sedan gav han dem möjligheten att befolka jorden med sina barn. Under idealiska förhållanden skulle människorna med tiden göra hela jorden till ett paradis. Tillsammans med änglarna i himlen skulle de som en enad familj tillbe Jehova evigheten igenom. Vilken underbar framtidsutsikt! Och verkligen ett kraftfullt bevis för Jehovas stora kärlek till sin familj.

UPPRORISKA SKAPELSER FÖRKASTAR GUD SOM KUNG

6. a) Hur började upproret inom Guds familj? b) Hur vet vi att upproret inte fick Jehova att avsäga sig sin myndighet?

6 Adam och Eva var tragiskt nog inte nöjda med att ha Jehova som sin härskare. De valde i stället att följa Satan, en ängel som hade gjort uppror mot Gud. (1 Mos. 3:1–6) Det ledde till smärta, lidande och död för dem och deras barn. (1 Mos. 3:16–19; Rom. 5:12) Gud hade inte längre några lojala undersåtar på jorden. Betydde det att han inte längre hade makten, att han hade avsagt sig sin myndighet över sina skapelser? Absolut inte! Han använde sin myndighet till att driva ut människorna från Edens trädgård och gav keruber i uppgift att vakta ingången så att de inte kunde återvända. (1 Mos. 3:23, 24) Samtidigt visade han sin kärlek genom att bekräfta att hans avsikter skulle förverkligas. Både änglar och människor skulle till slut bli en universell familj. Han lovade att en ”avkomma” skulle tillintetgöra Satan och ta bort följderna av Adams synd. (Läs 1 Moseboken 3:15.)

7, 8. a) Hur dålig var situationen på Noas tid? b) Vad gjorde Jehova för att rena jorden och för att bevara mänskligheten?

 7 Under århundradena som följde valde några att vara lojala mot Jehova. Bland dem hittar vi Abel och Enok. Men det stora flertalet förkastade Jehova som sin Far och kung. På Noas tid hade jorden blivit uppfylld av våld. (1 Mos. 6:11) Betydde det att Jehova inte längre hade makten över jorden? Vad visar den historiska skildringen?

8 Tänk på berättelsen om Noa. Jehova gav honom en detaljerad byggnadsplan och sa att han skulle bygga en enorm ark som skulle rädda Noa och hans närmaste familj. Gud visade också stor kärlek till hela den mänskliga familjen genom att ge Noa uppdraget att vara ”en rättfärdighetens förkunnare”. (2 Petr. 2:5) Utan tvivel uppmanade han människor att ändra sig och varnade dem för den kommande tillintetgörelsen, men han talade för döva öron. Under många årtionden levde Noa och hans familj bland våldsinriktade och mycket omoraliska människor. Som en kärleksfull Far beskyddade och hjälpte Jehova den här lojala familjen på åtta personer. När Jehova sände en global översvämning avlägsnade han upproriska människor och onda änglar. Ja, Jehova hade definitivt makten. (1 Mos. 7:17–24)

Jehova har alltid varit universums kung. (Se paragraf 6, 8, 10, 12 och 17.)

JEHOVAS STYRE EFTER DEN STORA ÖVERSVÄMNINGEN

9. Vilken möjlighet fick mänskligheten efter den stora översvämningen?

9 När Noa och hans familj kom ut ur arken, såg den renade jorden och andades in den friska luften var de säkert oerhört tacksamma mot Jehova för att han tagit hand om dem och skyddat dem. Noa byggde genast ett altare och frambar offer för att tillbe Jehova. Jehova välsignade Noa och hans familj och sa till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.” (1 Mos. 8:20–9:1) Mänskligheten fick en ny möjlighet att som en enad familj tillbe Jehova och uppfylla jorden.

10. a) Var och hur flammade upproret mot Jehova upp efter floden? b) Vad gjorde Jehova för att se till att hans vilja skulle genomföras?

10 Men den stora översvämningen sköljde inte bort ofullkomligheten, och människorna var fortfarande tvungna att leva med det osynliga inflytandet från Satan och de upproriska änglarna. Det dröjde inte länge förrän upproret mot Jehovas kärleksfulla styre flammade upp igen. Noas sonsonsson Nimrod gick längre än någon annan i sitt uppror. Han beskrivs som ”en väldig jägare i opposition mot Jehova”. Han byggde stora städer, till exempel Babel, och gjorde sig själv till kung ”i Shinars land”. (1 Mos. 10:8–12) Hur skulle evighetens Kung ingripa mot den här upproriske kungen som försökte hindra att människorna uppfyllde jorden? Han förbistrade deras språk så att Nimrods frustrerade undersåtar skingrades ”över hela jordens yta”. Men de tog med sig sin falska tillbedjan och sin människogjorda styrelseform. (1 Mos. 11:1–9)

11. Hur visade Jehova att han var lojal mot sin vän Abraham?

11 Många tillbad falska gudar efter den stora översvämningen, men det fanns några som troget fortsatte att tillbe Jehova. En av dem var Abraham, som följde Guds anvisning och lämnade det bekväma livet i staden Ur och bodde i tält under många år. (1 Mos. 11:31; Hebr. 11:8, 9) Under de år Abraham levde som nomad var han ofta omgiven av jordiska kungar som bodde i muromgärdade städer. Men Abraham litade i stället på att  Jehova skulle skydda honom och hans familj, och det gjorde han. Psalmisten beskrev Jehovas beskydd: ”Han tillät ingen människa att bedra dem, utan för deras skull tillrättavisade han kungar.” (Ps. 105:13, 14) Av lojalitet mot sin vän, Abraham, gav han honom löftet: ”Kungar skall utgå från dig.” (1 Mos. 17:6; Jak. 2:23)

12. Hur visade Jehova sin makt över Egypten, och hur påverkade det hans utvalda folk?

12 Gud upprepade sitt löfte till Abrahams son Isak och sonson Jakob. Han lovade att välsigna dem och att en del av deras avkomlingar skulle bli kungar. (1 Mos. 26:3–5; 35:11) Men innan dess blev Jakobs avkomlingar slavar i Egypten. Betydde det att Jehova inte tänkte hålla sitt löfte eller att han hade avsagt sig sin myndighet över jorden? Inte alls. I sin rätta tid visade han sin överlägsna makt och myndighet över farao. Israeliterna förtröstade på Jehova, som befriade dem på ett storslaget sätt vid Röda havet. Det rådde inte längre något tvivel om att Jehova fortfarande var den Högste i hela universum, och som en omtänksam Far använde han sin stora makt för att skydda sitt folk. (Läs 2 Moseboken 14:13, 14.)

JEHOVA BLIR KUNG ÖVER ISRAEL

13, 14. a) Vad kungjorde israeliterna om Jehova i en sång? b) Vilket löfte gav Gud David?

13 Direkt efter att israeliterna blivit befriade från Egypten sjöng de en segersång till Jehovas ära. Den sången finns nedtecknad i 2 Moseboken, kapitel 15, och i vers 18 läser vi: ”Jehova skall härska som kung till oöverskådlig tid, ja för evigt.” Jehova blev alltså kung över den nya nationen. (5 Mos. 33:5) Men folket var inte nöjda med att ha Jehova som sin osynlige härskare. Omkring 400 år efter uttåget ur Egypten bad de Gud om att få en jordisk kung, precis som deras avgudadyrkande grannländer hade. (1 Sam. 8:5) Trots detta var Jehova fortfarande kung, något som blev tydligt under Davids regering.

14 David förde den heliga förbundsarken till Jerusalem. Vid det här glädjefyllda tillfället sjöng leviterna en lovsång som innehöll ett viktigt uttalande. Vi läser i 1 Krönikeboken 16:31: ”Må man säga bland nationerna: ’Jehova har  blivit kung!’” Varför står det att Jehova blev kung, när vi har slagit fast att han är evighetens Kung? Jehova blir kung när han utövar sin myndighet eller när han använder ett redskap för att representera honom under en viss tid eller för att hantera en särskild situation. Den här tanken har en djup och omfattande innebörd. Innan David dog lovade Jehova att hans kungadöme skulle bestå för evigt: ”Jag [skall] uppresa din avkomma efter dig, den som utgår från ditt inre, och jag skall befästa hans kungadöme.” (2 Sam. 7:12, 13) Det här löftet uppfylldes när Davids ”avkomma” framträdde mer än 1 000 år senare. Vem var det, och när skulle han bli kung?

JEHOVA TILLSÄTTER EN NY KUNG

15, 16. När smordes Jesus till framtida kung, och vilka förberedelser gjorde han medan han var på jorden?

15 År 29 v.t. började Johannes döparen predika: ”Himlarnas kungarike har kommit nära.” (Matt. 3:2) När Jesus blev döpt av Johannes, smorde Jehova honom till framtida kung i Guds rike. Den utlovade Messias hade framträtt. Jehova uttryckte den tillgivenhet han som Far kände för Jesus: ”Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt.” (Matt. 3:17)

16 Under hela sin jordiska tjänst ärade Jesus sin Far. (Joh. 17:4) Det gjorde han genom att predika om Guds kungarike. (Luk. 4:43) Han lärde också sina efterföljare att be om att det skulle komma. (Matt. 6:10) Som Guds utvalde kung kunde han säga till sina motståndare: ”Guds kungarike är i er mitt.” (Luk. 17:21) Kvällen innan han dog slöt han ett förbund om ett rike med sina efterföljare. Det innebar att några av hans trogna lärjungar kunde se fram emot att bli kungar tillsammans med honom i Guds rike. (Läs Lukas 22:28–30.)

17. På vilket sätt började Jesus härska som kung under det första århundradet, men vad var han tvungen att vänta på?

17 När skulle Jesus börja härska som kung i Guds rike? Han kunde inte göra det på en gång. Dagen därpå blev han avrättad och hans efterföljare skingrades. (Joh. 16:32) Men precis som tidigare hade Jehova ändå inte avsagt sig sin myndighet. På tredje dagen uppväckte han sin son, och på pingstdagen år 33 upprättades ett andligt kungarike där Jesus härskade över församlingen av smorda kristna. (Kol. 1:13) Men Jesus var ändå tvungen att vänta innan han som den utlovade avkomman blev kung över hela jorden. Jehova sa till sin son: ”Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter.” (Ps. 110:1)

TILLBE EVIGHETENS KUNG

18, 19. Vad vill vi göra, och vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

18 Under flera tusen år har Jehovas styre ifrågasatts både i himlen och på jorden. Men Jehova har inte avsagt sig sin myndighet utan har behållit sin makt. Som en kärleksfull Far skyddade han och tog hand om sina lojala tjänare, till exempel Noa, Abraham och David. Visst får det oss att vilja komma närmare vår kung och att villigt underordna oss honom?

19 Men nu kanske vi undrar: Hur har Jehova blivit kung i vår tid? Hur kan vi visa att vi är lojala undersåtar till Jehovas kungarike, och hur kan vi bli fullkomliga medlemmar av hans universella familj? Vad betyder det när vi ber om att Guds kungarike ska komma? De här frågorna kommer att besvaras i nästa artikel.