Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Låt ditt kungarike komma” – Men när?

”Låt ditt kungarike komma” – Men när?

”Likaså vet ni också, när ni ser allt detta, att han är nära vid dörrarna.” (MATT. 24:33)

1, 2. a) Vad kan påverka hur vi uppfattar saker? b) Vad kan vi vara säkra på när det gäller Guds kungarike?

SOM du kanske vet kan ögonvittnen ofta komma ihåg detaljer helt olika. På liknande sätt kan det vara svårt att komma ihåg exakt vad läkaren sa efter det att man har fått en diagnos. Och vissa kan ha svårt att hitta nycklarna eller glasögonen trots att de ligger mitt framför ögonen på dem. Varför blir det så? Forskare säger att det är ett slags blindhet, att man missar något eller glömmer något för att man har tankarna på annat håll. Vår hjärna kan tydligen bara vara helt koncentrerad på en sak i taget.

2 Många är på liknande sätt blinda för det som händer i världen i dag. De kanske håller med om att världen har förändrats mycket sedan 1914, men de kan inte se vad det betyder. Vi som studerar Bibeln vet att Guds rike i viss bemärkelse kom 1914 när Jesus blev insatt som kung i himlen. Men vi vet att det inte är det fullständiga svaret på bönen: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matt. 6:10) Den bönen kommer att besvaras helt och fullt när den här onda världsordningen  tas bort. Först då kan Guds vilja ske på jorden så som den sker i himlen.

3. Vilken fördel har vi av att studera Bibeln?

3 Tack vare att vi regelbundet studerar Bibeln kan vi se att profetiorna uppfylls nu i vår tid. På det sättet skiljer vi oss från människor i allmänhet. De är så upptagna med sina egna liv att de missar de tydliga bevisen för att Kristus har regerat sedan 1914 och snart kommer att verkställa Jehovas dom. Men hur är det med dig personligen? Om du varit med i sanningen länge, är du då fortfarande medveten om vilken allvarlig tid vi lever i? Eller om du nyligen kommit med i sanningen, vad koncentrerar du dig på? Vi ska nu se på tre saker som gör att vi kan vara säkra på att Guds vilja snart ska ske på jorden.

RYTTARNA HAR FRAMTRÄTT

4, 5. a) Vad har Jesus gjort sedan 1914? (Se bilden i inledningen.) b) Vad symboliserar de tre ryttarna, och hur har den profetian uppfyllts?

4 År 1914 blev Jesus Kristus krönt som kung i Guds rike. I Uppenbarelsebokens sjätte kapitel beskrivs det hur han kommer ridande på en vit häst. Sedan han blivit kung red han genast ut för att göra sin seger över Satans onda världsordning fullständig. (Läs Uppenbarelseboken 6:1, 2.) Profetian förutsade att när Guds rike började härska skulle världsförhållandena snabbt bli sämre. Krig, matbrist, allvarliga sjukdomar och annat som orsakar död skulle bli mycket vanligare. Den här utvecklingen representeras i profetian av tre ryttare som följer tätt efter Jesus Kristus. (Upp. 6:3–8)

5 Trots löften om internationellt samarbete och diplomatiska insatser har freden tagits bort från jorden, som profetian förutsade. Första världskriget var bara det första av många förödande krig. Och även om man har gjort många ekonomiska och vetenskapliga framsteg sedan 1914 utgör matbristen ett hot mot den globala säkerheten. Och ingen kan förneka att allvarliga sjukdomar, naturkatastrofer och andra former av ”dödlig hemsökelse” skördar miljontals liv varje år. Dessa händelsers omfattning, frekvens och allvar saknar motstycke i människans historia. Inser du vad det betyder?

Världsförhållandena fortsätter att förvärras då ryttarna stormar fram. (Se paragraf 4 och 5.)

6. Vilka var uppmärksamma på Bibelns profetior, och vad gjorde de när profetiorna uppfylldes?

6 Första världskrigets utbrott och spanska sjukan upptog många människors tankar 1914 och åren som följde. Men smorda kristna hade ivrigt sett fram emot 1914, som skulle innebära slutet på hedningarnas tider, eller ”nationernas fastställda tider”. (Luk. 21:24) De var inte helt säkra på hur profetiorna skulle uppfyllas, men de visste att något betydelsefullt som hade med Guds rike att göra skulle hända 1914. Så snart de kunde se Bibelns profetior uppfyllas började de modigt förkunna att Guds styre hade börjat. Deras ansträngningar att förkunna ledde till intensiv förföljelse. Det här var också förutsagt i Bibeln, och under de följande årtiondena gjorde fiender till Guds rike ”orätt i lagens namn”. De tog också till fysiskt våld och fängelsestraff, och en del blev till och med avrättade genom hängning, arkebusering eller halshuggning. (Ps. 94:20, Bibel 2000; Upp. 12:15)

7. Varför förstår de flesta inte vad världshändelserna betyder?

7 Varför förstår inte människor att Guds rike regerar i himlen, trots alla  bevis för det? Varför kan de inte se sambandet mellan tillståndet i världen och de profetior i Bibeln som Guds folk sedan länge har riktat uppmärksamheten på? Kan det vara så att de flesta bara ser det de vill se? (2 Kor. 5:7) Är de så upptagna av sina egna intressen att de är blinda för vad Gud gör? (Matt. 24:37–39) Låter de sig distraheras av bruset från Satans propaganda? (2 Kor. 4:4) Det krävs tro och andlig synförmåga för att se vad som händer i andevärlden. Visst är vi glada över att vi kan se vad som pågår!

MÄNNISKOR GÅR LÄNGRE OCH LÄNGRE I ONDSKA

8–10. a) Hur har 2 Timoteus 3:1–5 uppfyllts? b) Hur kan vi säga att ondskan har blivit värre och värre?

8 Det finns en annan sak som gör att vi vet att Guds rike snart kommer att ta kontroll över jorden: Ondskan breder ut sig mer och mer i samhället. I nästan hundra år har de förhållanden som beskrivs i 2 Timoteus 3:1–5 varit en realitet. Också detta har ökat i omfattning, intensitet och varaktighet. Du har säkert lagt märke till det. Vi ska se på några exempel. (Läs 2 Timoteus 3:1, 13.)

9 Tänk på vad som ansågs chockerande på 40- och 50-talet och jämför det med vad som händer i dag på arbetsplatserna, inom underhållningen, inom idrotten och i modevärlden. Extrem omoral och extremt våld är inget ovanligt. Man tävlar om vem som kan vara mest våldsam, oförskämd och grym. Sådant som ansågs provocerande att sända i tv på 50-talet räknas nu som familjeunderhållning. Och många har lagt märke till att homosexuella har fått stort utrymme i underhållningsbranschen och modevärlden, där de offentligt propagerar för sin livsstil. Vi är verkligen tacksamma för att vi känner till hur Gud ser på allt detta! (Läs Judas 14, 15.)

10 Och jämför det som betraktades som upproriskhet bland unga på 50-talet med det som händer i dag. Då  oroade sig föräldrar för att deras barn skulle börja röka, dricka eller dansa utmanande. I dag har vi nästan vant oss vid sådana här chockerande nyheter: En 15-årig elev skjuter mot sina klasskamrater, 2 dödas och 13 skadas. En 9-årig flicka mördas brutalt av ett gäng berusade tonåringar, som också misshandlar hennes pappa och en kusin. I ett asiatiskt land uppger en rapport att ungdomar stod för hälften av alla brott som begicks under en tioårsperiod. Skulle någon på allvar kunna förneka att tillståndet i världen har blivit mycket värre?

11. Varför reagerar inte alla på att förhållandena försämras?

11 Aposteln Petrus sa träffande: ”I de sista dagarna skall det komma hånfulla människor med sitt hån och löje, vilka vandrar efter sina egna begär och säger: ’Var är denna hans utlovade närvaro? Från den dag då våra förfäder somnade in i döden förblir ju allt precis som det var från skapelsens början.’” (2 Petr. 3:3, 4) Varför reagerar en del människor på det sättet? Det verkar som att man inte lika lätt lägger märke till sådant man är van vid. Om en nära vän plötsligt och oväntat börjar uppföra sig annorlunda skulle man nog reagera starkt på det. Men om moralen i samhället försämras långsamt kanske man inte ens lägger märke till det. Likafullt är en sådan långsam förändring farlig.

12, 13. a) Varför behöver vi inte tappa modet när vi ser utvecklingen i världen? b) Vad kan hjälpa oss att uthärda förhållanden som är ”svåra att komma till rätta med”?

12 Aposteln Paulus varnade för att förhållandena ”i de sista dagarna” skulle vara ”svåra att komma till rätta med”. (2 Tim. 3:1) Men de är inte omöjliga att komma till rätta med, så vi behöver inte fly från verkligheten. Tack vare hjälpen från Jehova, hans ande och den kristna församlingen kan vi hantera vilka motgångar eller bekymmer som än drabbar oss. Vi kan bevara oss trogna. ”Den kraft som är över det normala” kommer från Gud och inte från oss själva. (2 Kor. 4:7–10)

13 Det är intressant att lägga märke till att Paulus inledde sin profetia om de sista dagarna med uttrycket ”det skall du veta”. De här orden visar att profetian utan tvivel kommer att uppfyllas. Vi vet att den här världen kommer att gå längre och längre i ondska, tills Jehova ingriper och gör slut på den. Historien visar att vissa samhällen eller hela nationer har gått under när moralen sjunkit för lågt. Men aldrig tidigare i historien har moralen i hela världen sjunkit så lågt som den har nu. Många kanske inte tänker på innebörden i det som händer, men den unika utvecklingen efter 1914 övertygar oss om att Guds rike snart kommer att ingripa.

DENNA GENERATION SKA INTE FÖRSVINNA

14–16. Vilket ytterligare skäl har vi till att tro att Guds rike ska komma snart?

14 Det finns ytterligare en sak som gör oss säkra på att slutet är nära: utvecklingen bland Guds folk. Innan Guds rike upprättades i himlen fanns det en grupp trogna smorda som aktivt tjänade Gud. Vad gjorde de när några av deras förväntningar inför 1914 inte infriades? De flesta förblev trogna under prövningar och förföljelse, och de fortsatte att tjäna Jehova. Sedan dess  har de flesta, om inte rentav alla, troget fullbordat sitt jordiska lopp.

15 I sin detaljerade profetia om avslutningen på den här världsordningen sa Jesus: ”Denna generation [skall] visst inte ... försvinna förrän allt detta inträffar.” (Läs Matteus 24:33–35.) När Jesus talade om ”denna generation” förstår vi att han avsåg två grupper av smorda kristna. Den första gruppen fanns 1914 och urskilde tydligt tecknet på Kristus närvaro det året. De som utgjorde den gruppen var inte bara vid liv 1914, utan de hade också blivit smorda med helig ande det året eller tidigare. (Rom. 8:14–17)

16 Den andra gruppen som ingår i ”denna generation” är smorda som under någon tid levt samtidigt som den första gruppen. Men de levde inte bara samtidigt, utan de var också smorda med helig ande medan medlemmar av den första gruppen fortfarande fanns här på jorden. Det innebär att inte alla som är smorda i dag ingår i ”denna generation” som Jesus talade om. Nu börjar de i den andra gruppen också bli äldre. Men Jesus ord i Matteus 24:34 gör att vi kan vara säkra på att åtminstone några i ”denna generation visst inte skall försvinna” innan den stora vedermödan börjar. Detta gör oss ännu säkrare på att kungen i Guds rike snart kommer att tillintetgöra de onda och införa en rättfärdig ny värld. (2 Petr. 3:13)

KRISTUS KOMMER SNART ATT FULLBORDA SIN SEGER

17. Vilken slutsats drar vi av de beviskedjor vi har gått igenom?

17 Vilken slutsats kan vi dra av de här tre beviskedjorna? Precis som Jesus sa vet vi inte den exakta dagen eller timmen. (Matt. 24:36; 25:13) Men vi vet vilken tidsperiod vi lever i, som Paulus konstaterade. (Läs Romarna 13:11.) Vi vet att vi lever i de sista dagarna. Om vi är uppmärksamma på Bibelns profetior och på vad Jehova Gud och Jesus Kristus gör, kan vi inte undgå att lägga märke till de tydliga bevisen på att slutet för den här världsordningen är nära.

18. Vad väntar dem som vägrar att erkänna Kristus som kung?

18 De som vägrar att erkänna den myndighet som getts åt Jesus, den segerrike ryttaren på den vita hästen, kommer snart att tvingas erkänna sitt misstag. De kommer inte att se någon utväg. Många kommer då att skräckslagna utropa: ”Vem kan bestå?” (Upp. 6:15–17) Men i nästa kapitel i Uppenbarelseboken får vi svaret. De smorda och den ”stora skaran” kommer att bestå eftersom de har fått Guds godkännande. Sedan kommer den ”stora skaran” av andra får att få överleva den stora vedermödan och få komma in i Guds nya värld. (Upp. 7:9, 13–15)

19. Vad ser du fram emot?

19 Om vi koncentrerar oss på uppfyllelsen av Bibelns profetior i den här spännande tiden, kommer vi inte att bli distraherade av bruset från Satans värld. Vi kommer inte heller att vara blinda för vad världshändelserna betyder. Kristus kommer snart att fullborda sin seger över den här onda världen genom att utkämpa det slutgiltiga kriget i rättfärdighet. (Upp. 19:11, 19–21) Tänk att det som Bibeln lovar kan bli vår lyckliga framtid! (Upp. 20:1–3, 6; 21:3, 4)