”Stora och underbara är dina gärningar, Jehova Gud, ... evighetens Kung.” (UPP. 15:3)

1, 2. Vad ska Guds rike uträtta, och varför är vi säkra på att Guds rike kommer?

DET var på våren år 31. På ett berg i närheten av Kapernaum lärde Jesus sina efterföljare att be: ”Låt ditt kungarike komma.” (Matt. 6:10) I vår tid tvivlar många på att det här riket någonsin kommer. Men vi är övertygade om att Jehova ska besvara våra böner och att Guds rike kommer.

2 Jehova ska använda sitt rike för att förena sin familj i himlen och på jorden. Han förverkligar alltid sina avsikter. (Jes. 55:10, 11) Faktum är att Jehova redan har blivit kung i vår tid! De spännande händelser som inträffat under de senaste 100 åren bevisar det. Gud utför stora och underbara gärningar för alla sina miljontals lojala undersåtar. (Sak. 14:9; Upp. 15:3) Men att Jehova har blivit kung är inte detsamma som att Guds rike redan har kommit, något som Jesus lärde oss att be om. Hur skiljer sig dessa två händelser åt, och hur påverkar de oss?

JEHOVAS KUNG GRIPER IN

3. a) När och var blev Jesus insatt som kung? b) Hur skulle du bevisa att Guds rike upprättades 1914? (Se fotnoten.)

3 Mot slutet av 1800-talet började Guds tjänare förstå en profetia som Daniel skrev ner för mer än 2 500 år sedan: ”I dessa kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas.” (Dan. 2:44) Bibelforskarna  framhöll i flera årtionden att 1914 skulle bli ett betydelsefullt år. På den tiden såg många människor ljust på framtiden. Som en författare skriver: ”Världen av år 1914 var full av hopp och framtidstro.” Men senare under året bröt första världskriget ut, och det som förutsagts i Bibeln började uppfyllas. Matbrist, jordbävningar och sjukdomar är bara några exempel på profetior som tydligt visade att Jesus Kristus hade börjat regera som kung i himlen 1914. * När Jehova insatte sin son som kung i det messianska riket blev han själv kung på ett nytt sätt.

4. Vad var det första Jesus gjorde sedan han blivit kung, och vad gjorde han sedan?

4 Det första Jesus gjorde som nyinsatt kung var att föra krig mot sin Fars främste motståndare, Satan Djävulen. Jesus och hans änglar kastade ut Djävulen och hans demoner från himlen. Det blev stor glädje i himlen, men på jorden började den svåraste perioden någonsin. (Läs Uppenbarelseboken 12:7–9, 12.) Sedan inriktade sig Jesus på sina undersåtar här på jorden. Han renade, utbildade och organiserade dem, så att de kunde utföra Guds vilja. Vi ska se hur vi kan efterlikna deras positiva reaktion på de här effekterna av Guds rikes styre.

KUNGEN RENAR SINA UNDERSÅTAR

5. Vilken rening ägde rum mellan 1914 och början av 1919?

5 Vad hände sedan den regerande kungen hade rensat himlen från Satans och demonernas nedbrytande inflytande? Jehova lät Jesus inspektera och förbättra det andliga tillståndet hos sina efterföljare på jorden. Profeten Malaki beskrev det som en andlig rening. (Mal. 3:1–3) Historien visar att det ägde rum mellan 1914 och början av 1919. * För att vi ska få vara en del av Jehovas universella familj måste vi vara rena, eller heliga. (1 Petr. 1:15, 16) Vi måste se till att vi inte på något sätt påverkas av falsk religion och politik.

6. Varifrån får vi den andliga maten, och varför är den så viktig?

6 Därefter använde Jesus sin myndighet som kung och tillsatte ”den trogne och omdömesgille slaven”. Den här slaven skulle se till att alla som utgör ”en enda hjord” under Jesus kärleksfulla ledning skulle ha tillgång till andlig mat av hög kvalitet. (Matt. 24:45–47; Joh. 10:16) Sedan 1919 har en liten grupp smorda bröder lojalt utfört det här viktiga arbetet. Det överflöd av andlig mat som vi får genom den här kanalen ger oss näring så att vår tro kan växa. Den gör oss mer beslutna att hålla oss andligt, moraliskt, mentalt och fysiskt rena. Den andliga maten utbildar oss också och förbereder oss så att vi helhjärtat kan utföra det viktigaste arbetet i vår tid. Äter du regelbundet av den andliga maten?

KUNGEN UTBILDAR SINA UNDERSÅTAR FÖR ATT PREDIKA VÄRLDEN ÖVER

7. Vilket viktigt arbete påbörjade Jesus när han var på jorden, och hur länge skulle det pågå?

7 När Jesus började sin tjänst här på jorden sa han: ”Också för andra städer måste jag förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike, eftersom det är för detta jag har sänts ut.” (Luk. 4:43) Under tre och ett halvt års tid var det arbetet det viktigaste i Jesus liv. Han gav sina lärjungar anvisningen: ”Medan ni går, predika och säg: ’Himlarnas kungarike  har kommit nära.’” (Matt. 10:7) Sedan han hade uppväckts förutsade han att hans efterföljare skulle sprida budskapet ”till jordens mest avlägsna del”. (Apg. 1:8) Han lovade dem att han personligen skulle vara engagerad i det viktiga arbetet ända fram till slutet för den här världsordningen. (Matt. 28:19, 20)

8. Hur motiverade kungen sina undersåtar att predika?

8 Från och med 1919 hade ”dessa goda nyheter om kungariket” fått en bredare betydelse. (Matt. 24:14) Nu regerade kungen i himlen, och han hade samlat och renat en liten grupp undersåtar på jorden. De reagerade positivt på Jesus tydliga uppmaning att predika de goda nyheterna om Guds upprättade kungarike över hela jorden. (Apg. 10:42) I september 1922, till exempel, hölls en internationell sammankomst i Cedar Point i Ohio, där närmare 20 000 undersåtar till Guds rike var samlade. Försök föreställa dig deras entusiasm när broder Rutherford höll talet ”Riket” och sa: ”Se, Konungen regerar! I ären hans offentliga budbärare. Därför annonsera, annonsera, annonsera Konungen och hans rike!” Två tusen sammankomstdeltagare tog del i en speciell ”tjänstedag”, och en del åkte så långt som 7 mil från sammankomstplatsen för att predika. En broder sa: ”Jag kommer aldrig att glömma uppmaningen att annonsera Riket eller den entusiasm som åhörarna visade!” Många andra kände likadant.

9, 10. a) Vilka skolor övar oss för tjänsten? b) Vilken nytta har du själv haft av den här utbildningen?

9 År 1922 fanns det mer än 17 000 aktiva förkunnare i 58 länder. Men de behövde övning. Under det första århundradet gav den blivande kungen sina lärjungar tydliga anvisningar om vad, var och hur de skulle predika. (Matt. 10:5–7; Luk. 9:1–6; 10:1–11) Det är likadant i dag. Jesus ser till att alla som predikar om Guds kungarike får anvisningar och har det de behöver för att kunna predika effektivt. (2 Tim. 3:17) Jesus använder den kristna församlingen för att ge den utbildningen, bland annat genom teokratiska skolan. Den hålls i alla de mer än 111 000 församlingarna världen över. I den skolan får mer än sju miljoner förkunnare lära sig att predika och undervisa på ett sätt som tilltalar ”alla slags människor”. (Läs 1 Korinthierna 9:20–23.)

10 Förutom teokratiska skolan finns det flera skolor som ger biblisk övning till församlingsäldste, pionjärer, ogifta bröder, gifta par, medlemmar av avdelningskontorens  kommittéer och deras hustrur, resande tillsyningsmän och deras hustrur samt missionärer. * Eleverna i en klass i Bibelskolan för gifta par uttryckte sin uppskattning för skolan så här: ”Den särskilda utbildning vi har fått har fördjupat vår kärlek till Jehova och har gjort oss bättre rustade att hjälpa andra.”

11. Hur har Jesus efterföljare kunnat fortsätta predika trots att Satan motarbetar dem?

11 Satan har givetvis lagt märke till det omfattande arbetet med att predika och undervisa om Guds rike. Han vill stoppa predikoarbetet, och han gör allt han kan för att angripa själva budskapet och de som sprider det. Men han kommer inte att lyckas. Jehova har insatt sin son ”högt över varje regering och myndighet och makt och herradöme”. (Ef. 1:20–22) Jesus använder sin myndighet som kung för att skydda och vägleda sina lärjungar så att hans Fars vilja blir utförd. * De goda nyheterna förkunnas, och miljontals uppriktiga människor får lära sig att tillbe Jehova. Tänk att vi får ha en liten del i det här underbara arbetet!

KUNGEN ORGANISERAR SINA UNDERSÅTAR FÖR STÖRRE AKTIVITET

12. Vilka organisatoriska förbättringar har gjorts sedan Guds rike upprättades?

12 Sedan Guds rike upprättades 1914 har kungen gjort organisatoriska förbättringar för att hjälpa Guds tjänare att utföra hans Fars vilja. (Läs Jesaja 60:17.) År 1919 förordnades en tjänstedirektör i varje församling som skulle ta ledningen i tjänsten. Och från 1927 organiserade man vittnande från hus till hus på söndagarna. Något annat som bidrog till att öka aktiviteten i tjänsten var att Guds tjänare 1931 tog det bibelenliga namnet Jehovas vittnen. (Jes. 43:10–12) År 1938 slutade man välja ansvariga bröder i församlingen demokratiskt och började i stället förordna bröder som uppfyllde de bibliska kraven. Ända fram till 1972 hade en församlingstjänare ansvaret för församlingen, men sedan övergick det ansvaret till en krets av äldste. Alla kvalificerade män uppmanades att ställa sig till förfogande som ”herdar för Guds hjord”. (1 Petr. 5:2) Och 1976 organiserades den styrande kretsen i sex kommittéer för att kunna ha tillsyn över det världsvida arbetet. Sedan dess har Jehovas kung fortsatt att göra organisatoriska förbättringar och hjälpt sina undersåtar att göra saker på Guds sätt.

13. Hur har ditt liv påverkats av att Guds rike härskar?

 13 Tänk på allt som den messianske kungen har gjort under sina första 100 år vid makten. Han har renat ett folk som bär Jehovas namn. Han har lett predikandet av de goda nyheterna i 239 länder och områden och har undervisat miljontals människor om hur man tillber Jehova. Han har förenat mer än sju miljoner lojala undersåtar som villigt gör Guds vilja. (Ps. 110:3) Ja, Jehova har verkligen gjort stora och underbara gärningar genom det messianska riket. Men ännu mer spännande händelser väntar!

DET MESSIANSKA RIKETS FRAMTIDA VÄLSIGNELSER

14. a) Vad ber vi om när vi säger: ”Låt ditt kungarike komma”? b) Vad är årstexten för 2014, och varför passar den så bra?

14 Även om Jehova insatte Jesus på tronen i det messianska riket 1914, så var det ändå inte det fullständiga svaret på vår bön om att Guds rike ska komma. (Matt. 6:10) Bibeln hade förutsagt att Jesus skulle ”dra kuvande fram mitt ibland ... [sina] fiender”. (Ps. 110:2) Jordiska regeringar som står under Satans kontroll motarbetar fortfarande Guds rike. När vi ber att Guds kungarike ska komma, ber vi att den messianske kungen och hans medregenter ska göra slut på allt jordiskt styre och avlägsna alla jordiska motståndare till Guds styre. Detta ingripande uppfyller profetian i Daniel 2:44 om att Guds kungarike ska ”krossa och göra slut på alla dessa kungariken”. Alla politiska motståndare till Guds rike kommer att tas bort. (Upp. 6:1, 2; 13:1–18; 19:11–21) Detta kommer att hända mycket snart. Vår årstext för 2014 är därför Matteus 6:10: ”Låt ditt kungarike komma.” Det passar mycket bra, eftersom det har gått 100 år sedan Jesus började härska som kung i Guds rike.

Vår årstext för 2014: ”Låt ditt kungarike komma.” (Matteus 6:10)

15, 16. a) Vilka spännande händelser kommer att inträffa under tusenårsriket? b) Vad gör Jesus efter de tusen åren, och vad innebär det för Jehovas avsikt?

15 Sedan Jesus har tillintetgjort Guds fiender ska han kasta Satan och hans demoner i avgrunden för tusen år. (Upp. 20:1–3) När deras onda inflytande är borta kommer Guds rike att hjälpa människor att få nytta av Jesus lösenoffer och utplåna verkningarna av Adams synd. Kungen kommer att uppväcka oräkneliga miljoner som sover i döden och organisera ett omfattande program för att undervisa dem om Jehova. (Upp. 20:12, 13) Hela jorden kommer att bli ett paradis, precis som trädgården i Eden, och alla trogna människor kommer att lyftas upp till fullkomlighet.

16 Efter Kristus tusenåriga styre har det messianska riket fullgjort sin uppgift. Då kommer han att lämna över kungariket till sin Far. (Läs 1 Korinthierna 15:24–28.) Det behövs inte längre någon medlare mellan Jehova och hans jordiska barn. Alla Guds söner i himlen och hans barn här på jorden kommer att vara förenade med sin himmelske Far och ingå i hans universella familj.

17. Vad har du bestämt dig för att göra?

17 Allt det spännande som hänt under de 100 år Guds rike har varit verksamt visar att Jehova inte har avsagt sig sin myndighet och att hans avsikt med jorden kommer att förverkligas. Vi vill fortsätta att vara lojala undersåtar och ”annonsera Konungen och hans rike”. Vi är övertygade om att Jehova snart kommer att besvara vår innerliga bön: ”Låt ditt kungarike komma.”

^ § 10 Se artikeln ”Teokratiska skolor – bevis på Jehovas kärlek” i Vakttornet för 15 september 2012, sidan 13–17.

^ § 11 I Vakttornet för 1 december 1998, sidan 19–22, finns det exempel på rättsliga segrar i olika länder.