Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  November 2013

Hur kan vi vänta tålmodigt?

Hur kan vi vänta tålmodigt?

”Jag skall vänta på min räddnings Gud.” (MIK. 7:7)

1. Varför skulle vi kunna bli otåliga?

DE SISTA DAGARNA för Satans världsordning började 1914 när det messianska riket upprättades. Och som ett resultat av kriget i himlen kastade Jesus ner Djävulen och hans demoner till jordens närhet. (Läs Uppenbarelseboken 12:7–9.) Satan vet att han bara har ”en kort tidsfrist”. (Upp. 12:12) Men den tidsfristen har pågått i nästan hundra år nu, och en del tycker att de sista dagarna har dragit ut på tiden. Har den här långa väntan på att Jehova ska gripa in gjort oss otåliga?

2. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

2 Det kan vara farligt att vara otålig, eftersom det kan göra att man inte tänker sig för. Så hur kan vi bevara rätt inställning och vänta tålmodigt? Den här artikeln kommer att hjälpa oss genom att besvara följande frågor: 1) Vad kan vi lära oss av profeten Mikas exempel? 2) Vilka händelser kommer att visa att vår väntan snart är över? 3) Hur kan vi visa att vi uppskattar Jehovas tålamod?

VAD KAN VI LÄRA OSS AV MIKAS EXEMPEL?

3. Hur var tillståndet i Israel på Mikas tid?

3 (Läs Mika 7:2–6.) Jehovas profet Mika såg hur det andliga tillståndet blev allt sämre bland israeliterna, och på den onde kung Ahas tid hade förhållandena blivit fruktansvärda. Mika liknar de trolösa israeliterna vid ”en taggig buske” och ”en törnhäck”. Precis som man skadar sig om man kommer för nära en taggig buske eller törnhäck, så skadade sig alla som hade att göra med de avfälliga israeliterna. Det gick så långt att till och med relationerna inom familjerna bröt samman. Mika var medveten om att han inte kunde göra något åt den här situationen, så han bad till Jehova av hela sitt hjärta. Sedan  väntade han tålmodigt på att Jehova skulle gripa in. Mika var övertygad om att Jehova skulle rätta till situationen i sin rätta tid.

4. Vilka svårigheter ställs vi inför?

4 Precis som Mika är vi omgivna av själviska människor. Många är ”otacksamma, illojala, utan naturlig tillgivenhet”. (2 Tim. 3:2, 3) Det kan vara påfrestande när arbetskamrater, skolkamrater eller grannar bara tänker på sig själva. Men en del av oss har en ännu större utmaning. Jesus sa att hans efterföljare skulle få möta motstånd i sina egna familjer. Och när han beskrev den inverkan hans budskap skulle ha använde han nästan samma ord som vi läser i Mika 7:6. Jesus sa: ”Jag har kommit för att vålla söndring och sätta en man mot sin far och en dotter mot sin mor och en ung hustru mot sin svärmor. Ja, en man skall få medlemmar av sitt eget hushåll till fiender.” (Matt. 10:35, 36) Det kan verkligen vara svårt att bli förlöjligad och motarbetad av familjemedlemmar som inte delar ens tro! Om det skulle hända oss är det viktigt att vi inte ger efter för pressen från familjen. I stället vill vi vara lojala och tålmodigt vänta på att Jehova ska lösa problemet. Om vi fortsätter att be om hans hjälp kommer han att ge oss den styrka och vishet vi behöver för att kunna hålla ut.

5, 6. Hur belönade Jehova Mika, men vad fick Mika inte se?

5 Jehova belönade Mika för att han var så tålmodig. Mika fick se hur kung Ahas och hans onda styre fick sitt slut. Han såg också Ahas son, den gode kung Hiskia, ärva tronen och återställa den rena tillbedjan. Och när Assyrien invaderade nordriket Israel fick Mika se hur den profetia han hade skrivit ner om Samaria gick i uppfyllelse. (Mik. 1:6)

6 Men Mika fick inte se allt det Jehova hade låtit honom profetera gå i uppfyllelse. Mika skrev till exempel: ”Det skall ske i dagarnas slutskede att berget med Jehovas hus skall bli fast grundat ovan bergens topp, och det skall lyftas upp ovan kullarna; och folken skall strömma till det. Och många nationer skall gå i väg och säga: ’Kom och låt oss gå upp till Jehovas berg.’” (Mik. 4:1, 2) Mika dog långt innan den profetian gick i uppfyllelse. Men han var ändå helt inställd på att vara lojal mot Jehova ända in i döden, oavsett vad andra runt omkring honom gjorde. Han skrev: ”Alla andra folk vandrar vart och ett i sin guds namn, men vi skall vandra i Jehovas, vår Guds, namn till oöverskådlig tid, ja för evigt.” (Mik. 4:5) Mika kunde vänta tålmodigt på Jehova under svåra tider därför att han helt och fullt litade på att Jehova skulle uppfylla alla sina löften. Han var trogen och litade på Jehova.

7, 8. a) Vilka skäl har vi att förtrösta på Jehova? b) Vad kan vi göra för att tiden ska gå snabbare?

7 Har vi lika stark förtröstan på Jehova? Vi har all anledning till det. Vi har själva sett hur Mikas profetia har gått i uppfyllelse. Nu ”i dagarnas slutskede” har miljontals människor från alla nationer, stammar och språk strömmat till ”berget med Jehovas hus”. Trots att de kommer från olika länder, som ibland ligger i krig med varandra, smider de ”sina svärd till plogbillar” och vägrar ”lära sig att föra krig”. (Mik. 4:3) Vilken förmån det är att få tillhöra Jehovas fridsamma folk!

8 Helt naturligt längtar vi efter att Jehova ska ta bort den här onda världsordningen. För att vi ska kunna vänta tålmodigt måste vi se situationen ur hans perspektiv. Han har bestämt en  dag när han ska döma mänskligheten genom ”en man som han har förordnat”, Jesus Kristus. (Apg. 17:31) Men innan dess ger Jehova människor av alla slag möjlighet att få ”exakt kunskap om sanningen”, att tillämpa den kunskapen i sina liv och att bli räddade. Liv står på spel. (Läs 1 Timoteus 2:3, 4.) Om vi är fullt upptagna med att hjälpa andra att lära känna Jehova, kommer den tid som är kvar till dess han verkställer sin dom att gå mycket snabbare. Snart, rentav plötsligt, är tiden ute. Och då kommer vi att vara mycket glada över att vi har varit upptagna i tjänsten på fältet!

VAD KOMMER ATT VISA ATT VÅR VÄNTAN SNART ÄR ÖVER?

9–11. Har 1 Thessalonikerna 5:3 gått i uppfyllelse? Förklara.

9 (Läs 1 Thessalonikerna 5:1–3.) Snart kommer nationerna att utropa ”fred och säkerhet”. För att vi inte ska bli överrumplade måste vi ”hålla oss vakna och bevara vår besinning”. (1 Thess. 5:6) Vi ska helt kort repetera några händelser som banat väg för det här viktiga tillkännagivandet. Det kommer att hjälpa oss att hålla oss andligt vakna.

10 I spåren efter de båda världskrigen längtade världen desperat efter fred. Efter första världskriget bildade man därför Nationernas förbund. Och efter andra världskriget trodde många att Förenta nationerna skulle kunna skapa fred. Regeringar och religiösa ledare har vänt sig till de här institutionerna i hopp om att de ska ge människor fred. Något som fick stor publicitet var att Förenta nationerna utropade 1986 som ett internationellt fredsår. Det året samlades ledare från många länder i Assisi i Italien och bad för freden tillsammans med katolska kyrkans högste ledare.

11 Men varken det utropet om fred och säkerhet eller något annat har uppfyllt profetian i 1 Thessalonikerna 5:3. Hur vet vi det? Därför att den plötsliga undergång som profetian förutsäger ännu inte har inträffat.

12. Vad vet vi om uttalandet om ”fred och säkerhet”?

 12 Vem eller vilka kommer att göra detta betydelsefulla uttalande om ”fred och säkerhet”? Vilken roll kommer ledarna inom kristenheten och andra religioner att spela? Hur kommer företrädare för olika regeringar att vara inbegripna? Bibeln säger inget om det. Men en sak vet vi: Oavsett hur det här uttalandet görs eller hur övertygande det låter, så är det ihåligt. Den här gamla världsordningen kommer fortfarande att vara under Satans kontroll. Den är och förblir genomrutten. Det skulle verkligen vara tragiskt om någon av oss skulle tro på denna sataniska propaganda och bryta sin kristna neutralitet!

13. Varför håller änglarna tillbaka tillintetgörelsens vindar?

13 (Läs Uppenbarelseboken 7:1–4.) Medan vi väntar på att 1 Thessalonikerna 5:3 ska gå i uppfyllelse håller mäktiga änglar tillbaka den stora vedermödans vindar. Vad väntar de på? Aposteln Johannes skrev att ”Guds slavar”, de smorda, slutgiltigt måste förses med sigill. * När alla har fått detta slutgiltiga sigill kommer änglarna att släppa lös tillintetgörelsens vindar. Vad kommer att hända då?

14. Vad visar att det stora Babylons undergång är nära?

14 Det stora Babylon, världsväldet av falsk religion, kommer att få sitt välförtjänta slut. ”Folk och skaror och nationer och språk” kommer inte att kunna ge någon verklig hjälp. Redan nu kan vi se tecken på att det stora Babylons undergång närmar sig. (Upp. 16:12; 17:15–18; 18:7, 8, 21) Att stödet minskar märks i nyhetsmedia, där religion och religiösa ledare allt oftare kritiseras hårt. Men trots det känner sig ledarna inom det stora Babylon inte hotade. Vilket misstag! Efter uttalandet om ”fred och säkerhet” kommer de styrande plötsligt att vända sig emot falsk religion och utplåna den. Det stora Babylon är borta för alltid! En sådan historisk händelse är verkligen värd att tålmodigt vänta på. (Upp. 18:8, 10)

HUR KAN VI VISA UPPSKATTNING FÖR JEHOVAS TÅLAMOD?

15. Varför har Jehova väntat med att gripa in?

15 Trots all den vanära människor har dragit över Jehovas namn har han tålmodigt väntat med att gripa in. Han vill inte att uppriktiga människor ska behöva dö. (2 Petr. 3:9, 10) Känner vi likadant? Vi kan visa att vi uppskattar Jehovas tålamod på flera olika sätt.

16, 17. a) Varför vill vi hjälpa overksamma? b) Varför är det bråttom att återvända till Jehova?

16 Hjälp dem som har blivit overksamma. Jesus sa att det blir glädje i himlen när ett får som gått vilse blir återfunnet. (Matt. 18:14; Luk. 15:3–7) Jehova känner starkt för alla som har visat att de älskar hans namn, även om de för tillfället inte tjänar honom aktivt. Både Jehova och änglarna blir glada när vi hjälper dessa bröder och systrar att komma tillbaka till församlingen.

17 Är du en av dem som inte är aktiva i sanningen just nu? Var det någon i församlingen som sårade dig och fick dig att sluta gå på mötena? Om det var ett tag sedan det hände, kan du fråga dig själv: ”Känns livet mer meningsfullt nu, och är jag gladare? Var det Jehova som sårade mig, eller var det en ofullkomlig  människa? Har Jehova någonsin gjort mig illa?” Sanningen är den att han alltid behandlar oss väl. Även om vi inte lever upp till vårt överlämnande så låter han oss njuta av det goda han har skapat. (Jak. 1:16, 17) Jehovas dag är snart här. Det är hög tid att återvända till vår himmelske Fars kärleksfulla famn och till församlingen – den enda trygga platsen i de sista dagarna. (5 Mos. 33:27; Hebr. 10:24, 25)

Jehovas tjänare gör allt de kan för att hjälpa overksamma att återvända till Jehova. (Se paragraf 16 och 17.)

18. Varför ska vi samarbeta med dem som har ledningen?

18 Ge lojalt ditt stöd åt dem som har ledningen. Precis som en kärleksfull herde ger Jehova oss vägledning och beskydd. Han har utsett sin son till överherde för hjorden. (1 Petr. 5:4) Äldste i mer än 100 000 församlingar tar hand om Guds får och ger dem individuell hjälp. (Apg. 20:28) När vi lojalt samarbetar med dem, visar vi att vi uppskattar allt som Jehova och Jesus har gjort för oss.

19. Hur kan vi sluta våra led?

19 Håll dig nära dina bröder och systrar. Vad betyder det? När en vältränad armé attackeras av fiender sluter de enskilda soldaterna leden och håller sig nära varandra. På det sättet bildar de ett ogenomträngligt försvar. Satan intensifierar sina angrepp på Guds folk. Vi får inte se varandra som fiender. I stället är det viktigt att vi sluter leden, har överseende med andras ofullkomligheter och visar att vi litar på Jehovas sätt att leda oss.

Nu är det tid att sluta leden mot Satan och demonerna. (Se paragraf 19.)

20. Vad bör vi göra nu?

20 Det är därför viktigt att vi håller oss andligt vakna och har rätt inställning. Vi väntar tålmodigt på uttalandet om ”fred och säkerhet” och på att de utvalda slutgiltigt ska förses med sigill. Därefter kommer de fyra änglarna att släppa lös tillintetgörelsens vindar, och det stora Babylon kommer att krossas. Medan vi väntar på de här epokgörande händelserna samarbetar vi med dem som har fått i uppgift att ta ledningen i Jehovas organisation. Slut leden mot Djävulen och demonerna! Nu är det tid att följa psalmistens uppmaning: ”Var modiga, och låt ert hjärta vara starkt, alla ni som väntar på Jehova.” (Ps. 31:24)

^ § 13 Skillnaden mellan det första och det andra, slutgiltiga, tillfället då smorda kristna förses med sigill behandlas i Vakttornet för 1 januari 2007, sidan 30 och 31.