Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Lyssna till Jehovas herdar

Lyssna till Jehovas herdar

”Var lydiga mot dem som har ledningen bland er och var fogliga, ty de vakar ständigt över era själar.” (HEBR. 13:17)

1, 2. Varför liknar Jehova sig själv vid en herde?

JEHOVA liknar sig själv vid en herde. (Hes. 34:11–14) Det hjälper oss att förstå hur Jehova är. En kärleksfull herde känner ansvar för fåren i sin hjord och tar hand om dem. Han leder dem till betesmarker och vattenkällor (Ps. 23:1, 2), vakar över dem dag och natt (Luk. 2:8), skyddar dem från rovdjur (1 Sam. 17:34, 35), bär de nyfödda lammen (Jes. 40:11), söker efter vilsegångna får och tar hand om dem som skadat sig. (Hes. 34:16)

2 Jehovas tjänare i forna tider levde i ett samhälle där många var boskapsuppfödare eller jordbrukare. Därför kunde de lätt förstå varför Jehova liknade sig själv vid en herde. De visste att får behöver omvårdnad och tillsyn för att må bra. Det är samma sak med människor andligt sett. (Mark. 6:34) Utan andlig vägledning far de illa. De blir sårbara och moraliskt vilsna, som ”får som inte har någon herde”. (1 Kung. 22:17) Men de som tillhör Jehovas hjord har allt de behöver.

3. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

3 Även vi i vår tid kan förstå vad det betyder att Jehova är som en herde. Han tar fortfarande god hand om sitt folk. Vi ska nu se hur han leder oss och tar hand om oss. Sedan ska vi gå igenom hur vi kan få störst nytta av hans omvårdnad och vägledning.

DEN RÄTTE HERDEN UTSER MEDHJÄLPARE

4. Hur tar Jesus hand om Jehovas får?

4 Jehova har satt Jesus som huvud för den kristna församlingen. (Ef. 1:22, 23) Jesus är ”den rätte  herden”, och han efterliknar sin Far i allt. Han älskar fåren och tar hand om dem. Han gav till och med ut ”sin själ till förmån för fåren”. (Joh. 10:11, 15) Lösenoffret är verkligen en underbar gåva till mänskligheten! (Matt. 20:28) Jehovas vilja är att ”var och en som utövar tro på ... [Jesus] inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv”. (Joh. 3:16)

5, 6. a) Vilka har Jesus gett uppgiften att ta hand om fåren, och vad behöver fåren göra? b) Vad är det främsta skälet till att vi vill underordna oss de äldste?

5 Hur visar fåren att Jesus Kristus är deras herde? Jesus sa: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.” (Joh. 10:27) Att lyssna till den rätte herdens röst innebär att alltid följa hans vägledning. Detta inbegriper att samarbeta med de underherdar som han har förordnat. Jesus visade att hans apostlar och lärjungar skulle fortsätta det herdearbete som han hade påbörjat. De skulle undervisa hans små får och föra dem på bete. (Matt. 28:20; läs Johannes 21:15–17.) I takt med att de goda nyheterna spreds och antalet lärjungar ökade såg Jesus till att det fanns mogna herdar som kunde ta hand om församlingarna. (Ef. 4:11, 12)

6 När Paulus riktade sig till tillsyningsmännen i församlingen i Efesos sa han att det var den heliga anden som hade satt dem ”till att vara herdar för Guds församling”. (Apg. 20:28) Så är det med kristna tillsyningsmän i vår tid också. För att bli förordnade måste de uppfylla bibliska kvalifikationer som inspirerats av helig ande. När vi lyssnar på de äldste visar vi därför respekt för Jehova och Jesus, de två största herdarna. (Luk. 10:16) Detta är det främsta skälet till att vi vill underordna oss de äldste. Men det finns fler skäl till att det är bra att göra det.

7. Hur hjälper de äldste oss att bevara ett gott förhållande till Jehova?

7 Den vägledning och uppmuntran som de äldste ger bygger alltid på Bibeln. Målet är inte att bestämma hur andra ska leva sina liv. (2 Kor. 1:24) De vill i stället hjälpa dem att själva fatta bra beslut som bygger på Bibelns principer. När de äldste gör på det sättet bidrar det till friden och enheten i församlingen. (1 Kor. 14:33, 40) Bibeln säger: ”De vakar ständigt över era själar.” Det betyder att de försöker hjälpa var och en i församlingen att bevara ett gott förhållande till Jehova. Därför är de snabba att erbjuda hjälp om de märker att en broder eller syster är på väg att fatta ett dåligt beslut, eller kanske redan har gjort det. (Gal. 6:1, 2; Jud. 22) Vi har verkligen goda skäl att vara ”lydiga mot dem som har ledningen”. (Läs Hebréerna 13:17.)

8. Hur skyddar de äldste församlingen?

8 Paulus, som själv var en omtänksam herde, skrev till sina bröder i Kolossai: ”Se upp: kanske skall det finnas någon som vill föra bort er som sitt byte genom den filosofi och det tomma bedrägeri som är i överensstämmelse med människors tradition, i överensstämmelse med världens elementära ting och inte i överensstämmelse med Kristus.” (Kol. 2:8) Den här varningen ger oss ytterligare ett gott skäl att följa de äldstes vägledning. De skyddar sina bröder genom att varna dem för sådana som försöker undergräva deras tro. Petrus varnade för ”falska profeter”  och ”falska lärare” som skulle försöka locka svaga kristna att handla orätt. (2 Petr. 2:1, 14) Äldste i vår tid behöver också ge liknande varningar ibland. De är mogna kristna och har livserfarenhet. Och redan innan de blev äldste visade de att de hade en klar förståelse av Bibeln och att de var kvalificerade att undervisa i den. (1 Tim. 3:2; Tit. 1:9) Deras mognad, balans, erfarenhet och kunskap i Bibeln gör dem till goda herdar.

Precis som en herde skyddar sin hjord tar de äldste hand om de får de har fått i sin vård. (Se paragraf 8.)

DEN RÄTTE HERDEN GER MAT OCH BESKYDD

9. Hur får församlingen andlig mat och vägledning i dag?

9 Jehova använder sin organisation för att ge ett överflöd av andlig mat åt hela sitt folk världen över. Mycket av den bibliska vägledningen kommer genom vår litteratur. Dessutom ger organisationen ibland anvisningar direkt riktade till församlingsäldste, antingen genom brev eller resande tillsyningsmän. Allt detta gör att fåren kan få tydlig vägledning.

10. Vilket ansvar känner de äldste när någon har lämnat församlingen?

10 Kärleksfulla herdar känner sitt ansvar att skydda och ta hand om fåren. Kristna äldste visar särskild omsorg om bröder och systrar som har blivit andligt svaga eller har begått allvarliga felsteg. (Läs Jakob 5:14, 15.) Några kanske har irrat bort från  församlingen och slutat tjäna Jehova. Vad kommer en omtänksam äldste att göra för att hjälpa dem? Han kommer att göra allt han kan för att leta upp dem och uppmuntra dem att komma tillbaka till församlingen. Jesus sa: ”Det [är] inte någon önskan hos min Fader som är i himlen att en av dessa små skulle gå under.” (Matt. 18:12–14)

HUR SKA VI SE PÅ DE ÄLDSTES BRISTER?

11. Varför kan en del tycka att det är svårt att följa de äldstes vägledning?

11 Jehova och Jesus är fullkomliga herdar. Men de människor som de använder för att ta hand om församlingarna är inte det. Det här kan göra det svårt för en del att följa de äldstes vägledning. De kanske tänker: ”De äldste är ju lika ofullkomliga som alla andra. Varför skulle vi lyssna på deras råd?” Det är sant att de äldste är ofullkomliga. Men vi behöver ha rätt syn på deras misstag och svagheter.

12, 13. a) Vilka misstag gjorde några som Jehova hade gett stort ansvar på Bibelns tid? b) Varför berättas det om deras misstag i Bibeln?

12 De som Jehova använde för att leda sitt folk i forna tider begick misstag, och Bibeln berättar öppet om det. David, till exempel, var smord till kung över Israel. Men han gav efter för frestelser och gjorde sig skyldig till äktenskapsbrott och mord. (2 Sam. 12:7–9) Tänk också på Petrus. Han hade stort ansvar i den kristna församlingen men gjorde ändå flera allvarliga misstag. (Matt. 16:18, 19; Joh. 13:38; 18:27; Gal. 2:11–14) Den enda fullkomliga människa som har levt efter Adam och Eva är Jesus.

13 Varför lät Jehova sådana berättelser finnas med i Bibeln? Bland annat för att visa att han kan använda ofullkomliga människor för att leda sitt folk. Det har han alltid gjort. Så vi kan inte använda de äldstes brister som en ursäkt för att klaga på dem och bortse från deras myndighet. Jehova förväntar att vi respekterar dessa bröder och följer deras ledning. (Läs 2 Moseboken 16:2, 8.)

14, 15. Vad kan vi lära oss av hur Jehova kommunicerade med sitt folk i forna tider?

14 Det är mycket viktigt att vi lyssnar till dem som har ledningen bland oss. Kom ihåg hur Jehova i forna tider kommunicerade med sitt folk i kritiska situationer. När israeliterna lämnade Egypten gav Jehova anvisningar genom Mose och Aron. För att överleva den tionde plågan var israeliterna tvungna att följa anvisningarna att äta en särskild måltid och stänka något av blodet av ett slaktat lamm på dörrposterna och dörröverstycket i sina hus. Den anvisningen kom inte genom en röst från himlen. Nej, de behövde lyssna på de äldste i Israel, som i sin tur fick noggranna anvisningar från Mose. (2 Mos. 12:1–7, 21–23, 29) Vid det här tillfället använde Jehova Mose och de äldste till att vägleda folket. I dag använder han församlingsäldste på ett liknande sätt.

15 Du kan antagligen komma på fler tillfällen i Bibelns historia när Jehova gav livräddande anvisningar genom människor eller änglar. Vid alla de här tillfällena hade Jehova delegerat den uppgiften. Hans representanter talade i hans namn och berättade för hans folk vad de behövde göra  för att överleva. Kan vi inte tänka oss att Jehova kommer att göra något liknande vid Harmageddon? Äldste som har ansvaret att representera Jehova eller hans organisation i dag måste naturligtvis vara mycket noga med att inte missbruka den myndighet de har fått.

”EN ENDA HJORD UNDER EN ENDA HERDE”

16. Vad är det ord som vi behöver lyssna på?

16 Jehovas folk utgör ”en enda hjord under en enda herde”, Jesus Kristus. (Joh. 10:16) Jesus sa att han skulle vara med sina lärjungar ”alla dagar intill avslutningen på tingens ordning”. (Matt. 28:20) Som himmelsk kung har han full kontroll över de händelser som kommer att leda fram till att domen över Satans värld verkställs. Hur ska vi kunna bevara enheten och vara trygga i Jehovas organisation? Bibeln svarar: ”Dina öron skall höra ett ord bakom dig säga: ’Detta är vägen. Vandra på den.’” Detta ord inbegriper både det som Jehovas heliga ande säger till oss genom Bibeln och det som Jehova och Jesus säger till oss genom de tillsyningsmän de har förordnat. (Läs Jesaja 30:21; Uppenbarelseboken 3:22.)

De äldste försöker hjälpa enföräldersfamiljer att se farorna med dåligt umgänge. (Se paragraf 17 och 18.)

17, 18. a) Vilken fara hotar hjorden, men vad kan vi vara säkra på? b) Vad ska vi gå igenom i nästa artikel?

17 Bibeln säger att Satan ”går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka”. (1 Petr. 5:8) Som ett vildsint rovdjur förföljer han hjorden och väntar på ett tillfälle att kunna kasta sig över ouppmärksamma eller vilsegångna får. Det ger oss ännu starkare skäl att hålla oss mycket nära hjorden och Jehova, våra ”själars herde och tillsyningsman”. (1 Petr. 2:25) I Uppenbarelseboken 7:17 står det om dem som får överleva den stora vedermödan: ”Lammet [Jesus] ... skall vara herde för dem och vägleda dem till källor med livets vatten. Och Gud skall torka varje tår från deras ögon.” Vilket underbart löfte!

18 Efter en sådan här genomgång av den viktiga uppgift som de andliga underherdarna har, kan de äldste fråga sig: Hur kan jag se till att jag behandlar Jesus får på rätt sätt? Det ska vi behandla i nästa artikel.