Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  November 2013

Herdar, efterlikna de största herdarna

Herdar, efterlikna de största herdarna

”Kristus led för er och efterlämnade åt er en förebild, för att ni skulle följa tätt i hans fotspår.” (1 PETR. 2:21)

1, 2. a) Vad händer när får blir väl omhändertagna? b) Varför var många människor på Jesus tid som får utan herde?

NÄR en herde tar hand om sin hjord mår fåren bra. I en bok om fårskötsel står det att ”den man som bara släpper ut fåren på bete, och sedan inte ägnar dem en tanke, med största sannolikhet kommer att märka att många djur blir sjuka och att hjorden blir olönsam inom bara några år”. Men när de enskilda fåren blir väl omhändertagna mår hela hjorden bra.

2 Det är likadant inom församlingen. När de kristna herdarna uppmärksammar och hjälper de enskilda fåren påverkar det hela församlingens andliga hälsa. Som du säkert kommer ihåg tyckte Jesus synd om folkskarorna därför att ”de var skinnade och skuffade hit och dit som får utan herde”. (Matt. 9:36) Varför var situationen så dålig? Därför att de som skulle undervisa folket i Guds lag var hårda, krävande och skenheliga. I stället för att kärleksfullt hjälpa andra gjorde de religiösa ledarna det svårt att tjäna Gud. De lade ”tunga bördor” på människornas axlar. (Matt. 23:4)

3. Vad måste församlingens äldste tänka på när de tar hand om fåren?

3 Kristna herdar i vår tid – de förordnade äldste – har därför ett stort ansvar. Fåren i hjorden som de tar hand om tillhör Jehova och Jesus, ”den rätte herden”. (Joh. 10:11) Jesus har köpt fåren med sitt eget dyrbara blod. (1 Kor. 6:20; 1 Petr. 1:18, 19) Han älskar fåren så mycket att han var villig att ge sitt liv för dem. Äldstebröder får aldrig glömma att de är ansvariga inför Guds kärleksfulle son, Jesus Kristus, ”den store herden för fåren”. (Hebr. 13:20)

4. Vad ska vi gå igenom i den här artikeln?

 4 Hur ska herdarna i församlingen behandla fåren? Medlemmarna i församlingen uppmanas att vara ”lydiga mot dem som har ledningen” bland dem. Å andra sidan uppmanas de äldste att inte vara sådana som ”spelar herrar över dem som är Guds arv”. (Hebr. 13:17; läs 1 Petrus 5:2, 3.) Så hur kan då de äldste ta ledningen utan att spela herrar över hjorden? Eller med andra ord, hur kan de äldste ta hand om fåren utan att överskrida den myndighet som Gud har gett dem?

”I SIN FAMN SKALL HAN BÄRA DEM”

5. Vad lär vi oss om Jehova av Jesaja 40:11?

5 Så här sa profeten Jesaja om Jehova: ”Som en herde skall han valla sin hjord. Med sin arm skall han samla lammen; och i sin famn skall han bära dem. Dem som ger di skall han leda med varsamhet.” (Jes. 40:11) Innebörden i det här bildspråket är att Jehova tar hand om de svaga och sårbara medlemmarna av församlingen. En bokstavlig herde är medveten om de särskilda behov som vart och ett av fåren i hjorden har och är beredd att hjälpa till. På samma sätt är Jehova medveten om behoven hos alla i församlingen och är beredd att ge dem hjälp. Precis som en herde bär ett nyfött lamm i famnen om det skulle behövas, så kommer Jehova att bära oss igenom svåra tider. Han är ”den ömma barmhärtighetens Fader”, och han kommer att trösta oss när vi går igenom svårigheter eller prövningar. (2 Kor. 1:3, 4)

6. Hur kan en äldste följa Jehovas exempel?

6 Äldstebröder kan verkligen lära sig mycket av vår himmelske Far! Precis som Jehova måste de vara vakna för fårens behov. Om en äldste vet vilka svårigheter en broder eller syster går igenom, kan han ge den uppmuntran och det stöd som behövs just då. (Ords. 27:23) Det innebär att en äldste måste ta sig tid att prata med sina bröder och systrar. Samtidigt som han respekterar deras privatliv är han aktivt intresserad av vad han ser och hör i församlingen och ställer villigt upp och hjälper ”dem som är svaga”. (Apg. 20:35; 1 Thess. 4:11)

7. a) Hur behandlades Guds får på Hesekiels och Jeremias tid? b) Vad kan vi lära oss av att Jehova förkastade trolösa herdar?

7 De som var herdar för Jehovas folk på Hesekiels och Jeremias tid förkastades av honom därför att de hade fel inställning. De skulle ha tagit hand om Jehovas får, men det gjorde de inte. Han sa: ”Mina får blev till föda åt markens alla vilda djur, därför att det inte fanns någon herde, och mina herdar inte frågade efter mina får, utan herdarna vallade bara sig själva och underlät att valla mina får.” (Hes. 34:7–10; Jer. 23:1) Jehova förkastade de här herdarna, och samma ord kan tillämpas på kristenhetens ledare. Men det betonar också hur viktigt det är att församlingsäldste tar hand om Jehovas hjord på ett kärleksfullt sätt.

”JAG HAR ... GETT ER MÖNSTRET”

8. Hur kan de äldste efterlikna Jesus när de ger råd?

8 Ofullkomligheten gör att det kan ta tid innan en del förstår vad Jehova förväntar av dem. De kanske fattar beslut som inte är i harmoni med Bibelns principer, eller så kanske de gör sådant som visar att de fortfarande inte är mogna kristna. Hur bör de äldste reagera? De bör vara lika tålmodiga  som Jesus var. Lärjungarna tänkte mycket på vem av dem som skulle bli störst i Guds rike, men Jesus förlorade aldrig tålamodet med dem. I stället fortsatte han att undervisa dem och att ge dem kärleksfulla råd om att visa ödmjukhet. (Luk. 9:46–48; 22:24–27) Och när Jesus tvättade deras fötter gav han ett praktiskt exempel på ödmjukhet, en egenskap som tillsyningsmän i församlingen måste visa. (Läs Johannes 13:12–15; 1 Petr. 2:21)

9. Vilken inställning visade Jesus att hans efterföljare skulle ha?

9 Jesus har en annan syn på vad det innebär att vara herde än vad apostlarna Jakob och Johannes hade. Båda två ville ha en framträdande ställning i Guds rike. Men Jesus korrigerade deras inställning. Han sa: ”Ni vet att främmande härskare tycker om att köra med folk. Och deras stora ledare har obegränsad makt över människor. Men ni ska inte göra som de. Om ni vill bli stora måste ni vara tjänare åt alla andra.” (Matt. 20:25, 26, Contemporary English Version) Apostlarna behövde stå emot frestelsen att spela herrar över sina bröder och systrar eller att köra med dem.

10. Hur vill Jesus att de äldste ska behandla hjorden, och hur var Paulus ett fint föredöme?

10 Jesus förväntar att församlingens äldste ska behandla hjorden på samma sätt som han. De måste vara beredda att betjäna, inte uppträda som herrar. Paulus hade en sådan ödmjuk inställning. Han sa till de äldste i församlingen i Efesos: ”Ni vet mycket väl hur jag, från första dagen då jag kom till provinsen Asia, var hos er hela tiden och gjorde slavtjänst åt Herren med den största ödmjukhet.” Paulus ville att dessa äldste skulle gå in för att ödmjukt hjälpa andra. Han sa: ”Jag har i allting tydligt visat er att ni, genom att på det sättet möda er, bör bistå dem som är svaga.” (Apg. 20:18, 19, 35) Paulus skrev till korinthierna att han inte var herre över deras tro. Han var i stället en ödmjuk medarbetare, och han ville hjälpa dem att tjäna Gud med glädje. (2 Kor. 1:24) Paulus var ödmjuk och arbetade hårt för andra, och han är därför ett fint exempel för äldste i vår tid.

RÅD SOM BYGGER PÅ ”DET TROVÄRDIGA ORDET”

11, 12. Hur kan en äldste hjälpa en broder att ta ett beslut?

11 De råd som en församlingsäldste ger måste alltid bygga på ”det trovärdiga ordet”, Bibeln. (Tit. 1:9) Men råden måste också ges ”i en ande av mildhet”. (Gal. 6:1) En bra herde försöker inte tvinga sina bröder och systrar att göra på ett visst sätt. I stället vill han att deras kärlek till Jehova och hans ord ska motivera dem att själva komma fram till en slutsats. Säg till exempel att en broder måste fatta ett viktigt beslut. Äldstebrodern kan då påminna om bibliska principer eller vad som har sagts om ämnet i vår litteratur. Han kanske också frågar brodern hur han tror att förhållandet till Jehova skulle påverkas av det ena eller andra beslutet. Äldstebrodern kan påminna om hur viktigt det är att be om Guds vägledning innan man tar beslut. (Ords. 3:5, 6) Sedan låter han brodern själv bestämma vad han ska göra. (Rom. 14:1–4)

12 Den vägledning de äldste ger måste ha sin grund i Bibeln. Därför är  det viktigt att de använder Bibeln skickligt och håller sig till det den säger. På så sätt undviker de att missbruka sin myndighet. De är trots allt bara underherdar, och alla i församlingen är ansvariga inför Jehova och Jesus för de beslut de fattar. (Gal. 6:5, 7, 8)

”EXEMPEL FÖR HJORDEN”

Äldstebröder hjälper sina familjer att förbereda sig för tjänsten. (Se paragraf 13.)

13, 14. På vilka områden måste en äldste vara ett exempel för hjorden?

13 Efter det att Petrus hade sagt att de äldste inte skulle spela herrar över dem som anförtrotts dem, uppmanade han dem att ”bli exempel för hjorden”. (1 Petr. 5:3, noten) Hur kan en äldstebroder bli ett exempel för hjorden? Tänk på två kvalifikationer för den som ”eftersträvar en tjänst som tillsyningsman”. För det första måste han vara ”sund i sinnet”. Det betyder att han måste ha en klar förståelse av bibliska principer och veta hur han ska tillämpa dem i sitt liv. Han håller sig lugn i pressade situationer och tänker noga igenom sina beslut. För det andra måste han vara en som ”presiderar i sitt eget hushåll på utmärkt sätt”. Det betyder att han, om han har familj, måste vara ett bra föredöme som familjefar, för ”om någon inte vet hur han skall presidera i sitt eget hushåll, hur kan han då ta hand om Guds församling”? (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5) Bröderna och systrarna i församlingen känner förtroende för sådana bröder.

14 Ett annat sätt att föregå med gott exempel är att ta ledningen i tjänsten på fältet, precis som Jesus gjorde. Att predika de goda nyheterna om Guds rike var en viktig del av hans tjänst här på jorden, och han visade sina lärjungar hur det arbetet skulle utföras. (Mark. 1:38; Luk. 8:1) I vår tid blir förkunnarna uppmuntrade när de får samarbeta med de äldste i tjänsten. De ser då att äldstebröderna tycker att det här livräddande arbetet är viktigt och kan lära sig av deras undervisningsmetoder. När de äldste regelbundet tar av sin tid och energi för att predika de goda nyheterna, trots att de har mycket att göra, kommer det att påverka hela församlingen. De äldste kan också föregå med gott exempel genom att förbereda sig för mötena, svara och kommentera och hjälpa till med att städa och underhålla Rikets sal. (Ef. 5:15, 16; läs Hebréerna 13:7.)

De äldste är goda föredömen i tjänsten. (Se paragraf 14.)

”STÖD DE SVAGA”

15. Vad är några skäl till att de äldste gör herdebesök?

15 En bra herde är snabb att ge hjälp när ett får skadar sig eller blir sjukt. På samma sätt måste de äldste vara snabba att ge hjälp när någon i  församlingen har det svårt eller behöver andlig hjälp. De som har kommit upp i åren eller som är sjuka kanske behöver praktisk hjälp, men det de främst behöver är tröst och uppmuntran från Bibeln. (1 Thess. 5:14) De yngre i församlingen har andra problem, de kanske kämpar med ”de begär som hör ungdomen till”. (2 Tim. 2:22) I herdeverksamheten ingår det därför att regelbundet besöka alla i församlingen. Vid sådana herdebesök försöker de sätta sig in i vännernas situation och ge uppmuntran från Bibeln. Om de äldste ger den hjälp som behövs i tid kan många allvarliga problem undvikas.

16. Vad kan de äldste göra när någon i församlingen behöver andlig hjälp?

16 Hur är det då om någon i församlingen har så allvarliga problem att förhållandet till Jehova är i fara? ”Är någon bland er sjuk?” frågade bibelskribenten Jakob. ”Då skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall be över honom och smörja in honom med olja i Jehovas namn. Och trons bön skall göra den sjuke frisk, och Jehova skall resa upp honom. Och om han har begått synder, skall det förlåtas honom.” (Jak. 5:14, 15) Men även om den som är andligt sjuk inte söker upp de äldste bör de snabbt komma till hans hjälp så fort de blir medvetna om hans situation. När de ber med och för dem som går igenom svåra perioder, kan de ge ny andlig styrka och hjälpa dem att fortsätta tjäna Gud med glädje. (Läs Jesaja 32:1, 2.)

17. Vad blir resultatet när de äldste efterliknar ”den store herden”?

17 De äldste försöker efterlikna ”den store herden”, Jesus Kristus, i allt de gör inom Jehovas organisation. Med deras andliga hjälp kan hjorden växa sig starkare och fortsätta tjäna Gud troget. Allt det här gör oss mycket tacksamma, och det får oss att lovprisa vår underbare herde, Jehova.