”Var inte lata i era göromål. ... Gör slavtjänst åt Jehova.” (ROM. 12:11)

1. Vad är det för skillnad mellan bokstavligt slaveri och den slavtjänst som det talas om i Romarna 12:11?

SLAVERI är ett ord som får de flesta att tänka på grym behandling, förtryck och orättvisor. Men att göra slavtjänst som kristen är en helt annan sak. I Bibeln talas det om att man frivilligt kan välja att vara slav åt en kärleksfull herre. När aposteln Paulus uppmanade de kristna under det första århundradet att göra ”slavtjänst åt Jehova”, var tanken faktiskt att de skulle tjäna Gud av kärlek. (Rom. 12:11) Vad innebär ett sådant slaveri? Hur kan vi se till att vi inte blir slavar under Satan och hans värld? Och vilka fördelar finns det med att vara slav åt Jehova och troget tjäna honom?

”JAG ÄLSKAR VERKLIGEN MIN HERRE”

2. a) Vad kunde få en hebreisk slav att fortsätta sin slavtjänst? b) Vad visade slaven genom att få sitt öra genomborrat?

2 Den lag som Gud gav israeliterna hjälper oss att förstå vad slavtjänst för Jehova innebär. En hebreisk slav kunde räkna med att bli frigiven det sjunde året. (2 Mos. 21:2) Jehovas lag gjorde det möjligt för en slav som verkligen älskade sin herre att få stanna kvar i hans tjänst. Slavens herre skulle då föra honom till dörren eller dörrposten och genomborra hans öra med en syl. (2 Mos. 21:5, 6) Det är inte för inte som örat nämns i det här sammanhanget. Det hebreiska ordet för lydnad har grundbetydelsen höra eller lyssna. Slaven visade alltså att han ville fortsätta att lyda sin herre och troget tjäna honom. Det här hjälper oss att förstå vad vårt överlämnande åt Jehova innebär – att vi är villiga att lyda honom därför att vi älskar honom.

3. Varför överlämnar vi oss åt Gud?

3 Innan vi blev döpta hade vi redan bestämt oss för  att tjäna Jehova, att bli hans slavar. Vi hade överlämnat oss åt honom därför att vi ville lyda honom och göra hans vilja. Det var ingen som tvingade oss att göra det. Även ungdomar som blir döpta gör det för att de själva vill det, inte bara för att göra sina föräldrar glada. Vi måste alla fatta ett personligt beslut, och vi överlämnar oss åt vår himmelske Herre, Jehova, därför att vi älskar honom. ”Detta är vad kärleken till Gud innebär”, skrev aposteln Johannes, ”att vi håller hans bud.” (1 Joh. 5:3)

FRIA MEN ÄNDÅ SLAVAR

4. Vad måste vi göra för att bli ”slavar åt rättfärdigheten”?

4 Vi uppskattar verkligen att Jehova har gjort det möjligt för oss att bli hans slavar! Tack vare vår tro på Kristus lösenoffer behöver vi inte längre vara slavar under synden. Vi är förstås fortfarande ofullkomliga, men vi har valt att lyda Jehova och Jesus och underordna oss deras myndighet. Paulus förklarade det tydligt i ett av sina brev: ”Räkna er själva för att vara döda med avseende på synden men levande med avseende på Gud genom Kristus Jesus.” Sedan fortsatte han: ”Vet ni inte att om ni fortsätter med att ställa er till förfogande som slavar åt någon för att lyda honom, då är ni hans slavar därför att ni lyder honom, antingen syndens med död till följd eller lydnadens med rättfärdighet till följd? Men Gud vare tack: ni har varit syndens slavar men har av hjärtat blivit lydiga den läroform som ni överlämnades åt. Ja, då ni nu har gjorts fria från synden, har ni blivit slavar åt rättfärdigheten.” (Rom. 6:11, 16–18) Lägg märke till att Paulus talar om att vi ”av hjärtat blivit lydiga”. När vi överlämnar oss åt Jehova blir vi alltså ”slavar åt rättfärdigheten”.

5. Vilken inre kamp har vi alla, och varför det?

5 Men det finns sådant som kan hindra oss från att leva upp till vårt överlämnande. Vi utkämpar ett krig på två fronter. Först har vi den konflikt som Paulus upplevde. Han skrev: ”Jag har verkligen min lust i Guds lag efter den människa jag är invärtes, men i mina lemmar ser jag en annan lag, som för krig mot mitt sinnes lag och gör mig till fånge under syndens lag, som finns i mina lemmar.” (Rom. 7:22, 23) Vi har ärvt samma ofullkomlighet, och därför måste vi fortsätta kämpa mot våra köttsliga begär. Aposteln Petrus uppmanade oss: ”Var såsom fria, men bruka inte er frihet som täckmantel för det som är ont, utan som Guds slavar.” (1 Petr. 2:16)

6, 7. Hur försöker Satan få den här världen att verka attraktiv?

6 Det andra kriget vi måste utkämpa är mot den här världen, som står under demonernas inflytande. Satan, den här världens härskare, använder hela sin vapenarsenal för att få oss att vara illojala mot Jehova och Jesus. Han vill förslava oss genom att fresta oss att bli en del av hans värld. (Läs Efesierna 6:11, 12.) Därför försöker han få världen att verka attraktiv och lockande. Aposteln Johannes varnade oss: ”Om någon älskar världen, finns kärleken till Fadern inte i honom, ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och det högfärdiga skrytet med ens resurser i livet, det kommer inte från Fadern utan från världen.” (1 Joh. 2:15, 16)

7 Människor i alla delar av världen vill ha det bra materiellt sett. Satan vill få oss att tro att pengar gör oss lyckliga. Överallt finns det stora köpcentra. Reklamen presenterar en livsstil där nöjen och ägodelar är i fokus. Researrangörerna lockar med exotiska resmål, och ofta reser  man tillsammans med människor som har världens sätt att tänka. Ja, överallt möts vi av budskapet att vi är värda att unna oss något extra – men alltid på världens villkor.

8, 9. Vilken påtaglig risk finns, och varför är det så farligt?

8 Petrus varnade de första kristna och skrev att det fanns sådana i församlingen som hade lagt sig till med ett världsligt tänkesätt: ”De betraktar lyxliv om dagen som en njutning. De är smutsfläckar och skamfläckar, de som frossar i sina bedrägliga läror medan de festar tillsammans med er. De gör nämligen svulstiga uttalanden som inte kan ge någon behållning, och genom köttets begär och genom tygellösa gärningar lockar de dem som just har börjat komma bort från sådana som vandrar i villfarelse. Medan de lovar dem frihet är de själva fördärvets slavar. Ty den som man blir övervunnen av är man slav under.” (2 Petr. 2:13, 18, 19)

9 Om vi skulle försöka tillfredsställa ”ögonens begär” och skaffa oss allt vi vill ha, skulle vi ändå inte vara fria. Vi skulle i stället vara slavar under den här världens osynlige herre, Satan Djävulen. (1 Joh. 5:19) Risken att bli slav under materialismen är mycket påtaglig. Och om vi skulle bli det, är det inte så lätt att bli fri.

ETT MENINGSFULLT LIV

10, 11. Vilka riktar Satan särskilt in sig på, och hur kan världslig utbildning göra det svårt för dem?

10 Precis som i Eden angriper Satan även i vår tid de oerfarna. Han tycker särskilt mycket om att rikta in sig på ungdomar. Han blir inte glad när en ung människa väljer att överlämna sig åt Jehova och göra slavtjänst åt honom. Han vill att alla, både unga och gamla, ska glida bort från Jehova och svika honom.

11 Tänk igen på slaven som fick sitt öra genomborrat. Det måste ha gjort ont, men det gick över fort. Kvar blev ett permanent märke som visade att han hade valt att stanna hos sin herre. För en ung människa i dag kan det vara svårt, rentav göra lite ont, att välja ett annat levnadssätt än andra ungdomar. Satan vill få oss att tro att vi ska satsa på att bli något i hans värld om vi vill ha ett meningsfullt liv. Men som kristna inser vi att ett meningsfullt liv hör ihop med att fylla det andliga behovet. ”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov”, sa Jesus. (Matt. 5:3) Som överlämnade  tjänare lever vi för att göra Guds vilja, inte Satans. Vi läser Bibeln och mediterar över den ”dag och natt”. (Läs Psalm 1:1–3.) Men många akademiska utbildningar i dag är så krävande att det inte blir mycket tid över för att tjäna Jehova och meditera över hans ord.

12. Vilket val ställs ungdomar inför i dag?

12 På Paulus tid kunde en icke-troende slavägare göra livet svårt för en kristen. I sitt första brev till korinthierna frågade Paulus: ”Blev du kallad som slav?” Sedan gav han rådet: ”Låt inte det oroa dig; men om du verkligen kan bli fri, så grip hellre tillfället.” (1 Kor. 7:21) Det bästa var alltså om en slav kunde bli fri. Nu för tiden är skolan i många länder obligatorisk upp till en viss ålder. Efter det har man ett val. Om man väljer att fortsätta sin utbildning för att satsa på en karriär i den här världen, kan det begränsa friheten och göra det svårare att satsa på heltidstjänsten. (Läs 1 Korinthierna 7:23.)

Vem vill du göra slavtjänst åt?

HÖGRE UTBILDNING ELLER DEN HÖGSTA?

13. Vad är den bästa utbildningen för dem som tjänar Jehova?

13 Paulus varnade de kristna i Kolossai: ”Se upp: kanske skall det finnas någon som vill föra bort er som sitt byte genom den filosofi och det tomma bedrägeri som är i överensstämmelse med människors tradition, i överensstämmelse med världens elementära ting och inte i överensstämmelse med Kristus.” (Kol. 2:8) ”Den filosofi och det tomma bedrägeri som är i överensstämmelse med människors tradition” präglar tänkesättet hos många intellektuella i dag. Akademisk utbildning ger inte alltid studenterna den kunskap de behöver för att klara av vardagens realiteter. De som tjänar Jehova väljer i stället utbildning som gör att de kan försörja sig och leva ett enkelt liv i tjänsten för Gud. De tar till sig av det råd Paulus gav Timoteus: ”Ja, visst är den ett medel till stor vinning, denna gudhängivenhet jämte förmåga att klara sig med vad man har. Har vi mat och kläder och tak över huvudet, skall vi vara nöjda med det.” (1 Tim. 6:6, 8) Så i stället för att skaffa sig en prestigefylld akademisk examen inriktar sig sanna kristna på ett annat slags ”rekommendationsbrev” – människor som de har hjälpt att bli Jesus lärjungar. Sådana brev skaffar de sig genom att engagera sig så mycket som möjligt i tjänsten på fältet. (Läs 2 Korinthierna 3:1–3.)

14. Vad tyckte Paulus om att få vara slav åt Gud och Kristus enligt Filipperna 3:8?

 14 Kom ihåg hur det var i aposteln Paulus fall. Han blev undervisad av den judiske lagläraren Gamaliel. Den utbildning han fick skulle motsvara en universitetsutbildning i dag. Men vad ansåg Paulus om den när han jämförde den med förmånen att få vara slav åt Gud och Kristus? Han skrev: ”Jag [räknar] ... allt som förlust på grund av det oändligt större värdet i kunskapen om Kristus Jesus, min Herre.” Sedan tillade han: ”På grund av honom har jag lidit förlusten av allt, och jag räknar det som en hop avskräde, för att jag skall vinna Kristus.” (Fil. 3:8) Den bedömningen kan hjälpa ungdomar och deras föräldrar när de ska fatta beslut som gäller utbildning. (Se bilderna.)

SATSA PÅ DEN HÖGSTA UTBILDNINGEN

15, 16. Vilken utbildning får vi inom Jehovas organisation, och vad är huvudsyftet med den?

15 Hur är atmosfären vid många av världens institutioner för akademisk utbildning? Visst är det vanligt att man lever omoraliskt och festar vilt? Och visst är det evolutionsteorin som ensidigt lärs ut? I många länder är den miljön dessutom en grogrund för politiska och sociala oroligheter. (Ef. 2:2) Jehovas organisation däremot erbjuder den högsta formen av utbildning i en fridfull atmosfär i församlingen. Varje vecka har vi möjlighet att lära oss mycket vid teokratiska skolan. Och så finns det särskilda kurser för ogifta pionjärbröder (Bibelskolan för ogifta bröder) och för pionjärpar (Bibelskolan för gifta par). De här skolorna hjälper oss att göra Jehovas vilja.

16 Vi kan hitta många dyrbara andliga skatter i Watchtower Library och i Index till Vakttornets publikationer. Huvudsyftet med vår utbildning är att vi ska tillbe Jehova. Den lär oss hur vi kan hjälpa andra att bli Guds vänner. (2 Kor. 5:20) Sedan kan de i sin tur undervisa ytterligare andra. (2 Tim. 2:2)

SLAVENS BELÖNING

17. Vilka fördelar har den högsta utbildningen?

17 I Jesus liknelse om talenterna fick de två trogna slavarna beröm. De blev glada, och slavarnas herre visade sin uppskattning genom att ge dem mer arbete. (Läs Matteus 25:21, 23.) Om vi i vår tid väljer den högsta utbildningen får vi många glädjeämnen och belöningar. Vi kan ta Michael som exempel. Det gick så bra för honom i skolan att hans lärare kallade till ett särskilt möte för att diskutera hans möjligheter att komma in på ett universitet. Till deras förvåning valde Michael i stället ett kort yrkesprogram, så att han rätt snart kunde försörja sig och bli pionjär. Känner han att han har missat något? Han säger att den utbildning han har fått från Bibeln och som äldste i församlingen inte går att jämföra med något annat. Han berättar: ”De glädjeämnen och privilegier jag har nu betyder mycket mer för mig än de pengar jag skulle ha kunnat tjäna. Jag är verkligen glad att jag inte satsade på högre utbildning.”

18. Vad motiverar dig att välja den högsta utbildningen?

18 Den högsta utbildningen lär oss vad som är Jehovas vilja och hjälper oss att göra slavtjänst för honom. Den ger oss hoppet om att vi i framtiden ska göras fria ”från slaveriet under förgängelsen” och så småningom ”uppnå Guds barns härliga frihet”. (Rom. 8:21) Och viktigast av allt är att vi lär oss hur vi på bästa sätt kan visa att vi verkligen älskar vår himmelske Herre, Jehova. (2 Mos. 21:5)