Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  September 2013

Upptäck fördelarna med kontraster

Upptäck fördelarna med kontraster

Du håller säkert med om att Jesus var den störste lärare som någonsin levt på jorden. Du har kanske försökt efterlikna hans sätt att undervisa genom att till exempel använda frågor och illustrationer. Men har du tänkt på att han ofta använde sig av kontraster i sin undervisning?

Många använder kontraster när de pratar. Du kanske själv brukar göra det utan att ens tänka på det. Du kanske säger något i stil med: ”De sa att all frukt var mogen, men de här är fortfarande stenhårda.” Eller: ”När hon var liten var hon blyg, men nu är hon väldigt utåtriktad.”

I sådana här fall lägger du först fram ett begrepp eller en tanke, inleder kontrasten med sådana uttryck som men, utan, i stället eller å andra sidan, och sedan lägger du till den information som utgör själva kontrasten. När du pratar på det sättet låter det helt naturligt, och det kan göra tanken tydligare.

Kontraster är kanske inte lika vanliga i alla språk och kulturer, men det kan ändå vara bra att vi inser deras värde. Varför det? Därför att de ofta förekommer i Guds inspirerade ord. Jesus använde ofta kontraster. Han sa till exempel: ”Inte heller tänder man en lampa och sätter den under sädesmåttet, utan på lampstället.” ”Jag har inte kommit för att omintetgöra [lagen] utan för att uppfylla.” ”Ni har hört att det sades: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott.’ Men jag säger er att var och en som håller i med att se på en kvinna ...” ”Det sades: ’Öga för öga och tand för tand.’ Men jag säger er: Stå inte emot den som är ond; utan vem som än slår dig med flata handen på din högra kind, vänd också den andra mot honom.” (Matt. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39)

Vi hittar liknande kontraster i andra bibelböcker. De kan hjälpa oss att förstå något eller framhålla ett bättre sätt att göra något på. Om du är förälder kan den här kontrasten vara intressant att tänka på: ”Ni fäder, irritera inte era barn, utan fortsätt att uppfostra dem i Jehovas tuktan och allvarliga förmaning.” (Ef. 6:4) Om aposteln Paulus hade nöjt sig med att skriva att en förälder behöver uppfostra sitt barn i Jehovas tuktan, hade ju det varit rätt och riktigt. Men tanken blir mycket tydligare med en kontrast: att inte irritera barnen utan uppfostra dem i Jehovas allvarliga förmaning.

I samma kapitel skrev Paulus: ”Vi har inte en kamp mot blod och kött, utan mot ... de onda andemakterna i de himmelska regionerna.” (Ef. 6:12) Den kontrasten hjälper dig antagligen att förstå att vi har en mycket allvarlig kamp. Det är inte mot människor vi kämpar, utan mot onda andemakter.

 ANVÄND DIG AV KONTRASTER

I samma bibelbok, Efesierbrevet, hittar du många andra verser där Paulus använde sig av kontraster. Att vi tänker på dem kan hjälpa oss att förstå vad Paulus menade och bättre förstå vad vi behöver göra.

Det kan vara både roligt och lärorikt att gå igenom uppställningen med kontraster från Efesierbrevets fjärde och femte kapitel som finns på föregående uppslag. Tänk på din egen situation när du läser de olika kontrasterna. Fråga dig själv: ”Vad har jag egentligen för inställning? Hur skulle jag reagera i en liknande situation? Vilken sida av uppställningen skulle andra säga passar in på mig?” Om du med hjälp av någon kontrast blir uppmärksam på att du behöver arbeta på något särskilt, försök då tillämpa det du har lärt dig. Dra nytta av den kontrasten.

Ni kan också använda uppställningen under den andliga familjekvällen. Börja med att låta alla läsa igenom kontrasterna. Sedan kan någon nämna början på en kontrast och låta de andra i familjen försöka komma ihåg vilken tanke som kommer fram i den andra delen. Det kan leda till ett trevligt resonemang om hur man bättre kan tillämpa det. Ja, att gå igenom kontrasterna på det sättet kan hjälpa yngre och äldre att bevara ett kristet uppförande både i familjen och i andra sammanhang.

Kommer du ihåg den andra delen av kontrasten?

När du lär dig att uppskatta kontraster kommer du troligen att bli mer uppmärksam på dem när du läser Bibeln, och du kanske upptäcker att du har stor nytta av dem i tjänsten. Du skulle till exempel kunna säga till den besökte: ”Många säger att alla människor har en odödlig själ, men titta här vad Guds ord säger.” Eller om du leder ett bibelstudium: ”De flesta tror att Gud och Jesus är en och samma person, men vad har vi lärt oss från Bibeln? Och vad tror du?”

Ja, vi hittar många lärorika kontraster i Bibeln som kan hjälpa oss att leva enligt Guds vilja. Och vi kan använda kontraster för att hjälpa andra att lära känna sanningen från Bibeln.